archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KODER → LOKAL PRØVEBETEGNELSE → ANATOMISK LOKALISATION (E.5.2.)
  over oprettede anatomiske lokalisationer får du i menuen Rapport Tabeludskrifter Anatomisk lokalisation Max længde 3 cifre Obligatorisk I feltet søges de anatomiske lokalisationer som skal ændres Brug F7 angiv forespørgsel anatomisk lokalisations artskode F8 udfør søg Talkoden for en oprettet anatomisk lokalisation kan ikke ændres hvis lokalisationen er anvendt på en prøve Tekst Salpinx Tildel anatomisk lokalisation et navn Max længde 30 karakterer Obligatorisk I feltet søges den anatomiske lokalisation som skal ændres såfremt det ikke er fundet ved art koden Navnet kan ændres men ikke slettes hvis den er anvendt på en prøve Gruppeinddeling 0 0 0 Det er muligt at tildele en nummerisk systematik til de anatomiske lokalisationer men det anvendes vist ikke nogen steder blandt brugerne Max længde 2 karakterer Valgfrit Status 0 Aktiv Der kan angives om lokalisationen er aktiv 0 eller Inaktiv 1 Koderne er oprettet i følgetekster art STA Obligatorisk Statuskoden kan ændres Synonym Tuba Æggeleder Der kan angives et synonym som er en hjælp ved søgning på prøvematerialet Valgfrit Gruppekoden kan ændres men ikke slettes Madskode MDSkode Findes koden i MDS tabellen bør du knytte koden til den anatomiske lokalisation Koden er en støtte for at elektronisk svar og rekvisition kan fungere med

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_2_Anatomisk_lok.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • KODER → LOKAL PRØVEBETEGNELSE → PRØVEMATERIALEGRUPPER (E.5.3.)
  For dette prøvemateriale skal endvidere alle rækker være tilknyttet Den lokale mads administrator skal sørge for at oprettede plader altid tilknyttes prøvematerialegruppe 999 Tekst Tekst Tildel Prøvematerialegruppen et navn Gem oprettelsen med F10 acceptér inden du evt fortsætter med tilknytte forvalg af Max længde 30 karakterer Obligatorisk I feltet søges den Prøvematerialegruppe som skal ændres såfremt den ikke er fundet ved art koden Prøvematerialegruppens navnet kan ændres men ikke slettes angivelsestype Angivelsestypen bestemmer hvor i angivelsen af bakterier i Dyrkning der springes til når bakterietypen er indtastet Mulige angivelsestyper A Absolutmængde K Kolber R Relativ Mængde Angivelsestypen kan tilføjes ændres eller slettes Angivelsestyperne er oprettet i Følgeteksten MGDTYP der ikke må ændres Tilknyt Stempler Stempeloversigt Stempeloversigt I denne venstre tabeloversigt er opført alle stempler der kan eller endnu ikke er tilknyttet prøvematerialegruppen I blokken under vises det markerede stempels stempeltekst Det markerede stempel knyttes til gruppen med Alle stempler kan knyttes til gruppen med Bemærk Kun de tilknyttede bioanalytiker stempler er tilgængelige i programmerne Dyrkning eller Prøveanalyse i Stempeloversigten Forvalget er altså til for at lette overskueligheden og sikre mod forkert tilknyttede stempler OBS Hvis et stempel skal være fast på den primære menu i dyrkningsprogrammet SKAL stemplet være knyttet til alle prøvematerialegrupper Stemplerne kan frit knyttes til gruppen Tilknyt Stempler Materiale stempeloversigt Materiale stempeloversigt I denne højre tabeloversigt er opført alle stempler der er tilknyttet prøvematerialegruppen I blokken under vises det markerede stempels stempeltekst Det markerede stempel løsnes fra gruppen med Alle stempler kan løsnes fra gruppen med Stemplerne kan frit løsnes fra gruppen Tilknyt Stempler Forrige Næste Er du i gang med at knytte løsne stempler til fra flere prøvematerialegrupper anvendes disse knapper til at springe mellem alle oprettede prøvematerialegrupper hvis navne står i feltet ovenover Tilknyt Plader Pladeoversigt Forgæringsrækker eller resistensplader tilknyttes eller løsnes fra gruppen på

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_3_Provematerialegrupper.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LOKAL PRØVEBETEGNELSE → ØNSKET UNDERSØGELSE (E.5.4.)
  30 karakterer Obligatorisk Søg på anvendte undersøgelsesnavne i feltet Undersøgelsesnavnet kan ændres men ikke slettes Sort 0 Ret sorteringstal gruppetal hvis laboratoriet benytter WebMads til rekvirering og vil styre undersøgelsesrækkefølgen Sorteringstal gruppetal kan ændres men ikke slettes Undersøgelse Sendes til MiBa Ved markering sendes undersøgelser af denne type til MiBa Markeringen kan tilføjes fjernes Svartekst Undersøgelse for Actinomyces Svartekst skal tildeles undersøgelsen Svarteksten er det undersøgelsesnavn der sendes med elektonisk svar og vises på papirvar medmindre der er angivet et specifikt papirsvar navn i feltet under Er svartekten meget lang kan anden linje benyttes Max længde 60 karakterer pr linje Svarteksten kan rettes men ikke slettes Unds navn på papirsvar Undersøgelse for Actinomyces Denne svartekst går med ud på papirsvar Max længde 35 karakterer Papirvarteksten kan rettes eller slettes Svarudformning Su Som angivet i feltteksten kan der indtastes 0 1 2 3 eller 4 Blank felt svarer til 0 dyrkningssvar 1 angives ved kompliceret analysesvar Kompliceret analysesvar medtager tolkninger af enkeltanalyser udvalgt i analyseMasker 2 angives ved simpelt ELEKTRONISK analysesvar Her medtages kun den endelige tolkning uanset hvad der måtte være angivet i analyseMaskens svarlayout Papirvarteksten kan rettes eller slettes Tolkning T I feltet markeres der for om det skal være muligt at sende en endelig tolkning med svaret ud For analysesvar kan det i analyseMasker efterreguleres hvilken tolkningstekst der skal angives på svaret og om den overhovedet skal med I Prøveanalyseprogrammet vil markøren automatisk stå i undersøgelsesfeltet hvis der for undersøgelsen er valgt tolkning men i analysefeltet hvis det er fravalgt Er der flere undersøgelser vil markøren naturligvis også stå i undersøgelsesfeltet Valgfrit Den overordnede endelige tolkning kan frit til eller fravælges Tolkninger for analyser er oprettet i analyseMasker Mindst antal dage 70 Hvis samme patient undersøges for denne ønsket undersøgelse indenfor det angivne antal dage vil der fremkomme en alarm ved registrering af prøven Valgfrit Kan frit ændres eller blankstilles Fakturering v Prøven kan være angivet til at indgå i fakturering Valgfrit Kan ændres Hvis undersøgelsen ikke skal faktureres forsvinder faktureringsdato startfeltet Faktureringsstart F dato Hvis faktureringen skal starte på et bestemt tidspunkt for denne undersøgelse skal dato en angives Valgfrit Kan ændres Udelades ved XML svar X Hvis afdelingen benytter grupperede undersøgelser pakker hvor alle undersøgelsesnavne medtages ved elektronisk XML svar kan man for pakken markere at den overordnede overskrift skal udelades Valgfrit Kan ændres MDS kode 10410 Actinomyces dyrkning Feltet skal indeholde undersøgelsestypens unikke MDS kode som bruges ved elektronisk rekvisition og svar og ved indberetning til Mikrobiologisk svarbank MiBa og DRG F9 værdiliste viser en liste over undersøgelser med MDS kode ESC lukker listen Det er altså denne tekst der sendes med det elektroniske svar uanset hvad der er angivet i svartekster ovenfor Hvis MDS koden ikke findes kan det skyldes at du ikke har fået opdateret det landsdækkende repertoire i jeres MADS Søg i den seneste udgave af det landsdækkende repertoire MDS koden kan ikke slettes eller ændres hvis den først er knyttet til en ønsket undersøgelse medmindre den ønskede undersøgelse er blevet gjort

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_4_Oensket_unds.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → LOKAL PRØVEBETEGNELSE → KONV.STED (E.5.5.)
  prøvemateriale På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at Oprette ny Konvertering Forskrift for at ændre allerede oprettet konvertering Udgået prøvemateriale 190 Øje Angiv kode for det prøvemateriale der ikke længere må registreres F9 værdiliste viser

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_5_konv_sted.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL: E. 5. 7. NFN-PRÆPARATNAVNE
  Forskrift for at Oprette nyt NFN og præparatnavne Forskrift for at rette eller slette NFN Opret nyt NFN Opret nyt NFN Tryk på knappen Opret nyt NFN når du skal oprette et nyt navn tilgængeligt i MADS Nummer 3 Angiv en talkode for NFN F9 værdiliste viser en værdiliste for frie numre Max længde 1 cifre Obligatorisk I feltet søges det NFN som skal slettes eller ændres Brug F7 angiv

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_5_7_NFN-Praeparatnavne.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → ELEKTRONISKE SVAR/REKV. → DAN EGET REPERTOIRE (E.6.1.)
  ALLE de anatomiske lokalisationer der kan anvendes sammen med det valgte prøvemateriale taster du nu F12 valg Du har nu valgt at alle MDS koder for den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale skal indgå i repertoiret Du kan gå videre til næste prøvemateriale eller næste ønsket undersøgelse Vil du FRAVÆLGE ALLE muligheder taster du nu SHIFT F6 slet record Det er kun tilknytningen der fjernes ikke prøvematerialet Det er ikke muligt at fravælge MDS koder som afdelingen har tilknyttet prompter eller DRG tal til Dobbelt klik på rød fnut ud for Anatomisk lokalisation viser tilknyttede prompter Forsøger du at fravælge en MDS koden med tlknyttede prompter eller DRG tal får du en af følgende Alerts Du har nu fravalgt alle MDS koder for den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale i repertoiret Du kan gå videre til næste prøvemateriale eller ønsket undersøgelse Vil du specificere hvilke anatomiske lokalisationer der skal vælges eller fravælges til at beskrive afdelingens MDS koder taster du F4 næste blok Vælg kombination pr undersøgelse prøvemateriale og anatomisk lokalisation Markér med PIL NED OP den anatomiske lokalisation 3 del af MDS koden der i kombination med markeret ønsket undersøgelse og prøvemateriale skal indgå i repertoiret Med F12 valg tilvælges MDS koden med SHIFT F6 slet record fravælges den repertoiret Igen gælder det at tilknytning til prompter og DRG vægttal skal fjernes først før MDS koden kan udgå af repertoiret For den enkelte MDS kode vil de landsdækkende betegnelser være vist i blokken øverst til højre Vælg udførende laboratorium Hvis I vil vise i jeres repertoire at MDS koden udføres i et andet laboratorie kan det vælges i kolonne menuen Udførende lab til højre for den markerede anatomiske lokalisation Herved sendes rekvisitionen automatisk til udførende lab Udførende laboratorier er oprettet i følgeteksten LABDK Husk at lave en lokal aftale om hvordan I orienterer hinanden mellem laboratorier om evt ændringer af repertoire Skal MDS koden kun indgå i eget repertoire skal Udførende lab være tomt Bemærk at repertoirer til EPJ muligvis skal afstemmes anderledes vedr udførende lab end hér beskrevet Flere undersøgelser på samme materiale Hvis undersøgelsen skal kunne kombineres med andre undersøgelser på samme materiale skal MDS koderne knyttes til samme glasgruppe Klik da på knappen glasgruppe Glasgrupperne er oprettet i programmet Glasgrupper Glasgruppekoderne og navnene er lokale IKKE nationale Bemærk at alle MDS koder skal være knyttet til en Glasgruppe i Cosmic mens repertoirer til andre EPJ skal håndteres anderledes m h t glasgrupper Vælg glasgruppe for MDS koden Klik på glasgruppekoden i venstre kolonne flyttes derefter op over glasgruppeoversigten Glasgruppen er nu knyttet til MDS koden Fravælg glasgruppe for MDS koden Klik på glasgruppen over oversigten forsvinder derefter fra øverste position Glasgruppenavn og eller glastypenavn på stregkode label Klik på samme måde som ved glasgruppekoden så navnet flyttes op over oversigten Fravælg glasgruppenavn og eller glastypenavn Klik på navnet over oversigten forsvinder derefter fra øverste position Hvis navnene ikke medtages vil prøvemateriale istedet for glasgruppenavn og ønsket undersøgelse istedet for glastypenavn istedet skrives på stregkode

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_6_1_Dan_eget_repertoire.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → ELEKTRONISKE SVAR/REKV. → OVERSIGT OVER EGET REPERTOIRE (E.6.2.)
  prompter skal IKKE knyttes til jeres lokale repertoire medmindre I ønsker de skal være obligatorisk til besvarelse I repertoire til EPJ skal de faste prompter i stedet knyttes til et helt repertoire sker i Dan eget repertoire NB Nyt pr 1 6 2013 vedr Webreq Den faste prompt Kode 25001 Kort tekst Indikation Lang tekst Indikation for prøve er ikke længere fast men skal knyttes specifikt til hver MDS kode hvor den skal være tilgængelige Knytte eller fjerne promptspørgsmål til fra en MDS kode i eget repertoire Marker med PIL NED OP den repertoiregruppe dine valg skal gælde Vælg gruppen med F12 valg Markér den MDS kode som promptspørgsmålet skal knyttes til eller fjernes fra Markér med PIL NED OP den relevante ønskede undersøgelse Tast F4 næste blok for at vælge blandt de prøvemateriale der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse Markér med PIL NED OP det relevante prøvemateriale Tast F4 næste blok for at vælge blandt de anatomiske lokalisationer der kan anvendes sammen med den valgte ønskede undersøgelse og det valgte prøvemateriale Markér med PIL NED OP den relevante anatomiske lokalisation Tast F4 næste blok for at knytte promptspørgsmål til den valgte MDS kode Indtast prompt id eller vælg fra værdiliste F9 liste hvis du vil knytte en ny prompt til MDS koden Alle prompter er landsdækkende promptspørgsmål Mangler du prompter kan det skyldes prompten ikke er oprettet hos MedCom eller du ikke har fået opdateret de landsdækkende MDS koder hvori landsdækkende prompter står Tast ENTER Vil du i stedet slette en prompt markerer du den taster SHIFT F6 Slet rec og F10 accepter Indtast Sorteringsnummer i feltet S nr for at angive hvor blandt flere promptspørgsmål at dette skal optræde Tast ENTER Indtast i feltet Op om prompten er obligatorisk 1 eller Valgfri 0 til udfyldning

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_6_2_Oversigt_over_eget_repertoire.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • KODER → ELEKTRONISKE SVAR/REKV. → DAN EGNE TABELFILER (E.6.4.)
  FORBEREDELSE TIL ELEKTRONISK REKVISITION OG SVAR Se også MDS rapporten eller www medcom dk menuen koder tabeller ydere menupunktet MDS koder Oprette repertoirefil Vælg repertoiregruppe PIL OP NED og tast F12 vælg Indtast stinavn men ikke filnavn Det genererer MADS hvis du skaber repertoire til Cosmic og B Data Skabes repertoire til XML EPJ systemer og WebReq er stinavnet defineret i Serviceprogrammer MadsSvarLytter uanset hvad du skriver i feltet Stinavn MADS angiver Landsdækkende versionsnummer forslag til nyt Lokal versionsnummer og Kvalifikator Kvalifikator og Det Lokale versionsnummer opdateres automatisk ud fra programmet Dan eget repertoire Kun for repertoire til B Data skal der angives tegnsæt For alle andre repertoire vælger MADS det relevante tegnsæt ISO8859 1 Markér hvilken protokol repertoiret skal oprettes efter Bemærk at Praksis repertoire til Webreq skal afleveres i XML repertoire IKKE Webreq Tast F10 accepter Nu dannes repertoirefilerne men afhængig af om det er til Cosmic B Data eller XML vil det ske på lidt forskellig måde Til Cosmic B Data dannes repertoirefilerne i det bibliotek der er angivet i stinavn Til XML dannes repertoirefilen ved hjælp af MADS serviceprogram MadsSvarLytter i forbindelse med svarudskrivningen og lægges det sted der er angivet i MadsSvarLytter Repertoires skal så

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/E_6_4_Dan_egne_tabelfiler.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive