archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 451

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bovbjerg Fyr – de frivilliges fyrtårn mod vest | livogland.dk
  I 2004 blev der oprettet en støtteforening og det seje træk med at lave ansøgninger søge tilladelser og meget andet gik for alvor i gang I 2006 køber Lemvig Kommune fyret for 1 mio kr af Farvandsvæsenet og sælger det i 2007 videre for 1 krone til Bovbjerg Fyrs erhvervsdrivende fond og herefter går det stærkt I dag er Bovbjerg Fyr et levende kulturhus med café skiftende kunstudstillinger foredrag teaterforestillinger litteraturarrangementer koncerter og meget andet Bovbjerg Fyr styres af en fuldtidsansat daglig leder fyrmoster og ildsjæl Lene Christiansen og ca 100 frivillige Der er 500 betalende støttemedlemmer Fyrets hovedindtægter kommer fra cafédrift og tårnentré og Lemvig Kommune støtter desuden projektet Bovbjerg Fyr er langt fra færdig med at udvikle sig og der er allerede lagt mange planer for fyrets fremtid Der arbejdes f eks med at forbedre lokalerne og man er i færd med at finde midler til at realisere drømmen om et fortælleværksted der skal formidle fyrets og landskabets historie Landskabet omkring Bovbjerg har en unik historie Her kan man som det eneste sted i Danmark se et tværsnit af den sidste istid her finder man Danmarks vestligste oldtidsfund og her blev de omkringliggende kirker bygget af sten som kom drivende ned med istidens bræer fra Norge Bovbjerg Fyr er nu mere end nogensinde et udflugtssted for de lokale og samtidig er det blevet en stor turistattraktion Det står således som et af egnens og landets kulturelle og turistmæssige fyrtårne mod vest Effekt Når projektet er blevet en succes er det ikke mindst takket være de 100 frivilliges indsats De udfører al slags arbejde fra reparationer til cafedrift og de er meget medbestemmende i forhold til aktiviteterne og tiltagene på fyret Der er en meget åben dialog mellem den daglige ledelse og de frivillige og som besøgende kan man

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/bovbjerg-fyr-frivilliges-fyrtaarn-vest (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Gyldensteen Strand | livogland.dk
  vindmøller og en sindrigt system af kanaler og sluser Arbejdet foregik med håndkraft skovle hakker og trillebøre og varede to år fra 1870 til 1871 På trods af det for den tid avancerede dræningssystem var afvandingen dårlig og udbyttet på markerne magert Til gengæld bevarede fuglelivet stadig ganske gode vilkår og området har til stadighed været et udflugtsmål for ornitologer og andre interesserede Store digebrud i 1945 og 1954 satte jorderne under vand og man besluttede at forstærke digerne og i 1960 erne moderniserede man afvandingssystemet med nye kanaler og elektriske pumpesystemer Den ene af de to gamle vindmøller fuldstændig bevaret og er i dag i privat eje og meget flot vedligeholdt Stegø Mølle kan besøges lige øst for Bogense Den anden mølle på Langø står tilbage med kun møllehuset Om projektet Efterhånden som det intensive landbrug er blevet mere og mere effektivt er mange af de inddæmmede arealer blevet udlagt som brakmarker pga ringe udbytte og i de senere år har naturfonde og fredningsfolk interesseret sig for at føre arealerne tilbage til noget nær det oprindelige Aage V Jensens Naturfond købte i 2011 616 ha inddæmmet jord af Gyldensteen Gods og et ernormt anlægsarbejde begyndte Denne gang er det store entreprenørmaskiner som har taget det tunge læs men også i vore dage har projektet taget to år 29 marts 2014 blev de gamle diger åbnet så havvandet igen kunne strømme ind og de tre små øer genopstå På grund af den bynære placering af de tidligere tiders anlægsarbejder er det muligt at komme helt tæt på området Fonden har valgt at forny de eksisterende veje og stier og etablere nye samtidig med at der anlægges parkeringspladser så interesserede nemt kan komme frem Det forventes at det i forvejen rige fugleliv vil blive endnu mere imponerende og alt tyder på

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/gyldensteen-strand (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kunst- og Kulturcentret Tuskær | livogland.dk
  Møn og Humlebæk for at få den undervisning som Tuskær kan tilbyde De tilrejsende har stor betydning for livet i Fjaltring De helt store oplevelser får Tuskærs gæster gennem musikken 12 koncerter om året er ikke ualmindeligt Store kunstnere som violinisten Elisabet Zeuthen Schneider og broderen professor Morten Zeuthen giver hvert år en koncert hvor de hver især kommer med nye medspillere Palle Mikkelborg og Thomas Clausen indenfor jazz og verdensmusik er også blandt gengangerne Som noget nyt vil der i 2013 blive afholdt den første Master Class Koncerterne tiltrækker både mange fra lokalområdet og fra regionens byer samt feriegæster der opholder sig langs kysten Lokalt har flere fået smag for klassisk musik som de ellers aldrig ville være rejst efter Tuskær har opbygget permanente kunstsamlinger med vægt på tegn og ornament i Norden Dette sker i samarbejde med Oldsagssamlingen i Oslo og Visby Museum Gotland med støtte fra Kulturministeriet Disse samlinger er tilgængelige året rundt Desuden har Tuskær opbygget en betragtelig tekstilsamling fra fremmede kulturer samt nutidig dansk vævekunst Disse samlinger besøges af grupper fra hele landet På centret forefindes et fint kunstbibliotek hvor man uforstyrret kan fordybe sig og det benyttes af såvel kursister udstillings og koncertgæster som andre besøgende Projektforløb Tuskær har udviklet sig løbende over en 25 årig periode og det er et eksempel på at en stor vedholdenhed har båret frugt Mange frivillige kræfter indgår i Tuskærs netværk Tuskær er ikke kun beroende på en lokal opbakning men også på en ekstern interesse og engagement Den kunstneriske kvalitet på Tuskær har været afgørende for stedet succes hvilket i høj grad også skyldes et godt nationalt og internationalt netværk Effekt Problemet er imidlertid økonomien i Tuskær og det er meget vanskeligt løbende at rejse midler til drift og projekter De 212 000 kr fra Lemvig Kommune

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/kunst-kulturcentret-tuskaer (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nye muligheder for landboturisme | livogland.dk
  der i år 2020 være 6 000 egentlige produktionslandbrug og 25 000 deltids og fritidsbedrifter og omkring 30 millioner km 2 tiloversblevne men bevaringsværdige landbrugsbygninger vil stå tomme For at sikre at en del af denne bygningsmasse som også er en del af vores kulturarv bliver bevaret er der behov for at tænke i og skabe alternative aktiviteter og erhverv på landet og her er landboturisme et oplagt emne Landsforeningen for Landboturisme er et netværk for ferieværter på landet som arbejder for synlighed af denne ferieform I fem film informeres om landboturisme som både erhvervs beskæftigelses og indtjenings mulighed for både heltids og deltidslandmænd samt købere af nedlagte landejendomme i landdistrikterne Filmene henvender sig til alle som har købt eller overvejer at købe en ejendom på landet og overvejer alternative anvendelsesmuligheder for bygningerne Projektet skal endvidere fremme lysten til at starte turistrelaterede erhverv og vise mulighederne for øget indtjening og beskæftigelse på landet 1 Landboturisme hvad efterspørger turister på landet 2 Fra idé til opstart en værtsfamilie fortæller 3 Hjælp at hente hvor og hvordan søges information 4 Ud over skellet om lokalt netværk 5 Fremtiden Kontakt Landsforeningen for Landboturisme sekretariatet Føllevej 5 8410 Rønde Landsforeningen for Landboturismes hjemmeside Kontaktpersoner

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/nye-muligheder-landboturisme (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bæredygtige landsbyer i Sønderborg Kommune | livogland.dk
  arealer hvor beboerne kan plante energiafgrøder som for eksempel piletræer der kan bruges til biobrændsel Samtidig kan piletræer fungere som en del af et fælles spildevandsanlæg for landsbyerne Ved at gøre landsbyerne mere bæredygtige bliver de også mere attraktive for tilflyttere Og netop derfor har projektet inddraget elementer der er vigtige for at få en hverdag til at hænge sammen for en familie Benzinprisernes stigning de seneste par år har ikke gjort transport billigere Og dette rammer landsbyerne hårdt hvor familierne er særligt afhængige af en bil eller to for at få en hverdag til at fungere ordentligt Kommunen er med hjælp fra borgerne ved at se på transport af mennesker og varer for at finde løsninger så det kan hænge bedre sammen for landsbyerne Kan en familie for eksempel nøjes med en bil er der mange penge og meget CO 2 udledning at spare Spis lokalt Der kan også spares CO 2 ved at spise dansk I stedet for at brænde CO 2 af på at få fløjet mad ind fra fjerne egne sætter projektet fokus på at udnytte de gode råvarer som det danske klima byder på I haven på markerne og i skoven finder man friske grøntsager krydderurter honning og svampe Og de fordele skal udnyttes i arbejdet for at skabe bæredygtige landsbyer Beskrivelse af projektet For at nå målet om reduktion af CO 2 udslip skal der sættes ind på flere områder i hver deltagende landsby På transportområdet er ønsket at et antal husstande kan klare sig med 1 bil i forhold til 2 biler i dag Ved at omlægge uudnyttede arealer i og omkring landsbyen til energi producerende marker skal der på sigt kunne forsynes et antal husstande med lokal energi Ansvaret og initiativet skal ligge hos et lokalt energi laug Energirenoveringer af boliger med

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/baeredygtige-landsbyer-soenderborg-kommune (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Landsbypedeller i Tønder Kommune | livogland.dk
  skoletid Landdistriktsudvalget har netop holdt et velbesøgt møde for lokalsamfundene i Tønder for at informere om ordningen og for at høre hvilke opgaver landsbyerne og lokalsamfundene har behov for at få løst Alt er i spil De forskellige forslag bliver alle undersøgt af landdistriktsudvalget i forhold til om de så også er mulige i juridisk forstand Landdistriktsudvalget gør meget for at det hele kommer til at gå rigtigt for sig bl a derfor bliver der også holdt møder med FOA Nogle af fordelene ved landsbypedelordningen i Tønder er at det bliver gennemført i samarbejde mellem kommunen og landdistriktsudvalget og at landsbyerne undgår at blive arbejdsgivere Flere landsbyer rundt om i landet har forsøgt selv at ansætte personer i en pedelordning men mange er løbet ind i juridiske og administrative besværligheder idet de er blevet arbejdsgivere For den enkelte landsby kan det også være svært at finde opgaver nok til en fuldtidsansættelse Men med seniorjob modellen har man fundet løsningen på begge dele Projektet har også til formål at frigøre lokale ressourcer fra drifts og vedligeholdelsesopgaver til fortsat at skabe vækst og udvikling i lokalområderne Mange lokale ildsjæle har nemlig rigtig svært ved at frigøre de fornødne ressourcer til at tænke nye ideer og udvikle tiltag i lokalsamfundene Projektet skal med andre ord gøre det nemmere og sjovere at være lokal ildsjæl I landsbypedelordningen i Tønder er det kommunen der er arbejdsgiveren Det betyder at det er kommunen der ansætter og afskediger og kommunen der udbetaler løn og feriepenge Samtidig betyder det at en stilling kan deles mellem flere lokalområder De første 3 5 landsbypedeller starter i marts og hvis der kommer mange landsbyer med i ordningen så kan der blive tale om at antallet af landsbypedeller udvides Siden sidst juli 2014 Projektet som nu har kørt i godt et år

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/landsbypedeller-toender-kommune (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Udviklingsforum 5762 – struktureret anarki | livogland.dk
  den arbejder uden vedtægter uden formel organisation uden formand uden kasserer ja sågar uden penge Derfor kalder gruppen også sit arbejde for struktureret anarki Men ikke desto mindre har den allerede haft stor effekt Koordinationsgruppen der er løst funderet består af syv personer som har det til fælles at de er mellem 40 51 år og har hjemmeboende børn Flere af dem har ledelsesansvar i deres professionelle erhverv og alle arbejder med udvikling inden for ledelse organisation kultur undervisning energi og IT De har forenings og organisationserfaring og sidder sideløbende alle sammen i flere lokale foreningsbestyrelser Nogle af dem sidder tillige i kommunale råd og nævn Koordinationsgruppen har oprettet nogle arbejdsteser såsom Nedskæringspolitikken ruller vi må hjælpe os selv videre eller De gammelkendte måder kan vi ikke anvende vi må gøre det på nye måder Den primære funktion for koordinationsgruppen er at supervisere ildsjæle der har en god idé og guide dem fremad Når projektet er sat på skinner slipper de det så igen På den måde er de et slags gelænder som ildsjælene og projektmagerne kan støtte sig til mens de går op af projekttrappen Koordinationsgruppen står desuden for kommunikationen udadtil Det gør de bl a gennem hjemmesiden www 5762 dk og ved at have kontakten til kommunen De har oprettet en hotline til dem der har brug for råd og vejledning i forhold til markedsføring virksomhedsudvikling projektudvikling landdistriktsmidler m m På hjemmesiden har de syv koordinationspersoner lagt deres kontaktinfo og informeret om hver deres ekspertområde På den måde har ildsjælene kort vej til professionel hjælp Effekt Udviklingsforum 5762 har været fødselshjælper på mange nye projekter Der er nu månedlige borgermøder på skift i landsbyerne der afholdes netværksmøder mellem institutioner og erhvervsliv i 5762 der er oprettet en løbeklub og mange andre ting Det største projekt koordinationsgruppen har været

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/udviklingsforum-5762-struktureret-anarki (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ugelbølle – den voksende landsby | livogland.dk
  fik den anden blomst i det nationale udviklingsprogram Blomstrende Landsby Det er de indtil videre den eneste landsby der har opnået Men det er sket fordi landsbyen har formået at sætte gang i en positiv udvikling som både giver glæde og motivation blandt borgerne Udviklingen er primært skabt af Ugelbølle Landsbyråd som har gennemført en lang række projekter for at forskønne byen Der er opført et helt nyt byggeri til byens friskole der er blevet etableret et torv og i 2015 arbejdes der på at få lavet en bypark Ugelbølle Friskole var aldrig blevet til noget uden den store opbakning og frivillige indsats fra landsbyens borgere som har finansieret 3 1 af de 28 mio kr det kostede at bygge selve skolen Etableringen af byparken er finansieret med 70 af borgerne selv hvilket svarer til 700 000 kr Borgerne og Landsbyrådet har iværksat en række aktiviteter de seneste år som har styrket landsbyen indadtil Bl a styrker en Facebookgruppe og en fælles mailliste kommunikationen mellem de mange ellers travle børnefamilier Foreningerne er gode til at samarbejde og der er også et nært samarbejde med kommunen Det store initiativ blandt byens borgere skal også ses i lyset af at der stort set ikke er noget erhvervsliv eller turisme i Ugelbølle til at sponsere diverse aktiviteter I 2012 viste en husstandsundersøgelse at 99 af borgerne er glade og tilfredse med at bo i byen Alle disse faktorer berettiger at Ugelbølle blev valgt som Årets landsby 2013 i Syddjurs Kommune Effekt For 20 år siden da den sidste butik lukkede i Ugelbølle så det ikke lyst ud for landsbyen Men ildsjæle og borgeres store frivillige indsats i arbejdet omkring at gøre Ugelbølle til en børnevenlig landsby er lykkedes og folk forsætter stadig med at flytte til landsbyen Det ses ved at der bygges

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/ugelboelle-voksende-landsby (2016-05-01)
  Open archived version from archive