archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".


 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Trellix/id144_cf.htm (2016-02-18)



 • Martin Luther - 95 teser om afladen
  gør de sidste til de første 65 Derfor er evangeliets skatte net hvormed man i gamle dage indfangede rige folk 66 Men afladens skatte er net hvormed man i vore dage indfanger folks rigdomme 67 Afladen som af sine prædikanter udråbes som den største nåde må virkelig siges at være det når det drejer sig om at skovle penge ind 68 Men den er dog i sandhed den ringeste nåde når man sammenligner den med Guds nåde og korsets fromhed 69 Biskopper og sognepræster er pligtige til med al ærbødighed at byde forhandlerne af den apostolske aflad velkommen 70 Men de er endnu mere forpligtet til at holde skarpt øje med at disse ikke i stedet for det paven forlanger af dem forkynder deres egne fantasier 71 Den der taler imod den apostolske aflads sandhed han være fordømt og forbandet 72 Men den som træder op imod afladssælgernes griske og tøjlesløse ord han være velsignet 73 Sådan som paven med rette tordner imod dem som til skade for afladshandelen opfinder alle slags kunster 74 så meget mere vil han tordne imod dem som under dække af afladshandlen opfinder kunster til skade for den hellige kærlighed og sandhed 75 Det er vanvid at mene at den pavelige aflad er så stor at den endog kan skaffe tilgivelse til den der havde krænket gudsfødersken hvis det var muligt 76 Vi siger modsat at den pavelige aflad ikke kan ophæve selv den mindste af de tilgivelige synder for så vidt angår skylden 77 Når man siger at selv Sankt Peter hvis han var pave nu ikke kunne skænke større nådesbevisninger er bespottelse mod Sankt Peter og mod paven 78 Vi siger modsat at både Peter og en hvilken som helst pave råder over noget større nemlig evangeliet undergerninger gaven at kunne helbrede osv som der står i 1 Kor 12 79 At sige at det kors som stilles op med pavens våben på kan sidestilles med Kristi kors er gudsbespottelse 80 Biskopperne sognepræsterne og teologerne skal stå til regnskab for at de tillader den slags forkyndelse blandt folk 81 Denne overdrevne afladsprædiken bevirker at det ikke er let selv for lærde folk at fastholde ærbødigheden over for paven med lægfolks forhånelser og spidsfindige spørgsmål 82 For eksempel Hvorfor tømmer paven ikke Skærsilden på grund af sin allerhelligste kærlighed og sjælenes store nød Det er den mest retfærdige grund af alle Han udfrier jo talløse sjæle på grund af beskidte penge til bygning af Peters kirken hvilket er en meget ringe begrundelse 83 Og hvorfor bliver man ved med at holde dødemesser og sjælemesser for de døde i stedet for at tilbagegive de legater der er indstiftet dertil eller tillade at de tilbagegives Det er jo forkert at bede for dem der er udfriet af Skærsilden 84 Og hvad er det for en ny fromhed hos Gud og paven at de tillader et ufromt menneske der ikke elsker Gud for penge at udfri et fromt og gudselskende mennesker af Skærsilden og dog ikke vil tillade at de på grund af den fromme og gudselskende sjæls nød udfrier den ved kærlighed alene uden betaling 85 Og når de gamle bodsregler allerede længe i virkeligheden har været ude af brug og døde i sig selv hvorfor skal man så for penge købe sig fri af dem ved at få tilstået aflad som om de stadig var i brug 86 Og når nu paven i dag har rigdomme der er større end de allerrigestes hvorfor bygger han så ikke bare denne ene kirke Peters kirken for sine egne penge frem for at bruge de fattiges penge 87 Og hvad er det egentlig paven eftergiver og giver delagtighed i for dem som gennem en fuldkommen anger har ret til fuld eftergivelse og fællesskab 88 Og hvordan kunne der tilføjes kirken et bedre gode end hvis paven ligesom han nu gør det én gang således skænkede eftergivelse og fællesskab til enhver troende hundrede gange om dagen 89 Når paven ønsker sjælenes frelse gennem afladen mere end penge hvorfor sætter han så afladsbreve der tidligere er udstedt ud af kraft skønt de stadig er gyldige 90 Når man imødegår disse højst pinlige lægmandsspørgsmål alene med magt og ikke giver grunde for det så er det at udsætte kirken og paven for fjendernes latter og skabe ulykkelige kristne 91 Hvis afladen altså blev forkyndt efter pavens ånd og sind så ville disse spørgsmål let kunne besvares Ja de ville slet ikke opstå 92 Bort derfor med alle de profeter som siger til Kristi folk Fred fred og der er ikke fred 93 Vel handler alle de profeter som siger til Kristi folk Kors kors selv om der ikke er noget kors 94 De kristne bør formanes til at stræbe efter at efterfølge Kristus deres hoved gennem straffe død og Helvede 95 og således mere sætter deres lid til at indgå i Himlen gennem mange trængsler end gennem fredens sikkerhed Martin Luther Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum 1517 Amore et studio elucidande veritatis hec subscripta disputabuntur Wittenberge Presidente R P Martino Luther Artium et S Theologie Magistro eiusdemque ibidem lectore Ordinario Quare petit ut qui non possunt verbis presentes nobiscum disceptare agant id literis absentes In nomine domini nostri Hiesu Christi Amen 1 Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo Penitentiam agite c omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit 2 Quod verbum de penitentia sacramentali id est confessionis et satisfactionis que sacerdotum ministerio celebratur non potest intelligi 3 Non tamen solam intendit interiorem immo interior nulla est nisi foris operetur varias carnis mortificationes 4 Manet itaque pena donec manet odium sui id est penitentia vera intus scilicet usque ad introitum regni celorum 5 Papa non vult nec potest ullas penas remittere preter eas quas arbitrio vel suo vel canonum imposuit 6 Papa non potest remittere ullam culpam nisi declarando et approbando remissam a deo Aut certe remittendo casus reservatos sibi quibus contemptis culpa prorsus remaneret 7 Nulli prorus remittit deus culpam quin simul eum subiiciat humiliatum in omnibus sacerdoti suo vicario 8

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/aspnet_client/95%20teser%20om%20afladen/index.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-d%C3%A5ben%201519/default.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Den kristne frihed
  Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Den%20kristne%20frihed/default.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Martin%20Luther%20-%20Om%20handel%20og%20investering%201524/index.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kirkepostillen
  This page uses frames but your browser doesn t support them

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KP%20-%20enkeltpr%C3%A6dikener/KP%20-%20Forside%20med%20indeks/Kirkepostillen.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vejledning
  Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Visitatsbogen/default.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Matt%205/index.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive



 •