archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 451

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oplev marskens muligheder på Klægager | livogland.dk
  kulturhistoriske fortællinger og der etableres nye netværk blandt generationer og lokale virksomheder samt meget andet Klægager er blevet en ny turistattraktion i Sønderjylland Det ligger tæt på Nationalpark Vadehavet med udsigt til marsk dige og vadehav kan ejerne tilbyde en række oplevelser af vadehavskulturen inden for temaerne kultur mad og marsk til turister familier og virksomheder f eks Sort Sol ture Østers ture og trækfugle arrangementer samt får og hyrde arrangementer Klægager er en flot marskgård og fremstår som et godt eksempel på den særlige egnsbyggeskik Med gårdens udformning og nye formidlingsmæssige og kulturhistoriske indhold er den et væsentligt pejlemærke i den lokale kultur Ejerne deler ud af deres viden om marsken baseret på egne oplevelser og forfædrenes overleveringer og gården er således blevet en anderledes base for faglig viden om natur og dyrelivet i området Effekt En evaluering af projektet viser at Klægager er en gevinst for hele lokalområdet Den tiltrækker turister giver beskæftigelse og nye lokale oplevelsestilbud fungerer som socialt og kulturelt samlingspunkt og skaber samarbejde mellem lokale aktører Fire nye arbejdspladser med udsigt til flere i højsæsonerne er skabt men den løbende renovering af gården siden 2008 med støtte fra Mærsk fonden har også givet de lokale håndværkere masser af arbejde I 2014 stod alle fire længer af gården med stråtag og laden er blevet til en endnu en festsal med plads til 200 personer De årelange renoveringer er blevet udnyttet positivt som en lokal attraktion hvor alle har været velkomne til at følge med i udviklingen bl a med et åbent hus arrangement med fokus på det gode håndværk Også medierne har haft interesse i gårdens aktiviteter og udvikling til glæde for ejerne og egnen Klægager er blevet partner i Nationalpark Vadehavet som vil opdatere ejerne med ny viden og da parken nu er på Verdensarvslisten

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/oplev-marskens-muligheder-paa-klaegager (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • På vej mod Branding Fur | livogland.dk
  Desuden var beskrivelserne heraf præget af tilbagegang Trods lidt skuffende læsning besluttede borgerne sig alligevel for at være en aktiv partner i kommuneplanlægningen Det skulle først senere vise sig at borgerne på Fur alligevel valgte at gå deres egne veje Fur oplever ligesom mange danske øer og yderområder et vigende befolkningstal og fra 1965 og frem til 2009 har man oplevet et fald i indbyggertallet fra cirka 1 450 til omkring 850 Eftersom Fur har mange af de klassiske træk på tilbagegang og udgør et afgrænset område fik borgerne den idé at Fur kunne være et forsøgsområde som kan demonstrere hvordan man kan skabe udvikling i et lille lokalsamfund i et udkantsområde Borgerne foreslog derfor at der med kommunal støtte skulle laves en lokal udviklingsplan for Fur Planen skulle omfatte en række forundersøgelser samt en markedsføringsplan og det var desuden ønsket at man ville brande øen som et godt sted at bosætte sig Den tanke fik vokseværk og udviklede sig uafhængigt af Skive Kommune og da arbejdsgruppen blev opmærksom på at Social og Indenrigsministeriet på daværende tidspunkt udløste midler til branding af lokalområder var vejen lagt Kommunegruppen blev således omdannet til en brandinggruppe Der blev holdt borgermøder m m og kort tid efter blev der sendt en ansøgning til Social og Indenrigsministeriet som man fik tilsagn på Fur Sogneforening underskrev herefter en kontrakt med Social og Indenrigsministeriet om at Fur fra den 1 januar 2010 til den 30 juni 2012 skulle gennemføre udviklingsprojektet Branding Fur Herefter er der lavet mange aktiviteter i Branding Furs regi såsom en større tilflytterundersøgelse en samlet markedsføringsstrategi et samarbejde med firmaet Placement no og Skive Kommune om at tiltrække hollandske tilflyttere en ERFA gruppe for iværksættere en større opgradering af hjemmesiden www furnyt dk et mentorkorps for potentielle tilflyttere landsdækkende medieomtale udgivelse af publikationen Flyt

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/paa-vej-branding-fur (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Porten til Lolland | livogland.dk
  det endelige resultat er gået en proces hvor borgergrupper og arkitekter har udvekslet ideer og synspunkter hvilket undervejs har været en ressourcekrævende proces Knuthenborg Gods har også deltaget konstruktivt i processen og som bidrag til projektet har man bl a givet tilladelse til at en ny cykelforbindelse mellem Hunseby Maglemer og Bandholm kan gå igennem Merret Skov Udover cykelforbindelsen omfatter Porten til Lolland en 350 m havnepromenade i mahognitræ ud til Bandholm Badeanstalt og færgen til Askø samt et nyt perronanlæg med venteskur der udgør en helt ny endestation i Bandholm for Museumsbanen Området har desuden fået en legeplads til klatre og balanceleg I Hunseby Maglemer er området omkring forsamlingshuset forskønnet og der er lavet ny klinkebelægning ny petanquebane en niveaufri indgang med handicap P plads nyt redskabsskur en indhegnet legeplads og grønne områder Ved bytræet i svinget ved indkørslen til Knuthenborg er der opført en landskabsskulptur i mahognitræ Skulpturen skal indbyde til leg og ophold Der er desuden lavet en ny træbro der leder over Huns Å til fire nye P pladser anlagt med græsarmering og nyplantede æbletræer Et snævert og uoverskueligt sving ved Hunseby Kirke er blevet reguleret med chikaner og en vejudvidelse som Menighedsrådet har bidraget til Rækværket ind mod kirkegården er fjernet og et mindre areal er blevet inddraget så bløde trafikanter kan passere svinget med større sikkerhed Sideløbende med udviklingen af Porten til Lolland er der desuden lavet aftaler med områdets lodsejere om at etablere to nye Spor i Landskabet Her har Knuthenborg Gods og en lokal jordejer omkring Hunseby og Maglemer vist sig positive og givet adgang til de dyrkningsfri bræmmer langs Huns Å Effekt Projekt Porten til Lolland har givet landsbyerne et løft og de fungerer nu som en port til Lolland hvori der gives et venligt og imødekommende velkomsthåndtryk i Hunseby og

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/porten-lolland (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rosenfestival | livogland.dk
  én gang om året rykker roserne ind til købstaden og fylder den med farver former og dufte i en mængde som man ikke kan opleve andre steder i verden De lokale handlende konkurrere om at få fremstillet årets mest fantasifulde og originale skulptur udelukkende bestående af roser Og så er der tradition for at et medlem af kongehuset besøger festivalen og navngiver årets rose Men roser og Bogense hvordan hænger det sammen Markerne omkring Bogense har i mange år været præget af frilandsgartneri Her produceres en stor del af de danske løg kål porrer rodfrugter og andre traditionelle grøntsager og de sidste fyrre år har markerne også lagt jord til en omfattende produktion af hæk og haveplanter Mest spektakulære er de kæmpe rosenmarker som er opstået som følge af lokale gartneres interesse for blomsternes dronning Gennem mange år har de forfinet dyrkningsmetoderne så egnen i dag producerer hen ved 70 af Danmarks roser De nye sorter fremelskes af specialister og ædelroserne podes på vildrosestammer hvorefter de passes og plejes indtil de er klar til at blive sendt til plantecentre over hele Nordeuropa En håndfuld ildsjæle og rosenelskere besluttede for syv år siden at præsentere et lille udsnit af herlighederne inde i byen og siden den spæde start har begivenheden vokset sig stor og frodig så den i dag er det største årlige kulturarrangement på Nordfyn Festivalen er igennem årene blevet suppleret med konkurrencer i udsmykning borddækning underholdning musik og meget mere så et besøg kræver det meste af en dag hvis man vil nå det hele Status Festivalen har nu vokset sig så stor at det er vanskeligt at afvikle den som en begivenhed skabt af frivillige Festivalen går derfor med overvejelser om at få udarbejdet en strategi og forretningsplan som kan række mindst ti år ud i fremtiden Rosenfestivalen

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/rosenfestival (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rødding – Æblets by i Salling | livogland.dk
  pode udplante og vedligeholde æbletræerne Der foregår et væld af aktiviteter i Rødding med æblet som omdrejningspunkt Der holdes foredrag events konkurrencer kunst og kulturarrangementer m m Der er blevet skabt en årlig tilbagevendende event Æblets Dag hvor man inviterer byens borgere og folk udefra til at deltage i en perlerække af æble aktiviteter På Æblets Dag i 2011 kunne man f eks lave sin egen æblemost på byens æblemostmaskiner spille æblepetanque slå æblet af tønden se æblekunstværk og deltage i æblebagningskonkurrence Siden projektets start har Rødding opsamlet en stor viden om æbler Der er investeret i professionelt mosterianlæg for 700 000 kr der er oprettet et nationalt og internationalt æblefagligt netværk der er lavet et grundigt analysearbejde omkring klima og beplantningsforhold i området der er indgået samarbejde med EU om gen bevarelse og flere andre ting I dag er der fokus på øget kommercialisering og at skabe flere arbejdspladser med afsæt i æbler Udviklingen af Rødding som æblets by står på skuldrene af en lang historie med frugttræer i området Der kan spores frugthaver helt tilbage til omkring år 1760 på Spøttrup Borg i Rødding Sogn Og da staten mange år senere i 1937 overtog Spøttrup Borgs jorde blev de opdelt i 27 husmandssteder hvor de nye lodsejere var forpligtet til at etablere frugthaver Slots og Ejendomsstyrelsen der i dag ejer jorden omkring Spøttrup Borg er netop ved at gendanne en af Spøttrup Borgs gamle frugthaver Undervejs i udviklingsprojektet i Rødding blev man desuden opmærksom på at Danmarks mest kendte æbleforsker professor Anton Pedersen fra Landbohøjskolen var født og opvokset i Volling lige ved siden af Rødding Det er en af Antons bøger der har dannet grundlag for udvælgelsen af nogle af de æblesorter man i dag finder i Rødding Effekt Rødding har skabt sig en identitet som i

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/roedding-aeblets-by-salling (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Udvikling gennem afvikling – samarbejde mellem tre landsbyer omkring Vilsted Sø | livogland.dk
  et gammelt mejeri De forfaldne huse skæmmer ikke længere byerne og med åbningen af Vilsted Sø har landsbyerne fået en ny identitet et nyt geografisk fællesskab og et nyt potentiale i forhold til bosætning og turisme Landsbyen Vilsted kan f eks nu kalde sig havneby Den ligger på et let skrånende terræn i omkring 10 meters højde og direkte ned til Vilsted Sø Vesthimmerlands Kommune satser sammen med indbyggerne i de tre byer på at udnytte den styrkeposition som den nye Vilsted Sø har givet dem Det nye stinet omkring Vilsted Sø der forbinder de tre landsbyer er blevet udvidet med ridestier og der er etableret 3 små havne med bådebroer og kano og kajakudlejning I samarbejde med borgerne i Ranum Overlade og Vilsted har man lavet en helhedsplan for området Vesthimmerlands Kommune har afholdt workshops byvandringer m m der har synliggjort byernes kvaliteter og givet input til kommende projekter Der foreligger nu et katalog over mulige udviklingsprojekter og hver by har sit milepælsprojekt som har særlig fokus I samarbejde mellem borgere og kommune er der således sat gang i en positiv udvikling Status Vesthimmerlands Kommune har udstedt den retning som området skal udvikle sig i hvis tendensen med faldende befolkningstal skal vendes Målet er at skabe nye rekreative områder attraktive bosætningsmuligheder ved hjælp af naturskønne byggegrunde nye turist og oplevelsestilbud alt sammen med afsæt i den nye sø Nye udstykninger af attraktive byggegrunde tæt på og med udkig over søen skal trække tilflyttere til Med blot 50 km til Aalborg store og prisrimelige ejendomme med mulighed for værkstedsfaciliteter naturskønne omgivelser osv er der potentiale til at tiltrække en del kunstnere og familier der ønsker mulighed for hestehold eller fritidslandbrug Borgergrupperne i de 3 sø byer har peget på 2 projekter som de lokale ildsjæle i samarbejde med kommunen arbejder

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/udvikling-gennem-afvikling-samarbejde-mellem-tre-landsbyer-omkring-vilsted-soe (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Udviklingsplan 09 – KystbySamråd forener lokale kræfter | livogland.dk
  byer ligger ud mod både Limfjorden og Kattegat Hver by er repræsenteret med deres egne borgerforeninger Der er adskillige foreninger pr by og i alt repræsenterer KystbySamrådet 45 lokale foreninger I løbet af 2009 holdt KystbySamrådet tre borgermøder hvor borgerne i de tre byer i fællesskab skulle sætte ord på områdets særlige styrker og potentialer Forskellige projektforslag blev vendt og sorteret Det mundede ud i en udviklingsplan som beskrev de tiltag og initiativer man ville satse på På de første møder deltog ca 150 personer og der blev nedsat 10 arbejdsgrupper som skulle føre ideerne ud i livet Det var afgørende for borgerne at det var dem selv og ikke et professionelt byplanlægningsfirma der lavede udviklingsplanen Det handlede for landsbyernes indbyggere ikke om at få realiseret ét stort projekt men at få lavet en bæredygtig plan der kunne leve mange år frem I udviklingsplanen fremgår det at man vil samle områdets beboere og arbejde for en fælles identitet vende afvikling til udvikling af områdets ressourcer gøre området til en aktiv del af den kommende oplevelseszone mellem Hou og Dokkedal forberede området og beboerne til den digitale infrastruktur m m For at fremme processen lavede samrådet webportalen kysdinby dk Den indeholder i dag en fælles kalender med informationer om kulturarrangementer og fritidstilbud i området Den har billeder der formidler områdets natur en beskrivende tekst af områdets historie og meget andet Portalen virker som en indgang til hele området Effekt Arbejdet med udviklingsplanen har været med til at skabe en fællesskabsfølelse imellem de tre landsbyer Det har fået over 200 personer til at engagere sig og landsbyerne er nu begyndt at tale sammen og deltage i hinandens aktiviteter Det har været afholdt en Sild Salt og Kartoffelfestival samt en Jazz festival på Mulbjergene ved Dokkedal KystbySamrådet har desuden været med til at

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/udviklingsplan-09-kystbysamraad-forener-lokale-kraefter (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ørstedspavillonen - restaurering af Langelands historiske forsamlingshus | livogland.dk
  dag mere end 750 medlemmer og der er et halvt hundrede frivillige der arbejder aktivt for renoveringen Foreningen Ørstedspavillonen forstod at hvis pavillonen skal kunne fungere som et moderne kulturhus med plads til nutidens og fremtidens kultur og fælles liv krævede det at bygningen blev restaureret fra A til Z Der skulle laves ordentlige adgangsforhold tiptop lyd og lys elevator toiletter til handicappede gode sceneforhold mødefaciliteter og et helt nyt indgangsparti Alt i alt ville det koste 16 mio kr Bestyrelsen og de frivillige blev enige om at dele renoveringen op i to etaper Den første skulle forbedre den eksisterende bygningsskal det vil sige få lagt et nyt tag på sat nye vinduer i få malet bygningen indvendigt og udvendigt ordne toiletterne m m Takket være en stor indsats af bestyrelsen og de frivillige er det lykkedes at rejse midler til etape et som stadig er i gang Renoveringsarbejdet i etape 1 har ikke blot forbedret bygningen og gjort den klar til på et tidspunkt igen at blive lejet ud Arbejdet har formodentlig også banet vej for at få et tilsagn på 10 mio kr fra A P Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til at revitalisere det historiske forsamlingshus Den store donation betyder at etape 1 og 2 sandsynligvis allerede kan være færdig i 2014 kun få år efter at borgerne fik tanken om at redde Ørstedspavillonen Status For at kunne realisere hele det planlagte projekt skal der skaffes endnu nogle millioner og bestyrelsen er i gang med at søge resten Bestyrelsen har mærket en markant stigende interesse for at bruge Ørstedspavillonen efter at der er blevet bedre forhold Det er sket ikke mindst takket være de tusindvis af timer som frivillige har lagt i huset og hvis man skal gætte på hvad der har banet vej

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/oerstedspavillonen-restaurering-langelands-historiske-forsamlingshus (2016-05-01)
  Open archived version from archive •