archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KODER → STANDARDTEKSTER → HOSPITALER M.V. (E.3.6.)
  ikke sendes to svar til samme EPJ ved angivelse af kopimodtager Knytte hospital til Epjsystem Markér det hospital der skal knyttes til en region og et EPJsystem Skriv regionskoden i kolonnen region Søg evt via Regionskoderne er oprettet i følgeteksten REGION Skriv navnet på EPJsystemet og gem det med Bemærk at der er ikke en valgliste til Epjsystem angivelse Det afgørende er at man anvender samme navn til samme EPJsystem

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_6_Hospitaler_mv.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • KODER → STANDARDTEKSTER → BEMÆRKNING TIL SVAR (E.3.7.)
  samme For eksempel kan en standardbemærkning til svar være Prøvesvaret bør ses i sammenhæng med tidligere prøvesvar på patienten og så tilføje prøvenummeret fra den tidligere besvarelse Der kan oprettes en skabelon til bemærkning hvor svardato materiale og prøvenummer fra en en anden prøve der henvises til automatisk lægges over i prøvesvaret Oprette eller ændre en Bemærkning til svar Forskrift Feltnavn Forskrift for at oprette en ny standardbemærkning Forskrift for at ændre allerede oprettet standardbemærkning Kode Kode Ny standardbemærkning til svar oprettes ved at du først opretter en tom record med F6 indsæt record Standardbemærkning skal tildeles en kode F9 værdiliste viser en liste med frie numre ESC lukker værdilisten Max længde 3 cifre Obligatorisk I feltet søges den bemærkning som skal ændres Brug tastaturrækkefølgen F7 angiv forespørgsel Bemærkningens kode F8 udfør søg Sort nr S Sorteringsnummer angiver hvor på værdilisten standardbemærkningen er når værdilisten for bemærkninger kaldes frem i et af programmerne Max længde 2 cifre Obligatorisk Sorteringsnummeret kan ændres Bemærkning Bemærkning Skriv nu selve bemærkningen til svaret NB De 3 linjer vil også have den samme linjeadskillelse i svaret Gem bemærkningen til svaret med F10 acceptér Max længde 50 tegn linje Obligatorisk Bemærkningens svartekst kan ændres Henvisningsskabelon Når

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_7_Bemaerkning_til_svar.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → ARBEJDSLISTETEKSTER (E.3.8.)
  angives i laboratorie programmerne Oprette eller ændre en arbejdslistetekst Søg arbejdslisteteksterne frem ved at taste F8 udfør søg og brug PIL NED eller F6 indsæt record for at aktivere en tom linje tom kode Skal du rette en tekst søger du den frem og retter teksten Gem derpå med F10 acceptér Indtast en ny kode Ledige koder for arbejdslistetekster kan vises med F9 værdiliste Ryk frem til tekstfeltet med ENTER

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_8_Arbejdslistetekster.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER -> STANDARDTEKSTER -> JOURNALFORKORTELSER (E.3.9.)
  KODER STANDARDTEKSTER JOURNALFORKORTELSER E 3 9 Revideret 10 09 2007 Introduktion Her kan oprettes journalforkortelser som vil blive tilgængelige som en værdiliste i patientjournalens notatfelt Oprette jorunaforkortelser Skriv først koden for forkortelsen Skriv derpå hvilken Bemærkning koden skal udløse i patientjournalen Gem med F10 acceptér Journalforkortelser kan slettes hér Forkortelsen vil ikke blive slettet i de patientjournaler hvor den tidligere har været anvendt men bemærkningen vil ikke kunne vises MADS

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_9_Journalforkortelser.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → INDIKATIONSTEKSTER (E.3.10.)
  Forside og Hent rekvisition er indikationsteksten ren tekst som kan efterredigeres dér Indikationstekster kan med fordel oprettes for hurtigt og entydigt at angive indikation for undersøgelsen NB Bemærk at indikationsteksterne kun vises i værdilisten i forside programmet hvis Ønsket Undersøgelse 999 er oprettet Oprette eller ændre en Indikationstekst Søg indikationsteksterne frem ved at taste F8 udfør søg og brug PIL NED for at aktivere en tom linje Indtast en ny

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_10_Indikationstekster.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → MIKROSKOPISTRØG (E.3.11.)
  svaret ved resultater fra ALLE mikroskopiprogrammer Oprette eller ændre Mikroskopistrøg Strøg nr 0 skal altid være oprettet Markér næste tomme række indsæt ledig kode for strøgnummer og tast ENTER Kode er obligatorisk og kan ikke ændres Angiv et relativt sorteringsnummer 2 sortering er alfabetisk som bestemmer rækkefølgen af strøg på svaret og tast ENTER Sorteringsnummeret kan ændres Angiv Strøgtypens navn Navnet vil optræde på svaret se herunder Angiv om strøget

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_11_mikroskopistrog.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → STANDARDTEKSTER → ADM. AF FLAG (E.3.12.)
  max 6 karakterer i eksemplet ESBL i kolonnen Flag Angiv derefter en tekst forklaring til flaget max 30 karakterer i eksemplet ESBL patient Det er ikke nødvendigt at indsætte nogen værdi i antal dage eller dato for igangsættelse af identifikation medmindre der til flaget skal være knyttet en anmærkning om jævnlig identifikation Indsæt da antal dage indtil næste identifikation skal ske i eksemplet 90 Såfremt antal dage er anført skal der angives en startdato i eksemplet 1 1 2012 for hvornår fra en jævnlig identifikation skal ske I eksemplet kan man se at hvis patienten har fået et ESBL flag skal man efter 90 dage foretage en ny identifikation af E coli Efter 90 dage siden sidste identifikation vil der i dyrkningsprogrammet når der angives en E coli på patienten komme en gul fnut som ikon for at den skal identificeres Markér i kolonnen aktiv at flaget skal være aktivt og angiv i kolonnen Ajf dato om flagets startdato skal være styret af flagbilledet eller af hovedflaget Er der markeret i Ajf dato vil startdato for flaget angivet i patientjournalen skifte den dag man fx ændrer et flagbillede fra ESBL positiv til Tidligere påvisat ESBL Gem indtastningerne Gå tl flagbillede og angiv løbenr for første flagbillede en tekst til flaget vises i programmerne hvor flag er synligt og klik derpå på det flagbillede som skal knyttes til flagettypen I eksemplet er det 1 ESBL Positiv og rødt ESBL flagbillede Har afdelingen et ønske om egne flagbilleder kan de enten ønskes af MADS gruppen eller de kan kopieres ind via windows kopi funtion og knappen Tilføj Opret flagbillede Opret først flaget i et billedbehandlingsprogram Størrelsen skal være kvadratisk fx 50 50 eller 100 100 pixels Det er overflødigt at lave flagbilledet i større format Markér hele billedet i billedbehandlingsprogrammet og kopier

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_3_12_adm_af_flag.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → ANALYSER (E.4.1.1.)
  inden for den valgte analysegruppe ESC lukker værdilisten Hvis ikke feltet Navn på svar er udfyldt se herunder anvendes de første 13 eller 15 karakterer i svaret hvor antibiotika indgår Obligatorisk Max længde 3 karakterer I feltet søges analysenummeret som findes på tværs af analysegrupperne hvis ikke analysengruppen forinden er valgt Brug tastaturrækkefølgen F7 angiv forespørgsel Analysegruppens initial F8 udfør søg Analysenummeret kan ikke ændres Analysenavn Analysenavn Analysen tildeles et navn der vil være det som optræder på svaret hvis ikke feltet Navn på svar se herunder er udfyldt Kun de første 13 eller 15 karakterer optræder på svaret Obligatorisk Max længde 55 karakterer Analysenavnet kan ikke slettes men det kan ændres Navn på svar Navn på svar I feltet kan angives et navn der i stedet for analysenavnet se ovenfor anvendes i svarene Obligatorisk Max længde 15 karakterer Navnet kan frit tilføjes ændres eller slettes Forkortet navn Forkortet navn Analysen kan gives et forkortet navn Valgfrit Max længde 20 karakterer Man kan frit ændre eller slette et forkortet navn til en analyse Landsnummer Landsnr Bruges i forbindelse med indberetning til Danres og EARSS Se også landskoder antibiotika EARSS manual 2005 Valgfrit Max længde 3 karakterer Man kan frit ændre tilføje eller slette et landsnummer til en analyse Antal decimaler D Antal decimaler bestemmer med hvor mange decimaler 0 9 decimaler man skal angive værdien for det fundne analyseresultatet Bemærk under indtastningen af fundværdi i Prøveanalyser skal alle decimaler som er bestemt her angives Obligatorisk Max længde 1 karakterer Man kan frit ændre tilføje eller slette antallet af decimaler ved angivelsen af fundværdi Interval Interval fra til I Interval bestemmes den laveste og den højste værdi der må registreres som fund Valgfrit Max længde 10 karakterer i hvert felt Man kan frit ændre tilføje eller slette intervalværdier Modifikation M Modifikation angiver om analyseresultatet fundværdien skal kunne modificeres med større end og mindre end Der kan indtastes J ja eller N nej Blank svarer til N nej Valgfrit Feltet kan ændres men ikke stilles blankt hvis der én gang er oprettet en værdi Fundværdi F Indtastningen bestemmer om fundværdien analyseresultatet overhovedet skal registreres i udtastningen Der kan indtastes J ja eller N nej Blank svarer til N nej Valgfrit Feltet kan ændres men ikke stilles blankt hvis der én gang er oprettet en værdi Enhedsbetegnelse Enhedsbetegnelse Enhedsbetegnelse angiver med hvilken enhed fundværdien analyseresultatet skal angives Valgfrit Max længde 25 karakterer Feltet kan frit ændres eller slettes Resultatkoder RK Til forskellige analysegrupper kan der være et ønske om at kunne registrere forskellige resultatkoder værdier Her knytter man et sæt af koder værdier gennem en bogstavskode 3 bogstaver til analysen F9 værdiliste viser en liste med de oprettede resultakode sæt ESC lukker værdilisten Sættene af resultatkoder er samlet i følgetekster art ARS som er tilgængelig her i feltet Dén følgetekst må IKKE ændres Hvert tilgængeligt sæt af resultatkoder er også følgetekster DIA Diagnostiske tabs resultatkoder FRG Resultatværdier ved forgæring GMK Mikroskopi resultatværdier PCN PCN resultatværdier SIR SIR koder I hver af disse følgetekster

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_1_Analyser.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive