archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → ANALYSEMASKER (E.4.1.2.)
  flere analyser Sorteringsnummeret kan frit ændres men ikke slettes medmindre det er hele analysen som slettes WebMads v Markér de analyser der skal kunne vælges i rekvirering i WebMads Markeringer kan fjernes eller tilføjes Nr Nr rækkefølge F4 Næste blok bringer dig til feltet rækkefølge nr i blokken Resultatværdier I feltet angives rækkefølgen hvormed resultatværdierne pr analyse skal listes i programmet Prøveanalyse eksempel Hvor hver analyse i forrrige blok indtastes og gemmes F10 acceptér resultatværdier Man kan ikke slette eller ændre rækkefølge nummeret men man kan slette en hel resultatværdi med SHIFT F6 slet record Derpå kan et nyt nr tilføjes en ny eller samme resultatværdi som indtastes i de næste felter Husk at man kun ændrer resultatværdier for den analyse der er markeret i forrige blok K RK ResultatKode Her skrives resultatkoden F9 værdiliste viser en værdiliste med både resultatkoder og deres resultatkodetekst ESC lukker værdilisten Resultatkoderne er oprettet i menupunktet lige under analyseMasker Resultatkoder Fund Se lige ovenfor Kode TK F4 Næste blok bringer dig til feltet kode i blokken Tolkninger Her kan undersøgelsestypen med sine tilknyttede analyser efter eget valg tildeles en tolkningskoden som er den endelige tolkning på baggrunde af resultaterne i alle ovenstående analyser Er en tolkningskode anvendt bør den ikke slettes eller ændres Man kan frit tilføje en ny tolkningskode Tekst Tekst Her skrives den tekst man ønsker knyttet til undersøgelsestypens tolkningskoden NB kun de første 12 tegn medsendes på simpelt elektronisk svar jf MedComs anbefalinger i Det gode mikrobiologisvar I den efterfølgende blok svarLayout definerer du om tolkningen også skal gå med ud på svaret Feltværdien kan ændres men ikke slettes se i øvrigt lige ovenfor NB kun de første 12 tegn medsendes på simpelt elektronisk svar jf MedComs anbefalinger i Det gode mikrobiologisvar Profil Profil Feltet fungerer som en bemærkning til tolk ningsteksten Analyseresultaternes sammen sætning kan udgøre en profil af undersøgelses resultatet der da giver anledning til en tolkning I feltet skrives lige netop den profil som underbygning af hvad en tolkning beror på Feltværdien kan ændres slettes eller udfyldes Resultatgruppe R gr Resultatgruppe er en samlekode for resultatet der knytter undersøgelsen til eventuelle statistiske udtræk Resultatkoderne er oprette som en følgetekst STARES med mulighederne negativ positiv forurening og andet Bør altid udfyldes F9 værdiliste viser en værdiliste ESC lukker værdilisten Feltværdien kan ændres men ikke slettes se i øvrigt ovenfor ved TK tolkningskode Stempel Stpl Tolkningen kan tilknyttes et stempel F9 værdiliste viser en værdiliste ESC lukker værdilisten Feltværdien kan ændres men ikke slettes se i øvrigt ovenfor ved TK tolkningskode Status ST Tolkningen kan sættes til aktiv 0 eller inaktiv 1 Feltværdien kan ændres men ikke slettes svar L ayout St Klik på knappen eller vælg ALT L for at åbne den bagvedliggende blok Svarteksten oprettet i ønsket undersøgelsestype kan udskrives på svaret Tryk J ja eller N nej Feltværdien kan ændres men ikke slettes svar L ayout Nv Overskrift Normal værdier og overskrift for normal værdier er kun implementeret i forbindelse med svar fra terminal udgaven af MADS

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_2_analyseMasker.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Svar-eksempel
  Luk eksempel

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_2_B_Svareks.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Eks. på sortering af analyser og resultatværdier
  Luk eksempel

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_2_C_Prv_analyse_eks.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → ANALYSESORTERING (E.4.1.4.)
  antibiotika på papirsvaret Hvis afdelingens dyrknings papirsvaret er sat op med fast resistensskema kan man hér også bestemme hvilke antibiotika der skal stå i skemaet Oprette eller ændre en analyse Listen indeholde alle oprettede resistensanalyser i kolonnen Antibiotika Angiv Sorteringsnummer i kolonnen Sortering for papirsvaret Flere antibiotika kan have samme sorteringsnummer hvor undersorteringen så sker på antibiotikanummeret Hvis antibiotikaet skal være fast i papirsvarets resistensskema sættes J i kolonnen Skema

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_4_Analysesortering.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → KOMMUNIKATION → MIKROTITER OPSÆTNING (E.4.1.6.1.)
  hver analyse som automaten kan lave skal der laves en separat mikrotiter opsætning eksempelvis 2 mikrotiteropsætninger for Borrelia nemlig én for IgG og en anden for IgM Tast ENTER for at gå videre Analysen kan ændres hvis der sker grundlæggende ændringer i opsætningen MADS Husk at analysen skal være knyttet til undersøgelsen i Analysemasker Konfirmatorisk analyse 1 og 2 KA 1 og 2 Er der knyttet konfirmatoriske analyser til undersøgelsen i analysemasker angives disse hér Tast Muse klik i feltet Koder for kontrolprøver for at gå videre Konfirmatoriske analyser kan ændres eller fjernes hvis der sker grundlæggende ændringer i opsætningen i MADS Husk at analyserne skal være knyttet til undersøgelsen i Analysemasker ISO analyse 91 ISO kontrol analyser ved kommunikation med Aurora Kontrolanalysen er også oprettet i Analyser Der sendes en kontrolanalyse pr prøvenummer Du bør afklare med MADS gruppen om kontrolanalysen skal fjernes eller tilføjes Koder for kontrolprøver kontrolprøver Dette felt er kun aktuelt for klamydia Genprobe Opsætningen er angivet på billedet Tast ENTER for at gå videre aktiv v Angiv om opsætningen skal være aktiv når den er gemt Tast ENTER for at gå videre Kan fjernes hvis mikrotiteropsætningen ønskes inaktiv i en periode Analyseautomat AURORA Angiv hvilken analyseautomat opsætningen skal knyttes til F9 værdiliste viser oprettede analyseinterfaces Det kræver altså at analyseinterfacet er oprettet i MADS Tast ENTER for at gå videre Kan ændres men kræver at alle underliggende oplysninger rettes til derefter Assaydefinition HSV2 Angiv den assaydefinition der svarer til analysen i MADS Det skal angives nøjagtigt inklusiv store små bogstaver og eventuelle mellemrum dog skal asy ikke angives i endelsen på assay navnet Feltet kan være tomt hvis der ikke er en definition i analyse automaten Tast F4 næste blok for at gå videre Kan ændres menupunkt for MadsComm kommunikation Dataoverførsel Astm protokol Angiv det

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_6_1_Mikrotiter_opsaetning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → KOMMUNIKATION → ANALYSEOPSÆTNING (E.4.1.6.3.)
  VITEK 2 Indsæt navnet analyseidentiteten på analyseapparatet som det er angivet i programmet Analyseinterface F9 værdiliste viser de automater der er oprettet i Analyseinterfaces Analyseidentiteten kan ændres til et andet oprettet i Analyseinterface I Dyrkningsprogrammet vælges mellem analyseapparater med PIL OP NED Analyseident Vitek ll Indsæt det navn som skal vises for analyseapparatet i Dyrkning Navnet kan frit ændres Laboratorieafsnit B Vælg laboratorieafsnit Laboratorieafsnittet kan ændres Automaprogram Vitek Vælg fra Drop down listen hvilket program der skal bruges i Dyrkningsprogrammet Vitek og fx Maldi Brueker er meget forskellige i visningen i Dyrkningsprogrammet Anvendte rækker 57 Indsæt koden for resistensrække eller forgæringsrække F9 værdiliste viser oprettede resistens og forgæringsrækker Vitek kode AST P580 Indsæt Vitek koden Vitekkortet der svarer til den valgte resistensrække eller forgæringsrække Analyse Analyseid i Viek Y 52 Penicillin MIC Vitec peng I rækken skal de enkelte analyser mappes med navnet automaten sender Bemærk i rækken at MADS godt kan håndtere at MIC værdien overføres som peng et sted mens resistensen overføres som peng et andet sted Afslut Når alle værdier er indtastet for den enkelte Analyseident tastes F10 acceptér hvorved analyseopsætningen er oprettet Når du er færdig med dine rettelser trykkes F10 acceptér Så er ændringerne gemt

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_6_3_Analyseopsaetning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → ANALYSER → KOMMUNIKATION → ANALYSEINTERFACES (E.4.1.6.4.)
  Analyseplac Virusafdelingen Indsæt valgfri beskrivelse af placering ENTER næste felt Navnet kan frit ændres F4 næste blok for at komme til blokken under Computernavn bep2000 Analysemaskinens pc navn Du finder computernavnet ved at åbne command prompt på maskinen Startmenu Kør skriv cmd ENTER I command prompt skriver du set computername ENTER så ser du det navn som skal indsættes Luk command prompt en ved at skrive exit ENTER ENTER næste felt Afsnit V Laboratorieafsnittet hvortil disse undersøgelser i MADS er knyttet ENTER næste felt Tegnsæt Windows tegnsæt Vælg tegnsæt oftest Windows fra listen ENTER næste felt Nr redigering synonym løbenr Vælg fra listen den form for stregkode prøvenummeret er opbygget til Det er nødvendigt for at korrekt format sendes til og fra automaten ENTER næste felt Kan ændres hvis det bliver nødvendigt Sti til MADS c BEP2000 exportfiles Angiv hvor data fra MADS skal placeres når automaten skal hente dem ENTER næste felt Sti fra MADS c BEP2000 importfiles Angiv hvor data til MADS skal placeres når automaten skal aflevere dem ENTER næste felt Sti til logfil data til logfil Angiv hvor log data skal placeres ENTER næste felt Extension til MADS txt Angiv filnavnsendelsen datatypen til data til MADS ENTER næste felt Extension fra MADS txt Angiv filnavnsendelsen datatypen til data til automaten ENTER næste felt Comport none Hvis automaten er sluttet til en comport angives den hér Com1 Com2 eller NONE hvisden ikke er tilsluttet comport ENTER næste felt Comspeed 9600 Hvis kommunikationshastigheden skal angives Er typisk 2400 eller 9600 ENTER næste felt Updateinterval from instrument Angiv hvor ofte data opdateres angives i minutter Er pt kun nødvendig at angive for bloddyrkningssystemer og Vitek ENTER næste felt Updateinterval from Mads Angiv hvor ofte data opdateres angives i minutter Er pt kun nødvendig at angive for bloddyrkningssystemer og Vitek

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_1_6_4_Analyseinterfaces.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → BAKTERIE (E.4.2.1.)
  F9 værdiliste viser oprettede hovedgrupper ESC lukker værdilisten Obligatorisk Man kan ændre bakteriens tilhørsforhold F9 værdiliste viser oprettede hovedgrupper ESC lukker værdilisten Undergruppe 06 Indtast koden for den undergruppe bakterien skal tilhøre F9 værdiliste viser oprettede undergrupper ESC lukker værdilisten Obligatorisk Man kan ændre bakteriens tilhørsforhold F9 værdiliste viser oprettede undergrupper ESC lukker værdilisten Kode Fa Indtast kode for bakteriens egenskab mht iltkrav Valgfrit Koden kan frit tilføjes ændres eller slettes Landsnummer efa Feltet giver mulighed for at indtaste 3 bogstaver Bruges i forbindelse med indberetning til Danres og EARSS Se landskoder bakterier lokal udgave landskoder bakterier WHONET manual Valgfrit Landsnummeret kan frit ændres tilføjes eller slettes Positiv fund positiv fund Angiv om bakterien skal betragtes som positiv fund af hensyn til statistikken Betragtes fundet som normalt fx normal svælgflora bør det derfor ikke indgå i statistikkerne Angivelsen af positiv fund kan frit ændres Mik på bakt ovs Mikroskopifund på bakt oversigt Angiv om bakterien ved fund i mikroskopi skal på bakterieoversigten i konferencelisten Angivelsen kan frit ændres Besvares default Besvares default Angiv om bakterien skal med på svaret Angivelsen kan frit ændres Biosikring mikroorganisme Biosikring mikroorganisme Angiv om bakterien skal rubriceres som biosikringsmateriale Ved registrering af bakterien i Dyrkning vil der komme en markering på bakterierækken om at det er biosikringsmateriale Angivelsen kan frit ændres Aktiv Aktiv Angiv om bakterien skal være aktiv Bakterier der ikke længere skal kunne registreres kan nu sættes til inaktiv Angivelsen kan frit ændres Masker og standardværdier for bakteriegruppen Oversigt for bakteriegruppen Næste blok nedenfor indeholder en oversigt kan IKKE ændres hér over standardværdier for resistensmålinger oprettet i Gruppemaske for den gruppe bakterien er tilknyttet Bakterieoversigt Bakterieoversigt Knappen er en genvej til en alfabetisk ordnet liste over oprettede bakterier I listen kan tilføjes Type koder og stamme fx ATCC og ATCC nummer Tast F11

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_1_Bakterie.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive