archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → GRUPPEMASKE (E.4.2.2.)
  ændres Forgæringsplade FP Indtast evt forgæringsplade F9 værdiliste viser valgmulighederne ESC lukker værdilisten Angivelsen af forgæringsplade medfører at man går direkte til den valgte forgæringsplade i dyrkningsregistreringen ved tastaturgenvejen ALT f Tast F10 acceptér for at gemme oplysningerne Forgæringspladen kan frit ændres eller slettes Tast F10 acceptér for at gemme ændringer i denne blok og derpå F4 næste blok for at gå til næste blok Maske standardværdier pr bakteriegruppe Tilknyt Plader Laboratorieafsnit Vælg det de laboratorieafsnit opsætningen skal gælde F9 værdiliste viser valgmulighederne ESC lukker værdilisten Tast F4 næste blok for at gå til næste blok Maske standardværdier pr bakteriegruppe Laboratorieafsnit kan ændres tilføjes eller fjernes i relation til opsætningen Resistensplader Primærplade I kolonnen primær plade indtastes koden for den resistensplade fx G NEGATIV NR 1 som skal knyttes til en bestemt materialegruppe fx Blod F9 værdiliste viser valgmulighederne ESC lukker værdilisten Skal der knyttes yderligere sekundær e plade r indtastes de også I Dyrkning vil der automatisk hentes ved tast af ALT u netop denne plade G NEGATIV NR 1 hvis en E coli skal registreres i netop blod Var det istedet urin ville som vist i eksemplet der hentes en plade af typen urin resistens Tast ENTER for at gå til evt sekundær plade Forgæringspladen kan frit ændres eller slettes Tast F10 acceptér for at gemme ændringer i denne blok og derpå F4 næste blok for at gå til næste blok Maske standardværdier pr bakteriegruppe Resistensplader Sekundær plade I kolonnen sekundær plade indtastes evt en sekundær resistensplade fx G NEGATIV NR 2 Er første resistensplade afsluttet vil det være netop denne plade som vil hentes frem ved tast af ALT u i Dyrkning når det er den angive bakterie i det angivne materiale Tilsvarende gælder selvfølgelig for feltet sekundær plade 2 Tast F10 acceptér for at gemme oplysningerne eller ENTER for at gå til evt 2 sekundær plade udfyldes på samme måde Brug PIL OP NED for at gå til næste materialegruppe og udfyld evt andre foretrukne plader Tast F10 acceptér for at gemme oplysningerne for det markerede laboratorieafsnit Tast F11 exit for at vende tilbage til Gruppemaske oversigten Forgæringspladen kan frit ændres eller slettes Tast F10 acceptér for at gemme ændringer i denne blok og derpå F4 næste blok for at gå til næste blok Maske standardværdier pr bakteriegruppe Analyse Ana Systemet indsætter automatisk standardkoder for resistensmønstre E test og svarudskrivning for den nyoprettede bakteriegruppe De er først synlige når du søger den igen ved tastkombinationen F7 angiv forespørgsel kode for hovedgruppe kode for undergruppe F8 udfør søg Slet de unødvendige resistensmønstre med SHIFT F6 slet record eller tilføj manglende med F6 ny record Brug evt F9 værdiliste for at se koder for alle resistensanalyser ESC lukker værdilisten De enkelte resistensanalyser E test kan fjernes med SHIFT F6 slet record eller tilføjes med F6 ny record Brug evt F9 værdiliste for at se koder for alle resistensanalyser ESC lukker værdilisten Med på svar M Bekræft J ja eller afkræft N nej om resistensanalysen skal være forkodet til

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_2_Gruppemaske.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → RESISTENSMASKE (E.4.2.3.)
  at ændre i en allerede oprettet resistensmaske Resistenskode RK Søgefelt Indtast F7 angiv forespørgsel resistensanalysens kode F8 udfør søg Tast F4 næste blok Søgefelt Indtast F7 angiv forespørgsel resistensanalysens kode F8 udfør søg Tast F4 næste blok Bakteriegrupper G Bakteriegrupper er en oversigt Den viser hvilke bakterier der allerede er afgrænset ved bakteriens gruppeangivelse og ved programmet gruppemaske Første felt indeholder hovedgruppe andet felt undergruppe og tredje felt bakteriegruppens betegnelse F9 værdiliste viser en bakterieoversigt for den gruppe du har markeret F3 forrige blok går tilbage til Bakteriegrupper Tast F4 næste blok Bakteriegrupper er en oversigt Den viser hvilke bakterier der allerede er afgrænset ved bakteriens gruppeangivelse og ved programmet gruppemaske Første felt indeholder hovedgruppe andet felt undergruppe og tredie felt bakteriegruppens betegnelse F9 værdiliste viser en bakterieoversigt for den gruppe du har markeret F3 forrige blok går tilbage til Bakteriegrupper Tast F4 næste blok Materialer M materialegruppe Tast koden for den prøvematerialegruppe der medfører at resistensanalysen ikke går med svaret ud F9 værdiliste viser alle koder for prøvematerialegrupper ESC lukker værdilisten Brug PIL NED hvis der skal tilføjes flere materialer for hvilket der skal afgrænses Tast F4 næste blok Der kan frit tilføjes eller slettes materialer for hvilket resistensanalysen ikke går med svare ud F9 værdiliste viser alle koder for materialer ESC lukker værdilisten SHIFT F6 slet record sletter det markerede materiale fra resistensmasken F6 ny record indsætter ny materialerække Tast F4 næste blok Patientens køn S Tast koden for det køn der medfører at resistensanalysen ikke går med svaret ud Tast F4 næste blok Der kan frit tilføjes rettes eller slettes køn Tast F4 næste blok Patientens alder L Indtast den logiske operator større end mindre end eller lig med Den logisk operator kan ændres eller slettes Patientens alder ÅR Indtast år Tast F4 næste blok År kan

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_3_Resistensmaske.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER › LABORATORIET › BAKTERIE › RESISTENS- OG FORGÆRINGSRÆKKER (E.4.2.4.)
  forgærings række Nummer Nr Indtast et selvvalgt nummer for rækken F9 værdiliste viser frie numre ESC lukker værdilisten Max længde 5 cifre Obligatorisk Rækkenummeret kan frit ændres eller slettes Søge en række du vil foretage ændringer i ved følgende tastkombination F7 angiv forespørgsel nummer F8 udfør søg Sortering S Sorteringsnummeret angiver hvor på listen i dyrkningsprogrammet rækken optræder Max længde 3 cifre Obligatorisk Sorteringsnummeret kan ændres men ikke slettes Rækketype PT Indtast rækketypen resistens eller forgæring Rækketypen kan ikke ændres når den først er brugt på en prøve Navn Navn Indtast et navn til rækken Max længde 30 cifre Obligatorisk Rækkenavnet kan frit ændres Afgræns A Indtast J ja eller N nej for afgrænsning Ja betyder at du umiddelbart kun kan besvare de analyser reaktioner der er knyttet til rækken På rækken kan du altså ikke knytte en ekstra analyse forgæring Det kan dog stadig lade sig gøre at registrere på alle resistens analyser eller alle forgærings reaktioner NB såfremt der er oprettet en forgæringsrække eller resistensrække hvor Nej til afgrænsning er angivet Typisk vil dén forgæringsrækken hedde Forgæringer alle og dén resistensrækken Enkeltanalyser Afgrænsningen angår altså hvad du ser på rækken når en plade er valgt eller forvalgt se Gruppemaske i dyrkningsprogrammet Beskriv Beskrivelse Felt til fri tekst Max længde 50 cifre Valgfrit Fri tekst kan frit tilføjes ændres eller slettes Erstatter række ER Indtast den række der oprindelig kan være registreret og som skal erstattes af den aktuelle række på svaret Typisk skrives i dette felt en primær plade hvor den plade du opretter så er den sekundære På svaret vises nu kun analyserne fra den sekundære plade F9 værdiliste viser rækkenumrene ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Erstattet række kan frit tilføjes ændres eller slettes Analysegruppe R F I denne blok angives

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_4_Resistens_og_forgaering.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → RESIS-REGLER (E.4.2.5.)
  kunne gå ud på svarsedlen alene som en forventning om følsomhed F9 værdiliste viser alle analysegrupper ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt hvis reglen ikke skal medføre at en erstatningsanalyse svares ud Det kan være reglen alen skal medføre at ved et bestemt fund svares en bestemt tekst ud HÆNDELSE Analysegruppen kan ændres eller slettes F9 værdiliste viser alle analysegrupper ESC lukker værdilisten Analysenr 287 11 Indtast analysenummer på den analyse erstatningsanalyse der skal kunne gå ud på svaret F9 værdiliste viser alle analysenumre ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt hvis reglen ikke skal medføre at en erstatningsanalyse svares ud HÆNDELSE Analysenummeret kan ændres eller slettes F9 værdiliste viser alle analysenumre ESC lukker værdilisten Standardværdi 2 Indtast standardværdi for følsomhed der skal kunne gå ud på svaret F9 værdiliste viser koder for standardværdier ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt hvis reglen ikke skal medføre at en SIR værdi svares ud Følgeteksten SIR definerer værdilisten HÆNDELSE Standardværdi kan ændres eller slettes F9 værdiliste viser koder for standardværdier ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt Kan udskrives alene Kan udskrives alene Ved markering i feltet vil reglen gennemføres selvom det ene og alene er erstatningsanalysen der udskrives på bakterien Er feltet umarkeret vil erstatningsanalysen kun udskrives såfremt andre analyser også udskrives på bakterien Feltet kan frit markeres eller slettes Skal med på svar Skal med på svar Ved markering i feltet vil reglen gennemføres på normal vis dvs både i oplysninger i dyrkning konferering og på svaret Er feltet umarkeret vil reglen virke internt i MADS men ikke på svaret I den enkelte bakteries resistens indtastning i Svarkonfereringen vil reglen virke således at erstatningsresistensen den reglen indsætter vil være synlig men ikke angivet til at gå ud med svar Det kan lægen så tage stilling til fra prøve til prøve i svarkonfereringen om reglen alligevel skal virke i svaret Feltet kan frit markeres eller slettes Materiale 11 Indtast koden for det deprøvematerialegrupper reglen skal gælde F9 værdiliste viser alle oprettede prøvematerialegrupper ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt hvis reglen skal gælde alle prøvematerialer Gå evt til næste blok med F4 næste blok BETINGELSE Du kan frit ændre eller slette materialekoderne F9 værdiliste viser alle materialekoder ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Køn køn Indtast koden for de t køn K M U for kvinde mand eller ikke defineret reglen skal gælde F9 værdiliste viser alle oprettede prøvematerialegrupper ESC lukker værdilisten Feltet kan stå tomt hvis reglen skal gælde alle køn Gå evt til næste blok med F4 næste blok BETINGELSE Du kan frit ændre eller slette materialekoderne F9 værdiliste viser alle materialekoder ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Alder alder Indtast koden for den patient alder for mindre end større end eller lig med reglen skal gælde Der kan angives flere hvis det både skal gælde patienter yngre end ældre end et antal år eller ældre end et antal år Feltet kan stå tomt hvis reglen skal gælde

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_5_rEsis-regler.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIE → POP-UP ALARMER (E.4.2.6.)
  næste med ENTER Valgfrit Du kan frit ændre eller slette bakteriegrupper Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Bakteriegrupper UG Indtast første undergruppe kode F9 værdiliste viser alle bakterieundergrupper ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Valgfrit dog obligatorisk hvis Hovedgruppe er indtastet Du kan frit ændre eller slette bakteriegrupper Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Bakterie undtaget fra gruppen BU Skal alarmen IKKE gælde bestemte bakterier i den valgte gruppe anføres de her F9 værdiliste viser alle bakterier fra gruppen ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Valgfrit Du kan frit ændre eller slette undtagede bakterier Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Bakterier B Hvis alarmen kun skal gælde bestemt e bakterie r indenfor bakteriegruppen indtastes de n hér F9 værdiliste viser alle bakterier ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Valgfrit Du kan frit ændre eller slette bakterier Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Materialer M Hvis alarmen kun skal gælde bestemt e materiale r indtastes de n hér Er der angivet noget i Bakteriegrupper og eller Bakterier ovenfor træder alarmen kun i kraft hvis de angivne bakterier og eller bakteriegrupper findes i det angivne materiale Begge forudsætninger skal altså være tilstede for at alarmen virker F9 værdiliste viser alle materialer ESC lukker værdilisten Gå til næste blok med F4 næste blok Valgfrit Du kan frit ændre eller slette materialer Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Analyse A Hvis alarmen kun skal gælde ved samtidig tilstedeværelse af andre resistensoplysninger uanset om disse kommer med på svar eller ej anføres her de n andre analyser Anføres flere analyser aktiveres alarmen kun hvis ALLE analyser er gennemført Er der angivet noget i Bakteriegrupper og eller Bakterier og eller Materialer træder alarmen kun i kraft hvis alle disse betingelser er opfyldt samtidig med den disse analyser er gennemført F9 værdiliste viser alle analyser ESC lukker værdilisten Du kan frit ændre eller slette analyser Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Antibiotika Sir S1 Indtast den SIR værdi som den markerede analyse skal have for at alarmen aktiveres Skal alarmen også aktiveres ved en anden SIR værdi anføres det i næste felt Obligatorisk hvis en analyse er angivet Angiv anden og evt tredje SIR værdi som evt også aktiverer alarmen se evt ovenfor Valgfrit Du kan frit ændre eller slette en SIR værdi dog skal dette være anvendt hvis der er valgt en analyse Kontroller evt at den rigtige SIR værdi er markeret hvis du vil foretage ændringer Midlertidig afslut Når værdierne er indtastet trykkes F10 acceptér hvorved alarmen er oprettet Det er en god idé at føre oprettelsen af hver alarm til ende incl F10 acceptér før en

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_6_Pop-up_alarmer.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LABORATORIET → BAKTERIER → MIKROSKOPIOPSÆTNING (E.4.2.7.)
  er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift EKSEMPEL EKSEMPEL Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at ændre en allerede oprettet Mikroskopiopsætning Mikroskopitype Mikroskopitype I feltet er angivet mikroskopiprogrammets navn Du kan bladre mellem de forskellige mikroskopiprogrammer med PIL NED OP Disse er oprettet i Følgeteksten MIKTYP og bør ikke ændres Tast F4 Næste blok for at angive de tilgængelige bakterieangivelser i de viste mikroskopiprogram Bakterie Bakterie I feltet indsættes bakteriekode F9 værdiliste viser oprettede bakterie ESC lukker værdilisten Bakterie kan slettes i masken og vil stadig være gemt på tidligere prøver men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet når ældre prøver med den bakterie søges frem Tast ENTER Sort Bakteriesorteringsnummer I feltet indsættes et relativt sorteringsnummer Programmet indsætter default 1 hvorefter sorteringen sker udfra bakteriekoden Afslut foreløbig med F10 Acceptér og F4 Næste blok for at fortsætte med masken for mulige Celleangivelser Cellekode Cellekode I feltet indsætter du Cellekoden F9 værdiliste viser oprettede Celletyper ESC lukker værdilisten Celletypen kan slettes i masken og vil stadig være gemt på tidligere prøver men er så ikke synlig i mikroskopiprogrammet når ældre prøver med den bakterie søges frem Tast ENTER Sort Cellesorteringsnummer I feltet indsætter du et relativt sorteringsnummer Programmet indsætter default 1 hvorefter sorteringen sker udfra Cellekoden Afslut foreløbig med F10 Acceptér kodeangivelse for Flora Udseende Konsistens Volumen Vurdering Denne beskrivelse dækker alle knapperne øverst til højre Med tastgenvejen ALT U og tilsvarende ALT understreget bogstav for de andre koder eller museklik på knappen åbnes maskeopsætningen for udseende angivelse i det markerede mikroskopiprogram Se illustrationen for maskeopsætningen Afslut med F11 exit Mængdeangivelse for Bakterie Mængdeangivelse Bakterie Oprettelsen af tilgængelige bakteriemængde angivelser fungerer akkurat på samme måde

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_7_Mikroskopiopsaetning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL: E. 4. 2. 7-8. SPECIELLE REGLER & KÆDNING AF REGLER
  eller Bakterier B Regeltypen kan frit ændres men ikke slettes med mindre hele reglen ønskes slettet Regelnr Nr Indtast et regelnummer Der er to cifre til rådighed Gå til næste blok med F4 næste blok Regelnr kan frit ændres Gå til næste blok med F4 næste blok Analyse A nr Vælg nummeret for de n analyse r der skal indgå i reglen F9 værdiliste viser alle analyser ESC lukker værdilisten Spring feltet over og gå til næste blok F4 næste blok hvis reglen istedet skal gælde en eller flere bakterier Analysen kan frit ændres slettes eller tilføjes men vær opmærksom på at den ikke ødelægger logikken i en kædning før den slettes eller ændres Standardværdi S Indtast den standardværdi som er betingelsen Standardværdien kan frit ændres tilføjes eller slettes Bakterie B nr Indtast nummeret for de n bakterie r der skal indgå i reglen F9 værdiliste viser alle bakterier ESC lukker værdilisten Bakterien kan frit ændres slettes eller tilføjes men vær opmærksom på at den ikke ødelægger logikken i en kædning før den slettes eller ændres Afslut Når værdierne er indtastet trykkes F10 acceptér hvorved reglen er oprettet Når du er færdig med dine rettelser trykkes F10 acceptér Så er ændringerne gemt Antibiotika Anti Søg det antibiotika der under de specielle regler betingelser skal med besvarelsen ud Indtast antibiotikanr og søg det med F8 udfør søg Gå til næste blok med F4 næste blok Søg det antibiotika der under gældende regler skal med besvarelsen ud Indtast antibiotikanr og søg det med F8 udfør søg Gå til næste blok med F4 næste blok Materiale Mat Indtast koden for det materiale der betyder at kædningen kan træde i kraft Gå til næste blok med F4 næste blok Slettes eller ændres materialet skal hele kædningen genopbygges på ny Gå til næste blok med

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_4_2_7-8_Specielle_og_Kaedning_af_regler.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LOKAL PRØVEBETEGNELSE → PRØVEMATERIALE (E.5.1.)
  længde 30 karakterer Obligatorisk I feltet søges den Prøvemateriale som skal ændres såfremt det ikke er fundet ved art koden Prøvematerialets navn kan ændres men ikke slettes Sort 0 Ret sorteringstal gruppetal hvis laboratoriet benytter WebMads til rekvirering og vil styre Prøvematerialerækkefølgen Valgfrit Sorteringstal gruppetal kan ændres men ikke slettes Prøvemateriale Sendes til MiBa Markér hvis prøvesvar på dette prøvemateriale skal sendes til MiBa Valgfrit Markering for prøvesvar til MiBa kan ændres Status 0 Aktiv Der kan angives om prøven er aktiv 0 eller inaktiv 1 Obligatorisk Statuskoden kan ændres men ikke slettes Gruppekode 0 Midlertidig Gruppekoden giver mulighed for at knytte prøvematerialet til en statistisk gruppering anvendt i Periderapporterne Prøvemateriale tolkning og Prøvemateriale tolkning kundegruppe Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder art PSTGRP Obligatorisk Gruppekoden kan ændres men ikke slettes Materiale gruppe 31 Aspirat Prøvemateriale skal knyttes til en prøvematerialegruppe F9 værdiliste viser en værdiliste Obligatorisk Tilknytning til prøvematerialegruppen kan ikke slettes og bør kun ændres i samråd med systemansvarlig Udsåningsgruppe Udgr Udsåningsgruppe der anvendes ved kommunikation med udsåningsmaskiner Valgfrit Kan ændres eller slettes Ana lok J Ja Der skal angives J N om anatomisk lokalisation er påkrævet ved registrering af prøvematerialet i rekvisitionen Obligatorisk Krav om anatomisk lokalisation kan ændres men ikke slettes Barkodereg B Der skal angives J N om barkoderegistrering er påkrævet for prøvematerialet i rekvisitionen Valgfrit Krav om anatomisk lokalisation kan ændres eller slettes Max tid Max Angiv max tid i bloddyrkningsautomaten inden prøvemateriale kan erklæres negativ Kan kun anvendes med bactAlert Den prøvematerialespecifikke max tid er også synlig i Forside når kolbekoden angives Hvis der er angivet en tid erstatter den indstillingen for max tid i KMA oplysninger og Bloddyrkning Valgfrit Max tid kan ændres eller slettes Specimen type ABSC Ved opkobling til bloddyrkningssystem kan angives hvorledes prøvematerialet skal konverteres dertil mapping

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_1_Provemateriale.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive