archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nadverlære og Skriftemål
  Nadverlære og Skriftemål

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Zwingliansk%20nadverl%C3%A6re%20og%20luthersk%20skriftem%C3%A5l/ny_side_1.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive • skriftemål Kunstig sproglig enighed Hvad er det vi konkret modtager Ligegyldighed i læresprøgsmål Bibelsyn Skriftemålet Skriftemålets to stykker Absolutionen Lov og evangelium Web redaktør Cand theol Finn B Andersen E

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Zwingliansk%20nadverl%C3%A6re%20og%20luthersk%20skriftem%C3%A5l/Zwingliansk%20nadverl%C3%A6re%20og%20luthersk%20skriftem%C3%A5l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • var nødvendigt at jeg troede at tre personer er et guddommeligt væsen og enhver af dem er sand Gud men at det var nok at du troede på den hellige treenighed Ligeledes det er ikke nødven digt at du tror at Kristus er sand Gud men det er nok at du tror den Gud som Kristus mener det vil sige som jeg Arius Sabellius Muhammed osv mener Og de mener Ingen Ligeledes det er ikke nødvendigt at du tror at Maria er en ret moder og jomfru men det er nok at du tror den jomfru som evangelisten mener det er som Kajfas og jøderne mener Og de mener at hun er en løsagtig kvinde Sådanne prædikanter skulle når de vil lave sjov tage noget andet for sig og lade guddommelige sager være i fred at ikke lynet engang skal komme til at slå ned iblandt dem Men er det deres alvor så skulle man også for alvor vise dem bort fra embedet og prædikestolen og ud af landet For hvortil skal dog dette skrækkelige gøglespil være at de vil lære folket og alligevel intet siger dem men viser dem ind i det mørke hul og siger Tro hvad Kristus mener Men hvad Kristus mener vil de ikke sige for de frygter for at hvis de skulle sige det vil al verden sige Det mener Kristus ikke men du selv mener det og med dig din fader Djævelen og I begge bruger Kristi navn til et skalkeskjul for jeres løgne hvor med I vil forføre og fordærve os Ligegyldighed i læresprøgsmål Hvor der nu er sådanne prædikanter der har disse det meget godt og har opfundet en let måde at prædike på De har ikke mere brug for Skriften og for at studere for de kan i alle stykker sige til folket Kære folk vær i denne sag tilfreds tro hvad Kristus mener det er tilstrækkeligt Hvem skulle ikke kunne prædike sådan Hvem ville ikke her gerne være elev hvis vi kunne blive sparet for den møje at prædike og lære og overlade begge slags møje til Kristus og sige Jeg tror hvad Kristus tror Eller hvad der ville være endnu meget bedre jeg lader Kristus tro for mig og lader ham sørge for hvad jeg skal tro Ak det ville være de skønneste kristne og de rette guldbrødre Sådan siger også nu til dags papisterne at de tror hvad kirken tror og sådan fortæller man om polakker ne at de siger Jeg tror hvad min konge tror Hvorfor ikke Hvordan kunne der være en bedre tro der kostede mindre møje og bekymring end denne Sådan siger man at en doktor på broen i Prag spurgte en fyrbøder fordi han følte medlidenhed med ham som en stakkels lægmand Kære mand Hvad tror du Fyrbøderen svarer Det som kirken tror Dok toren Hvad tror da kirken Fyrbøderen Det som jeg tror Senere hen da doktoren skulle dø blev han af Djævelen så hårdt anfægtet i troen at han ikke på no gen måde kunne få fred eller ro før han sagde Jeg tror hvad fyrbøderen tror Lige sådan fortæller man om den store Thomas Aquinas at han på sit dødsleje ikke kunne få ro for Djævelen før han sagde Jeg tror hvad der står i denne bog Og han havde da bibelen i sin favn Men må Gud ikke lade os få meget af sådan tro For hvis disse ikke har troet anderledes end dette så har både doktor og fyrbøder troet sig ned i Hel vedes afgrund Derhen fare også sådanne ånder med deres tro som siger Tro det legeme som Kristus mener det er nok O ja det er smukt og godt troet Denne tro skader ikke Djævelen Og hvordan kunne man på en finere måde holde et folk i vildfarelse end med sådan tale For når de bliver sikre på at de ikke behøver at bekymre sig om de har lært rigtig eller urigtig så sover og snorker de ganske sikre hen og spørger naturligvis heller ikke i fremtiden efter nogen lære eller prædiken De har på engang lært nok fordi de ved og tro at Kristus tror for dem Hvad mere vil de have disse frie glade sikre kristne Det måtte da være at man desuden også ville lære at det ikke er nødvendigt at man gør gode gerninger og lider ondt Det er nok at Kristus gør dem og lider Lad ham også være from for dig og gøre alt så behøver du hverken at tro eller gøre godt Og hvad ville det skade om man også lod Djævelen være vantro og gjorde ondt for os Så måtte han fare til Helvede for os ligesom Kristus måtte fare til himmelen for os Og vi ville vedblive at være gode venner og æde og drikke på jorden og være sikre på at vi hverken behøvede at fare til Himmelen eller til Helvede Det ville være en prisværdig kirke bygget i svinestien Men jeg håber at sådanne kristne eller prædikanter ikke roser sig af eller foregiver at Luther selv har rådet og lært dette For hvis jeg skulle blive opmærksom på det og forvis ses om at de sugede sådan gift af mine bøger og lagde skyl den på mig så skulle jeg gerne gnide deres øjne en smule og sætte briller på deres næse og byde dem ikke at læse mine bøger gennem malet glas For dette tør jeg nok tiltro Djævelen og hans apostle at hvor de kan fordreje mit ord og bagefter forføre folk med mit navn vil de ikke lade det mangle på god vilje Sådan som nogle af dette parti ofte har gjort mod mig og lagt deres egen mening ind i mine ord Ja til sidst lod de endog atter trykke en prædiken som jeg havde holdt før der var hørt talt eller nævnt noget om nadverfjendernes sekt og fordi de deri fandt ordene brød og vin Så skulle Luther ligefrem have sværmet med dem uagtet prædikenen ellers tilstrækkelig forsvarer sig selv Bibelsyn I den lille bog mod sværmerne har jeg rådet og lært sådan Hvis en kristen skulle blive anfægtet af teologer der ikke tager Bibelen bogstavelig så skal han stå fast og stejl på Kristi ord og tro at som ordene i sig selv lyder sådan er Kristi legeme og blod til stede i brødet og vinen og han skal trøstigt forlade sig på Kristus Skulle han have forført ham hvilket er umuligt da vil han nok svare derfor på den yderste dag Imidlertid kunne den kristne nok være tryg med sin tro fordi han havde holdt sig til ordene og med sin tro ment det legeme som de ligefremme ord giver til kende Se det er ikke at lære at man skal tro det legeme som Kristus mener for med denne deres tale tabes Kristi ord af syne og man tror fritvæk uden ord hen i vejret efter sine egne tanker Men jeg vil have ordene og støtte troen til dem sådan som de lyder så at jeg ikke vil tro det legeme som Kristus mener uden for og uden sit ord men det legeme som hans ord mener sådan som de står der og lyder For det er hans rette mening og han har i ordene og ved ordene sagt og tilkendegivet os sin mening Uden for hans ord og uden hans ord ved vi ikke om nogen Kristus langt mindre om Kristi mening For den Kristus der uden Kristi ord indbilder os sin mening er den lede Djævel fra Helvede som bærer Kristi hellige navn og derunder sælger sin helvedes gift Dette vil jeg nu have sagt til advarsel for alle som begærer det hvis nogen måske skulle være anfægtet ved mine bøger eller mit navn For skønt jeg ikke véd om no gen gør sådant og jeg heller ikke kan eller vil beskylde nogen for det må jeg dog fordi jeg nu så ofte er blevet gjort klog af skade frygte for den listige drages og hans tilhængeres ondskab og snuhed at de nok kunne foretage sig sådant Skønt jeg dog med rimelighed burde kun ne håbe at ingen ville være så fræk og uforskammet at han med mit navn ville søge at styrke og opholde denne sin vildfarelse fordi min bekendelse for al verdens øjne ligger åbenlys for dagen og mine bøger kraftigt vidner om med hvilket stort alvor jeg har kæmpet imod den vild farelse En sværmer skulle derfor skamme sig i sit hjerte ved at tage eller bruge et bogstav af Luther til støtte for sin vildfarelse Desuden så kender nu al verden vores herlige Augsburgske Bekendelse og Apologi som for hans kejserlige majestæt i Augsburg frit er blevet bekendt og forsvaret af mange af de højeste stænder i det romerske rige End ikke papisterne kunne beskylde os for at have lært nogen sværmerartikel selv om de er os over al måde fjendske Vi har ikke sagt mum mum og ikke spillet under dække men dér står vores klare simple åbent udtalte ord uden dunkelhed og tvetydighed Og overhovedet for at jeg kan komme fra dette stykke så er det mig skrækkeligt at høre at i den samme kirke eller ved det samme alter skulle begge parter hente og modtage det samme sakramente og den ene part skulle tro at den modtager brød og vin men den anden part tro at den modtager Kristi sande legeme og blod Og ofte tvivler jeg på om det står til at tro at en prædikant eller sjælesørger kunne være så forstokket og ondskabs fuld og tie stille hertil og lade begge parter gå sådan enhver i sin indbildning at de modtager det samme sa kramente hver efter sin tro Men er der måske no gen sådan da må han have et hjerte som er hårdere end nogen sten stål eller diamant Han må visselig være en vredens apostel For tyrker og jøder er meget bedre som fornægter vores nadver og åbent bekender det for dermed bliver vi ikke bedraget af dem og falder ikke i noget afguderi Men disse karle måtte være de rette høje ærkedjævle som ville give mig bare brød og vin og lade mig holde det for Kristi legeme og blod og sådan ynkelig bedrage mig Det ville være for hedt og for hårdt Her vil Gud snart slå til Derfor den der har sådanne prædikanter eller har grund til at tro dette om dem han være herved advaret for dem som for den livagtige Djævel selv Skriftemålet Endvidere spørger man mig til råds angående skriftemålet hvordan de gode fromme hjerter skal forholde sig her fordi deres prædikanter ganske fordømmer og bespotter dette Især gælder det den måde vi i katekismen lærer de unge at sige til præsten eller sjælesørgeren Værdige herre osv Nuvel hvem der ikke vil lade være ham lader vi gerne fordømme og forhåne vores lære katekismus og alle vores skikke men trøster os dog for Gud og al verden med at disse åndrige dommere og fordømmere hidtil endnu ikke have frem bragt og gjort noget bedre end ikke i ét eneste stykke Men derimod har de anrettet store ulykker nok og hvis den tid engang ville komme hvor man holdt inde med dette så vi det gerne Det er kun dårlige mestre som intet an det kan end at fordømme andre folks arbejde og ikke gøre noget bedre i stedet for Det kan man kalde den rette mester selvklog som kan tøjle hesten i halen og baglæns rider sin vej Hans egen sækkepibes lyd er ham den allerbedste klang Vi tvinger ikke nogen til skriftemål som alle vores skrifter bevidner Den som ikke vil have det kan lade det være Sådan spørger vi heller ikke efter den der ikke vil have vores katekismus og lære Her lægger ingen noget bånd på den anden For vi er Gud ske lov rigelig oplyste om at Kristus vor Herre ikke vil tåle noget stolt egensindigt hoved i sit rige Hvorfor skulle vi da med magt tvinge sådanne hovmodige ånder ind i hans rige Lad dem kun fare som avner som vinden blæser bort Den ild som skal fortære dem vil nok finde dem Vores lære angår dem som mener det alvorligt med deres frelse og søger noget bedre i evangeliet end den kødelige frihed til at spise kød æg og smør ikke faste eller bede osv Dette er derimod sværmernes højeste kunst og ånd skønt de ikke allerførst har opfundet det og det heller ikke er udrundet af deres ånd Derfor forstår de det heller ikke ret og kan ikke grundigt bevise eller forsvare noget stykke De kan blot larme skrige rive ned og gøre kirkerne tomme og folk gale så de hverken lærer at forstå dette eller hint som Paulus siger 2 Tim 3 7 De vil altid lære men aldrig lærer sandheden at kende Skriftemålets to stykker Derfor skal de som ønsker vort råd i dette spørgsmål forstå os sådan at der er to stykker i skriftemålet For det første at fortælle synden hvori vi også før sværmerne kunne drømme om det ved Guds nåde har forløst og frigjort samvittighederne fra den utålelige byrde og umulige lydighed under pavens lov i hvilken han byder at fortælle alle synder Dermed vol der han de svage samvittigheder en sådan angst og jammer at de måtte fortvivle og gav det dog intet bedre navn end en lydighedsgerning hvorved de skulle fortjene forladelse og fyldestgørelse for synden Dog var dette intet an det end en stor evig pine fordi denne gerning var umulig Sådan behandler han de elendige samvittigheder Denne store og herlige frihed burde vi dog lade os nøje med og uden ophør takke Gud for som for en stor uudsigelig trøsterig gave For hvis paven havde vidst om sådan frihed og derefter havde opstillet den på sit marked og haft den til salg ligesom han ellers havde alle ting til salg hvor skulle det da ikke have sneet med tusindvis af kroner fra konger og fyrster fra grever og adel og fra borgere og bønder Han kunne vel have haft tre verdeners guld og sølv på ét år Men nu da vi har denne fri hed for intet takker vi Gud sådan at han må slå til med Helvedes ild eller med den yderste dag Ved siden af denne frihed beholder vi den skik at den der skrifter fortæller nogle synder som trykker mest Dette gør vi ikke for de forstandiges skyld For af vor sognepræst kapellan Melanchthon og sådanne folk som godt ved hvad synd er forlanger vi det ikke Men fordi den kære ungdom daglig vokser op og den almindelige kristne kun forstår lidt så holder vi for deres skyld på denne skik så de kan blive opdraget til kristen disciplin og forståelse For dette skriftemål sker heller ikke alene for at de skal fortælle synderne men for at man kan overhøre dem om de kan Fadervor Trosbekendelsen De Ti Bud og hvad mere der læres i katekismen For vi har godt erfaret hvordan folket og ungdommen kun lære lidt af prædikenen hvis man ikke særskilt spørger og overhører dem om samme Men hvor kan man gøre dette bedre og hvor er det mere nødvendigt end når de skal til nadver Vel er det sandt at hvor præsterne bare række brød og vin i stedet for nadveren ligger der ikke megen magt på hvem de rækker det til eller hvad de kan og tror som modtager det Der æder den ene so med den an den og det er rimeligt at spare dem for denne møje De vil jo have vilde gale helgener og tænker ikke på at opdrage kristne De vil gøre det sådan at alt skal væ re ødelagt om tre år og der hverken skal være Gud eller Kristus eller nadver eller kristne mere tilbage Men fordi vi tænker på at opdrage og efterlade os kristne og i nadveren rækker Kristi legeme og blod så vil og kan vi ikke meddele nogen dette sakramente uden at de i forvejen bliver overhørt i hvad de har lært af katekismen og om de vil afstå fra de synder som de har begået For vi vil ikke af Kristi kirke gøre en svi nesti og lade enhver løbe til nadveren uden overhøring som soen til truget En sådan kirke overlader vi til sværmerne Dette har vi overtaget fra kristenhedens begyndelse For der se vi klart at Trosbekendelsen Fadervor og De Ti Bud er sat op som en kort form og lære for ungdommen og almindelige mennesker og dette har også fra begyndelsen af heddet Katekismus For katekismus siger grækerne kaldes en undervisning hvor man spørger og overhører ligesom en skolelærer lader eleverne fremsige deres lektie for at se om de kan den eller ikke Sådan skal man i forvejen overhøre almindelige mennesker og lade dem frem sige stykkerne i katekismen for at se om de kender til dem og om de forstår den synd som de har begået imod dem og om de herefter vil lære mere og forbedre sig Ellers skal man ikke lade dem komme til nadver Fordi en præst skal være en tro Kristi tjener må han så meget som det er ham muligt ikke kaste nadveren for svin eller hunde men høre hvilke mennesker det er som ønsker at komme til nadver Bedrager de ham da og ikke taler sandt så er han undskyldt og de har bedraget sig selv Dette udtrykkes også i ordet bekende og derfor kalder man de hellige biskopper confessores bekendere En konfessor eller bekender skal ikke alene kunne fortælle synder men også fremsige hvad han har lært om troen og om Kristus og hvad det er at handle derimod så de kan vænne sig til at bekende for forældre skolelærere præster og om det skulle være nødvendigt også for dommeren ja at de kunne dø derpå Derfor kalder Cyprian også martyrerne for confessores det vil sige bekendere Fordi da denne skik er en gammel rosværdig kri sten nødvendig disciplin i hvilken man øver og bereder de kristne til at leve ret

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Zwingliansk%20nadverl%C3%A6re%20og%20luthersk%20skriftem%C3%A5l/Om%20zwingliansk%20nadverl%C3%A6re%20og%20luthersk%20skriftem%C3%A5l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /En%20enkel%20m%C3%A5de%20at%20bede%20p%C3%A5/Martin%20Luther.htm (2016-02-18) • bøn Den syvende bøn Åben og koncentreret bøn De Ti Bud Det første bud Det andet bud Det tredje bud Det fjerde bud Det femte bud Det sjette bud Det syvende bud Det ottende bud Det niende og tiende bud

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/En%20enkel%20m%C3%A5de%20at%20bede%20p%C3%A5/Forord.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luther - En enkel måde at bede på
  til Guds hus Det er bedre at gå derhen for at høre end for at bringe offer Hvad andet er det end at friste Gud når munden plaprer og hjertet er optaget helt andre steder Som da en præst bad samtidig med at han uddelte opgaver til sine tjenestefolk På denne måde Gud hør min bøn Per hent hesten ære være Faderen og Sønnen og Helligånden Pia gå ud og malk koen Sådanne bønner har jeg i mine tidligere dage i pavekirken virkelig hørt og kendt mange af og næsten alle deres bønner er af den slags Derved bliver Gud kun spottet og det havde været bedre om de i stedet havde leget når de ikke kunne eller ville gøre det bedre For jeg har desværre selv i mine dage ofte bedt sådanne tidebønner så at salmen eller bedetimen var forbi før jeg var klar over om jeg var i begyndelsen eller i midten Og om end ikke alle bruger ord som ovennævnte præst og blander opgaver og bøn sammen så gør de dog det samme i deres hjerter med tankerne De blander det hele sammen Og når bønnen er forbi véd de ikke hvad de har gjort eller hvordan de er kommet igennem det De begynder på lovprisningen og straks er de i drømmeland Jeg holder for at ingen kan se et latterligere gøglespil end hvis man under bønnen kunne se de tanker i et sådant koldt uandægtigt hjerte rodet sammen Men nu indser jeg Gud ske lov at der ikke er bedt ret når man glemmer hvad man har sagt For en ret bøn husker nøjagtig alle ord og tanker fra bønnens begyn delse til slutningen Ligesom en god flittig barber nøje må rette sine tanker sin opmærksomhed og sine øjne på barberkniven og på håret og ikke glemme hvor langt han er kommen med barberingen eller klipningen Hvis han samtidig vil snakke løs og tænke eller kigge på andre ting kunne han let skære mund eller næse af ja halsen over Sådan vil jo enhver ting når det skal udføres godt kræve sin person helt med alle sanser og lemmer Som man siger Den der tænker på mange ting tænker på ingen ting og udretter heller ikke noget godt Hvor meget mere kræver bønnen ikke hjertet helt og udelt hvis det i øvrigt skal være en god bøn Dette være i korthed sagt om Fadervor eller bønnen som jeg selv plejer at bede For endnu den dag i dag suger jeg på Fadervor som et barn drikker og spi ser som et gammelt menneske og jeg kan ikke blive mæt deraf Jeg sætter det endog over Salmerne som jeg ellers holder meget af Det er for mig den allerbedste bøn Det viser sig i sandhed at den rette mester har samlet og lært det og det er mere end skade at en sådan bøn af en sådan mester uden spor af andagt skal plapres og klapres i stykker over hele verden Mange beder måske nogle tusinde Fadervor om året men selv om de blev ved at bede sådan i tusinde år havde de dog ikke smagt eller bedt et bog stav eller en tøddel deraf Kort sagt Fa dervor er ligesom Guds navn og ord den største martyr på jorden Enhver plager og misbruger det Kun få trøster det og glæder det ved at bruge det ret De Ti Bud Men når jeg har tid og lejlighed til mere end Fadervor så gør jeg på lig nende måde med De Ti Bud og tager dem stykke for stykke Det gør jeg for at jeg kan blive så meget som muligt oplagt til bøn og få en firedobbelt krans ud af hvert bud 1 Jeg bruger først hvert enkelt bud som en lære som det jo i sig selv er og tænker over hvad vor herre Gud deri så alvorlig kræver af mig 2 For det andet gør jeg det til en taksigelse 3 For det tredje et skriftemål 4 Og for det fjerde en bøn med disse eller lignende tanker og ord Jeg er Herren din Gud som førte dig ud af Egypten af trællehuset 2 Mos 20 1 17 Det første bud Du må ikke have andre guder end mig Her tænker jeg for det første at Gud kræver af mig og lærer mig at jeg skal have hjertelig tillid til ham i alle ting og det er hans ramme alvor at han vil være min Gud Det skal jeg holde ham for at være under tab af den evige salighed og mit hjerte skal ikke bygge på eller have tillid til noget andet det være sig gods ære visdom magt hellighed el ler nogen anden skabning For det andet takker jeg hans grundløse barmhjertighed at han så faderlig bøjer sig ned til mig fortabte menneske Uden at være bedt eller søgt tilbyder han mig ufortjent at være min Gud tage sig af mig og i al nød være min trøst mit værn min hjælp og styrke For vi usle blinde mennesker har ellers måttet søge og søger endnu så mange slags guder hvis han ikke selv så åbenbart talte til os og i vort eget menneskelige sprog tilbød at være vor Gud Hvem kan i al evighed takke ham nok for det For det tredje skrifter og bekender jeg min store synd og utaknemlighed at jeg hele mit liv igennem så skammeligt har foragtet denne herlige lære og store gave og med utallige former for afgudsdyrkelse så frygtelig optændt hans vrede Det gør mig ondt og jeg beder om nåde For det fjerde beder jeg og siger Ak min Gud og herre hjælp mig ved din nåde at jeg daglig bedre må lære og forstå dette dit bud og med hjertelig tillid handle derefter Bevar dog mit hjerte at jeg ikke mere bliver så glemsom og utak nemmelig at jeg ikke søger andre guder eller trøst på jorden eller i alle skabninger så at jeg rent og smukt bliver ved dig min eneste Gud Amen kære herre Gud fader amen Dernæst går jeg på samme måde hvis jeg vil eller har tid frem med det andet bud også anvendt på fire måder Det andet bud Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn For det første lærer jeg at jeg skal holde Guds navn for herligt helligt og skønt ikke sværge bande eller lyve ved det ikke være stolt eller søge egen ære eller navn Jeg skal derimod i ydmyghed påkalde tilbede prise og love hans navn og lade det være al min ære og ros at han er min Gud og jeg hans stakkels skabning og uvær dige tjener For det andet takker jeg for de herlige gaver at han har åbenbaret og givet mig sit navn så jeg kan rose mig af hans navn og kalde mig Guds tjener skabning osv at hans navn er min tilflugt som en fast borg som Salomon siger i Ordsprog 18 10 hvortil den retfærdige flygter og bliver be skyttet For det tredje skrifter og bekender jeg min skammelige store synd som jeg alle mine dage har begået mod dette bud at jeg ikke alene har ladet være at påkalde ære og prise hans hellige navn men endog har været utaknemlig for denne gave og har misbrugt den til al slags skam og synd til at sværge lyve og be drage osv Dette gør mig ondt og jeg beder om nåde og forladelse osv For det fjerde beder jeg om hjælp og styrke til herefter at lære dette bud og vogte mig for sådan skammelig utaknemlighed mis brug og synd mod hans hellige navn men derimod findes taknemlig og som den der ret frygter og ærer hans navn Og som jeg ovenfor har sagt under Fadervor sådan formaner jeg igen Hvis Helligånden under disse tanker kommer og begynder at prædike i dit hjerte med rige oplyste tanker så vis ham den ære at lade disse tilrettelagte tanker fare Vær stille og hør på ham der kan det bedre end du Læg mærke til hvad han prædiker og skriv det op så vil du som David siger erfare undere i Guds lov Det tredje bud Husk sabbatsdagen og hold den hellig Her lærer jeg for det første at hvile dagen ikke er indstiftet til lediggang eller til kødelig vellyst men for at den skal holdes hellig af os Men ved vor gerning og handling bliver den ikke helliget Det sker ved Guds ord der alene er fuldkommen rent og helligt og helliger alt hvad der kommer i berøring med det det være sig tid sted person gerning hvile osv For ved Ordet bliver vore gerninger også hellige som Paulus siger i 1 Tim 4 5 Det helliges ved Guds ord og ved bøn Derfor erkender jeg heraf at jeg på hviledagen først og fremmest skal høre og overveje Guds ord og så ved det samme ord takke og love Gud for alle hans velgerninger og bede for mig selv og hele verden Den der forholder sig sådan på hviledagen han helliger hviledagen og den som ikke gør det han er værre end dem som arbejder på den For det andet takker jeg i dette bud for Guds store skønne velgerning og nåde at han har givet os sit ord og sin præ diken og befalet os særlig at bruge det på hviledagen Denne skat kan intet menneskeligt hjerte tænke nok over For hans ord er det eneste lys i dette livs mørke Og det er et ord der skænker liv trøst og al salighed Hvor det kære frelsende ord ikke findes hersker der alene skrækkeligt og grufuldt mørke vildfarelse splittelse død al ulykke og Djævelens eget tyranni som vi daglig har det for øje For det tredje skrifter jeg og bekender min store synd og skammelige utaknem lighed at jeg mit liv igennem så skammelig har misbrugt hviledagene og så jammerlig foragtet hans dyrebare kære ord Jeg har været så doven ugidelig og modvillig til at høre det endsige at jeg skulle have begæret det af hjerte eller nogensinde takket for det Jeg har således forgæves ladet min kære Gud prædike for mig og ladet den ædle skat ligge ja trådt den under fod Og dette har han med lutter guddommelig godhed tålt af mig og ikke af den grund holdt op med stadig på ny at prædike for mig og kalde på mig med al faderlig guddommelig kærlighed og tro skab til min sjæls frelse Det gør mig ondt og jeg beder om nåde og tilgivelse For det fjerde beder jeg for mig selv og for hele verden at den kære fader vil opholde os ved sit hellige ord og ikke tage det fra os for vor synds utaknemligheds og dovenskabs skyld Jeg beder om at han vil bevare os for sekterne og falske lærere men sende os trofaste og retskafne arbejdere til sin høst dvs trofaste og fromme sogne præster og prædikanter At han også vil skænke os alle nåde til at vi med ydmyghed høre deres ord som hans eget lægger os det på sinde og ærer det desuden også af hjer tet takker og priser ham derfor Det fjerde bud Ær din far og din mor For det første lærer jeg her at erkende Gud min skaber hvor vidunderlig han har skabt mig med legeme og sjæl Han har givet mig livet af mine forældre og givet dem det hjerte at de med alle kræfter har tjent mig som deres livsfrugt har bragt mig til verden ernæret og draget omsorg for mig passet og opdraget mig med stor flid omhu fare møje og arbejde Og indtil denne stund har han bevaret mig sin skabning fra megen fare og nød på legeme og sjæl og har hjulpet mig ud af det som om han hver time skabte mig på ny For Djævelen under os ikke livet ét øjeblik For det andet takker jeg den rige og gode skaber for mig selv og for hele verden at han i dette bud har indstiftet og opholdt menneskeslægtens formering og opretholdelse dvs familielivet og det offentlige styre For uden disse to områder eller styrelser kunne verden ikke stå et år Uden offentlig styrelse er der ingen fred Hvor der ingen fred er kan der intet familieliv være Hvor intet familieliv er kan der hver ken fødes eller opdrages børn ja forældreværdigheden måtte helt forsvinde Men derfor er dette bud givet at det op holder og bevarer begge dele familieliv og offentligt styre befaler børn og borgere lydighed og sørger for at det sker sådan Og hvor det ikke sker la der budet ikke dette ustraffet Ellers havde børnenes ulydighed for længst ødelagt alt familieliv og borgerne havde ved oprør sprængt og ødelagt det offentlige styre for de er jo langt flere i tal end forældre og de der styrer Derfor kan vi ikke nok prise denne velgerning For det tredje skrifter og bekender jeg min skammelige ulydighed og synd at jeg trods dette min Guds bud ikke har æret eller adlydt mine forældre Jeg har ofte fortørnet og fornærmet dem taget mod deres forældrestraf med utålmodighed knurret mod dem foragtet deres trofaste formaning og direkte holdt til med slet omgangskreds og dårlige kammerater Og dog forban der Gud selv sådanne ulydige børn og nægter dem et langt liv som da også mange af den grund jammerlig omkommer og går til grunde før de bliver voksne For den der ikke adlyder far og mor må adlyde domstolen eller på anden måde skammelig miste sit liv ved Guds vrede Alt dette gør mig ondt og jeg beder om nåde og forladelse For det fjerde beder jeg for mig selv og for hele verden at Gud vil skænke os sin nåde og rigelig udøse sin velsignelse både over familieliv og borgerlig styrelse Måtte vi herefter blive fromme ære vore forældre lyde vore overordnede modstå Djævelen og ikke adlyde når han frister os til ulydighed og ufred Således kan vi i ger ning hjælpe til at forbedre hjem og land og bevare freden Gud til ære og pris os selv til gavn og alt godt Derved er kender vi disse hans gaver og takker ham derfor Heri skal der tillige være plads for bønnen for forældre og offentlige myndigheder at Gud vil give dem visdom og forstand til at styre og regere os fredeligt og lykkeligt Han bevare dem for tyranni vold og grusomhed og afholde dem derfra så de ærer og ikke forfølger Guds ord eller volder nogen uret For sådanne store gaver må man få ved bøn som Paulus lærer Ellers er Djævelen den øverste leder ved hoffet og det går slemt og skadeligt til Og hvis du selv er far eller mor må du passe på at du ikke glem mer dig selv eller dine børn og dine ansatte men beder alvorlig at vor kære fader der har indsat dig til sit navns og embedes ære og vil have dig nævnt og æret som forælder vil give dig nåde og velsig nelse til at styre og ernære din ægtefælle børn og ansatte gudfrygtigt og kristent At han vil give dig visdom og kraft til at opdrage dem godt og dem et godt sind og vilje til at følge din lærdom og være lydig For begge dele børn og deres opvækst er Guds gaver så vel som de to ting at de er velopdragne og bliver gode mennesker Ellers bliver et hjem kun en svinesti og en slyngelskole sådan som man ser det hos ugudelige og rå mennesker Det femte bud Du må ikke begå drab Her lærer jeg først at Gud vil have af mig at jeg skal elske min næste og at jeg altså ikke skal gøre ham nogen skade på hans legeme hverken med ord eller med gerning Jeg må ikke i vrede utålmodighed misundelse eller nogen slags ondskab hævne mig på ham eller gøre ham skade men skal vide at jeg er skyldig at hjælpe og råde ham i al hans legemlige nød For Gud har med dette bud befalet mig at tage vare på min næstes legeme og også befalet min næste at tage vare på mit legeme Som Sirak siger Gud har anbe falet enhver en næste Siraks Bog 17 14 For det andet takker jeg her for denne uudsigelige kær lighed omsorg og troskab over for mig at han har sat en sådan stor og stærk beskyttelse og mur omkring mit legeme Alle mennesker er skyldige til at skåne mig og vogte mig og på samme måde er også jeg over for alle mennesker Gud holder også øje med at det sker og hvis det ikke sker er det hans befaling at domstolene skal straffe dem der ikke gør det Hvis dette bud og Guds ind stiftelse ikke var til ville Djævelen sikkert forvolde et sådant mytteri iblandt os at ingen kunne være sikker på sit liv en time Det er det der sker når Gud vredes og straffer den ulydige og utaknemlige verden For det tredje skrifter og klager jeg her over min egen og verdens ondskab at vi er så frygtelig utaknemlige for sådan faderlig kærlighed og omsorg for os Ja ikke alene det men vi kan ikke og vil heller ikke lære dette bud og denne lærdom men foragter det som om det ikke angik os og som om vi slet ikke havde det Det er virkelig beklageligt Desuden går vi så selvsikre omkring og gør os ingen sam vittighed af at vi på den måde foragter svigter ja forfølger og skader vor næste imod dette bud Eller vi slår ham ihjel i tankerne og lader vrede bitterhed og al ondskab få frit spillerum som om vi er i vor gode ret til det Her er sandelig lejlighed til at klage og skrige over os onde slyngler og blinde vilde og ufromme mennesker der ligesom vilde dyr nedtramper hinanden kradser river bider og fortære hinanden og ikke frygter dette alvorlige Guds bud For det fjerde beder jeg at han den kære fader vil lære os at erkende dette

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/En%20enkel%20m%C3%A5de%20at%20bede%20p%C3%A5/En%20enkel%20m%C3%A5de%20at%20bede%20p%C3%A5%20-%20221006%20b.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Store%20Galaterbrev%20-%20kap%201/M.htm (2016-02-18) • nuværende onde verden Denne verdens visdom og retfærdighed Djævelen er verdens konge og gud Forskellen mellem Kristi rige og Djævelens rige Efter Guds vor Faders vilje Gud faders nådige vilje kendes alene ved Kristus Efter Guds vor Faders vilje v5 Ham være ære i evighedernes evigheder Amen v6 Jeg undrer mig over At tale vist til de enfoldige og forførte v6 at I så hastigt Hvor let man kan tabe troen Sande hyrder bør holde øje med de falske læreres virksomhed v6 lader jer vende bort v6 fra ham som kaldte jer ved Kristi nåde Kristi kald til nåde Moses kald til fordømmelse v6 til et andet evangelium Djævelens evangelium De falske apostles bedrageri Angreb både til højre og venstre v7 som slet ikke er et evangelium der er bare nogle som forvirrer jer Der har altid været splid om evangeliet Samvittighederne forvirres v7 søger at forvrænge Kristi evangelium Loven og evangeliet kan ikke forenes i samvittigheden v8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det vi har forkyndt jer forbandet være han Betydningen af ordet forbandelse v9 Som vi allerede har sagt siger jeg nu igen Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det I tog imod forbandet være han Kirken har ingen magt over Skriften v10 Er det nu mennesker jeg vil have på min side eller Gud Evangeliets prædiken irriterer verden v10 Eller søger jeg at være mennesker til behag Verdens had mod fromme lærere v10b Var det stadig mennesker jeg ville være til behag var jeg ikke Kristi tjener v11 For jeg gør jer bekendt med brødre at det evangelium som er blevet forkyndt af mig ikke er menneskeværk v12 Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske men ved en åbenbaring af

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Store%20Galaterbrev%20-%20kap%201/Dr.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive