archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MADS TUTORIALS
  Tastaturstrib KURSER BRUGERMØDER MDS KODER BESKRIVELSE powered by FreeFind Besøg ialt Udvikling i antal Klamydiaprøver Revideret 28 04 2007 MADS Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Region Midt Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK 8200 Aarhus N DENMARK Tel 45 7845

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/D_3_11_Perioderap_EKS1_flash.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • RAPPORT → SYSTEMOVERVÅGNING (D.6.)
  Det er derimod et problem hvis programmet slet ikke har været aktivt længe minutter siden Antal minutter siden seneste overførsel Grænse Forventet acceptabel grænse indtil næste programaktivitet Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen Vis Jobs Services Knap til at skifte mellem visning af job og services a Jobs er opgaver der kører internt i databasen fx oprydning i tabellerne om natten b Services er opgaver der kører eksternt fx afsendelse af svar kommunikation med analyseudstyr m m Seneste backup med RMAN Dato for den seneste backup af databasen Bør ikke være mere end 1 døgn gammel skifter til rød Låste tabeller Eksempel Hvis en bruger er igang med at opdatere i et program fx er igang med svarkonferering eller ved at rette i en prøve i forside vil tabeller knyttet til prøven være låste indtil rettelsen er gemt Det kan af og til give problemer hvorfor denne knap viser hvilke tabeller der er låst af hvilke brugere Låseikon Viser om der er låst for generering af svar åbnes igen i svarprogrammet Forklaring specielt til Heartbeat et lille program der holder øje med at de andre serviceprogrammer kører som de skal Service Viser de programmer det har været nødvendig at genstarte Dato Viser tidspunkterne for genstart af programmer Grøn farve Seneste aktivitet overførsel ligger under grænsen fx under 60 minutter Gul farve Seneste aktivitet overførsel ligger mellem 1 og 2 gange grænsen fx mellem 60 og 120 hvis grænsen er sat til 60 minutter Rød farve Seneste aktivitet overførsel ligger over 2 gange grænsen fx mere end 120 minutter Visning af låste tabeller I kolonne 3 Oracle Username vises brugernes ID og i kolonne 7 Terminal vises PC en som brugeren sidder ved Status på MadsCommService der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur Analyseapparat Analyseapparatets navn

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_6_Systemovervaagning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → SYSTEMET → KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.)
  en gul fnut hvis der efter en given periode skal ske en identifikation af bakterie erne hos patienter med flag Opsætningen af Identifikation udfra flagning sker i Adm af flag Angiv fra valglisten om E test skal med på svar og i hvilken form Mulighederne er afhængige af hvordan papirsvaret og dermed Vis svar er sat op i jeres afdeling Mulighederne kan uddybes således Sættes E test til aldrig at vises ingår de hverken i papirsvar og Vis svar eller i elektronisk svar Sætte E test til at indgå i skema vises det i papirsvar og Vis svar og i elektronisk svar i resistens oversigt Sættes E test til at indgå i redigeret form vises det som tekst i papirsvar og Vis svar men indgår ikke i det elektroniske svar Angivelserne kan ændres Diverse parametre Cprnummer opbygning Fødselsdatoformat Antal cifre i kode og Moduludcheck Feltet anvendes hvis MADS skal kunne bruges med anden type opbygning af cpr numre end den danske fx med færøske P tal Angivelserne kan ændres Rekv programmer Reg af afsender Indtastningen her bestemmer hvilken form værdilisten har for afsenderfeltet i forsideindtastningen S vil medføre at søgning på afsender vil ske i kundekartoteket N vil medføre at søgning på afsender vil ske i en særlig kundeoversigt Indtastningen kan frit ændres Rekv programmer Max løbenummer ved kontrolrecord Mulighed for at angive højste ciffer der kan påføres kontrolrecord Hvis automatisk omnummerering er slået til for en prøvetype kan højste kontrolciffer være 99 999 Automatisk tildelte laboratorienumre kan IKKE påføres kontrolrecord og begynder derfor som oftest ved 100 000 Kan ændres Rekv programmer Reg af speciale Markering medfører at stamspeciale hvilken sygehusafdeling patienten oprindelig kom fra vil kunne registreres i programmet Forside Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Sidste rekvirent Markering medfører at sidste patientprøves rekvirent automatisk indsættes ved indtastning af ny rekvisition for patienten Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Sidste kopimodtager Markering medfører at sidste patientprøves kopisvarmodtager automatisk indsættes ved indtastning af ny rekvisition for patienten Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Indikation ud på svar Markering medfører at indikation er forkodet til at medtages på svaret For den enkelte prøve kan det annulleres i programmet Forside Markering kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Test på repertoire Markering medfører kontrol i Forsideprogrammet af om koblingen mellem materiale lokalisation og ønsket undersøgelse MDS koden findes i afdelingens repertoirefil Dette er også en forudsætning for at en manuelt rekvireret undersøgelse vil kunne besvares korrekt elektronisk Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Konstrueret cpr nr Markering tillader at konstruerede cpr numre af MADS opfattes på samme måde som valide cpr numre Det betyder fx at konstruerede cpr numre også kan slåes op i amts registret i registreringsprogrammerne Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Prøvenr forslag Markering gør at MADS foreslår næste prøvenummer ved registrering af rekvisitioner under samme prøvetype Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Betaler Markering gør at kopisvarmodtager default faktureres for prøven Markeringen kan fjernes eller tilføjes Rekv programmer Markering for udskudt Markering

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_1_1_KMA-oplysninger.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → SYSTEMET → SERVICEPROGRAMMER (E.1.2.)
  Det bibliotek på PC en eller serveren hvor serviceprogrammet udpakker filer der skal tilrettes til at MADS eller modtagesystemet kan modtage dem i eksemplet hvor svarene skal omformes til det format EPJ eller praksis kan modtages Obligatorisk Kan ændres men ikke slettes Backup i C e post svar BAK Sættes automatisk i forhold til angivelsen i Filbehandling i Ved problemer med kommunikationen er det vigtigt at kunne finde logfilen og se hvad der er foregået indtil fejlen opstod Automatisk Kan ikke ændres Antal dage filer gemmes 25 Oprydningsrutine Efter det angivne antal dage slettes gamle filer Obligatorisk Kan ændres men ikke slettes Minutter mellem check for nye data 5 Serviceprogrammet kører ikke hele tiden men begynder en ny søgning efter det angivne interval i eksemplet søges der igen hver 5 minut Obligatorisk Kan ændres men ikke slettes For temperaturmåling Mål alle temperaturer samtidigt Ved temperaturmåling kan der vælges om det skal ske synkront Valgfrit Kan ændres Forventet maximal forsinkelse i minutter Mellem aktivering Ved overskridelse af det angivne antal minutter vil der ske et farveskift i overvågningsoversigten I eksemplet vil det medføre et farveskift fra grøn til gul baggrund i systemovervågning hvis serviceprogrammet ikke har været aktiv indenfor de seneste 10 minutter Mellem dataoverførsel Tilsvarende vil det angivne antal minutter sætte en grænse for farveskift med hensyn til hvornår der sidst er flyttet data mellem MADS og apparatur service Automatisk genstart Der kan markeres at servicen automatisk genstartes ved fejl Obligatorisk Kan ændres Tegnsæt Windows tegnsæt Vælg tegnsæt Obligatorisk Kan ændres For elektroniske svar Automatisk besvarelse Angiv om elektronisk besvarelse automatisk skal igangsættes Hvis det ikke vælges skal den elektroniske besvarelse sættes igang fra Elektronisk svar Obligatorisk ved serviceprogrammet for elektronisk besvarelse Kan ændres Venteinterval 3 Faktor der angiver hvor ofte automatisk besvarelse skal foregå 1 hver gang serviceprogrammet kører

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_1_2_Serviceprogrammer.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → SYSTEMET → LABORATORIEAFSNIT (E.1.3.)
  Faxnummeret kan ændre eller slettes Generelt Intern navn Indtast laboratorieafsnittets interne navn Det navn der optræder på fx angivelsen af hvilket afsnit de enkelte prøvetyper hører til i oprettelsen af Prøvetyper pr laboratorieafsnit Valgfrit Max længde 30 karakterer Internt navn kan ændre eller slettes Generelt EDI lokationsnr Indtast EDI lokationsnummer Nummeret angiver afdelingens placering ved forsendelser af elektroniske svar rekvisitioner Valgfrit Max længde 17 karakterer EDI lokationsnummer kan ændres eller slettes Generelt Sygehusklassifikation Indtast Sygehusklassifikationsnummer Nummeret angiver laboratorieafsnittets placering ved forsendelser af elektroniske svar rekvisitioner Valgfrit Max længde 17 karakterer Sygehusklassifikationsnummeret kan ændres eller slettes Generelt Sorkode EnhedsId Indtast Sorkode eller Enhedsid Nummeret angiver laboratorieafsnittets placering ved forsendelser af XML svar rekvisitioner Valgfrit Max længde 17 karakterer Kan ændres eller slettes Generelt Printer med rekv formular Indtast den eksakte beskrivelse af rekvisitionsprinteren placering Hvis ikke den angives vil rekvisitionerne der ønskes udskrevet udskrives på den enkelte PC s standardprinter Valgfrit Max længde 30 karakterer Rekvisitionsprinteren kan ændres eller slettes Hvis den slettes vil rekvisitioner der ønskes udskrevet udskrives på den enkelte PC s standardprinter Generelt Svar udskrives i orden på afsender Angives ja J sorteres svarene udskriftsmæssigt efter afsenderkoderne Ingen angivelse eller angivelse af nej N medfører at svarene udskriftsmæssigt sorteres efter prøvenumre Valgfrit Kan ændres eller slettes Svarformatering Destinationstype Fra listen skal vælges enten Printer eller Fil Se også om destinationsnavn nedenfor Obligatorisk Kan ændres Svarformatering Format Fra listen skal vælges et af formaterne Er der valgt Printer i destinationstypen ovenfor har det ingen betydning hvilket format som vælges hér Obligatorisk Kan ændres Svarformatering Destinationsnavn Indtast den eksakte beskrivelse af svarprinteren placering Hvis den ikke angives vil svarene udskrives på PC ens standardprinter Det giver problemer med at udskrive til destinationstypen Fil ovenfor hvis ikke en printer er angivet så det er en god idé at angive den Valgfrit Max længde 30 karakterer Svarprinteren kan ændres eller slettes Hvis den slettes vil svarene udskrives på PC ens standardprinter Svarformatering Svarhoved Svarformateringen vælges for det laboratorieafsnit der er aktivt valgt i fanebladet Generelt og er altså IKKE en fælles svarformatering for alle laboratorieafsnit Feltet er tiltænkt angivelse af laboratorieadressen så svarmodtageren kan se hvorfra svaret kommer Valgfrit Max længde 50 karakterer pr linje Kan ændres eller slettes Svarformatering Henvisning til vejledning Indtast evt henvisning til laboratoriets kliniske vejledning eller anden information til uddybelse af svaret Valgfrit Max længde 60 karakterer Kan ændres eller slettes Diverse Svar Låsekoderne vælges for det laboratorieafsnit der er aktivt valgt i fanebladet Generelt og er altså IKKE nogle fælles låsekoder for alle laboratorieafsnit Angives ja J vil udskrivning af papirsvar være låst og er en ekstra sikring af at der ikke udskrives papirsvar fra flere arbejdspladser samtidig I Svarudskrivningsprogrammet vil man skulle låse op for udskrivning af svar fra det laboratorieafsnit hvor låsekoden er aktiv Ingen angivelse svarer til nej N Valgfrit Kan ændres eller slettes Diverse El svar Virker på samme måde som ved papirsvar men nu blot for afsendelse af elektroniske svar Diverse Rekvisition Virker på samme måde som ved papirsvar men nu

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_1_3_Laboratorieafsnit.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → SYSTEMET → PR

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /MADSOMAN/E_1_4_Provekategorier.asp (2016-04-28)


 • KODER → SYSTEMET → PRØVETYPER PR LABORATORIEAFSNIT (E.1.5.)
  løbenummeret hvorfra og til prøvetype serien skal løbe Det anbefales at disse seriegrænser løbende rettes i programmet Seriegrænser specielt hvis det er en anden bruger rolle der blot skal vedligeholde og sikre at der er et passende antal frie numre til rådighed og ikke ændre i andre af prøvetypens parametre Seriegrænsen kan altid udvides dvs at Løbenr til øges Ved årsskifte kan seriegrænserne dog indskrænkes til begge sider hvis det ønskes K rec kontrolrecord Hvis der skal anvendes kontrolrecord på prøvetypen vinges feltet af Anvendelsen af kontrolrecord kan frit aktiveres eller deaktiveres Automatisk løbenr Markér om denne prøvetype automatisk skal tildeles et laboratorienummer i det angivne program Vælges Generelt der både dækker Forside og Automatisk rekvisition vil kontrolrecord automatisk sættes til N Nej Ved valgene Generelt eller Hent rekvisition kan der endvidere angives at elektroniske rekvisitioner automatisk godkendes for de kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvemateriale der er angivet via knappen Tilknyt elektronisk undersøgelser der skal hentes automatisk Bemærk Prøvetyper sat op til automatisk nummerering kan ikke have et kontrolciffer i kontrolrecords større end 99999 da automatisk nummerering begynder ved over 100 000 Største kontrolciffer angives i KMA oplysninger Det kan frit ændres om rekvisitioner automatisk nummereres og godkendes Tilknyt elektroniske undersøgelser der skal hentes automatisk Angiv de kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvematreriale der automatisk skal godkendes For hver prøvetype vises også tilknyttede iupackoder NPU koder udover MDS koden Kan frit ændres eller slettes Mang mangelliste Hvis prøver af denne type skal indgå på mangellister vinges feltet af Efter 7 døgn sættes prøven automatisk på mangellisten hvis den ikke er besvaret Hvis der ønske en anden tid for hvornår bestemte prøver kombination af ønsket undersøgelse og prøvemateriale indgår på mangellisten opsættes det i besvarelsestid Det kan frit ændres om prøver skal eller ikke skal indgå på mangellister Stat kode statistikkode Hvis prøver af denne type automatisk skal indgå i statistikker og rapporter vinges feltet af Det kan frit ændres om prøver skal eller ikke skal indgå i statistikker Rekv rekvisitions udskrivning Vinges feltet af lægges rekvisitioner for prøvetypen automatisk på listen for udskrivning af elektroniske rekvisitioner Er der undtagelser for prøvetypen fx hvis det gælder en bestemt undersøgelse eller et bestem prøvemateriale kan der vælges at rekvisitioner af en specifik mds kode alligevel altid eller aldrig skal udskrives Dette valg gøres i programmet Markering for rekvisitionsseddel koder Elektroniske svar Markering for rekvisitionsseddel Se i øvrigt om MADS opsætning til modtagelse af elektroniske rekvisitioner Markeringen kan frit fjernes eller tilføjes B gd bioanalytiker godkendelse Hvis der skal anvendes bioanalytikergodkendelse vinges feltet af Bioanalytikergodkendelse fungerer som en forhåndsgodkendelse af alle prøver uanset om de sendes til svarudsendelse eller konferering Se iøvrigt denne henvisning om skærmkonferering i MADS Det kan frit ændres om bioanalytikergodkendelse skal eller ikke skal være aktiv for prøvetypen Farve Hvis der indtastes en farvekode R rød eller G gul vil prøver af prøvetypen have farvemarkering i alle oversigter i Søgerutiner Farvekoden kan frit tilføjes eller slettes Antal dage Indtast antallet af dage mellem prøvetagningsdato og modtagelsesdato Antallet af

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_1_5_Prvtyper_pr_labafs.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → SYSTEMET → ETIKETTEPRINTER (E.1.6.)
  lille ikon til højre under svar knappen hvorfra man kan udskrive en eller flere ekstra etiketter til den tilknyttede label printer Knytte fjerne en labelprinter til en MADS arbejdsplads Printernavn Indsæt Printerens netværksadresse eller lokal adresse hvis det fx er en USB printer og navn Printertype Labelprinter indsættes automatisk Placering Feltet er valgfrit Der kan fx angives rumnavn eller arbejdsplads funktion Navn på arbejdsstation Angiv Computernavn kan fx findes ved

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_1_6_etiketteprinter.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive