archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Om Kristi hellige lidelses betragtning Tre forkerte Den rette betragtning af Kristi lidelse forfærdelse Den anden del Om trøsten af Kristi lidelse Kristus er Guds hjerte

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20om%20Kristi%20lidelses%20betragtning/Om%20Kristi%20hellige%20lidelses%20betragtning.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive • i Helvede I det mindste må du i dødens stund falde i forskrækkelse og skælve bæve og føle alt hvad Kristus led på korset Nu er det frygtindgydende at skulle forvente sig dette på sit dødsleje Derfor skal du bede Gud om at han vil dit blødgøre dit hjerte og lade dig betragte Kristi lidelse med dens nytte og frugt Det er heller ikke muligt at Kristi lidelse kan blive betragtet grundigt af os selv medmindre Gud indprenter det i vore hjerter Denne betragtning eller nogen anden lære gives dig heller ikke for at du af dig selv skal tilegne dig og fuldbyrde den men for at du først skal søge og begære Guds nåde så du ved hans nåde og ikke ved egen kraft må virkeliggøre den Deraf kommer det at de føromtalte ikke betragter Kristi lidelse ret De anråber ikke Gud om det men opfinder af egen kraft særlige betragtningsmåder og omgås fuldstændig menneskeligt med den Derfor er de også uden nogen frugt Den som på denne måde betænker Guds lidelse blot en dag en time ja et kvarter om ham tør vi frimodigt sige at det gavner ham mere end om han fastede et helt år hver dag bad en Salme og hundrede gange læste lidelseshistorien For en sådan betragtning forandrer mennesket i sit væsen og genføder det på ny næsten på samme måde som i dåben Her udretter Kristi lidelse sin rette naturlige ædle gerning døder den gamle Adam forjager al lyst glæde og tillid som man kan have til det skabte ligesom Kristus var forladt af alle ja af Gud selv Fordi denne virkning ikke står i vores magt så sker det ganske vist at vi undertiden beder om at få den og dog får vi den ikke straks men derfor skal man dog ikke opgive eller lade være Sommetider kommer det når vi ikke beder om det alt efter Guds visdom og velbehag for han vil være fri og ubunden Da bliver mennesket bedrøvet i sin samvittighed og det får afsky for sit liv Det kan ganske vist ske at det ikke ved at det er Kristi lidelse som virker dette idet det måske ikke har tænkt på den Andre derimod kan tænke meget på Kristi lidelse og lærer dog ikke at kende sig selv ved det Hos de første er Kristi lidelse hemmelig men i sandhed til stede Hos de sidste synes den at være der men det er kun et forførende skin På denne måde vender Gud ofte bladet om så de som tilsyneladende grunder over lidelsen i grunden slet ikke grunder over den Den anden del Om trøsten af Kristi lidelse Hidtil har vi befundet os i den stille lidelsesuge og virkelig holdt langfredag Nu kommer vi til påskedag til Kristi opstandelse Når mennesket således har fået sin synd at se og er fuldstændig forfærdet i sit hjerte må man give agt på at synden ikke forbliver i samvittigheden Deraf vil der bestemt ikke følge andet end fortvivlelse Men ligesom erkendelsen

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20om%20Kristi%20lidelses%20betragtning/En%20pr%C3%A6diken%20om%20Kristi%20hellige%20lidelses%20betragtning.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kirkepostillen skriftemål og nadver

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20Om%20skriftem%C3%A5l%20og%20nadver/Kirkepostillen.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • vejledning Skriftemålets to dele Hvad skal man skrifte Om den hellige nadve r Hensynet til de svage Skatten er indesluttet i ord Realpræsensen er ikke nadverens hovedsag Den indbyrdes kærlighed

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20Om%20skriftem%C3%A5l%20og%20nadver/En%20pr%C3%A6diken%20om%20skriftem%C3%A5let%20og%20nadveren.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kirkepostillen - En prædiken om skriftemålet og nadveren
  du betro din manglende tro Og hvor finder du ham andre sted end i en anden kristen Han kan styrke og hjælpe dig med Guds Ord Dette ville være et rigtigt skriftemål Og Gud give at hele verden var kommet så vidt at alle bekendte at de ikke kan tro Hvad skal man skrifte Dette være nu talt om skriftemålet og om hvordan det alt sammen bør være en fri sag så man uden tvang og af egen drift bruger skriftemålet Men hvad skal man så skrifte Her har vore prædikanter indtil nu fyldt os med talen om de fem sanser de syv dødssynder og de ti bud som de har forvirret samvittighederne med Men det skal foregå sådan at du først prøver hvad der trykker dig De synder som så nager dig mest og som din samvittighed er besværet af dem skal du bekende og skrifte for en anden kristen Derfor behøver du ikke at søge længe og at plage dig med at opregne alle synder Nævn dem der falder dig ind og sig Sådan og sådan har jeg fejlet og i det og det er jeg faldet Her ønsker jeg trøst og et godt råd For skriftemålet skal være kort Og hvis du kommer i tanke om noget du har glemt skal du ikke lade dig forvirre af det for du skrifter ikke af den grund at det er en god gerning og som måtte du nødvendigvis gøre det men for at modtage trøst ved absolutionen Derfor skal man ikke bekymre sig hvis man måske har glemt nogle synder i skriftemålet Selv om man har glemt dem er de dog tilgivet For Gud ser ikke på hvor nøjagtigt du har skriftet men på sit ord og på din tro på det Absolutionens ord lyder heller ikke sådan at nogle synder er dig forladt og andre ikke men det er en altomfattende prædiken som forkynder dig at Gud er dig nådig Men er Gud dig nådig så må alle synder jo være fjernet Derfor hold dig kun til absolutionen og ikke til din egen bekendelse Tænk ikke på om du har glemt noget eller ej Så meget som du tror så meget er dig forladt Man skal altid trodse på Guds Ord mod synden og en ond samvittighed Om den hellige nadver Udsnit fra altertavlen i Wittenberg Bykirke For det tredje må vi også tale om den hellige nadver Ovenfor har vi sagt at man ikke skal tvinge nogen til at gå til nadver på en bestemt tid men lade det være en fri sag Men vi mangler stadig at tale om nadverens to dele brød og vin Jeg har tidligere sagt at man hos os herefter ikke kun skal give den ene del Den som vil have nadveren må tage det hele For nu har vi længe nok prædiket om det og indskærpet det så det ikke er sandsynligt at der skulle findes nogen som ikke har kunnet forstå det Men er nogen endnu så tungnem eller vil han være så svag at han ikke kan fatte det så lader vi ham være Det er lige så godt at han holder sig væk Skulle man i så lang tid høre Guds Ord og lade sig bære på hænderne og dog endnu vedblivende sige Jeg forstår det ikke så ville det ikke være noget godt tegn Det er ikke muligt at du så længe skulle kunne høre Guds Ord og dog forblive uoplyst Fordi du da er blind så er det bedre at man ikke giver dig nadveren Kan du ikke forstå Ordet som dog er så tydeligt klart og sikkert så tag heller ikke nadveren Nadveren er jo dog intet hvis ikke Ordet er der Hensynet til de svage Desuden har Ordet nu lydt over hele verden så også de véd det som står det imod De er ikke svage men forstokket og forhærdet og sætter sig imod det med magt skønt de dog hører at vi så klart beviser vores lære af Skriften De kan ikke svare os eller indvende noget som helst imod det men holder sig alligevel til deres romerske kirke og vil med vold og magt tvinge os til at følge dem Fordi dette er tilfælde så gælder det nu ikke længere om at være eftergivende eller tåle Siden de vil trodse os og have ret i hvad de gør og lærer så vil vi tage nadveren under begge skikkelser netop fordi de vil forhindre os i det Derfor behøver man ikke længere at bryde sig om den forargelse som disse folk tager Hvor evangeliet derimod slet ikke var hørt var det rimeligt og kristent at man en tid skikkede sig lige med de svage sådan som vi også gjorde det i begyndelsen da dette endnu var noget nyt Men nu da man sætter sig sådan imod det og vil underkue det med magt gælder der ikke længere nogen skånsel Det er også en herlig ting at Gud styrer og ordner det sådan at dette sakramente ikke lades uden forfølgelse for han har også indstiftet det af den grund at det skal være kristenhedens motto og kendetegn som man kan kende os på Hvis vi ikke havde det kunne man ikke vide hvor og hvem der var kristne og hos hvem evangeliet bar frugt Men når man går til nadver så ser man hvem de er som har hørt evangeliet Derefter kan man også se om de lever kristent eller ikke På den måde er dette sakramente et kendetegn som man kender os på og hvormed vi også bekender Guds navn idet vi ikke skammer os ved hans Ord Når nu paven ser at jeg går til nadver og ifølge evangeliet modtager det under begge skikkelser så er det et vidnesbyrd om at jeg vil holde mig til evangeliet Begynder han da at vredes og vil slå mig ihjel så går det ret til og netop som det gik i kristenhedens begyndelse hvor de kristne også med dette kendetegn bekendte Gud Vore biskopper har forbud os at modtage det under begge skikkelser i direkte modsætning til Kristi anordning og befaling Vil vi nu bekende Kristus så må vi ikke bruge det anderledes end under begge skikkelser så man kan vide at vi er kristne og holder fast på Guds Ord Dræber man os så på grund af dette må vi findes os i det Gud skal rigelig nok give os livet igen Derfor er det ret hvis vi bliver forfulgte Hvis vi derimod høstede ære for det var det ingen ret bekendelse Men så er vi i den rette stand når vi må vente skændsel og vanære ja døden for Herrens skyld sådan som det gik i kirkens første dage Endvidere har jeg sagt at det ikke er nok at du går til nadver men at du må være sikker i din sag og have et forsvar for dig Du må kunne angive grund og årsag til at du gør ret heri så du må være rustet når man angriber dig du må med Guds Ord kunne beskærme dig mod Djævelen og verden Du kan ikke gå derhen på en andens tro Du må tro for dig selv lige så vel som jeg fordi du også må stride lige så vel som jeg Derfor må du frem for alting kende de ord godt som Kristus har indstiftet dette sakramente med nemlig disse Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat da han blev forrådt et brød takkede og brød det gav sine disciple det og sagde Tag det og spis det dette er mit legeme som gives for jer Gør dette til ihukommelse af mig Ligeså tog han også bægeret efter måltidet takkede gav dem det og sagde Drik alle heraf dette bæger er den nye pagt ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig Dette er ord som hverken de eller Djævelen kan benægte På dem må vi stå fast Lad dem udlægge og bruge så mange kunster de vil så har vi dog her Guds klare ord som siger at brødet er Kristi legeme som er hengivet for os og at bægeret er hans blod som er udgydt for os Dette befaler han os at gøre til sin ihukommelse Men paven har befalet at man ikke skal gøre det sådan Ja siger de I er lægfolk som ikke forstår jer på dette og ikke kan udlægge det Dertil svarer vi Det tilkommer lige så vel os at udlægge som jer for det er lige så vel befalet os at tro på Kristus og at bekende troen samt holde alle Guds bud som det er befalet jer Vi har den samme Gud som dem Hvordan skulle vi nu kunne tro uden at vide eller forstå hans ord Fordi det således er befalet mig at tro så må jeg jo kende de ord som jeg skal tro på for hvordan skule jeg kunne tro uden ord Desuden må jeg også være grundfæstet i dem og vide hvordan jeg skal forsvare mig med dem og gendrive hvad man indvender imod dem På den måde kan du stoppe munden på dem og slutte Min tro må jo være ligeså god som din derfor må jeg jo have og kende Ordet ligeså godt som du Evangelisten siger jo således Vor Herre Jesus Kristus tog også bægeret efter måltidet takkede gav dem det og sagde Drik alle heraf dette bæger er den nye pagt ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse Disse ord er tydelige nok og ingen er så dum at han ikke kan forstå hvad det vil sige Drik alle heraf dette bæger er den nye pagt ved mit blod Derfor siger vi Med mindre de kan vise os at det at drikke her betyder noget andet end hvad hele verden forstår ved at drikke så står vi fast på at vi alle skal drikke af bægeret Lad dem indvende hvad de vil om kirkens sædvane eller kirkemødernes bestemmelser så siger vi Gud er ældre og større end alle ting Lige så klare er disse ord Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig Sig mig her Hvem skal ihukomme Herren Er det alene sagt til messepræsterne og ikke til alle Og hvad er det at ihukomme ham andet end at prædike om ham og bekende ham Hvis vi alle skal ihukomme Herren må man jo også give os både at spise af brødet og at drikke af bægeret Det kan ingen komme uden om Derfor hjælper det intet at du forsøger at skjule det og siger at vi ikke bør kende ordene Skal vi ikke kende dem hvad gør da du som dog vil være en hyrde Skal du ikke være det fordi du skal undervise mig i dem og forkynde ordene for mig Sådan må du med dine unyttige påfund bekende din egen skam og bide dig selv i tungen fordi du så uforskammet vover at tale mod sandheden Skatten er indesluttet i ord Du ser altså at det er nødvendigt at man kender og er sikker på nadverens ord Alt beror på ordene Dem må vi alle kende forstå og i troen holde fast ved så man kan forsvare sig med dem og slå fjenderne tilbage Når du nu vil gå til nadveren så giv agt på disse Ord og regn med i dem er hele den skat indesluttet som du skal bygge og stole på De er nemlig talt til dig Mit legeme gives mit blod udgydes Hvortil Kun fordi du skal spise og drikke det Nej men til syndernes forladelse Det er det som netop angår dig og alt andet som ellers sker og siges her tjener alene til at dine synder skal forlades dig Men skal det tjene til syndernes forladelse så må det også være i stand til at overvinde døden for hvor synden er væk er også døden væk og Helvede med Og hvor disse er væk er også al ulykke væk Tilbage er alene al salighed Realpræsensen er ikke nadverens hovedsag Her her ligger den store skat Det er det du skal give agt på og lade det narreværk ligge som universiteterne er så optaget af når de drøfter hvordan Kristi legeme kan være til stede og være indesluttet i så lille en ting Disse undere skal du ikke være optaget af men giv agt på ordene og koncentrer dig om at du må få gavn og frugt af nadveren nemlig denne at dine synder bliver dig forladt Derfor skal du være sådan indstillet at ordene rammer dig Det sker jo når du føler at dine synder nager og forskrækker dig og at du er tynget af anfægtelse fra kødet verden og Djævelen Snart er du vred og utålmodig snart fristes du af materialisme og bekymring for timelig næring undertiden løber der også grove stykker med ind så du falder og sjælen bliver såret Så er du da et stakkels elendigt menneske som frygter for døden bliver forsagt og ikke kan være glad Her er det da på høje tid og årsag nok til at du går hen skrifter og klager din nød for Gud og siger Herre du har indsat dit legemes og blods sakramente og forjættes os den trøst at man der skal finde syndernes forladelse Nu føler jeg hvor meget jeg trænger til det Jeg er faldet i synd og ligger nu under for frygt og forsagthed har ikke mod til at bekende dit ord og finder så mange fejl i mig Derfor kommer jeg nu for at du må læge trøste og styrke mig Jeg har derfor sagt at man ikke skal give nogen nadveren medmindre han først giver til kende at det står sådan til med ham nemlig at han siger hvad han har brug for og begærer at få trøst og styrke gennem dette ord og tegn Den som nu ikke kan bruge det på denne måde skal holde sig væk og ikke gøre som de gør der på denne tid plager sig så ynkeligt når de går til nadveren og dog slet ikke véd hvad de gør Når du nu har modtaget nadveren så bliv ved at øve din tro For nadveren tjener til at du da skal kunne sige Her har jeg hørt Guds klare og åbenbare ord at mine synder er mig forladt og desuden modtaget Guds åbenbare tegn med min mund Det kan jeg bevidne ligesom jeg åbenbart har bekendt det for Djævelen og al verden Når nu døden og den onde samvittighed anfægter dig kan du stole på dette og trodse Djævelen og synden og således styrke din tro og gøre din samvittighed glad for Gud Sådan bliver det dag for dag bedre med dig mens du ellers vil forblive træg og kold Jo mere du holder dig borte derfra desto udueligere bliver du Men føler du at du er uduelig svag og uden tro hvor vil du hente styrke fra andre steder end netop her Vil du vente så længe at du først bliver ren og stærk så kommer du helt sikkert aldrig dertil og da er nadveren heller ikke til nogen nytte for sig Dette ville være den rette brug af nadveren hvorved samvittighederne ikke ville blive pint men trøstet og glade For Gud har ikke givet den for at det skal være en gift og en plage som man skal forstrækkes for sådan som vi har gjort ved den forkerte lære som skulle vi dér ofre Gud vor fromhed Sådan har de også skjult de ord som er givet os til trøst og lægedom til at styrke trøste og glæde vore samvittigheder og således gøre os frie fra al ulykke På denne måde burde man forstå nadveren og ikke anse det for anderledes end at den i sig indeslutter ene sød nåde trøst og liv For dem der derimod kommer med frækhed og ikke føler nogen svaghed fejl eller nød som skulle drive dem dertil er det en gift og død De anser sig allerede i forvejen for at være rene og fromme Men nadveren vil have sådanne gæster som erkender og føler deres skrøbelighed og at de ikke er fromme og dog gerne ville blive fromme Altså kommer det alene an på denne erkendelse for vi er alle skrøbelige og syndere men vi bekender det ikke alle Dette må nu være nok om hvordan man bør berede og skikke sig til nadveren at man må øve og styrke sin tro gennem nadverens ord at Kristi legeme og blod er hengivet og udgydt for os til syndernes forladelse Disse ord betegner og udtrykker klart dette sakramentes hele nytte frugt og rette brug for så vidt det angår os selv Den indbyrdes kærlighed opflammes Det andet stykke som følger af det første er så den kristne kærlighed som man også bør give nøje agt på For vi er også forpligtet til at lade nadverens nytte og frugt komme til syne og bevise at vi har haft gavn af dens brug Nu ser vi godt nok at nadveren bliver modtaget over hele verden i så mange messer men hvor ser man noget sted så meget som en eneste frugt følge deraf Men dette er frugten at vi til gengæld lader os spise og drikke ligesom vi har spist og drukket Kristi legeme og blod så vi også siger disse ord til vor næste Tag spis og drik Det skal ikke være nogen spøg men dit fulde alvor så du hengiver dig med hele dit liv ligesom Kristus i disse ord har skænket dig sig selv med alt hvad han er Som ville han sige Her er jeg selv som bliver hengivet for dig Denne skat giver jeg dig Hvad jeg har det skal du også have Mangler du noget så skal jeg også mangle det Her har du min retfærdighed mit liv og min salighed så hverken synd eller død hverken Helvede eller nogen ulykke skal få magt over dig Så længe jeg er retfærdig og

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20Om%20skriftem%C3%A5l%20og%20nadver/index1.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luthers pædagogiske pung
  det stykke at vi skal tjene næsten og gøre vel imod ham ligesom Kristus har gjort imod os Rom 13 8 I det andet rum ligger det stykke at vi gerne lider og tåler al slags ondt 1 Joh 3 16 Når nu et barn begynder at forstå det skal man vænne det til at bringe Bibelvers fra prædikenen med hjem og fremsige dem for forældrene når man sidder ved bordet Ligesom man før i tiden plejede at fremsige latinen Derefter skal man lægge Bibelversene i pungene og de to rum på sammen måde som med mønter og pengesedler Lad nu denne troens pung være til store og små pengesedler I det første rum anbringer man så dette vers Synden kom ind i verden ved ét menneske og ved synden døden og sådan kom døden til alle mennesker Rom 5 12 og I skyld har jeg været fra jeg blev født i synd fra min mor undfangede mig Sl 51 7 Det er halvtreds og hundredkronesedler I det andet rum lægges tohundrede og femhundredkronesedlerne som dette skriftord Kristus blev givet hen for vore overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os Rom 4 25 ligeledes Se Guds lam der bærer verdens synd Joh 1 19 Det ville være to store værdifulde pengesedler Kærlighedens pung er til mønterne Læg i det første rum skriftstederne om at gøre godt som disse Gal 5 13 Vær i kærlighed hverandres tjenere Matt 25 40 Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre har I gjort imod mig Det ville være to tiere i pungen I det andet rum kan man lægge disse skriftsteder Matt 5 11 Salige er I når man forfølger jer for min skyld Hebr 12 6 Herren tugter den han elsker han straffer hver søn han holder af

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/P%C3%A6dagogisk%20pung.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Index Martin Luther in Danish and a little in English Web redaktør Cand theol Finn B Andersen E post finnbandersen msn com

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Introduction/Index1.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Introduktion
  a special text of Luther s I have access to the WA edition finnbandersen msn com The Danish church Constitution Den danske Kirkeordinans from 1537 39 written by Bugenhagen and approved by Luther In this Law every vicar is instructed to have and read the following seven books 1 First of all The Bible 2 Luther s Church Postil 3 Confessio Augustana with its Apology 4 Melanchthon s dogmatic the

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Introduction/Introduktion%20-%20engelsk.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive