archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KODER → SYSTEMET → INTERN MENU (E.1.7.)
  bringer dig frem til feltets forskrift EKSEMPEL Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette et nyt internt menupunkt Forskrift for at ændre i et allerede oprettet internt menupunkt Formnavn Oprettelse af nye menupunkter bør altid ske i samråd med en fra madsudviklergruppen Det samme gør sig gældende for anden ændring i de interne menuer end ændring i menues rækkefølgen Søg en eller alle intern menu form du vil foretage ændringer i ved følgende tastkombination F7 angiv forespørgsel Form navn fx GODKEND for prøvebesvarelsesmenuen spring over hvis alle interne menuer søges frem F8 udfør søg Menu punkter kan tilføjes flyttes eller slettes Vil du flytte tilføje et menupunkt bør du kopiere et lignende menupunkt og indsætte det i et nyt område Marker det menupunkt der ligner eller skal flyttes F6 kopiere record SHIFT F12 kopiere record Omdøb teksten og eventuelle hændelser Ved flytning skal du slette den oprindelige placering og omnummerere alle punkter i samme menu så sekvensen passer F10 acceptér Menu Denne parameter må ikke ændres Den benyttes hvis et program har flere interne menuer Punkt Punkt er et sorteringstal To menupunkter må IKKE have samme sorteringstal 1 angiver at det er det første øverste menupunkt 99 angiver at det er det sidste nederste menupunkt Menupunkterne behøver ikke sorteringstal i rækkefølge fx vil følgende sorteringstal for 3 menupunkter 1 2 3 eller 1 4 70 give samme rækkefølge i den interne menu bemærk også i eksemplet Kan ændres se ovenfor Tekst Her angives den tekst som kommer til at stå på den interne menu Menuteksten kan ændres Gem ændringen med F10 acceptér Ud Markering hvis menupunktet skal føre til direkte besvarelse Kan ændres i samråd med en fra madsudviklergruppen Type Bloknavn Tabel Disse parametre skal sættes op i samråd med systemadministrator Hvis du

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/e_1_7_intern_menu.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • KODER → PROGRAMPARAMETRE → LABORATORIET → BESVARELSESTID (E.2.1.1.)
  angives for hver prøvetype om de skal indgå på mangellisten Default er 7 døgn før prøven kommer på mangelliste Dette program er altså en efterregulering af standarden for en prøvetype Oprette eller ændre en Besvarelsestid EKSEMPEL Angiv koden for en ønsket undersøgelse Angiv dernæst en prøvematerialegruppe Angiv for kombinationen af undersøgelse og prøvematerialegruppen hvor lang tid der må gå før data skal være registreret på prøven første gang Angiv for

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_2_1_1_Besvarelsestid.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → PROGRAMPARAMETRE → LABORATORIET → EKSTRA UNDERSØGELSER (E.2.1.2.)
  en kombination af fx prøvemateriale patientalder kundetype og prøvetype Indstillinger til bloddyrkningsbesvarelser På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette en ny Bloddyrknings parameteropsætning Forskrift for at ændre i en allerede oprettet Bloddyrknings parameteropsætning T Prøvetype Angiv den prøvetype som den ekstra undersøgelse skal anføres under Prøvetypen skal angives Prøvetypen kan ikke rettes men automatikken for den angivne prøvetype kan slettes med SHIFT F6 slet record US Undersøgelse Angiv eventuelt om den ekstra undersøgelse skal være afhængig af en ønsket undersøgelse på rekvisitionen Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier PM Materiale Angiv eventuelt det prøvemateriale der samtidig skal være en forudsætning for en ekstra undersøgelse automatisk bestilles Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier AL Lokalisation Angiv eventuelt den anatomiske lokalisation der samtidig skal være en forudsætning for en ekstra undersøgelse automatisk bestilles Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier Alder Alder fra til Angive eventuelt for hvilken patient aldersperiode angivet i år fx fra 0 til 6 år en ekstra undersøgelse automatisk bestilles Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier KT Kundetype Angiv eventuelt den kundetype der samtidig skal være forudsætning for en ekstra undersøgelse automatisk bestilles Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier Promptsvar Svar på prompt Angiv eventuelt det promptsvar der samtidig skal være forudsætning for en ekstra undersøgelse automatisk bestilles Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier Fakturafri Fakturafri Markér om den rekvirerede undersøgelse skal sættes fakturafri når der tilføjes en ekstra undersøgelse Kan ændres ES

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_2_1_2_Ekstra_undersogelser.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → PROGRAMPARAMETRE → LABORATORIET → BLODDYRKNING (E.2.1.3.)
  negative bloddyrkninger manuel Indstillinger til bloddyrkningsbesvarelser På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette en ny Bloddyrknings parameteropsætning Forskrift for at ændre i en allerede oprettet Bloddyrknings parameteropsætning Stempelkode Angiv det stempel der skal knyttes til en negativ bloddyrkning Søg blandt oprettede stempler med Stempel kan rettes men skal angives Std besvar Angiv J ja N nej standard for om prøven automatisk skal gå til besvarelse Kan ændres Max tid Indtast den standard max tid der skal sendes med over til bloddyrkningssystemet Standard Max tid kan ændres Vær opmærksom på at der er forskel på om bloddyrkningssystemet kan anvende den medsendte max tid eller det skal sætte op direkte på bloddyrkningssystemet Besvarelsesform og antal dage Vælg om besvarelsen skal starte ud fra antal dag angivet under forskellig fra max tid eller om besvarelse skal ske efter oplysninger fra bloddyrkningssystemet og dermed systemets max tid Angivelsen kan ændres Materialekode Herfra er det muligt at angive flere prøvematerialegrupper som besvarelsen skal gælde Det adskiller sig fra indstillingerne

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_2_1_3_Bloddyrkning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → FØLGETEKSTER (E.3.2.)
  til styring af konsekvens EMK Emnekode Emnekode vedr postliste ENH Enhedsangivelse Anvendes ved registrering af absolut mængder ved dyrkning FAK Fakturakoder Anvendes ved fakturaredigering FLAG Flag typer på patient Anvendes i pationtjournalprogram UDGÅET pr 16 12 2008 se adm af flag UDGÅET FLO Flora Mikroskopi Floraangivelse ved mikroskopi af ekspektorater m v For hver mikroskopitype blod ekspetorat m v opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse florabeskrivelser der skal kunne anvendes FNK Personalefunktion Angivelse på brugeren Hver bruger af MADS er knyttet til en personalefunktion som har betydning for hvilke slags patienjournal notater kan oprette FRG Resultat ved forgæring Resultatværdier ved forgæring GK prøver FRM Fremmedlegeme Angivelse vedr kliniske data Alle Fremmedlegeme beskrivelser der skal kunne angives på en rekvisition i Forside FRV Farvekoder Udgået FRYKAS Fryserkasse Ved oprettelse af nye frysekasser vælges der blandt disse FRYKOL Fryserkolonne Angivelsesmuligheder for kolonner i en frysekasse Bruges ved placering eller flytning af prøver i fryser FRYRK Fryserække Angivelsesmuligheder for rækker i frysekasse Bruges ved placering eller flytning af prøver bakterier i fryser FRYSER Frysere Anvendes i frysekartotek Oprettede fryseres placering anvendelse FRYSJL Frysersøjler Angivelsesmuligheder for søjler i en frysekasse Bruges ved placering eller flytning af prøver bakterier i fryser GMK MIK resultatværdier Resultatværdier ved mikroskopiregistrering HOSPCE Hopitalcenter Angives på kunden og anvendes statistisk Oprettede hospitalscentre hvortil en kunde kan knyttes Indgår statistisk i perioderapporten Prøvemateriale hospitalscenter HOSPIT Hospitaler Anvendes i kundeprogram Liste med hospitalsnavne hvortil kunden er knyttet I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på hospitaler JHP Jobhyppighed Vedr rapporter KAN SLETTES 01 05 2002 UDGÅET KNDTYP Kundetyper Anvendes i kundeprogram Hver kunde skal knyttes til en af disse kundetype I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på kundetype KON Konsistens Mikroskopi Konsistens af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m v For hver mikroskopitype blod ekspetorat m v opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse konsistensbeskrivelser der skal kunne anvendes LABDK KMA forkortelser Anvendes i repertoiret til at angive udførende laboratorie I eget repertoire kan anføres kombinationer af undersøgelse prøvemateriale og anatomisk lokalisation som udføres af et andet laboratorium og hér er det nødvendigt at angive LABDK for udførende lab LEH Enhedskoder leverandører Enhedsbetegnelse på leverandørvarenumre Bruges ved opbygning af et varekartotek i forbindelse med varekøb MDF Modifikation Anvendes ved indtastning af analyseværdier Koder for større end lig med og mindre end så de kan anvendes ved indtastning af analyseværdier og zoner MGD Mængdeangivelse Anvendes ved registrering af relativ mængdeangivelse MGDTYP Mængdetype Mængdetype anvendes ved mængdeangivelse af bakteriefund indsættes i materialetabel Angivelse af mængdetypen sker i Prøvematerialegrupper MIK Mængdeangivelse Anvendes ved mængdeangivelse af mikroskopi MIKBAK Mængdeangivelse bakterier Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi For hver mikroskopitype blod ekspetorat m v opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse mængdeangivelser på bakterier der skal kunne anvendes MIKBAL Mængdeangivelse Anvendes ved mængdeangivelse af celler og bakt ved mikroskopi af bal væsker UDGÅET MIKBLO Mængdeangivelse Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af bloddyrkninger UDGÅET MIKCEL Mængdeangivelse celler Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi For hver mikroskopitype blod ekspetorat m v opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_2_Foelgetekster.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → NUMERISKE PROGRAMKODER (E.3.3.)
  Det er KUN systemadministratoren som har mulighed for at oprette eller slette en art numeriske programkoder mens visse brugere har mulighed for at slette tilføje eller ændre koder og faste tekster i en art numerisk programkode Ændre en Numerisk programkode Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Forskrift for at ændre en allerede oprettet numerisk programkode Art fx PSTGRP programkodens art kan normalt ikke ændres Kun systemadministratoren kan ændre eller oprette en art numerisk programkode Max længde 6 karakterer Tekst Gruppekoder prøvematerial Beskrivelsen af den numeriske programkode kan frit ændres eller tilføjes Max længde 25 karakterer art forklaring Forklaringen dækker to felter Den kan frit tilføjes ændres eller slettes Max længde 50 karakterer pr linje Kode 0 Kodeværdien kan normalt ikke ændres Spørg evt den systemansvarlige Der er dog visse arter af programkoder som tillader at man tilføjer flere koder Prøv dig frem Vær opmærksom på at koden kun kan have et begrænset antal cifre tal hvis antal som regel er angivet i art forklaringen Tryk TAB

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_3_Num_programkoder.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → STEMPLER (E.3.4.)
  som skal ændres Brug tastaturrækkefølgen F7 angiv forespørgsel Analysegruppens initial F8 udfør søg Skærmtekst skærmtekst Skriv den stempeltekst der skal vises i skærmoversigter Klik på overskriften hvis du vil sortere stempler efter skærmtekst Stempelteksten kan ændres men ikke slettes Sort nr fx 99 Sorteringsnummeret bestemmer den standard placering i rækkefølgen som stemplet får i stempeloversigten i andre programmer Sorteringen kan sættes til 0 For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden Laborantstempler kan desuden sorteres for hver Prøvematerialegruppe hvor sorteringen har forrang i forhold til hér Sorteringsnummeret kan ændres men ikke slettes Udskrivningsorden 24 Nummeret bestemmer sorteringsrækkefølgen på svaret Sorteringen kan sættes til 0 For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden Sorteringen af stemplet på svaret kan ændres men ikke slettes Sorteringen kan sættes til 0 For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden type L Typen angiver i hvilke programmer stemplet skal være tilgængeligt Sekretærstempel er kun tilgængeligt i Forside og Hent rekvisition mens laborantstempler er tilgængelige i Dyrkningsprogrammet og Mikroskopiprogrammerne F9 værdiliste viser listen med stempeltyper ESC lukker værdilisten Stempeltyperne er oprette i følgetekster art STP Stempeltypen kan ændres men ikke slettes Svartype A Feltet angiver hvor prøver med dette stempel skal placeres statistisk Svartypen har også indflydelse på hvordan status på prøven er ved besvarelse F9 værdiliste viser listen med svartyper ESC lukker værdilisten Svartyperne er oprette i følgetekster art STTYP1 Dén følgetekst må IKKE ændres Svartypen M Generel meddelelse medfører i de elektroniske svar at stempel teksten placeres øverst i svaret som en generel rekvisitions svarkommentar og derfor i nogle praksissystemer placeres et andet mindre iøjnefaldende sted end kliniske kommentarer Svartypen M bør derfor kun angives på stempler der er af helt generel karakter Men vil man være helt sikker på at alle generelle stempler også bliver iøjenfaldende i

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_4_Stempler.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → CELLETYPER (E.3.5.)
  Koderne har tidligere været oprettet som en Art følgetekst Oprette eller ændre en celletype Søg cellekoderne frem ved at taste F8 udfør søg og brug PIL NED eller F6 indsæt record for at aktivere en tom linje tom kode Indtast en ny kode Ledige cellekoder kan vises med F9 værdiliste Ryk frem til tekstfeltet med ENTER Indtast en kort celletype beskrivelse og gem den nye celletype kode med F10 acceptér

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_5_Celletyper.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive