archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 451

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Boliger | livogland.dk
  betydningen af boliger i særligt ringe stand Udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut SBi Boliger Rapporter Den nye landbefolkning Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter Udgivet af Institut for Antropologi Københavns Universitet Boliger Lokal identitet Tilflytning Rapporter Dobbeltbosætning sekundære boliger En undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland Kommuner Udgivet af Center for Landdistriktsforskning CLF Boliger Rapporter Erfaringer fra Landdistriktspuljen Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har i samarbejde med Dansk Bygningsarv gennemført en erfaringsopsamling med fokus på erfaringer fra og effekter af de projekter der gennemføres med støtte fra Landdistriktspuljen Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Borgerinddragelse Branding Bredbånd og it Byudvikling Bæredygtighed Erhvervsudvikling Fødevarer Kulturarv Lokal identitet Lokalt engagement Mødesteder Nye funktioner Oplevelsesøkonomi Renovering Tilflytning Transport Uddannelse Faktaark Et hus på landet giver mere luft i økonomien Beboere i større byer bruger en langt større andel af deres indkomst på at købe en bolig end beboere i landdistrikter Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Tilflytning Rapporter Flexboliger på landet Denne rapport har det formål at identificere de kendetegn ved landsbyer og landområder hvor der med sandsynlighed kan være en efterspørgsel efter flexboliger Den skal også udpege målgrupper for flexboliger og sætte ord på deres behov ønsker brugsmønstre og købekraft Endelig er formålet at samle disse faktorer i et antal kvalitative anvisninger til kommunerne og til andre aktører som arbejder med landdistriktsudvikling Konkret tager rapporten afsæt i tre kommuner Lolland Guldborgsund og Vordingborg Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Nye funktioner Renovering Tilflytning Rapporter Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med fleksboligordningen Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med fleksboligordningen i Lolland Guldborgsund og Vordingborg kommuner Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Byudvikling Nye funktioner Oplevelsesøkonomi Tilflytning Rapporter Landdistriktsredegørelse 2011 I overensstemmelse med folketingsvedtagelsen

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/noegleord/boliger (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Renovering | livogland.dk
  til en landsbypedelordning som lige nu modtager ros og opmærksomhed fra mange sider Ideen er at bruge seniorjobordningen til at ansætte landsbypedeller rundt om i kommunens lokalområder Borgerinddragelse Lokalt engagement Renovering Modernisering af Kjelsø Lejren Projekt Kultur fritid og aktivt medborgerskab Kjelsø Lejren bliver årligt brugt af mere end 1800 personer og er et stort aktiv for landsbyen Ans i Silkeborg Kommune I 2011 begyndte ejerne et større moderniseringsprojekt for at lejren kunne opretholde og udvide sine aktiviteter Branding Lokalt engagement Mødesteder Renovering Oplev marskens muligheder på Klægager Projekt Beskæftigelse erhverv og turisme I 2008 overgik gården Klægager i Tønder Kommune fra at være et traditionelt landbrug til at blive et Bed Breakfast kombineret med en række oplevelses og formidlingstilbud med marsken som omdrejningspunkt Og det med succes Kulturarv Lokal identitet Nye funktioner Renovering Porten til Lolland Projekt Kultur fritid og aktivt medborgerskab Udgangspunktet for projekt Porten til Lolland har været at vise hvordan en turistattraktion kan bruges som dynamo og aktiv ressource for de omkringliggende lokalmiljøer Byudvikling Lokal identitet Lokalt engagement Renovering Renovering af Strands Forsamlingshus skaber lokalt sammenhold Projekt Kultur fritid og aktivt medborgerskab Strands forsamlingshus havde en efterhånden meget gammel og slidt sal der gjorde det næsten umuligt at være i huset om vinteren Forsamlingshusets bestyrelse besluttede sig for at gøre noget ved det og opbakningen til projektet fra lokalsamfundet viste sig at være overraskende stor Lokalt engagement Renovering Sundhedshuset på Fanø Projekt Offentlig og privat service Fanø Kommune har en befolkning på kun 3250 Men øen er et attraktivt turismeområde og om sommeren er der et langt større folketal Både borgere og turister har brug for et velfungerende fleksibelt og opdateret sundhedsvæsen Netværk Renovering Sundhed Udvikling gennem afvikling samarbejde mellem tre landsbyer omkring Vilsted Sø Projekt Planlægning og udvikling I Vesthimmerlands Kommune har man i kølvandet på gendannelsen af Vilsted Sø i 2008 planlagt en udvikling der skal revitalisere tre landsbyer der ligger rundt om søen Lokal identitet Renovering Ørstedskolen et offentligt privat partnerskab Projekt Offentlig og privat service Ved kommunesammenlægningen i 2007 havde Langeland Kommune 8 skoler og en skole på Strynø Med et faldende børnetal besluttede kommunen at gennemføre en ny skolestruktur Det resulterede i en helt ny cental skole i Rudkøbing som blev blev opført i et offentlig privat partnerskab OPP Renovering Uddannelse Ørstedspavillonen restaurering af Langelands historiske forsamlingshus Projekt Kultur fritid og aktivt medborgerskab Hvis historien og menneskene med den rette drivkraft er til stede er det muligt at tiltrække sig store støttebeløb fra fonde til kulturbevaringsprojekter Dét er Ørstedspavillonen i Rudkøbing på Langeland et godt eksempel på Kulturarv Lokal identitet Mødesteder Renovering Litteratur om Renovering i inspirationsbasen Bøger Bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne Bogen giver et bud på hvordan kommunerne kan arbejde bedre sammen med ejerne og derved opnå bedre forhold for de bevaringsværdige bygninger Boliger Borgerinddragelse Kulturarv Renovering Rapporter Byfornyelse i mindre bysamfund Udfordringer muligheder og gode eksempler Udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut SBi Byudvikling Netværk Renovering Bøger Byfornyelsesatlas DK2 Med Byfornyelsesatlas DK2 præsenterer Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter et overblik

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/noegleord/renovering (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Landsbyplaner og mellembyplaner | livogland.dk
  en realisering af nogle af idéerne Der er bagerst i planen oplistet nogle af de fonde som man måske vil kunne ansøge om tilskud Det er et af hovedmålene med landsbyplanerne at der hermed bliver sat mere fokus på de lokale styrker herlighedsværdier og udviklingsmuligheder som ligger i Esbjerg Kommunes landsbyer både for at øge interessen for landsbyerne blandt egne indbyggere som blandt kommende tilflyttere men også af hensyn til landsbyernes fremtidige udvikling som selvstændige levedygtige samfund Projektforløb Landsbyplanerne er ikke et plandokument og har ingen direkte planmæssige eller politiske konsekvenser men for de større og mere overordnede visioner er det tanken at landsbyplanerne i kommunens videre langsigtede planlægning vil kunne tages op og indgå som konkrete forslag til de næste revideringer af kommuneplanen For eksempel er der i planen peget på mulige byudviklingsområder som ikke er med i den gældende kommuneplan Om de så kommer med i senere kommuneplaner vil til den tid bero på en vurdering af blandt andet behovet for flere bolig og erhvervsområder samt om der er en sammenhæng mellem let adgang til offentlig transport gode veje jernbaner skoler butikker og om grundende har en så attraktiv beliggenhed at de kan forventes solgt I forbindelse med kommende budgetlægninger og planlægningen af nye drifts og anlægsopgaver vil det også være helt naturligt fremover at se på hvad der er foreslået i landsbyplanerne og om muligt tage højde for dette Hver landsbyplan rummer først en analysedel hvor landsbyens historie landskabet særlige karaktertræk ved byen bindinger i forhold til fredninger naturbeskyttelsesloven og gældende kommuneplanbestemmelser bliver beskrevet Derefter følger en samlet overordnet indsatsplan for byen hvor forslag til forbedringer og nye tiltag præsenteres og endelig til sidst er nogle af Lokalrådet udpegede indsatsområder nøjere og mere detaljeret beskrevet og visualiseret Disse mere detaljerede forslag til indsatsområder er udformet så de

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/landsbyplaner-mellembyplaner (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Planlægning og udvikling | livogland.dk
  unge Via projektet skulle der indsamles viden om hvordan de unge ser deres byer og hvad de vægter i forhold til deres fremtidige bosætning Borgerinddragelse Lokal identitet Læring og inspirationsnetværk for aktive ildsjæle i 4 nordiske lokalsamfund Projekt Planlægning og udvikling Landsbyer der ønsker at sætte gang i en udvikling kan med fordel læse rapporten Læring og inspirationsnetværk for aktive ildsjæle i 4 nordiske lokalsamfund i udkantsområder Den indeholder 95 anbefalinger og 47 konkrete forslag til hvordan man skaber lokal udvikling Bæredygtighed Internationalt Netværk Hvad er der brug for på landet Projekt Planlægning og udvikling I 2010 besluttede det regionale udviklingspartnerskab for landdistrikter på Sjælland Landliv sig for at undersøge hvad der skal til for at lette ildsjælenes arbejde og frigøre dem fra deres afhængighed af de professionelle Netværk Fremtidens detailhandel i landdistrikterne Projekt Planlægning og udvikling Fremtidens detailhandel er truet De sidste årtiers lukninger af lokale købmænd i Danmarks landdistrikter bekræfter en generel negativ udvikling men det har man i Ringkøbing Skjern Kommune forsøgt at gøre op med i et stort detailhandelsprojekt Fødevarer Lokalt engagement Netværk Klokkerholm Byen i Landskabet Projekt Planlægning og udvikling Nogle landsbyer er på forkant med den udvikling der løber hen over mange landsbyer og lokalsamfund i disse år Fremtidens vinderlandsbyer er de landsbyer der i rette tid tager ansvar for deres bys udvikling og det gør byen Klokkerholm i Brønderslev Kommune Byudvikling Bæredygtighed Lokalt engagement Stouby samler kræfterne i multihus Projekt Planlægning og udvikling I landsbyen Stouby har man gjort menighedsrådet til en del af byens multihus frem for at bygge et nyt sognehus Det har givet menighedsrådet større synlighed blandt lokalbefolkningen og været med til at sikre et positivt driftstilskud til det moderne multihus Lokalt engagement Mødesteder Landsbyer med på den digitale motorvej Projekt Planlægning og udvikling I landsbyerne Mou Egense og Dokkedal i Aalborg Kommune er borgerne gået sammen med det lokale elselskab om at få udbredt fibernet til hele området Kampen for at få fibernet begyndte for 3 4 år siden og er lykkes takket være en ihærdig indsats fra lokalbefolkningens side Bredbånd og it Lokalt engagement Udviklingsplan 09 KystbySamråd forener lokale kræfter Projekt Planlægning og udvikling De enkelte landsbyer bliver mere attraktive hvis de ser lidt bredere på deres område og åbner op for samarbejde med nabolandsbyerne Et godt eksempel herpå ser man i Aalborg Kommune hvor landsbyerne Mou Egense og Dokkedal er gået sammen i et såkaldt KystbySamråd Lokal identitet Lokalt engagement Netværk Landsbykerner i centrum Projekt Planlægning og udvikling 10 landsbyer i Vejle Kommune har nu fået deres eget landsbyprogram Et landsbyprogram er landsbyens svar på midtbystrategien for kommunens største by Vejle Det er den lokale plan for hvad man bør satse på når det drejer sig om at skabe udvikling i det fysiske byrum i landsbykernen Borgerinddragelse Byudvikling Lokalt engagement Landsbyer i øjenhøjde landsbyprofilering Projekt Planlægning og udvikling I 2010 kortlagde Vejle Kommune 45 mindre landsbyer med henblik på et tematillæg til kommuneplanen Kortlægningen blev suppleret af 45 artikler fra den lokale avis Vejle Amts Folkeblad en

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/planlaegning-udvikling (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Net AU – videreuddannelse i landdistrikterne via e-læring | livogland.dk
  retail oplevelsesøkonomi webudvikling projektstyring osv Via et særligt e læringssystem kan man hjemme fra dagligstuen følge de enkelte fag på nettet I e læringssystemet modtager den studerende en læseplan så man uge for uge kan se hvad der skal læses og hvilke opgaver der skal løses Der er undervisnings og kursusmateriale afleveringsfaciliteter samt online præsentationer af underviser og medstuderende De studerende får endvidere adgang til elektroniske debatfora hvor de kan være i dialog med deres underviser og medstuderende Her kan man følge med i de spørgsmål og svar der gives til undervisningen På de fleste fag er der online webinarer hvor der er mulighed for direkte kommunikation med underviseren Webinaret lægges efterfølgende op som fil for de studerende som ikke har haft mulighed for at deltage Undervisningen er på den måde særdeles fleksibel og kan tilrettelægges efter hvornår på dagen man vil studere Det eneste tidspunkt der kræves et fysisk fremmøde er til selve eksamen På nogle fag er der endda mulighed for at gå op til eksamen hjemmefra via Adobe Connect et skype lignende system På Net AU s hjemmeside ligger et indslag fra Tv avisen der viser hvordan en kvinde på Samsø går til eksamen hjemme fra dagligstuen mens eksaminator sidder i Odense Arbejdsmarkedets stigende videnskrav kræver stor fleksibilitet af arbejdsstyrken For at kunne kvalificere sig til nye jobfunktioner eller endda helt nye jobs kræver det ofte at man får en videre og efteruddannelse Fleksible e læringstilbud som Net AU forbedrer mulighederne for at modtage undervisning og dermed opkvalificere sine kompetencer sideløbende med et fuldtidsarbejde Det gælder ikke mindst for folk der bor i landets tyndt befolkede områder og som har lang transporttid til uddannelsesstederne Effekt Med de nye digitale muligheder er uddannelsestilbuddene rykket tættere på borgerne i hele landet Der er ca 1500 Net AU studerende lige

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/net-au-videreuddannelse-landdistrikterne-via-e-laering (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Offentlig og privat service | livogland.dk
  mødre under 25 år der har behov for særlig støtte Netværk Sundhed Demokrateket i Egebjerg en decentral biblioteksløsning Projekt Offentlig og privat service Demokrateket i Egebjerg tager højde for lokalbefolkningens behov for bibliotekstjenester og for aktive mødesteder Bredbånd og it Mødesteder Netværk Fjernbetjent borgerservice Projekt Offentlig og privat service Med den fjernbetjente borgerservice kan man få løst alle normale ekspeditioner på nær udstedelse af kørekort og pas Der er mulighed for at stille spørgsmål og få betjening vedrørende skat sygesikring pension boligstøtte kontanthjælp børneydelser dagtilbud m v Bredbånd og it Det rullende klasseværelse Projekt Offentlig og privat service Det er en udfordring at udbyde specialundervisning til elever i de små landsbyskoler men i Skive Kommune har man tænkt alternativt I 2009 blev det rullende klasseværelse etableret Ideen var at skabe et mobilt kompetencecenter for læsning og IT som kunne bruges lokalt Nye funktioner Uddannelse Ordmobilen Sønderjylland Projekt Offentlig og privat service Siden 2008 har den grønne Ordmobil kørt ud på arbejdspladserne for at tilbyde medarbejderne ordblindeundervisning på stedet Uddannelse Skærbæk Fritidscenter Projekt Offentlig og privat service Skærbæk Fritidscenter rummer faciliteter for en lang række fritidsaktiviteter Det har udviklet sig i et partnerskab mellem kommune frivillige organisationer og private aktører Erhvervsudvikling Lokal identitet Landsbypedeller i Tønder Kommune Projekt Offentlig og privat service Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg står bag et nyt koncept til en landsbypedelordning som lige nu modtager ros og opmærksomhed fra mange sider Ideen er at bruge seniorjobordningen til at ansætte landsbypedeller rundt om i kommunens lokalområder Borgerinddragelse Lokalt engagement Renovering Post Danmarks Velfærdsdistribution Projekt Offentlig og privat service Post Danmark har på forsøgsbasis leveret og installeret udstyr hos patienter i yderområder der har gjort lægekonsultationer mulige fra hjemmet Dette nye markedsområde implementeres nu på linje med Post Danmarks andre løsninger Bredbånd og it Erhvervsudvikling Sundhed Virtuel genoptræning Projekt Offentlig og privat service Gennem Virtuel Genoptræning er det blevet muligt for patienter der udskrives fra Silkeborg Sygehus at genoptræne i deres eget hjem Det sker gennem brug af velfærdsteknologi Bredbånd og it Sundhed Sundhedshuset på Fanø Projekt Offentlig og privat service Fanø Kommune har en befolkning på kun 3250 Men øen er et attraktivt turismeområde og om sommeren er der et langt større folketal Både borgere og turister har brug for et velfungerende fleksibelt og opdateret sundhedsvæsen Netværk Renovering Sundhed Borgerne sikrer Sjølund Brugs Projekt Offentlig og privat service I Sjølund er byens borgere gået sammen og har samlet penge ind til et lån til den lokale brugs for at sikre brugsens fremtid som ellers var truet Erhvervsudvikling Lokalt engagement Infoland kæder landsbyer og kommuner sammen Projekt Offentlig og privat service Efter kommunalreformen blev der større afstand fra landsbyerne ind til den centrale administration i de nye storkommuner Branding Bredbånd og it Netværk Net AU videreuddannelse i landdistrikterne via e læring Projekt Offentlig og privat service Folk i landdistrikterne der bor langt fra de store uddannelsesbyer kan have stor fordel af de nye digitale undervisningstilbud som vinder frem i disse år Bredbånd og it Uddannelse Landsby rebild dk din portal til

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/offentlig-privat-service (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Uddannelse | livogland.dk
  service Folk i landdistrikterne der bor langt fra de store uddannelsesbyer kan have stor fordel af de nye digitale undervisningstilbud som vinder frem i disse år Bredbånd og it Uddannelse Ordmobilen Sønderjylland Projekt Offentlig og privat service Siden 2008 har den grønne Ordmobil kørt ud på arbejdspladserne for at tilbyde medarbejderne ordblindeundervisning på stedet Uddannelse Ørstedskolen et offentligt privat partnerskab Projekt Offentlig og privat service Ved kommunesammenlægningen i 2007 havde Langeland Kommune 8 skoler og en skole på Strynø Med et faldende børnetal besluttede kommunen at gennemføre en ny skolestruktur Det resulterede i en helt ny cental skole i Rudkøbing som blev blev opført i et offentlig privat partnerskab OPP Renovering Uddannelse Litteratur om Uddannelse i inspirationsbasen Rapporter Digital vækst og velfærd i landdistrikter og yderområde Diskussionspapiret omhandler hvordan øget brug af digitale teknologier kan bidrage til at imødegå nogle udfordringer i landets landdistrikter og yderområder Udgivet af CEDI Bredbånd og it Erhvervsudvikling Sundhed Uddannelse Rapporter Analyse af kommen kompetencebehov på Bornholm Rapporten giver et overblik over bornholmske virksomheders fremtidige behov for viden og medarbejdere Udgivet af Center for Regional og Turismeforskning Erhvervsudvikling Uddannelse Rapporter Erfaringer fra Landdistriktspuljen Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har i samarbejde med Dansk Bygningsarv gennemført en erfaringsopsamling med fokus på erfaringer fra og effekter af de projekter der gennemføres med støtte fra Landdistriktspuljen Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Borgerinddragelse Branding Bredbånd og it Byudvikling Bæredygtighed Erhvervsudvikling Fødevarer Kulturarv Lokal identitet Lokalt engagement Mødesteder Nye funktioner Oplevelsesøkonomi Renovering Tilflytning Transport Uddannelse Rapporter Evaluering af MOLLY projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Resultater og erfaringer fra et lokalt tilrettelagt udbud af en RUC masteruddannelse på Bornholm og i Thy Udgivet af Center for Regional og Turismeforskning Lokalt engagement Netværk Uddannelse Rapporter Hvornår fungerer biblioteksservice i landdistrikter En interviewundersøgelse i Esbjerg Varde Ringkøbing

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/noegleord/uddannelse (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Fra udkant til kraftcenter - Multihuset Snøde | livogland.dk
  med skolestrukturdebatten efter kommunesammenlægningen rykkede borgerne igen sammen for at sikre et par af byens væsentlige samlingspunkter Skolen og hallen Idrætsforeningerne det lokale erhvervsliv støtteforeningen og en række ildsjæle gik i gang med at udvikle et projekt om et multihus som skulle indeholde faciliteter for borgere fra landsbyen og oplandet Fitness spinning bowling petanque krolf motionssti tennis oma og som noget nyt skulle også turister have mulighed for at benytte faciliteterne Fra en stemning af det bliver jo alligevel aldrig til noget bredte der sig en gejst i hele lokalsamfundet som kunne bære det omfattende projekt igennem og på trods af manglende lydhørhed i kommunen lykkedes det at komme i gang med det som har vist sig at være en vigtig del af landsbyens fremtidige eksistens Projektet udvikler sig løbende og bestyrelsen har organiseret arbejdet i underudvalg der som selvstyrende enheder med reference til bestyrelsen opbygger og administrerer aktiviteter i hen hold til interesse Erfaringer Snøde multihus er idag et etableret centrum for landsbyens og oplandets sociale og idrætsrelaterede liv Man har oplevet at mange ældre som ikke tidligere medvirkede i landbyens liv nu deltager aktivt i mange aktiviteter og nyder social omgang med andre de ikke tidligere kendte Ungdomsklubdelen har haft meget stor succes med at fastholde områdets unge i et sundt samvær om gode fritidsaktiviteter Lokaler er nærmest konstant for små og der udbygges hele tiden i den takt det er muligt at skaffe kapital og frivillig arbejdskraft Bowlingklubben har formået at etablere sig i den danske elite Bestyrelsens bag multihuset har planer om at udvide aktiviteterne med bla Sundhedshus Projekter som Multihuset i Snøde er helt afhængig af ildsjæle og lokal opbakning som rækker ud over finansiering og frivilligt arbejde At et lokalsamfund kan signalere enighed og sammenhold gør det meget nemmere at motivere bidragsydere og sponsorer

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/projekter/udkant-kraftcenter-multihuset-snoede (2016-05-01)
  Open archived version from archive •