archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".


 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id110_cf.htm (2016-02-18) • Trellix billedoversigtsramme for Web-Net1 - 20:Martin Luther

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id1_mf.htm (2016-02-18)
 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id1_cf.htm (2016-02-18)


 • Martin Luther - Guds Frelsesvilje

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Web-Guds%20frelsesvilje/M.htm (2016-02-18) • vort forhold til Kristus Den mildere calvinisme Nådevalget hos de nordiske teologer Martin Luther Guds frelsesvilje 1 Mosebog 15 6 1 MOS 15 6 ABRAHAM TROEDE HERREN OG DET BLEV REGNET HAM TIL RETFÆRDIGHED Første gang troen nævnes i bibelen Kristus løftets indhold Løftet er før loven Frelsen modtages ved at høre Guds tilsagn Retfærdiggørelse ved guddommelig tænkning og tilregning De gode gerningers plads og betydning Vildledende trosopfattelse Troens væsen og gerningernes opgave Ingen frelse ved loven Troen frembringer de sande gode gerninger Løftet står fast At læse Den Trælbundne Vilje 1 Mosebog 26 9 Religiøs ligegyldighed Skæbnetro Om Den Trælbundne Vilje Syndig nysgerrighed Fuld overensstemmelse mellem den skjulte og den åbenbarede Gud Hjælp i tvivlen Kristus Guds sande åbenbaring Forudbestemmelsen åbenbares gennem nådemidlerne Farlige spekulationer Vort våben Gud er sanddru Den rette forståelse af talen om den skjulte Gud Johannes 14 10 Joh 14 10 Kun i Kristus møder vi Gud Filip irettesættes Ingen adskillelse mellem Sønnen og Faderen Gud handler gennem ord og sakramenter Nådemidlerne er Guds klædning Guds majestæt er uudforskelig Kendetegnet på falsk åndelighed Nådemidlerne viser os Guds sindelag En alvorlig formaning Korsteologi Huspostillen Matt 22 14 Luk 2 30 31 Melanchthons Troslære Melanchthons troslære 1535

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Guds%20frelsesvilje/Forord.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luther - Guds frelsesvilje
  barnet og Sønnen Jesus der er din Gud der for dig blev menneske Kend og hør ham glæd dig over ham og sig tak Hvis du har ham har du også den skjulte Gud tillige med den åbenbarede Han er den eneste vej sandhed og liv uden hvilken du ikke vil finde andet end ødelæggelse og død Vort våben Netop derfor åbenbarede han sig i kød for at udfri os af døden kødet og Djævelens magt Af en sådan erkendelse kan der ikke andet end at fremvokse stor glæde og fryd over at Gud er uforanderlig og virker med uforanderlig nødvendighed at han ikke kan fornægte sig selv men holder sine løfter Det er os altså ikke tilladt at omgås sådanne tanker eller tvivle om forudbestemmelsen men det er ugudeligt ondt og djævelsk Når Djævelen derfor anfægter dig med dette så sig Jeg tror på vor Herre Jesus Kri stus om hvem jeg ikke tvivler at han blev menneske led og døde for mig Til hans død er jeg døbt Ved dette svar forsvinder anfægtelsen og Satan vender dig ryggen Således har jeg ofte fortalt det mindeværdige eksempel med nonnen der led under sådanne anfægtelser For også i pavedømmet var der mange fromme der oplevede disse åndelige anfægtelser som i sandhed er sataniske og fordømmelige tanker For der er ingen forskel på en der tvivler og en fordømt Når nonnen derfor følte sig angrebet med Satans gloende pile sagde hun intet andet end jeg er en kristen Således bør også vi gøre undgå al diskussion og sige jeg er en kristen dvs Guds Søn er blevet menneske og er født for at forløse mig og han sidder ved Faderens højre hånd og er min frelser Driv således Satan tilbage med så få ord som muligt Vig bag mig Satan Bring mig ikke i tvivl Guds Søn kom til verden for at ødelægge dine gerninger og anfægtelser Da ophører anfægtelsen og vi får atter fred ro og kærlighed til Gud Gud er sanddru Derimod er det ikke synd at tvivle om en eller anden persons hensigt Ligesom Isak tvivlede på om han ville overleve og finde en venlig vært Om et menneske kan jeg tvivle Ja jeg bør tvivle da det ikke er min frelser For der står skrevet Sæt ikke jeres lid til fyrster Mennesket er en løgner og bedrager men over for Gud skal man ikke forholde sig tvivlende Han hverken vil eller kan forandre sig eller lyve Den højeste gudsdyrkelse som han kræver er at du holder ham for sanddru Derfor har han givet dig de sikreste beviser på sin troværdighed og sanddruhed Han har givet Sønnen som menneske til døden indstiftet sakramenterne for at du skulle vide at han ikke er bedragerisk men sanddru Heller ikke bekræfter han det med blot åndelige argumenter men med håndgribelige Jeg ser vand brød og vin jeg ser præsten hvilket alt sammen er legemlige ting i hvilke naturlige skikkelser han åbenbarer sig I dit forhold til andre mennesker bør du tvivle på hvem du skal tro og hvilket sindelag de har over for dig Men om Gud bør du med vished og uden tvivl mene at han er dig nådig på grund af Kristus og har forløst og helliget dig med sin Søns blod Således kan du blive sikker med hensyn til din forudbestemmelse idet alle nysgerrige og farlige spørgsmål om Guds hemmelige råd er fjernet til hvilke Satan forsøger at drive os ligesom han gjorde med vore første forældre Hvor stor ville ikke deres lykke have været hvis de omhyggeligt havde haft Guds ord for øje og havde spist af alle andre træer på nær det som Gud havde forbudt dem at spise af Men de ville udforske hvorfor Gud havde forbudt dem at bruge frugten på dette ene træ Der til kom den onde lærer Satan der forøgede og befordrede denne nysgerrighed Den rette forståelse af talen om den skjulte Gud Således åbenbarer Gud os sin vilje ved Kristus og evangeliet Men det ringeagter vi og i lighed med Adams eksempel har vi behag i det forbudte træ frem for andre Denne fejl er blevet indpodet i vor natur Da paradiset og himmelen er blevet lukket og englen sat dér som vogter er det imidlertid forgæves vi søger at trænge derind For Kristus har i sandhed sagt Ingen har nogen sinde set Gud Og dog har Gud i sin uendelige godhed åbenbaret sig for os for at tilfredsstille vort ønske og har vist os et synligt billede Se du har min Søn Den der hører Ham og bliver døbt han er indskrevet i Livets bog Dette åbenbarer jeg ved Sønnen hvem du kan berøre med hænderne og skue med øjnene Dette har jeg indtrængende og omhyggeligt ønsket at påminde om og give videre For efter min død vil mange fremføre mine bøger og der i bevise alle slags fejl og deres afsindige påfund Jeg har blandt andet skrevet at alt sker med uforanderlig nødvendighed men samtidig tilføjet at man skal se hen til den åbenbarede Gud sådan som vi synger i salmen Er heist Jesu Christ der HERR Zebaoth und ist kein ander Gott Jesus Kristus er Herren Zebaot og der er ikke anden Gud Og mange andre steder Men alle disse steder vil de gå hen over og kun fremdrage det der handler om den skjulte Gud I altså som nu hører mig husk på at jeg har lært dette at man ikke skal forske i den skjulte Guds forudbestemmelse men være tilfreds med hvad der er åbenbaret ved forkyndelsen og ordets tjeneste For dér kan du få vished om din tro og frelse og sige Jeg tror på Guds Søn som sagde Den der tror på Sønnen har evigt liv Altså er der i Ham ingen fordømmelse og vrede men Gud Faders velbehag Det samme har jeg også bevidnet andre steder i mine bøger og nu også videregivet mundtligt Derfor er jeg undskyldt Johannes 14 10 Følgende stykke er hentet fra Luthers kommentar til Joh 14 16 fra 1538 Denne bog får af Luther selv den vel nok bedste anbefaling han har givet nogen af sine bøger Han siger i 1542 at det er den bedste bog han nogensinde har lavet se f eks Erlanger udg 49 1 eller Walch2 8 265 Luthers bordfælle Johann Mathesius fortæller i sin bog Dr Martin Luthers liv Kbh 1844 bd 2 13 at Luther ofte tog denne Johannes kommentar med sig og læste i den Vi møder her det samme tema som i 1 Mos 26 9 nemlig forudbestemmelsen Og ligesom dér understreges der her den stærke overensstemmelse mellem Faderen og Kristus Hvor Luther i 1525 i sin bog Om den trælbundne vilje har enkelte ytringer om den skjulte Gud og den åbenbarede Gud der kunne misforstås som var der to modsatrettede viljer i Gud fremhæver Luther her i sin bog fra 1538 gang på gang den fulde overensstemmelse Således i kommentaren til Joh 14 24 Der gives hverken noget andet Guds ord til mig eller om mig i himlen end det Kristus taler med mig Sådan som vi i bibelen læser at Kristi vilje og sindelag er imod os sådan er i sandhed også Guds bestemmelse og vilje med os Faderen har ét hjerte og én vilje tilfælles med Kri stus til Joh 14 16 Oversættelsen er foretaget fra den tyske originaltekst i WA 45 519 27 Overskrifterne er ikke oprindelige Hele kommentaren findes i en ældre dansk oversættelse med gotisk skrift med titlen Frelsens Olie Odense 1855 Joh 14 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen er i mig De ord jeg siger til jer taler jeg ikke af mig selv men Faderen som bliver i mig gør sine gerninger Kun i Kristus møder vi Gud Disse ord er alle talte i den hensigt at indprente og indøve denne hovedartikel at når det gælder vort forhold til Gud og hans vilje med os at vi da lærer alene at beskæftige os med dette ene nemlig at vi har Jesus Kristus for øje Her må vi lukke øjne og hjerte for alt hvad der bliver lært og prædiket endog i moseloven endsige da ud fra menneskelig fornuft og tanker og ikke lade os anfægte eller fare vild hvad enten vi har handlet og levet ondt eller godt helligt eller syndigt Dette er den kunst som både Johannes som en ægte evangelist og Paulus mere end nogen andre lærer på det stærkeste at sammenføje og sammenbinde Kristus og Faderen så vi lærer ingen tanker at gøre os om Gud uden om Kristus Straks vi hører Guds navn nævnt eller der bliver talt om hans vilje gerninger nåde eller unåde må vi lærer ikke at dømme efter vores egne følelser eller menneskers klogskab ja end ikke efter loven men alene at skjule og gemme os i denne Kristus Vi skal ikke se eller hører andet end hvordan han viser sig for os som et lille barn i sin moders arme og skød ligeledes når han som den trofaste frelser barmhjertigt udgyder sit blod for os på korset ligeledes hvordan han atter opstår og træder Djævelen helvede og døden under fode Alt dette forkynder og skænker han dig selv og ved sine apostle så at han tilstrækkeligt har vist at han ingen vrede eller unåde nærer mod dig men gør alt hvad han skal og kan dig til hjælp og trøst blot du vil tro det og tage imod det Filip irettesættes Ja siger du det ser og hører jeg vel men hvem ved om også Gud har dette sindelag mod mig Svar Vogt dig for denne tankegang Det er nemlig at dele og adskille Kristus og Gud Ligesom Filip her gør idet han lader Kri stus fare og leder efter Gud oppe i himlen Han tænker Jeg hører ganske vist Kristus tale med mig men hvordan ved jeg hvad Faderen i himlen tænker om mig og har besluttet Hvad er det andet end en vantro og skjult fornægtelse af Gud Derfor må Kristus også irettesætte ham og rive ham ud af denne vildfarelse idet han siger Filip hvad skal det betyde at du adskiller Faderen og mig og med dine tanker klatrer op i skyerne og lader mig tale forgæves med dig Hører du ikke hvad jeg siger Den der ser mig ser Faderen selv Tror du ikke at Faderen er i mig og jeg i Faderen De ord jeg taler er ikke mine ord men Faderens ord Dette er venlige men samtidig alvorlige ord fra Herren Han vil ikke at man forgæves og uvist skal stirre her og der men vil have os helt og aldeles bundet til sig og sit ord så vi ikke søger Gud andre steder end i Ham Således har også forhen eneboeren Antonius rådet sine ordensbrødre når en ny uerfaren hellig ville være klog og i egne tanker udgrunde Guds hemmelige råd Hvis de så en klatrer til himmels og sætte sin ene fod derop skulle de straks rive ham væk inden han fik den anden fod med og så måtte styrte på hovedet ned Dette er godt talt mod sådanne flagrende ånder der gerne vil spekulere om høje ting De ville gerne bore hul i himlen for at se alt hvad Gud selv er og gør Imens lader de Kristus farer som om de ingen behov havde for ham Ingen adskillelse mellem Sønnen og Faderen Vogt dig derfor for sådanne tanker der farer frem uden Guds ord og deler og adskiller Kristus og Gud Han har ikke befalet dig at farer op og glo efter hvad han og englene foretager sig Derimod lyder hans befaling Denne er min Søn den elskede Hør ham Her stiger jeg ned til jer så I kan se høre og gribe mig Her og ingen andre steder kan de træffe og finde mig alle de der længes efter mig og gerne vil befries fra deres synder og blive salige Her burde vi straks samstemme og slutte Dette taler Gud selv ham vil jeg følge og intet andet ord eller prædiken hører ej heller lærer eller vide andet om Gud For i denne person bor hele guddomsfylden legemlig som Paulus siger og foruden ham er der ingen Gud Kun i ham træffer du Gud og kommer til ham skønt han er allestedsnærværende Hvor man hører denne persons ord eller ser hans gerninger dér hører og ser man i sandhed Guds ord og gerninger Gud handler gennem ord og sakramenter Da nu Kristus har befalet sine apostle at videregive og udbrede sit ord så ser du også hos dem Kristus selv og altså også Gud Fader For apostlene taler ikke andre ord end hvad de har modtaget af hans mund og viser alene hen til ham Dette er så gået videre til os gennem rette biskopper præster og prædikanter der har modtaget det fra apostlene Altså udgår alle prædikener i kristenheden fra denne Kristus og viser hen til ham De ord og gerninger som de udøver på kirkens vegne er således også Herren Kristi ord og gerninger hvad enten de selv personligt er gode eller onde Altså bør de alle sige Du skal ikke se eller følge mig men alene den Herre Kristus hvad han siger og viser dig gennem mig Det er nemlig ikke mine ord men Kristi ord Dåben og nadveren som jeg rækker er ikke mine men hans dåb og nadver Embedet som jeg fører er ikke mit men Herrens embede Men når det er Kristi ord og dåb så er det også Faderens ord og dåb Han siger jo selv Hvad jeg taler og gør gør jeg ikke af mig selv men Faderen som bor i mig gør sine gerninger Altså er det alt sammen én dej og kage så alt udgår fra Faderen gennem Kristus Som Kristus siger Hvad jeg taler taler ikke jeg men Faderen Ligeledes Paulus og de andre apostle og prædikanter Det er ikke mig der døber eller tilsiger syndernes forladelse men Kristus Det er ikke os der taler men Kristus og Gud selv osv Derfor når du hører denne prædiken så hører du Gud selv Modsat hvis du foragter denne prædiken så er det ikke os du foragter men Gud selv For alt er Guds der kommer til os i enhver kristen og prædikants mund og siger til os Vil du se mig og mine gerninger så se på Kristus vil du hører mig så hør disse ord Således overgiver Kristus det til sine apostle de igen til deres efterfølgere biskopperne og prædikanterne og de videre til den ganske verden Altså er apostlene og prædikanterne blot rør hvor igennem Kristus sender og leder sit evangelium fra Faderen Derfor når du hører evangeliet blive ret lært eller et menneske blive døbt nadveren blive rakt eller modtaget syndernes forladelse tilsagt dér kan du frimodigt sige I dag har jeg set Guds ord og gerning ja hørt og set Gud selv prædike og døbe osv Tungen stemmen og hånden er vel et menneskes men ordet og tjenesten er i virkeligheden den guddommelige majestæts Derfor bør det også anses og tros som hørte man Guds stemme lyde fra himlen eller så ham med hænderne døbe og række nadveren Altså må vi her ingen adskillelse eller forskel gøre mellem Gud og hans ord og handlinger som er givet os gennem Kristus Heller ikke må vi søge Gud andre steder eller gøre os andre tanker om ham Nådemidlerne er Guds klædning Når vi kommer i himlen da skal vi se ham på anden måde uden mellemmand og dunkelhed men her på jorden kan du ikke se eller gribe ham med din grublen og grunden Som Paulus siger ser vi ham i et spejl i en gåde nemlig i ordet og sakramenterne De er ligesom hans maske og klæd ning hvor under han skjuler sig Dog er han virkelig nærværende og gør undere prædiker uddeler nadveren trøster styrker og hjælper Vi ser ham altså som når vi ser solen gennem skyen For nu kan vi ikke tåle at skue majestætens strålende åsyn derfor må han tildække og skjule sig som bag en tyk sky Altså er det en afgjort sag at den der vil se og gribe begge både Faderen og Kristus som han nu forklaret troner i sin majestæt han må gribe dem i de ord og gerninger som de i kristenheden virker igennem ved prædikeembedet og andre tjenester Derfor må vi under ingen omstændighed være så uforstandige at vi deler og adskiller Gud Kristus og hans ord Heller ikke må vi undersøge den blotte majestæt sådan som hedningerne muhamedanerne intellektuelle og andre gør Da han er kommet ned på jorden og taler til os og virker gennem prædikanter forældre og andre skal vi ikke farer op i skyerne og beskæftige os med hvad Gud for sig selv laver eller tænker Sådanne tanker og spørgsmål kommer ikke fra en god ånd men fra Djævelen Hvis du virkelig vil vide hvordan du har det med Gud og om du har hans velbehag så hør på disse ord da får du straks besked Den som ser og hører mig han ser og hører også Faderen Derfor se til at du bifalder hvad Kri stus prædiker for dig og gør igennem sin kristenhed ved prædikanter forældre og andre fromme mennesker Hvis du af hjertet hører dette og forbliver derved så er du vis i din sag og bør og skal ikke tvivle for hvad disse taler til dig det siger i sandhed Gud selv Guds majestæt er uudforskelig Opfører du dig derimod som et samvittighedsløst menneske der ikke vil agte på dette men derimod ved egne tanker vil udforske og udgrunde hvordan du har det med Gud i himlen da er du fortabt Og det med rette da du ikke vil modtage det Gud har forelagt dig men søger andre midler Han er jo netop til stede for at sige og vise dig hvordan hans sindelag er mod dig så du kan være vis i din sag Lige så har han forordnet alle slags tjenester og embeder i kristenheden så hele verden er fuld af hans gerninger Men du lader det hele ligge som var det intet og tænker Gud er der oppe i himlen blandt sine engle og har andre ting for Hvad kan prædikanter forældre og andre hjælpe Nej hvis jeg selv kunne hører og se ham så Men dette er at adskille og dele Gud og hans gerninger Kristus og hans ord hvilket bør sammenføjes og forbindes så tæt som muligt Derfor bør enhver give agt så han aldrig mere udforsker Gud med sin forstand og tanke men lærer fuldstæn dig at binde sig til og holde fast ved ordet Ud fra det skal man dømme og slutte så tager man ikke fejl Nu hører du jo i ordet intet andet end dette Tro på mig at jeg for Kristi skyld tilgiver dig dine synder og er dig nådig Lad dig døbe på dette Vær lydig mod dine forældre og gør hvad dit kald og stand fordrer Så har du alt hvad du behøver ja Gud selv Javel siger du skulle dette være at se og hører Gud Jeg mener Gud er jo oppe i himlen derfor må vi have en speciel åbenbaring fra ham Nej sådan går det ikke til men vil du finde ham da må du søge ham i ordet hvori han er indhyllet så skal du siden se ham også i hans majestæt Her vil han ikke foretage sig noget specielt ud over eller imod sine forordninger som han har givet til kende i sit ord Kendetegnet på falsk åndelighed At man ringeagter dette er et ødelæggende påfund som nu er så alment og udbredt Sådan tanker havde også Müntzer og gendøberne tidligere idet de uforskammet sagde at de ikke ville regne med Kristus hvis han blot prædikede evangeliet og døbte men ikke talte til dem direkte Dette er i sandhed det sikre kendetegn og kernen hos alle falske vildførende ånder at de bortkaster det ydre ord og sakramenterne og ikke lader sig nøje med Guds almindelige ordninger som han har givet hele kristenheden og hvor igennem han regerer den De vil ikke hører hvad han siger og lader dem forkynde om hvordan de skal finde ham men de vil lærer og undervise ham om hvordan han bør omgås dem Men det får de ikke held til Han er ikke en der lader sig trække rundt efter skægget eller opfinder noget specielt til hver enkelt eller efter dit ønske bringer et nyt evangelium dåb prædiken eller åbenbaring For han har én gang for alle besluttet og sagt om denne Kristus Her er manden som I skal høre hvis I vil komme til mig og blive salige Så vid da nu at jeg intet andet tegn vil give jer Vær derfor optaget af at modtage ham ellers er I fortabte Dette har han klart og tydeligt sagt og strengt befalet Dog udretter det intet over for den vantro verden Så fuldstændigt regeres den af den hovmodige Djævel der vil gribe Gud i hans majestæt Således begyndte også muhamedanismen med specielle påfund da man ikke ville forblive ved det almene evangelium Kristus er jo nu faret til himmels sagde Muhamed jeg må derfor have en engel gennem hvem Gud kan tale med mig Gik derefter videre og lavede en ny bibel nemlig koranen og afskaffede dåben Således har også paven med sine præster og munke hidtil gjort De har ladet Kri stus og troens ord fare Bibelen har de ladet ligge lukket Kristus har de foregivet sidde i himlen som en streng dommer Derfor måtte man have Maria og de afdøde helgeners forbøn og gennem messeofferet forsone Gud Ligeledes foregiver de at dåben og et almindeligt kristent liv i kald og stand er ringe ting I stedet har de opfundet specielle fine tjenester og embeder Har indstiftet en højere munkedåb I én sum ene af speciel selvvalgt hellighed har de opfundet uden om og imod Guds almindelige ord og ordning og den almindelige gudvelbehagelige samfundsorden Alene de kunne derigennem komme i himlen og også derved hjælpe andre dertil Deres strålede som ene kostbare ædelstene Den almindelige dåb nadver forældre øvrighed og samfundsorden var mod dette som en ubehagelig stank og intet værd Dette har opfyldt verden så det rette lys og kristenhedens høje ære er blevet fordunklet og trådt under fode Derfor må vi atter udrense og bortkaste sådan djævlemøg og lade den rette lære lyse og præges i hjerterne så vi imod dette lærer og tror Jeg skal og vil ikke vide af nogen gerning nogen gudstjeneste nogen åndelighed eller hellig livsførelse uden alene hvad denne mand Kristus har sagt eller apostlene har befalet og hvad de har videregivet prædikanterne efter sig Når jeg hører dem hører jeg ham selv Når jeg hører ham så hører jeg Faderen Hvor alt går ret til er alt altså indflettet og forbundet med hinanden som i en kæde ligesom man kan følge åen eller bækken tilbage til sit udspring Først drikker jeg vand af røret så af bækken indtil jeg kommer til kilden Nådemidlerne viser os Guds sindelag Dette skal læres og indskærpes ikke alene fra prædikestolene i hele kristenheden men også sådan at enhver kristen selv øver sig i det og vænner sig til det i ens egne personlige anfægtelser Når Djævelen med sine pile angriber mig med den evige forudbestemmelse Guds vrede og dom at jeg da er bevæbnet med Kristi ord og siger Vig bort du lede løgneånd og spis dit eget møg og lad mig i fred for sådanne tanker Jeg har lært af Kristus og Gud selv at hvis jeg vil vide hvordan Gud tænker om mig og vil med mig da skal jeg ingen anden høre end min Herre Kristi mund Da ser og hører jeg intet andet end at han giver mig sin dåb og nadver tilsiger mig syndernes forladelse og frikender mig Dér er der jo ingen vredestegn som om han vil støde mig til helvede I dåben vil han ikke drukne mig men vaske rense og levendegøre mig I nadveren sætter han mig ikke et sværd for halsen som ville han dræbe mig men byder mig at spise og drikke Således hører jeg i prædikenen heller ingen vrede og unåde men udelukkende faderlige barmhjertige løfter og trøsteord Således har han også mig til gode forordnet og givet forældre øvrighed og overordnede hvilket alt sammen er ene nådetegn Hold dig til dette og lad andre diskutere og forgæves udforske hvad Gud har for oppe i himlen Du vil aldrig finde ud af det om du så spekulerede dig til døde Men her har du det for vist så du hverken bør eller skal tvivle Netop derfor åbenbarede han sig fra himlen og sagde Denne er min Søn den elskede Hør ham Videre har han betroet det til sine apostle og de til deres efterfølgere som igen har givet det til os og vore børn Altså går det ret til sådan som Gud har forordnet det når jeg altid ser og hører ham gennem rørledningerne så jeg følger bækken der udgår fra Kristus og fører til kilden En alvorlig formaning Se det er den skønne tale og prædiken holdt i anledning af apostlen Filips spørgsmål Dermed er der ikke alene givet svar på hans spørgsmål men også på alle andres flyvske tanker så de understår sig i at udforske Gud Hermed er altså gennem Kristus sagt dig og hele verden Hvad foretager du dig at du vil søge Gud andre steder end i mig eller se og høre andre ord og gerninger end dem jeg taler og virker Ved du ikke at jeg er i Faderen og Faderen er i mig Dernæst hører du mig i den hellige Paulus Paulus hører du i Titus eller de andre prædikanter og så videre i alle der prædiker ordet Altså er alle ét i den Herre Kristus Hvor Paulus er dér er jeg Hvor jeg er dér er Paulus og alle prædikanter Alle helt og holdent i Kristus Kristus i og med Faderen Og modsat Kristus i alle og Faderen i Kristus Hvordan kan du da være så uforstandig at spørge hvor Faderen er Sådan må ingen af Kristi disciple spørge Lad de andre ikke kristne hedninger jøder muhamedanere kættere munke og videnskabsmænd forske og søge Men tag du dig i agt at du ikke farer Kristus forbi For da finder du ikke Gud men den lede Djævel der som sagt ikke kan bedrage folk på anden måde end ved at male Majestætens navn uden på sine egne løgne Korsteologi Derfor må enhver der ikke vil forføres lære med flid at indprente sig dette at man simpelthen forbliver ved ordet og intet andet hører eller antager som omhandler Gud Lad dem så blot prise Guds navn så højt de vil og fremstille ham så herlig og majestætisk de kan Sådan som Djævelen ofte har gjort over for mig så jeg var helt ude af mig selv og ikke vidste hvad jeg skulle gøre Bliv derfor ved ordet og sig Nu vil jeg ikke have noget med det at gøre om det så var den rette Majestæt selv Han har nemlig befalet mig at jeg ingen andre steder skal søge ham eller tænke om ham end i Kristus Derfor er det i sandhed en af Djævelens ånder der bedrager mig under navn og skin af Majestæten og forsøger at forskrække og jage mig bort fra Gud Når Gud dog tvært imod ved Kristus på det allervenligste drager mig til sig og giver mig de visse tegn på hans nåde og min salighed nemlig ordet og dåben Også hedningerne har erfaret og bevidnet dette at man ikke ved egne tanker eller udforskning med fornuften kan vide noget sikkert om Gud Således skriver man om en konge der spurgte sin lærdeste filosof om hvem Gud er Filosoffen udbad sig nogle dages betænkningstid Men da han skulle svare udsatte han det atter Og ligeså tredje og fjerde gang Indtil han til sidst måtte bekende at han ikke vidste hvad han skulle svare og at jo mere han tænkte over det jo mindre begreb han Sådan går det enhver der understår sig i med sine tanker at udfinde noget om Gud Jo mere han forsker jo længere bort kommer han Til sidst mister han fuldstændig Gud hvis der ikke sker det at han griber Kristus og holder sig til ordet Indprent dig derfor Jesu ord til Filip nøje Hvordan kan du sige Vis os Faderen Kære flyv ikke omkring i egne tanker Lad Gud være Gud synd synd hellighed hellighed Ja lad alt være og blive som det vil Men hør du på hvad jeg siger og bliv ved det Den der ser mig ser Faderen og de ord jeg taler er ikke mine men Faderens Læg mærke til hvordan han sammen fatter de to stykker sine ord og sine gerninger og tilegner begge dele til Faderen Ordene den der ser mig ser Faderen udlægger han selv nemlig at det intet andet er end at se på hans ord og gerninger For også jøderne har set ham med øjnene men de så ham som en ko ser uden at det gjorde nogen forandring Men et kristent syn og erkendelse vil sige at se på hans mund og hænder og give agt på hvad han taler og gør Af dette følger en sådan erkendelse at man forstår og erfarer at Gud bor og åbenbarer sig i ham og at hans ord og gerninger er Guds ord og gerninger Dette ønsker han på det kraftigste at indprente os i denne sidste prædiken inden sin afsked Som sagt er det ham magtpåliggende at vi forstår dette som alene er den rette men også den sværeste kunst for en kristen Huspostillen De to næste stykker er hentet fra Luthers Huspostil der udkom i 1544 Huspostillen indeholder prædikener som Luther har holdt i sit hjem for sin familie logerende og de mange gæster Der drejer sig her især om prædikener fra den senere periode i Luthers liv dvs fra 1530 og frem Huspostillen er flere gange blevet oversat til dansk blandt andet i en udgave som Vilh Beck stod for De to stykker er uddrag fra to forskellige prædikener Det ene er fra prædikenen på septuagesima søndag over Matt 20 1 16 Ifølge en tekstvariant til den græske grundtekst slutter vers 16 med ordene mange er kaldede men få er udvalgte Det er de ord Luther udlægger her Vi møder de samme ord i Matt 22 14 Det andet stykke er fra prædikenen på Maria renselses Dag også kaldet Kyndelmisse en af de festdage der blev afskaffet i Danmark og Norge ved festindskrænkningen i 1770 Prædiketeksten fra Luk 2 25 32 er senere blevet optaget under anden tekstrække på søndag efter jul Uddragene gengives i fuld længde De er oversat fra tysk fra WA 52 140 42 og 161 62 Matt 22 14 Mange er kaldede men få er udvalgte Af disse ord udleder de selvkloge hoveder mange upassende og ugudelige tanker De tænker Den som Gud har udvalgt bliver frelst uden midler Og modsat Den der ikke er udvalgt han kan gøre hvad han vil være så from og troende som han vil så er det dog fastsat at han skal falde fra så han ikke kan blive frelst Derfor vil jeg lade det gå som det må Skal jeg I Himlen så kommer jeg det Hvis ikke så er det forgæves hvad end jeg gør Enhver kan vist slutte sig til hvilke vilde sikre mennesker der fremkommer ved sådanne tanker I prædikenen på søndag efter nytår hvor vi så på ordene fra profeten Mika er det tilstrækkeligt vist at man skal tage sig I vare for sådanne tanker som for Djævelen selv og I stedet finde en anden vej til at betragte og overveje Guds vilje Man skal lade Gud I fred I hans majestæt og forudbestemmelse Den er nemlig ubegribelig Og det er umuligt at man ikke falder I forargelse derover Enten fører sådanne tanker til fortvivlelse eller også bliver man helt gudløs og fræk Den der vil kende Gud og hans vilje ret skal gå den rette vej da bliver han ikke vildledt men retledt Og den rette vej er Herren Kristus som han selv siger Ingen kommer til Faderen uden ved mig Den der ønsker at kende Faderen ret og komme til ham han skal altså komme frem til Kristus og lære ham at kende Kristus er Guds Søn og evig almægtig Gud Hvad foretager Guds Søn sig da Han bliver menneske for vor skyld Han går ind under loven for at løse os fra loven Han lader sig korsfæste og dø på et kors for at betale for vore synder Han står atter op fra de døde for at han ved sin opstandelse kan berede os en indgang ind til det evige liv og hjælpe os ud af den evige død Han sidder ved Guds højre hånd som vor talsmand og skænker os Helligånden hvorved han fører og bevarer sine troende mod alle Djævelens anfægtelser og angreb Dette er at kende Kristus ret Når nu denne erkendelse findes og står fast I hjertet da kan du fare til Himmels og gøre dine beregninger Når Guds Søn gør disse ting for menneskers skyld hvordan må da ikke Guds hjerte være stemt mod os mennesker da jo Sønnen gør dette ifølge Faderens vilje og befaling Er det ikke sandt at da tvinger din egen fornuft dig til at slutte sådan Når Gud har givet sin enbårne Søn på denne måde for vor skyld så kan han ikke mene det dårligt med os mennesker Han vil jo ikke at vi skal gå fortabt siden han har udtænkt og brugt det højeste middel for at hjælpe os til livet På denne måde kommer man ret til Gud som også Kristus siger I Joh 3 16 Således elskede Gud verden at han gav sin Søn den enbårne for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have evigt liv Hvis man holder disse tanker mod dem der fremkom af den anden mening så vil man kunne se at de stammer fra den lede Djævel der ønsker at føre mennesker I forargelse så de enten fortvivler eller bliver frække og gudløse Han forventer jo intet godt af Gud Andre udtænker andre tanker og tolker ordene sådan Mange er kaldede dvs Gud tilbyder sin nåde til mange men få er udvalgte dvs han lader kun få smage denne nåde da det jo kun er få der bliver frelst Men det er en helt gudløs opfattelse For hvordan er det muligt at man ikke skulle blive Gud fjendtligt stemt hvis man tror og mener om Gud at det alene er en mangel ved hans vilje der gør at vi ikke alle bliver frelst Men denne mening kan man blot sammenholde med den hvor man først lærer Herren Kristus at kende så vil man kunne se at det er en djævelsk gudsbespottelse De ord som Herren taler at mange er kaldede har således en ganske anden betydning For evangeliets prædiken er offentlig og angår alle som blot vil høre og modtage det Gud lader det netop derfor forkynde så offentligt og alment for at enhver skal tro og modtage det og blive frelst Men hvordan går det Som det videre hedder Få er udvalgte dvs kun få forholder sig således mod evangeliet at Gud kan have behag I dem For nogle hører evangeliet og regner det ikke Andre hører det men holder ikke fast ved det og vil ikke lide derfor Atter andre hører det men går højere op I penge og materielle goder og et behageligt liv Dette behager ikke Gud og han kan ikke have behag I sådanne mennesker Det er det Kristus kalder ikke at være udvalgt dvs at de forholder sig sådan at Gud ikke kan have behag I dem Derimod er de udvalgte og gudvelbehagelige som flittigt hører evangeliet tror på Kristus beviser troen med gode frugter og lider det de skal Denne forståelse er den

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Guds%20frelsesvilje/Martin%20Luther.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Trellix billedoversigtsramme for Web-Net1 - 20:Martin Luther og gudstjenesten

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id128_mf.htm (2016-02-18)
 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id128_cf.htm (2016-02-18)
 •