archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Martin Luther Åbent brev om at oversætte

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/%C3%85bent%20brev%20om%20at%20overs%C3%A6tte/Martin%20Luther.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive • at oversætte Indledning Til den ærværdige og kloge N min hengivne herre og ven Om oversættelse Ordet alene i oversættelsen af Rom 3 28 Tekst og mening Om de afdøde

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/%C3%85bent%20brev%20om%20at%20overs%C3%A6tte/Martin%20Luther1.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luther
  rent og klart tysk og det har ofte hændt at jeg har brugt fjorten dage ja tre til fire uger på at lede og spørge efter ét eneste ord af og til uden at finde det alligevel Da vi var i gang med Jobs Bog Philip Melanchthon Aurogallus og jeg havde vi så meget besvær at vi undertiden brugte fire dage på at færdiggøre mindre end tre linjer Men nu kære ven når det først er færdigoversat kan hvem som helst læse det og mestre det Nu kan man lade øjnene løbe over tre til fire sider uden så meget som at standse én gang Men hvilke sten og stubbe som har ligget der mærker man ikke Hvor man nu spadserer som på et høvlet bræt har vi slidt og svedt før vi fik stubbene og stenene ryddet af vejen sådan at man kunne komme frem så let Det er let at pløje når marken er renset men at rydde skov og rødder væk og lægge marken til rette det har ingen lyst til Men utak er verdens løn Gud selv får jo ingen tak for sin sol himmelen og jorden og sin egen søns død Nej verden er og bliver en verden i Djævelens navn anderledes vil den jo ikke have det Men her i Rom 3 28 har jeg udmærket godt vidst at ordet solum ikke står i den latinske og græske tekst så det havde papisterne ikke behov at lære mig Det er fuldstændig rigtig at disse fire bogstaver SOLA ikke står der Disse bogstaver glor æselhovederne på som køer på en ny ladeport De ser ikke at ordet alligevel ligger i tekstens mening og hører med hvor man vil gengive den klart og tydelig på tysk For da jeg tog mig for at oversætte til tysk ville jeg også tale tysk og ikke latin eller græsk Men nu er vort tyske sprog nu en gang sådan at når der er tale om to ting og den ene skal bekræftes den andre benægtes så bruger man ordet blot eller kun solum allein sammen med ordet ikke eller ingen For eksempel når man siger Bonden har kun korn og ingen penge med sig Nej jeg har ingen penge for øjeblikket kun korn Jeg har blot spist ikke drukket Har du kun skrevet og ikke læst det igennem Sådan siger man på utallige måder i daglig sprogbrug I alle disse udtryk er det tyske sprog sådan at det selv om det latinske eller græske sprog ikke gør det tilføjer ordet kun blot allein for at ordet ikke eller ingen skal blive desto mere fuldstændig og tydelig For selv om jeg også kan sige Bonden har korn og ingen penge med sig så lyder ordene ingen penge alligevel ikke så fuldstændig og tydelig som når jeg siger Bonden har kun korn og ingen penge med sig Her hjælper ordet kun ordet ingen så meget at det bliver en fuldstændig og klar tysk udtryksmåde ud af det For man skal ikke spørge bogstaverne i det latinske sprog hvordan man skal snakke tysk sådan som disse æsler gør Man skal spørge forældrene i hjemmet barnet på gaden de almindelige mennesker på torvet se på munden hvordan de snakker og oversætte efter det Først da forstår de det og mærker at man taler tysk med dem Lad os tage et eksempel I Matt 12 34 siger Kristus ordret Af hjertets overflod taler munden Hvis jeg nu skal følge æslerne så vil de forelægge mig bogstaverne og oversætte sådan Af hjertets overflod taler munden Sig mig er det at snakke tysk Hvilken tysker forstår dette Hvad er hjertets overflod for noget Det kan ingen tysker svare på Hvis han da ikke ville sige at det måtte betyde at én havde et alt for stort hjerte eller for meget på hjerte Nej hjertets overflod er ikke tysk lige så lidt som husets overflod kakkelovnens overflod bænkens overflod er det Men sådan snakker forældrene i hjemmet og manden på gaden Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med Det er at snakke rigtig tysk og det har jeg bestræbt mig på men desværre ikke formået at ramme altid For de latinske bogstaver er en umådelig stor hindring for den som vil tale godt tysk Et eksempel mere Forræderen Judas siger ordret i Mark 14 4 Hvorfor er dette tab af olie sket Følger jeg æslerne og bogstavisterne må jeg oversætte det sådan Hvorfor er dette tab af olie sket Men hvad er det for noget tysk Hvilken tysker snakker sådan Der er sket tab af olie Hvis han skulle forsøge at forstå det ville han tænke at olien var mistet og at man måtte lede efter den Selv om denne forståelse også er noget dunkel og usikker Men hvis nu dette er godt tysk hvorfor træder de så ikke frem og laver os et sådant smukt og fint Nytestamente og lader Luthers Nytestamente ligge Ja for de burde da bringe deres evner frem i lyset Men sådan snakker en tysker Hvorfor ødsle sådan med olien Eller Hvorfor spilde olien sådan Det er godt tysk som lader en forstå at Maria Magdalena havde sløset og anrettet skade med olien hun hældte ud Det var det Judas mente for han havde bedre ting at bruge den til Endnu et eksempel Det sted hvor englen hilser Maria og siger Vær hilset Maria fuld af nåde Herren være med dig Luk 1 28 Hidtil er det blevet oversat sådan ordret efter de latinske bogstaver Men sig mig nu er det også godt tysk Hvor findes der en tysker som taler sådan Du er fuld af nåde Og hvilken tysker forstår hvad som er sagt med dette fuld af nåde Han vil tænke på et fad fuldt af øl eller en pung fuld af penge Derfor har jeg oversat det med du benådede holdselige sådan at en tysker kan forstå hvad englen mener med sin hilsen Men her er papisterne rasende på mig fordi jeg har ødelagt englens hilsen Og endnu har jeg ikke truffet den bedste udtryksmåde på tysk for så havde jeg her oversat hilsenen Gud hilser dig kære Maria Gott grusse dich du liebe Maria for det er det englen vil sige Sådan ville han have talt hvis han skulle have hilst hende på tysk Men så tror jeg ligefrem de havde gået hen og hængt sig af bare andagt for den kære Maria fordi jeg sådan havde ødelagt hilsenen Men hvad kommer det mig ved Lad dem bare larme og rase Jeg vil ikke hindre dem i at oversætte til tysk hvad de vil Men jeg vil også oversætte og ikke sådan som de ønsker men sådan som jeg vil De som ikke vil vide af oversættelsen kan lad den være og beholde deres mesterskab for sig selv for jeg vil hverken se dem eller høre på dem De behøver ikke stå til ansvar eller aflægge regnskab for min oversættelse Hør altså blot Jeg vil sige Du benådede Maria Du kære Maria og lad dem sige Du Maria fuld af nåde Den som kan tysk ved godt hvilket hjertelig smukt ord dette kære er Den kære Maria den kære Gud den kære kejser kære fyrste kære mand kære barn Og jeg ved ikke om man kan sige ordet kær eller kærlighed så hjertelig og helt og fuldt på latin eller noget andet sprog så det trænger ind og giver genklang i hjerte og alle sanser som det gør på vort sprog Jeg mener nemlig at Lukas som den mester i græsk og hebraisk han var har villet træffe og tydeliggøre det hebraiske ord englen brugte med det græske ord Kexaritomene 4 Og jeg kan tænke mig at englen Gabriel har talt med Maria på samme måde som han talte med Daniel da han på hebraisk kaldte ham højtelskede eller kære 5 Englen har altså sagt Kære Daniel For det er Gabriels måde at tale på som vi ser i Daniels Bog 9 23 og 10 11 Hvis jeg nu skulle oversætte bogstavelig efter æselkunsten måtte jeg sige sådan Daniel du begæringernes mand eller Daniel du lysternes mand Det ville være nydelig tysk En tysker hører ganske vist at mand lyster eller begæringer er tyske ord Skønt helt godt tysk er det næppe Ordene lyst og begær havde nok været bedre Men når de bliver stillet sammen på denne måde Du begæringernes mand da forstår ingen hvad meningen er Måske tænker man at Daniel var fuld af syndige lyster Det ville sandelig være en fin oversættelse I dette tilfælde må jeg altså lade bogstaven fare og undersøge hvordan en tysker siger det samme som hebræeren mener med hamudot Da finder jeg at tyskeren siger kære Daniel kære Maria eller du yndige pige du skønne jomfru du ædle kvinde og lignende For den som vil oversætte må have et stort ordforråd sådan at han har noget at vælge mellem når et og samme ord ikke lyder rigtig på alle steder Men hvor langt og længe skal jeg udbrede mig om det at oversætte Hvis jeg skulle angive årsagerne og tankerne bag alle de ord jeg har valgt måtte jeg vel have et år til at skrive det Hvilken kunst og arbejde det er at oversætte har jeg erfaret rigelig derfor vil jeg ikke finde mig i noget paveæsel eller mulæsel som dommer eller kritiker på dette område Den som ikke kan lide min oversættelse kan bare lade den i fred Djævelen skal takke den som ikke kan lide den men uden min vidende og vilje leger skolelærer med den Hvis nogen skal mestre den så skal jeg nok gøre det selv Og hvis jeg ikke gør det selv så kan man lade min oversættelse i fred For sig selv kan enhver gøre hvad han vil og for øvrigt have en god dag Det kan jeg bevidne med god samvittighed at jeg har lagt min største trofasthed og flid i arbejdet og aldrig haft bagtanker med det For jeg har ikke taget en krone for det ikke bedt om det og heller ikke fået det Lige så lidt har jeg søgt min egen ære med det Det ved Gud min herre Jeg har tværtimod gjort det til gavn for alle mine kære kristne og til ære for Ham som sidder deroppe Hver time på dagen gør han så meget godt mod mig at hvis jeg havde oversat tusinde gange så meget og tusinde gange så flittig havde jeg alligevel ikke gjort mig fortjent til at leve en time eller have et friskt øje Hvad jeg er og har skyldes alt sammen hans nåde Ja det skyldes hans dyre blod og hårde sved Derfor skal også alt tjene ham til ære med glæde og af hjertet så sandt Gud vil Hvis svindlerne og paveæslerne skælder mig ud så får jeg dog min ros af de fromme kristne og deres Herre Kristus Hvis bare én eneste kristen anerkender mig som en tro arbejder har jeg fået løn nok Jeg spørger ikke efter paveæsler De er ikke engang værdige til at anerkende mit værk Det ville knuse mit hjerte hvis de roste mig Nej at de skælder mig ud er min højeste ros og ære Jeg forbliver dog teologisk doktor ja en ganske fremragende doktor og den titel skal de aldrig tage fra mig om de så fortsatte til dommedag Det véd jeg bestemt På den anden side har jeg ikke været alt for fri når det gælder at lade bogstaven fare Sammen med mine hjælpere har jeg tværtimod med stor omhu taget hensyn til den Hvor det for eksempel har været af særlig betydning har jeg bevaret den bogstavelige ordlyd og ikke taget mig nogen frihed her Som f eks i Joh 6 27 hvor Kristus siger Ham har Faderen Gud selv sat sit segl på Her havde det vel været bedre at sige Ham har Faderen markeret eller Det er ham Faderen mener Men jeg har hellere villet bryde med det tyske sprog end at vige fra ordlyden her Ak ja det at oversætte er ikke en opgave for enhver sådan som disse tossede hellige tror Det er brug for et ret fromt trofast flittig frygtsomt kristent lærd erfarent øvet hjerte til det Derfor mener jeg at ingen falsk kristen eller sværmer kan oversætte korrekt Rigtignok kan det se sådan ud med oversættelsen af profeterne som er udgivet i Worms hvor det er vist stor flid og hvor man næsten helt har fulgt mit tysk Men der har været jøder med i spillet som ikke har haft meget til overs for Kristus ellers havde der været evner og flid nok Tekst og mening Så meget om at oversætte og om sprogenes særpræg Men nu er det ikke kun sprogenes særpræg jeg har været tro mod og rettet mig efter når jeg i Rom 3 28 bruger vendingen kun ved troen solum allein Det er Paulus tekst og mening som fordrer og tvinger det frem med uimodståelig kraft Han behandler nemlig her selve hovedstykket i den kristne lære at vi ved troen på Kristus bliver retfærdiggjort uden nogen lovgerninger Og han udelukker alle gerninger så totalt at han endog siger at loven ikke hjælper til retfærdighed selv om det er Guds lov og ord det drejer sig om Som eksempel sætter han Abraham og siger at han blev retfærdiggjort helt uden gerninger Selv den vigtigste af alle gerninger som på den tid netop var indstiftet af Gud før og over alle andre gerninger nemlig omskærelsen hjalp ham ikke til retfærdighed Tværtimod blev Abraham retfærdiggjort ved troen uden omskærelsen og uden nogen som helst gerninger Sådan står der i Rom 4 2 Hvis det var af gerninger Abraham blev gjort retfærdig har han noget at være stolt af dog ikke over for Gud Men der hvor man så fuldstændig udelukker alle gerninger må meningen være at troen alene retfærdiggør Og den som vil tale enkelt og klart om en sådan afskaffelse af alle gerninger må sige Alene troen gør os retfærdige ikke gerningerne Det er sagen selv som tvinger det frem sammen med sproget Ja siger de men det lyder forargeligt og folk får den opfattelse at de ikke behøver at gøre gode gerninger Kære hvad skal man sige til dette Er det da ikke langt mere forargeligt at Paulus selv ikke kun siger alene ved troen men tager endnu kraftigere fat og slår bunden ud af tønden ved at sige uden lovgerninger Eller når han i Gal 2 16 siger ikke af lovgerninger Og mere af samme slags andre steder Udtrykket alene ved troen kunne man nok bortforklare med en note men udtrykket uden lovgerninger er så tydelig så forargelig så skændig at man ikke kan redde det med nogen note Hvor meget mere kunne folk ikke lære her ikke at gøre gode gerninger når de hører forkyndt med så klare og stærke ord om gerningerne selv ingen gerninger uden gerninger ikke af gerninger Hvis det ikke er forargelig at forkynde uden gerninger ingen gerninger ikke af gerninger hvorfor er det da forargelig når man forkynder dette alene ved troen Og det som er endnu mere forargelig er at det ikke bare er almindelige dagligdags gerninger Paulus forkaster men lovens egne gerninger Det kunne en og anden godt finde på at tage endnu mere anstød af og sige at loven er fordømt og forbandet for Gud og at man kun skal gøre det onde Det var jo det de gjorde som der henvises til i Rom 3 8 skulle vi så gøre det onde for at det gode kan komme Det forsøgte en sværmer i vor egen tid også Skal man af hensyn til den slags forargelse fornægte Paulus ord eller lade være med at tale frit og frimodigt om troen Kære det er jo netop en sådan forargelse både Paulus og vi ønsker Der er ingen anden grund til at vi lærer så stærkt mod gerningerne og alene forkynder om troen end netop den at folk skal forarge sig snuble og falde så de kan lære at de ikke bliver fromme gennem deres gode gerninger men alene gennem Kristi død og opstandelse Men hvis de ikke kan blive fromme ved gode gerninger efter loven hvor meget mindre da gennem onde gerninger og uden loven Man kan jo ikke slutte sådan Gode gerninger hjælper ingenting altså må onde gerninger hjælpe En sådan konklusion er lige så forkert som denne Solen kan ikke hjælpe den blinde til at se altså må natten og mørket kunne gøre det Det forbavser mig virkelig at man kan have indvendinger mod noget der ligger så åbent for dagen Fortæl mig nu er Kristi død og opstandelse vort værk en gerning som vi gør eller ej Selvfølgelig er det ikke vores gerning eller nogen lovgerning Men nu er det alene Kristi død og opstandelse som gør os fromme og fri fra synder som Paulus siger i Rom 4 25 Han blev givet hen for vore overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os Fortæl mig videre Hvilken gerning er det vi kan gøre for at gribe og holde fast ved Kristi død og opstandelse Det kan jo ikke være nogen ydre gerning men alene den evige tro i hjertet Den alene ja den helt alene og uden alle gerninger griber denne død og opstandelse hvor den bliver forkyndt gennem evangeliet Hvad er det da man protesterer imod hvad er det man bruger kætterstempel og bål for når sagen er så soleklar og beviser at alene troen griber Kristi død og opstandelse uden alle gerninger og at Kristi død og opstandelse er vort liv og vores retfærdighed Det er jo i sig selv helt åbenlyst at det er troen alene som bringer griber og giver os dette liv og denne retfærdighed hvorfor skulle man da så ikke også sige det Det er ikke noget kætteri at alene troen griber Kristus og giver livet men hvis nogen siger det så er det kætteri Er de ikke tåbelige vanvittige afsindige Sagen indrømmer de er korrekt nok og alligevel revser de

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/%C3%85bent%20brev%20om%20at%20overs%C3%A6tte/MartinLuther-%C3%85bent%20brev%20om%20overs%C3%A6ttelse%20250907%20fba-f%C3%B8a.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Formaning til at gå til nadver

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Formaning%20til%20at%20g%C3%A5%20til%20nadver/Formaning%20til%20at%20g%C3%A5%20til%20nadver.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • er indstiftet og oprettet af Kristus selv Foragt for nadveren og anden ugudelighed stammer fra vantroen På grund af Guds befaling Kristus har indsat nadveren til sin ihukommelse Selvvalgt gudstjeneste Guds ord og gerninger har ringe værdi for verden Sådan laver man Gud At pryde Gud er så meget som at smykke Gud Også døve og stumme kan ihukomme og takke Gud ved at gå til nadver Det kristne fællesskabs velsignelse Konsekvenserne af at fornægte Kristus To slags lovprisning og gudstjeneste Vantro er gudsbespottelse Et forargeligt eksempel Jødernes og de kristnes mindefester Pavedømmets mishandling af nadveren Grund til at gå til nadver Hvad er Kristi ihukommelse Troen på nåden er et takoffer Papisterne har gjort nadveren til et offer Kristus har indsat nadveren til sin ihukommelse Pavedømmet har to forskellige slags sakramenter Ifølge Luther kan nadverens brug kaldes er et takoffer Nadveren som offer Lovsang i messen Grund nok til at gå til nadver med lyst Den anden slags hovedgrunde angår os selv Hvad nadveren giver os For jer Nadveren minder os om Kristi velgerning og vor nød Nadveren vækker kærlighed til næsten Luthers egen erfaring med at udskyde nadveren At finde sig kold og uden lyst til nadveren De

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Formaning%20til%20at%20g%C3%A5%20til%20nadver/Martin%20Luther.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luther
  jeg ikke høre så vil jeg dog være til stede blandt tilhørerne og vil i det mindste med min gerning med mit legeme og mine lemmer være der hvor man lover og ærer Gud Og selv om jeg ikke kan gøre andet så vil jeg dog modtage nadveren netop for at jeg ved sådan modtagelse kan bekende og vise at jeg også er en af dem som vil love og takke Gud Sådan vil jeg min Gud til ære modtage nadveren og denne modtagelse skal være min ihukommelse hvorved jeg tænker på og takker for hans nåde som er vist mig i Kristus Det kristne fællesskabs velsignelse Det er ingen ringe gerning at man gerne vil være med blandt den flok hvor man lover og takker Gud Det har de gamle fædre ønske sig med dybe suk som salme 42 5 viser Jeg gik i festskaren jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren Og i salme 118 15 hedder det Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte Og meget mere af samme slags For den som er blandt denne flok hvis det ellers er den rette tager del i al ære og tak som gives til Gud Når du derfor kan gøre Gud en sådan tjeneste og en sådan stor ære uden at det volder dig omkostning eller besvær for du kan udføre alt ved villig at lytte eller ved legemlig at tage imod og med et taknemmeligt hjerte så må du jo dog være en fortvivlet slyngel hvis du ikke vil vise din Gud denne ære Du burde jo gerne ville løbe til verdens ende hvis du vidste at kunne finde en sådan flok hvor man lover og ærer Gud og hvor du kunne tage del i deres hellige selskab Hvordan har du ikke forhen løbet til helgenernes grave klæder og ben Hvordan har man ikke valfartet til Rom Jerusalem Skt Jakob blot for at se sten ben træ og jord På Kristus tænkte man ikke Og her i din by lige uden for din dør er Kristus selv til stede med legeme og blod med sin ihukommelse lov og ære Og du gider ikke gå hen og også hjælpe til med at takke og love Du er bestemt ikke en kristen Heller ikke et menneske men en djævel eller djævelens ven Konsekvenserne af at fornægte Kristus Det ville være uret hvis det gik sådanne foragtere og løgnagtige kristne anderledes end at de til straf for deres skændige utaknemmelighed blev besat bedraget og forført af Djævelen så de aldrig skulle høre eller lære noget om nadveren De skulle få papister og sværmere til lærere Sværmere der gør nadveren til ren og skært brød og vin og som fjerner kernen og kun giver skallen Papisterne der gør nadveren til et offer og en købmandshandel der skal tilgive synden og hjælpe i al nød Og som sætter nadveren i et udstillingsskab og går i procession med det og gør det til et skuespil som de kan drive deres narreværk med De har kun den ene halvdel af nadveren tilbage og det endda uden frugt men udelukkende til skade Det må man oven i købet betale for indtil lærerne er blevet gjort til konger og fyrster Og det er kun helt retfærdigt Som salme 18 27 siger Over for den falske forstiller du dig Hvorfor har de foragtet denne gudstjeneste sammen med Kristi ihukommelse der er så herlig skøn og stor og som de kunne have uden omkostning og besvær Godt så lad dem have skallerne med al skade på legeme og sjæl gods og ære De skal få det som de ønsker To slags lovprisning og gudstjeneste Den som derimod virkelig holder Kristi ihukommelse og ærer hans lidelse er sikker og fri for al vildfarelse og for alt djævelsbedrag Han behøver heller ikke at vove omkostning og besvær på det og gør desuden megen nytte For han gør Gud to store gudstjenester to store æresbevisninger Den første er at han ikke foragter men underdanigt og gerne bruger Guds indstiftelse og forordning Denne ære behager uden tvivl Gud vel da han ikke har indstiftet dette sakramente for intet men til at bruges og intet behag kan have i at man lader det stå uvirksomt og ubenyttet For derved viser man sig næsten som om man holdt Gud for en nar der anordnede unødvendige indstiftelser for os og ikke vidste hvad han skulle indsætte for os Eller som om han var kræmmer der gik omkring og solgte rådne dårlige varer Og hvem kan udregne hvilken vanære man gør Gud og vor Herre Kristus blot i dette stykke at man sådan foragter hans sakramente lader det ubenyttet og ubrugt og dog ikke vil være papistisk men evangelisk Denne vanære ophæver og hjælper man til at borttage når man holder sig til det kære sakramente og ærer og bruger denne Guds indstiftelse Derfor vil Gud igen ære vedkommende som der står skrevet i 1 Sam 2 30 Kun dem der ærer mig vil jeg ære men de der ringeagter mig skal blive til skamme Den anden ære er at han holder og hjælper til at bevare Kristi ihukommelse Det vil sige prædikenen lovprisningen og takken for Kristi nåde som er bevist os elendige syndere ved hans lidelse Det er for at ihukomme dette at Gud først og fremmest har indstiftet dette sakramente Og det er også denne ære han søger og fordrer her at han i Kristus bliver erkendt og anset som vores Gud Hvilken stor ære og herlig gudstjeneste dette er er allerede nævnt ovenfor Dermed bevares nemlig Guds ære og Gud gøres til den rette Gud Derfor vil han uden tvivl til gengæld bringe vedkommende til guddommelig ære og gøre ham til en Gud og til et Guds barn Og hvem kan her opregne hvad godt denne ære og gudstjeneste udretter For ikke alene takker og lover man dermed Gud i Kristus som er denne guddommelige indstiftelses egentlige formål men man bekender også dermed offentligt for verden sin Herre Kristus og at man er og vil være en kristen Dermed udfører man samtidig på én gang en ret præsts to højeste embeder Med tak lov og pris til Gud bringer man det skønneste offer den højeste gudstjeneste og det herligste værk nemlig et takoffer Med bekendelsen for mennesker gør man så meget som hvis man prædikede og lærte folk at tro på Kristus Dermed hjælper man til at forøge og opretholde kristenheden Man hjælper til at styrke evangeliet og nadveren Man hjælper til at omvende syndere og angribe Djævelens rige Kort sagt Hvad Ordets lære gør i verden hjælper man med og er delagtig i samme gerning Men hvem kan opregne hvor stor nytte der sker her Vantro er gudsbespottelse Derimod må man på den anden side betænke hvilke usalige folk de er som foragter nadveren og er så lade og dovne til at bruge det For disse kunne af dette registers modsætning tælle og beregne deres udyd Først at de vanærer Gud selv i hans indstiftelse og anser ham for en nar fordi han anordner sådanne unødige gudstjenester Ja fordi de ikke tror at det er en gudstjeneste og hans guddommelige ordning og nåderige indstiftelse så beskylder de ham med deres vantro for at være en løgner og en dårlig person For vantro er intet andet end gudsbespottelse hvorved han holdes for en løgner Dernæst foragter de også Kristi ihukommelse som Gud har indsat og som fejres i dette sakramente De viser ikke Kristi lidelse nogen ære og takker ham ikke men gør sig skyldige i den mest skrækkelige utaknemmelighed Hvad desuden er endnu værre er at de viser sig som sådanne der ugerne vil høre om tak og ære for Kristi lidelse eller ikke gerne vil være med hvor man ærer og takker for denne Dermed hindrer og røver de hans guddommelige ære så han ikke kan være deres Gud eller erkendes som Gud i Kristus Så vidt det står til dem ville de gerne at både Kristi lidelse og al guddommelig ære i hele ganske verden intet skulle gælde og ophæves og kun djævle blev vore guder For de spørger ikke efter hvordan Kristi lidelse kan æres hans ihukommelse bevares hans ord prædikes eller Gud erkendes Det er mange gange værre end hvis nogen kastede skidt på et billede af Gud eller vanærede Kristus selv Et forargeligt eksempel Desuden giver de dermed de andre et dårligt forargeligt eksempel og er skyldige i alle de menneskers synd som efter deres eksempel også holder sig fra og foragter dette sakramente Så vidt det stod til dem blev Kristi ihukommelse glemt hans lidelse blev helt forgæves og unyttig og endelig måtte den kristne tro gå helt under Hertil kommer desuden de gode ting som de forsømmer og hindrer at de ikke bringer Gud noget takoffer ikke bekender deres Herre Kristus ikke belærer opmuntrer og forbedrer deres næste med gerning og eksempel men unddrager Gud takofferet fornægter Kristus og forvilder deres næste Kære hvad under var det om Gud blot lod djævle rase over os med daglige smitsomme sygdomme krig inflation vold og jammer Muslimer sigøjnere og alle djævle er for lidt til at plage sådan ondskab da ikke alene denne store forfærdelige vanære og foragt for Gud men tillige en så skændig og forbandet utaknemmelighed mod Kristus har taget sådan overhånd blandt det kristne folk Jødernes og de kristnes mindefester Jøderne måtte årligt prise love og takke for deres udgang og frelse fra Egypten og gennem Det Røde Hav og de kære profeter kunne aldrig ophøje og forherlige dette Guds under nok Og vi hedninger som tidligere har været Djævelens egne og ikke har fortjent at vide noget om Kristus eller have noget af ham er kommet til sådan nåde og lære at vi er blevet delagtige i Kristi forløsning Han har ikke forløst os fra Egypten og Det Røde Hav men fra synd død Helvede Djævel Guds vrede og al jammer og har ikke bragt os til det jordiske land Kana an men til en evig retfærdighed liv Himmel nåde og til Gud selv Og alt dette har han gjort ikke ved Moses eller ved engle men ved sig selv Ja han har ladet det bliver sig så inderlig svært har svedet blod for det ladet sit hjerte smelte som voks ladet sig dræbe på korset grædt og sukket for os ladet sig bespotte på det skændigste Ja hvilken tunge hvilket hjerte er her i stand til at betænke eller beskrive denne kærlighed nåde og barmhjertighed Og for alt dette skal han fra dem som han har gjort dette for ikke have fortjent mere end denne tak og ære at man ikke gider ihukomme eller høre noget om det eller være blandt dem der betænke hans ihukommelse Man vil ikke bruge nadveren til hans ære men lade ham sidde forgæves med sit sakramente og omsonst opfordre os til at komme mens vi går hen og frådser i mad og drikke eller det som er værre Det er et under at solen ikke for længe siden er blevet kulsort der skulle ikke vokse et græsstrå ikke blive en dråbe vand eller luft i verden for denne umenneskelige utaknemmeligheds skyld Jøderne har været slemme men vi hedninger er meget værre Vi som så skændigt foragter hans lidelse og er så utaknemmelige for den Vi som ikke gør så meget for at vise ham vor kærlighed og ære at vi bruger dette sakramente og vil hjælpe til med at fejre hans ihukommelse Pavedømmets mishandling af nadveren O pave o bisper o sofister o munke o præster hvad har I gjort at I er skyldige og årsag i alt dette I som har gjort nadveren til en offermesse og gerning og dermed fordunklet og berøvet folk denne rette brug ære og tak For de har ikke søgt andet heri end deres egen gerning lydighed og fortjeneste Det har I lært dem og med lovbud tvunget dem til sådan gerning og oven i købet stjålet den ene del af nadveren I myggesiere og kamelslugere har foregivet at vise nadveren stor ære ved at man skulle sætte det i gyldne kostbare udstillingsskabe have det i gyldne bægre og fade Præsten skulle have salve på fingrene og bruge kostbar messedragt alterklæder tavler lys faner og mange slags processioner og sang som om det havde stor betydning Og for at man skulle lægge mærke til jeres store hellige alvor har I fundet på at man skulle drikke af kalken med små sugerør så at ikke en dråbe af Kristi blod blev spildt Og I har sandelig set nøje på troen så I har befalet at man skulle tro at hele Kristus var under både brødet og vinen Det kære sakramentet har I derimod gjort til et offer og en gerning som I har købt hele verdens gode og ære med Men hvor er læren om Kristi ihukommelse blevet af Hvornår har I undervist folk om at de skulle bruge dette sakramente af kærlighed og ære det som en Guds indstiftelse og heri prise love og takke Kristus modtage det til hans lidelses ære og erkende hans nåde som er skænket os uden vor gerning og fortjeneste Ja I har tværtimod lært dem om deres egne gerning og frie vilje og af nadveren selv gjort en gerning og fordrejet det hele Og I angrer det ikke engang men forsvarer det endog O spottere o gøglere o hyklere Ak min Herre Kristus kom dog snart med ild og svovl fra Himlen og gør en ende på denne spot og skændsel Hvorfor ødelægger de det dog så fuldstændig utåleligt og uudholdeligt Grund til at gå til nadver Men for at jeg omsider kan komme videre så har du her en vigtig og fortrinlig grund som må lokke dig til at gå til nadver så dit hjerte kan formane dig på denne måde Godt jeg vil gå til nadver ikke for dermed at ville gøre en god gerning eller vinde noget fortjeneste heller ikke af lydighed mod eller på befaling af paven eller kirken men min Gud til lov og ære som har indstiftet dette Jeg vil modtage det af kærlighed og tak mod min Herre og frelser som til sin lidelses ære har indsat dette for at jeg skal brug det og takke ham Derfor vil jeg være en af dem som takker ham for hans lidelse og ikke findes blandt foragterne og de utaknemmelige heller ikke give andre et ondt eksempel til forargelse Jeg vil tværtimod lokke andre til at de også må ære og love det og således hjælpe til at holde og befæste Kristi lidelses ihukommelse og tillige som en kristen bekende min Herre for verden Dette takoffer vil jeg bringe ham selv om jeg ingen anden nytte skulle have af det Det skal være min tak til Herren for hans bitre lidelse som han har lidt for min skyld Hvad er Kristi ihukommelse Men jeg håber det ikke er nødvendigt her at lære længe om hvad der forstås ved Kristi ihukommelse som vi andetsteds ofte og udførligt har lært Nemlig at det ikke er at betragte lidelsen hvormed nogen har villet tjene Gud og erhverve nåde som ved en god gerning idet de går rundt og sørger over Kristi lidelse Men det er at ihukomme når man lærer og tror hans lidelses kraft og frugt sådan at vor gerning og fortjeneste er intet den frie vilje er død og tabt men at vi alene ved Kristi lidelse og død bliver løste fra synden og fromme Det er altså en lære og ihukommelse af Guds nåde i Kristus og ikke en gerning gjort af os imod Gud Imod denne lære og tro arbejder hele pavedømmet med sine stiftelser klostre og egne gerninger Desuden har de af nadveren også gjort den mest udbredte og største gerning mens det dog allermindst skulle handle om vores gerninger men alene om ren og skær nåde De har altså helt undertrykt Kristi ihukommelse og fordrejet denne Guds nåderige indstiftelse til en sådan skrækkelig afskyelighed Vogt dig derfor og lær her ikke at gøre andet end at takke din Herre Kristus for hans lidelse og Gud for hans nåde og barmhjertighed Til tegn på og bekendelse af sådan tak og lov skal du modtage nadveren med glæde Troen på nåden er et takoffer Hvis papisterne her vil være spidsfindige og fordreje min tale som de plejer og kaste mig i næsen at jeg selv har gjort et offer i nadveren mens jeg dog hidtil standhaftig har kæmpet for at messen ikke er noget offer da skal du dertil sige sådan Jeg gør hverken messe eller nadver til offer men Kristi ihukommelse det vil sige læren om og troen på nåden i modsætning til vor fortjeneste og gerning det er et offer nemlig et takoffer For med denne ihukommelse bekender og takker vi Gud fordi vi af bare nåde ved Kristi lidelse bliver forløste fromme og salige Men papisterne har forkastet fordømt og bespottet sådan ihukommelse og fordømmer den endnu den dag i dag For de vil forsvare deres gerning og fortjeneste beholde klostre og offermesser som strider imod Kristi ihukommelse ligesom vi jo véd at de sælger og meddeler disse deres gerninger og messer til deres stiftelser og brødre for at deres gerninger som noget hvortil de for sig selv har for meget og til overs også skulle hjælpe andre mennesker til nåden Og sådan gør de dermed hvad dog Kristus alene gør ved sin lidelse sætter sig selv i stedet for Kristi ord og gerning og siger Jeg er Kristus Matt 24 23 Det er en af de ting hvorimod jeg har kæmpet Papisterne har gjort nadveren til et offer For det andet har de ikke alene undertrykt dette takoffer og ihukommelse men i dets sted opdigtet et andet offer nemlig sådan at de har gjort nadveren som de skulle modtage og modtage af Gud nemlig Kristi legeme og blod til et offer og ofret Gud det og havde de ikke opdigtet det offer skulle de ikke være blevet mig sådanne herrer Desuden anser de Kristi legeme og blod ikke for et takoffer men for et gerningsoffer hvormed de ikke takker Gud for hans nåde men først og fremmest fortjener og erhverver sig selv og andre nåde Det er altså ikke Kristus der har erhvervet os nåden men vi skal selv erhverve nåden ved vores gerning idet vi ofrer Gud hans søns legeme og blod Det er den egentlige grundafskyelighed og grundlaget for al gudsbespottelse i pavedømmet Imod sådant bespotteligt offer har jeg kæmpet og kæmper endnu så vi hverken vil lade nadveren være eller kaldes et offer men et sakramente og en Guds indstiftelse som er givet os Med denne kamp har vi udrettet så meget at de nu føler hvordan de har uret og at messen ikke er noget offer men de vil ikke tilbagekalde denne uret eller gøre bod for den Derfor begynder de at file på ordene vil gerne smykke sig med den forklaring at messen eller nadveren er et symbolsk offer eller gerningsoffer hvorved man peger hen til og tænker på Kristi offer som han har udført for os på korset Ja hvem der havde segl og brev på at denne forklaring behager Gud Men hvem vil forsikre os om det Desuden bliver denne forklaring en uforskammet håndgribelig løgn når man i stiftelser og klostre finder de segl og breve frem hvori de har solgt messer og vågegudstjenester både for levende og døde som et gerningsoffer eller fortjenesteoffer Det viser deres bøger og skrifter også som endnu er for hånden Og det er let at regne ud at de med sådanne løgnforklaringer har til hensigt at bestyrke disse gamle afskyligheder fordi de ikke tilbagekalder dem eller gør bod for dem men forsvarer dem Gregorius skriver da også at han har ladet messen ofre for en død i tredive dage Men hvad hjælper det at forsvare disse gamle afskyligheder med åbenlyse løgne imod den klare sandhed Hvad hjælper det til andet end at det ene påfører det andet endnu mere skam Deres forklaring hjælper heller ikke noget på sagen For selv om de kalder nadveren et symbolsk offer eller mindeoffer så gør de alligevel en gerning ud af det som vi gør mod Gud til vor fortjeneste På den måde prises vor gerning mod Gud alligevel og ikke Guds nåde mod os Ligesom nogle hidtil have ladet lidelsen male og samlet den i bøger og givet sådan gerning stor ære Sådan har Alberts lært at det er bedre at betænke Kristi lidelse én gang end at faste et helt år og at det er bedre dagligt at læse en bønnebog end at piske sig selv til blods På samme måde bliver også nadveren en sådan gerning når den skal kaldes et symbolsk offer eller et mindeoffer hvormed man alene betænker Kristi lidelses tildragelser og historie En sådan gerning kan også en ugudelig og Djævelen gøre Kristus har indsat nadveren til sin ihukommelse Det er ikke det Kristus har indstiftet nadveren til men til sin ihukommelse for at man rettelig skal lære tro elske og prise hans nåde Det formår ingen gudløs Derfor er der intet godt ved papisternes forklaring De vil blot beholde deres offermesse med disse bortforklaringer og kneb De gør det ikke af hensyn til nadveren men til deres egen vom og pengepung Mærk desuden dette De vil som præster have noget særligt højere og bedre i nadveren frem for alle andre kristne For skønt hele kristenheden bruger nadveren modtager det tror det og takker for det så må det dog ikke kaldes noget offer og ingen kan her bruge sakramentet eller forvalte det for en anden men enhver for sig selv alene Men når de katolske præster fejrer det så er det et offer som de gør ikke alene for sig selv heller ikke for at takke Gud men for alle andre kristne for dermed at opnå nåde og hjælp for dem Ser og fatter du ikke her at Kristi ord ikke gør et offer af nadveren og at det i og for sig selv heller ikke er noget offer men når messehagelen og kronragningen kommer til så bliver det et offer For selv om hele kristenheden tog fat i nadveren med hænder og mund kalk og alterklæder med tro og kærlighed med lov og tak ja dertil alle engle i Himlen så er det dog intet offer men når den kronragede præst omgås dermed over alteret da er det et offer en så mægtig ting er indvielsen såvel personens som alterets Og kære spørg dem dog fra mig hvorfor ikke sakramentet også er et offer når lægfolk modtager og bruger det eller om de har et andet sakramente end lægfolket Pavedømmet har to forskellige slags sakramenter Således har man nu i pavedømmet to slags alterets sakramenter den almindelige kristen har intet offersakramente men nadveren slet og ret skønt dog blot halvdelen mens præsterne har et offersakramente og det helt Det går broderligt til og de har delt det imellem sig Nu har Kristus jo dog givet og efterladt alle sine kristne i fællesskab én slags dåb nadver og evangelium og har ikke villet have nogen forskel på personerne Hvorfra kommer da sådan forskel at vor kære trøstefulde skat i præstens hånd og mund bliver et offer og i vore hænder og munde ikke kan være et offer men må være et sakramente slet og ret mens begge dog er ét og samme slags sakramente Det kommer helt sikkert af pavens magtfuldkommenhed sådan vil jeg have det sådan befaler jeg ved hvilken han også kan bringe evangeliet til enten at hedde kætteri eller sandhed Som når Luther lærer evangeliet at munke og nonner kan gifte sig da er det kætteri men når paven tillader munke og nonner dette så er det det sande evangelium Og når nogen misbruger eller skader kirkegodset da hedder det at være kommet Kristi arvegods for nær men når de tager det fra de fattige og ødelægger det med horeri og krig da hedder det at hellige Kristi arvegods Paven er en mægtig skaber og Gud Ifølge Luther kan nadverens brug kaldes er et takoffer Hvor sagen ellers er rigtig skal det ikke komme så meget an på ordene skønt dette dog er farligt i Skriften For at de derfor ikke skal mene at jeg vil strides om ord så vil vi gå med på det og lade ikke nadveren selv men nadverens modtagelse eller brug kaldes et offer med følgende forbehold og betydning For det første at det ikke skal hedde et symbolsk offer eller gerningsoffer men et takoffer sådan at den som modtager nadveren gør det som tegn på sin taksigelse hvormed man viser at man for sin del i sit hjerte er Kristus taknemmelig for hans lidelse og nåde For det andet at præsterne heller ikke gør et andet offer ud af det på alteret men at heller ikke de modtager dette anderledes eller i anden mening end som et tegn hvormed de viser at de for deres del i hjertet takker Kristus ligesom de andre kristne som de fra alteret rækker det til Både præsternes og lægfolkets nadver er én og samme slags og præsten har ikke et bedre eller et andet eller mere i nadveren end lægfolket De har jo heller ikke en bedre dåb eller evangelium end det som man modtager af dem For det tredje at de herefter ikke sælger nogen nadveren eller messen som et gerningsoffer eller ofrer det for andre for at opnå nåde hverken for levende eller døde men at enhver præst helt enkelt alene for sig selv siger Gud tak ligesom andre kristne For det fjerde hvis jeg tør nævne det Når messen eller nadverens brug altså er et takoffer så må de erstatte og tilbagegive alle de goder pantebreve skøder og klostre som de har erhvervet og ejer fordi de har brugt messen som et gerningsoffer Disse ting er jo erhvervet med løgn og bedrageri ja med gudsbespottelse og forræderi af Kristus For havde konger og fyrster vidst at en præst ikke udretter mere på alteret end en lægmand som modtager det nemlig at han takker Gud for sig alene mener du da at de ville være så gale at give disse ejendomme til en som ikke ofre noget for dem eller forsoner Gud for dem men alene selv takker Gud Uf uf uf hvor det kribler mig i tænderne Dette stykke venter jeg ikke at vinde gehør for hos dem det véd jeg godt Nadveren som offer Desuden vil jeg også indrømme dem at de også kan bringe et sådant takoffer for andre ligesom jeg også uden for messen kan takke Gud for Kristus og alle hans hellige ja for alle skabninger Præsten kan altså tænke i sit hjerte Se kære Gud dette sakramente bruger og modtager jeg dig til lov og tak fordi du har gjort Kristus og alle dine hellige så herlige For hvem ved ikke at vi er skyldige at takke Gud for os selv for alle mennesker og for alle skabninger som Paulus lærer 1 Tim 2 1 2 Derfor kan jeg godt lide at præsterne i messen takker Gud for os alle Blot de ikke anser dette for noget specielt og andet frem for lægfolket som om en almindelig kirkegænger ikke også med den samme tak kunne og skulle tage eller bruge nadveren Specielle fortrin kan jeg ikke acceptere i sakramenter der er ens og fælles for alle Meget mindre vil jeg acceptere at de skulle takke for andre det vil sige i andres sted som om det når præsten takker skulle være bedre end når jeg selv takkede og at jeg skulle give ham penge fordi han takker for mig og i mit sted Nej dette kræmmermarked vil jeg ikke have og sådanne aftaler kan jeg ikke acceptere Vil de ikke antage de stykker så vil vi heller ikke acceptere deres listige falske forklaring om et symbolsk offer eller mindeoffer Vi vil heller ikke gå med til at bruge disse navne om nadveren Det er misbrug og kætteri Faren for misforståelse er for stor og farlig For Kristus stiller her de stykker sakramente og ihukommelse langt fra hinanden når han siger Gør dette til ihukommelse af mig Nadveren er én ting og ihukommelsen en anden Nadveren skal vi bruge og benytte siger han og samtidig skal vi ihukomme ham det vil sige lære tro og takke Ihukommelsen skal være et takoffer men nadveren selv skal ikke være et offer men en Guds gave som er skænket os og som vi modtager med tak og bruger som tak Og jeg er overbevist om at det er derfor de gamle brugte navnet eukaristi som betyder taksigelse på græsk Det var fordi man efter Kristi befaling ved dette sakramente takkede Gud og brugte og modtog det med tak Dette ord er så siden hen på grund af misforståelse kommet til at betegne selve nadveren Og det ville da heller ikke være forkert hvis man også i dag sagde at man ville deltage i eukaristien eller i taksigelsen når man gik til gudstjeneste eller nadver Man deltager nemlig i det embede hvor man takker og lover Gud i hans sakramente sådan som det ser ud til at de gamle har tænkt Lovsang i messen Derfor antager jeg at så megen skøn og herlig sang til tak og lov er blevet anordnet og hidtil beholdt i messen Som Helligsangen Sanctus O du Guds lam Agnus Dei gendigtningen af trosbekendelsen Vi tror alle på én Gud Wir glauben all an einen Gott gendigtning af den nikænske trosbekendelsen Sangen Gud være lovet eller Johan Huss sang Jesus Kristus vor Frelser Her finder du intet om offer men alene lov og tak Derfor har vi også beholdt disse sange ved vores nadver Især passer O du Guds lam mere end alle andre sange godt til nadveren Her lovprises Kristus og der synges klart om at han har båret vore synder Kristi ihukommelse fremstilles med korte skønne ord Kort sagt hvad der er dårligt i den katolske messe om offer og gerninger har Gud ordnet så forunderlig at præsten læser det alt sammen hemmeligt og kalder det stillemesse Men hvad der synges offentligt af koret og blandt menigheden er næsten udelukkende gode ting og lovsange Det er som om Gud på denne måde har villet tilkendegive at han ønsker at forskåne sine kristne for stillemessen så deres ører ikke skal høre disse vederstyggeligheder På den måde har han ladet de gejstlige plage sig selv med deres egen afskylighed Grund nok til at gå til nadver med lyst Dette må være nok om det første stykke eller de grunde som skulle tilskynde og bevæge os til med lyst og kærlighed at gå til nadver nemlig at vi skal gøre dette for at love og takke Gud for at ære og bekende Kristus for at give vor næste et godt eksempel og forbedre ham og endelig til nadverens lærens og troens og hele kristenhedens bevarelse skønt vi intet skulle eller kunne fortjene ved det Vi er jo dog skyldige at gøre alt dette Det er nemlig et almindeligt Guds bud at vi skal love og takke ham elske og ære Kristi lidelse forbedre næsten og hjælpe til med at bevare læren troen og kristenheden Hvor meget mere skulle vi ikke gøre det her da han har indsat en særlig indstiftelse til det og tillige kalder og lokker os dertil Og hvis vi ikke ville eller kunne modtage det skulle vi dog gerne være til stede og se det blive modtaget og høre Gud bliver lovet og Kristus takket Dette sker ikke efter egen fromhed eller menneskevalg men er grundet i Kristi ord Gør dette til ihukommelse af mig Den anden slags hovedgrunde angår os selv Hvad nadveren giver os Hidtil har vi ikke talt om vores nytte som vi kan søge og få i nadveren men alene om den nytte som vi kan gøre Gud selv Kristus næsten evangeliet og nadveren og hele kristenheden Skønt hvem kan begribe hvor stor en nytte det alt sammen er når du lover Gud takker Kristus ærer hans lidelse forbedrer din næste hjælper til at befordre og bevare nadveren og evangeliet samt kristenheden desuden hjælper til at hindre og afværge det modsatte af alle disse frugter Men for at vi skal se hvilken stopfuld nåderig Guds indstiftelse det er og for at vi derved kunne få det hjertelig kært og gerne bruge det så ville vil vi nu se hvad for nytte der især tilbydes og gives os selv i nadveren Kristus har ikke glemt os i dette sakramente Og skønt jeg tidligere i Den Lille Katekismus har sagt næsten alt dette så en præst som vil være flittig eller behøver det godt kan klare sig med det så vil jeg dog også nævne det her For jer For det første ligesom jeg ovenfor har formanet til at du nøje skal mærke det ord til min ihukommelse som det hvormed Kristus tilskynder og lokker dig til at du af kærlighed og taknemmelighed mod ham og for at ære hans lidelse gerne skal gå til nadveren eller i al fald gerne være til stede derved sådan skal man også her omhyggeligt lægge mærke til de ord For jer når han siger Som gives for jer og som udgydes for jer Luk 22 19 20 Disse to ord min og jer er mægtige ord som passende skulle drive dig så du gerne løb over hundrede og tusinde kilometer til dette sakramente For når du betænker hvem det er som siger Min når han siger Gør dette til min ihukommelse så vil du finde at det er din kære Herre Kristus Jesus Guds søn som har udgydt sit blod og er død for dig Med dette ord min begærer han ikke mere end at du vil erkende dette og tro det samt at du dog lader det behage dig og takker ham for det som er blevet ham så inderlig svært og at du ikke så skammelig foragter det og holder hans sakramente så ringe og forsømmer det da det dog ikke koster dig noget eller fordrer noget af dig Når du således betænker hvem de er han siger dette til For jer så vil du jo finde at det er dig og mig og alle mennesker for hvem han er død Men er vi dem for hvem han er død så må deraf følge at vi har været i synd død Helvede og under Djævelen som også de ord klart medfører Udgydt for jer til syndernes forladelse Er der synd så er visselig døden der også Er døden der så er visselig Helvede og Djævelen der også Sådan hjælper denne ihukommelse til at du desto flittigere må takke ham og desto hellere må gå til nadver til hans lidelses ære For hvilket hjerte kan nogensinde begribe nok hvilken velgerning og nåde det er at han forløses fra død og djævel fra synd og alt ondt bliver retfærdig levende og salig uden sin egen fortjeneste og medvirkning alene ved Guds søns blod og død Og han begærer dog intet derfor uden lov og tak at man erkender og tror det og ikke så skammelig foragter det eller lader det stå ubrugt Nadveren minder os om Kristi velgerning og vor nød Den første nytte og frugt som du har af nadverens brug er da at du derved erindres om denne velgerning og nåde Derved vækkes fornyes og styrkes din tro og kærlighed så du ikke glemmer eller foragter din kære frelser og hans bitre lidelse og din store evige nød og død som han har hjulpet dig ud af Kære ven du skal ikke anse denne nytte for en ringe ting Ja selv om der ikke var anden nytte ved brugen af nadveren end denne erindring om Kristi velgerninger og om din nød hvorved du blev vækket til tro og kærlighed til din kære frelser så var det dog mere end rigelig nytte og frugt Denne tro er nemlig højst nødvendig for at vi kan forbliver hos Kristus

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Formaning%20til%20at%20g%C3%A5%20til%20nadver/Opfordringtilatg%C3%A5tilnadver-0110071%20-%2005.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Martin Luther Salme 23

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Martin%20Luther%20-%20Salme%2023%20udlagt%20ved%20bordet/Martin%20Luther.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Han leder mig til det stille vand v3 Han giver mig kraft på ny han leder mig ad rette stier for sit navns skyld v3 Han leder mig ad rette stier v3 For sit navns skyld v4 Selv om jeg går i mørkets dal frygter jeg intet ondt for du er hos mig din stok og din stav er min trøst v4 Din stok og din stav er min trøst

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Martin%20Luther%20-%20Salme%2023%20udlagt%20ved%20bordet/Davids%20Salme%2023.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive