archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ADMINISTRATION › PERIODISKE SYSTEMJOBS › DAN KONTROLPRØVER (F.1.5.)
  Forskrift for at oprette kontrolprøver Prøvetype K Angiv prøvetypen Kategori H Angiv den kategori kontrolprøverne skal tilhøre Rekvirent AAPEBAK Angiv den rekvirent der skal stå på kontrolprøverne Navn Gilbert Jensen Angiv test personens navn fx Gilbert Jensen eller Nancy Berggren eller Test Testesen Prøvemateriale 295 Angiv prøvematerialet I bruger til kvalitetskontrolprøver Undersøgelse 11 Angiv undersøgelsen I udfører på kontrolprøver Position 1 og 2 i prøvenummer 99 Angiv de to første tal i prøvenumrene der vil bliv genereret Eksemplet vil generere numrene K 990011 K 990021 K 990031 etc hvor cifrene 2 5 angiver dagnummer 1 2 3 etc og 6 ciffer bakterienummeret 1 angivet længere nede Skal der kontrolleres flere kontrolstammer vil disse få prøvenummer K 990011 K 990012 K 990013 etc Dato fra og til 01012011 31012011 Angiv den periode hvor kontrolnumrene skal dannes Dato 01012011 svarer til dagnummer 1 i år 2011 Baktnr 1 Angiv bakterienummeret Det er en fordel at benytte samme bakterienummer for samme type kontrolstamme således af E coli fx altid er nr 1 Staph aureus altid nr 2 etc Bakterie 295 Angiv bakteriekoden for kontrolstammen Ugedage hvor der skal foretages kvalitetskontrol Mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag Angiv de ugedage hvor der skal dannes

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_1_5_Dan_kontrolprover.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ADMINISTRATION › KUNDEKARTOTEK › KUNDER (F.2.1.)
  F9 værdiliste viser valgmulighederne ESC lukker værdilisten Ændring i listen af Hospitalscentre sker i følgeteksten HOSPCE Valgfri Hospitalscentre kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Titel Titel Indtast evt kundens titel Max længde 25 karakterer Valgfri Titel kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Institution Institution Indtast evt institution Max længde 30 karakterer Valgfri Institution kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Telefon Telefon Indtast evt telefonnummer Telefonnummer kan frit frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Fax nr Fax nr Indtast evt fax nr Fax nr kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Telefon h Telefon h Indtast evt hemmeligt telefonnummer Telefonnummer kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Kan modtage rekvisitioner Kan modtage rekvisitioner Angiv om kunde skal kunne modtage rekvisitioner Valget har betydning i Hent rekvisition hvor det da vil være muligt at videresende hele dele af rekvisitionen til den kunde laboratorium typisk SSI der har en markering hér Valgfri Kan ændres Generelt Statistikkode SK Indtast Kundestatistikkode F9 værdiliste viser valgmulighederne som er oprettet i den nummerisk programkode KNDST1 ESC lukker værdilisten Kundestatistikkoden bruges i perioderapporter og statistikudtræk hvor data bl a adskilles på kundetyper Obligatorisk Statistikkoden kan ændres men ikke slettes Generelt Svarmodtager Svarmodtager Indtast kundekoden på en supplerende svarmodtager hvis der er en FAST AFTALE om at en anden end kunden samtidig får svaret tilsendt fx en andet amts KMA eller en hovedafdeling der altid får kopi af svar som er sendt til satelitafdeling i andet amt Svarmodtager kan frit ændres tilføjes eller slettes Generelt Status S Feltet angiver kundens status Der skal indtastes værdien 0 aktiv eller 1 slettet Status kan ændres men ikke slettes Du kan bruge den til at gøre en kunde inaktiv slettet dvs at kundens rekvisitioner ikke længere kan registreres Generelt Logoplysninger Logoplysninger viser en oversigt over ændringer på kundeoplysninger samt hvem der har ændret det I eksemplet er faxnummeret tilføjet d 18 8 2010 Ledeteksten der står ud for det ændrede felt oplysning vises i en liste øverst Det er også muligt at søge på en ledetekst og set hvilke ændringer der er gemt på kunden I nederste del vises de faktiske ændringer således at den sidste ændring står øverst Der kan ikke ændres direkte i logoplysningerne Generelt 1 Dan søgekriterier Aktivér knappen CTRL 1 eller klik på den I blokken indtastes søgeordet hvis du ønsker at knytte et specielt søgeord for netop den kunde du er ved at oprette Blokken lukkes ved at du går tilbage til F3 forrige blok Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder Specielt søgeord kan frit ændres slettes eller tilføjes til kunde Anvendelse af specielt søgeord er beskrevet herunder Generelt 2 Anvend søgekriterier Knappen dukker op når du gør klar til søgning med F7 angiv forespørgsel Aktivér knappen CTRL 2 eller klik på den Indtast søgeord og tast F8 udfør søg Hvis der kommer flere søgeordsresultater kan du flytte markeringen af en kunde med PIL OP NED Marker søgeord kunde med F12 vælg og derpå F8 udfør søg for at finde kundeoplysningerne Generelt 3

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_2_1_Kunder.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> KUNDER -> FAKTURAKUNDER4 (F.2.2.)
  ENTER Skal du i stedet søge en kunde frem kan du bruge F7 klargør søg angiv kriterie F8 udfør søg Du kan ændre fakturakunde oplysninger Indsæt kundens EAN lokationsnummer Tryk ENTER Indsæt referenceid den kontaktperson fakturakunden økonommiafdelingen kan kontakte vedrørende faktureringen Tryk ENTER Angiv kundens navn tryk ENTER angiv adresse og telefonnr tryk ENTER Faktureringskoden angiver hvilken slags fakturering der dannes Kode 1 Prøver specificeres pr linie giver en linie

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_2_2_Fakturakunder.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> KUNDER -> ADRESSELISTER (F.2.5.)
  hvilke kunder der skal på listen Kunder skrives kun i kolonnen Afskode Så længe markøren står i et tomt felt i den kolonne kan du taste F9 værdiliste for at få vist en søgemulighed I søgemuligheden se herunder Skriver du dine søgekriterier og trykker ENTER Kun den markerede kunde tages med over i adresselisten når du taster F12 vælg Gentag søgningen eller tast næste kundekode ind manuelt indtil du har alle de kunder du ønsker på listen Bemærk at opdateringer i kundekartoteket slår igennem på listen dog IKKE hvis en kunde stilles slettes passiveres Udskriv etiketter eller liste Hvis du trykker på knappen Udskriv etiketter får du en rapport hvor kunderne liste på A4 ark 10 rækker og 4 kolonner på hver se eksempel herunder Der kan ikke ændres på dette layout Trykker du på Udskriv liste får du istedet en liste med kunderne Den kan du så til gengæld eksportere som fx tekst fil eller XML som er vist i illustrationen nedenfor Eksportere kundeliste som XML så den kan udskrives i andet layout fx afdelings labelsark Eksporter først kundelisten udskriv liste som XML se illustrationen ovenfor Åbn XML filen med Notesblok Wordpad og ret den til så den kan

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_2_5_Adresselister.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL: F. 2. 6. AFDELINGSGRUPPER
  at ændre i en allerede oprettet afdelingsgruppe Afd gruppe A kode Indtast en selvvalgt alfanumerisk dvs tal eller bogstaver kode Brug en systematik i oprettelsen af afdelingsgrupper og kunder afdelinger hvor koden er genkendelig i de afdelinger der hører ind under gruppen Max længde op til og med 7 karakterer Start med at søge afdelingsgruppen ved tastaturrækkefølgen F7 angiv forespørgsel kundekode F8 udfør søg Er du usikker på kundekoden så

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_2_6_Afd_grupper.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> KUNDER -> KUNDELISTE (F.2.7.)
  BESKRIVELSE powered by FreeFind Besøg ialt Introduktion Ud fra MADS kundekoder kan der oprettes forskellige lister sæt af alle eller nogle kundetyper evt fordelt på hospitaler Udskrive en kundeliste med basale kundeoplysninger Angiv Kundetype r Tryk på knappen Skriv kundeliste Udskriv kundeliste med næsten alle oplysninger Angiv kundetype r Skal der kun hentes kundeoplysninger fra bestemte hospitaler skal kundetype være H og hospitale t erne være angivet under hospitaler Tryk

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_2_7_kundeliste.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL: F. 3. 2. UDSKRIVNING AF STAMKORT
  Udskrivning af stamkort kan alle aktive eller passive brugere af MADS vises eller udskrives Den enkelte bruger kan redigere sine stamoplysninger i Redigere stamkort Administration Personale Redigering af stamkort mens oprettelse eller passivering af brugeren sker i programmet Bruger Udskrive

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_3_2_Udskrivning_af_stamkort.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> DAN FAKTURA (F.4.1.)
  den foregående fakturering godkendes før den næste kan laves EKSEMPEL Dan faktura Hvis sidste fakturering ikke er godkendt kan faktureringen ikke dannes Gå ind i programmet Fakt accept og godkend sidste fakturering hvis du vel og mærke er HELT SIKKER på at den var korrekt Indsæt fakturadato en Sidste dag der skal indgå i faktureringen Tryk ENTER Lad MADS automatisk styre faktureringens startdato skriv ikke i feltet MADS foreslår startdato

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_1_Dan_faktura.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive