archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FAKTURERING - SYGESIKRINGEN (F.4.)
  fakturakunde tilknytning fra programmet Kundeliste Betalingskode pr undersøgelse Vælg menupunktet Betalingskoder tastgenvej ALT A f b Tast F8 udfør søg for at se om der er oprettet betalingskoder Ellers oprettes nedenstående betalingskoder Angiv en unik kode og den tekst der kommer til at stå på faktura en ud for hver undersøgelse pr kunde Pris og Sekundær pris kan angives i den relle pris hvis der ønskes korrekte tal direkte i fakturaen Alternativ kan priserne angives til 0 Så vil der på fakturaen kun være opgivet antallet af undersøgelser med den enkelte betalingskode Med F10 acceptér gemmes betalingskoderne Fakturering pr laboratorieafsnit Der skal nu angives at den samlede faktureringsopgørelse skal gælde pr laboratorie afsnit Vælg menupunktet Laboratorieafsnit tastgenvej ALT k s l Klik i feltet Indgår i fakturering for de laboratorieafsnit der skal indgå i faktureringen Klik IKKE i feltet Alle undersøgelser faktureres da også alle dem der ikke er fakturakode på vil indgå Det vil give en meget stor fejlliste Gem med F10 acceptér Prisindeks pr laboratorieafsnit Vælg menupunktet Prisindeks tastgenvej ALT a f p ENTER Markér det laboratorie indekset skal gælde Er der flere laboratorieafsnit oprettes et indeks for hvér af dem Hver Ønsket undersøgelse i MADS knyttes nu til den mappes med tilsvarende Betalingskode og til hver af de kundetyper der skal faktureres I eksemplet kan du se at der er 3 rækker for hver undersøgelse da faktureringen skal gælde 3 forskellige kundetyper Brug evt en værdiliste F9 værdiliste til at finde undersøgelserne Gem indekset for F10 acceptér Det er muligt at oprette alle kombinationer af undersøgelse materiale tolkning pos neg betalingskode og kundetype Er et af disse elementer tomt tages alle varianter heri med I eksemplet herunder tælles hver undersøgelse med uanset hvilket materiale den gælder for og uanset tolkningen men fordelt efter betalingskoden og kundetypen Godkend

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/F_4_fakturering_Sygesikringen.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> FAKTURA - MANUEL (F.4.5.)
  nødvendigt at rette den oprindelige rekvisition først i Forside Derpå oprettes en kreditnota til den kunde der har betalt for meget Endelig oprettes den korrekte faktura i dette program og i samme periode som den foregående samlede fakturering da det så ikke vil påvirke opgørelsen ved næste automatiske fakturering Hvis der laves fakturastatistik skal den laves om så rettelserne kommer med Når den manuelle faktura er dannet kan den udskrives fra programmet Fakturaudskrivning Danne faktura Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette en faktura Fakturadato 10102007 Angiv fakturadato format DDMMÅÅÅÅ Derpå ENTER Obligatorisk Afsender AAPEBAK Angiv kunden Anvend evt F9 værdiliste Derpå ENTER Obligatorisk Afsnit V Angiv laboratorieafsnit Derpå ENTER Obligatorisk Regnskabskd K Angiv regnskabskode Anvend evt F9 værdiliste Derpå F4 Næste blok Obligatorisk Prøvenr søg V 000200 07 Søg de prøver frem som skal faktureres manuelt Der kan søges på prøvetype prøvenummer eller årstal Indsætningspunktet springer til feltet Art Obligatorisk Art undersøgelse 82 Læg

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_5_Faktura_manuel.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> KREDITNOTA (F.4.6.)
  i Faktura manuel og i samme periode som den foregående automatiske fakturering da det så ikke vil påvirke opgørelsen ved næste automatiske fakturering Hvis der laves fakturastatistik skal den laves om så rettelserne kommer med Når kreditnotaen er dannet kan den udskrives fra programmet Fakturaudskrivning Danne kreditnota Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette en kreditnota Fakturadato 10102007 Angiv fakturadato format DDMMÅÅÅÅ Husk at angive en dato i foregående faktureringsperiode da det så ikke vil påvirke den kommende samlede fakturering Derpå ENTER Obligatorisk Afsender AAPEBAK Angiv kunden Anvend evt F9 værdiliste Derpå ENTER Obligatorisk Afsnit V Angiv laboratorieafsnit Derpå ENTER Obligatorisk Regnskabskd K Angiv regnskabskode Anvend evt F9 værdiliste Derpå F4 Næste blok Obligatorisk Prøvenr søg V 000200 07 Søg de prøver frem som der skal laves kreditnota på Der kan søges på prøvetype prøvenummer eller årstal Indsætningspunktet springer til feltet Art Obligatorisk Art undersøgelse 87 Læg prøven til kreditnota en med F12 valg Vil

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_6_Kreditnota.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> FAKTURAUDSKRIVNING (F.4.8.)
  Besøg ialt Introduktion Faktureringen igangsat i programmet Dan faktura eller fra Kreditnota eller Faktura manuel kan udskrives fra dette program Tidligere gennemførte faktureringer jobs kan også udskrives fra dette program EKSEMPEL Udskriv faktura Udskrivning af sidst dannede faktura kreditnota sker fra først punkt Udskriv tidligere faktureringer Marker et job med PIL NED OP og vælg det med F12 valg Læg dem over til udskrivning med F10 acceptér Gentag pkt 1

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_8_Fakturaudskrivning.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> PRISINDEKS (F.4.10.)
  i øverste blok Markér det afsnit prisindekset skal gælde Tryk F4 næste blok Angiv den undersøgelse der skal prissættes og faktureres Tryk ENTER Poster i indekset kan slettes eller ændres Angiv evt det materiale der i kombination med undersøgelsen skal prissættes Tryk ENTER Angiv evt den tolkning der i kombination med undersøgelsen og evt materialet skal prissættes Tryk ENTER Angiv den betalingskode der skal prissætte undersøgelsen Angiv den kundetype faktureringen

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_10_Prisindeks.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION -> FAKTURERING -> BETALINGSKODER (F.4.11.)
  EKSEMPEL Oprette betalingskoder Angiv en betalingskode på 6 cifre Tryk ENTER Skal du i stedet søge en kunde frem kan du bruge F7 klargør søg angiv kriterie F8 udfør søg Du kan ændre betalingskode oplysninger Angiv den tekst der skal fremgå på faktura en Tryk ENTER Angiv en pris og sekundær pris på netop denne undersøgelse Angives prisen i kr vil det være det beløb der tælles sammen i fakturering

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_4_11_Betalingskoder.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION → DRG KALKULATION → VÆGTTAL (F.5.1.)
  materialegrupper Materialegrupperne er oprettet i MADS i tilknytning til de landsdækkende MDS Koder Derpå F4 næste blok hvis der skal oprettes pointtal for hele standardgruppen Skal du i stedet oprette pointtal for en enkelt MDS kode tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 7 Markér PIL OP NED den af de 5 materialegrupper det drejer sig om Derpå F4 næste blok hvis der skal ændres pointtal for hele standardgruppen Hvis der skal ændres pointtal for en enkelt MDS kode tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 7 Grundpoint 10 Der skal nu indtastes grundpoint for hele den markerede standardgruppe Derpå ENTER Maksimal længde 30 karakterer Obligatorisk Skal der ændres grundpoint for hele den markerede standardgruppe kan det angivne point rettes til det nye Tillæg for positiv 3 Der skal indtastes et tillægspoint for positive prøver for hele den markerede standardgruppe Skriv 0 hvis intet tillæg skal angives Derpå ENTER Maksimal længde 30 karakterer Obligatorisk Skal der ændres tillægspoint for positive prøver for hele den markerede standardgruppe kan det angivne point rettes til det nye Sekundær unds 5 Der skal indtastes tillægspoint for sekundær undersøgelse for hele den markerede standardgruppe Skriv 0 hvis intet tillæg skal angives Derpå ENTER Maksimal længde 30 karakterer Obligatorisk Skal der ændres tillægspoint for sekundær undersøgelse for hele den markerede standardgruppe kan det angivne point rettes til det nye Tildel point Tildel point Gem de t nye pointtal for standardgruppen ved at klikke på knappen eller tastes ALT t Gem de t nye pointtal for standardgruppen ved at klikke på knappen eller tastes ALT t Ønsket undersøgelse Ønsket undersøgelse Inden for den valgte standardgruppe se punkt 1 og 2 vælges nu de enkelte MDS koder som skal have individuelle pointtal Markér PIL OP NED en ønsket undersøgelse Derpå F4 næste blok for at vælge prøvemateriale Skal du i stedet oprette pointtal for alle MDS koder med den valgte undersøgelse tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 10 Med F11 exit går du tilbage til øverste blok Indenfor den valgte standardgruppe vælges nu de n enkelte MDS kode der skal have individuel le pointtal Markér PIL OP NED en ønsket undersøgelse Derpå F4 næste blok for at vælge prøvemateriale Skal du i stedet ændre pointtal for alle MDS koder med den valgte undersøgelse tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 10 Med F11 exit går du tilbage til øverste blok Prøvetagningssted Prøvemateriale Markér PIL OP NED et prøvemateriale Derpå F4 næste blok for at vælge anatomisk lokalisation Skal du i stedet oprette pointtal for alle MDS koder med den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 10 Markér PIL OP NED et prøvemateriale Derpå F4 næste blok for at vælge anatomisk lokalisation Skal du i stedet ændre pointtal for alle MDS koder med den valgte undersøgelse og det valgte prøvemateriale tastes i stedet F12 vælg se videre under punkt 10 Anatomisk lokalisation Anatomisk lokalisation Markér PIL OP NED en anatomisk lokalisation

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_5_1_Vaegttal.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ADMINISTRATION → DRG KALKULATION → DAN DRG POINTS (F.5.2.)
  DRG rapporter Efterfølgende DRG rapport medtager derefter prøver fra sidste kørselsdato til ny angivet kørselsdato Selve afsendelsen af DRG indberetningen i XML format sker i programmet Send DRG oplysninger Opbyg og godkend DRG rapport På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Feltbetegnelsen er link til illustrationen Forskrift for at godkende foregående og opbygge ny DRG rapport Første gang en DRG indberetning kørsel samles flyttes den over som den første ikke godkendte DRG kørsel DRG indberetningen kan nu sendes via programmet Send DRG oplysninger hvis der ikke er fejl i indberetningen Fejl kan fx være prøver oprettet med en MDS kode som ikke findes i repertoiret Ved alle efterfølgende kørsler er det nødvendigt at godkende den foregående Godkendelsen af sidste indberetning DRG stempler prøverne i sidste indberetning så de ikke tælles med ved den nye kørsel Skulle der være fejl i den foregående indberetning kan den tilbageføres via knappen Tilbagefør sidste indberetning Fejlene kan rettes se Udskrive fejlliste længere nede og kørslen kan laves igen og derpå godkendes via knappen Godkend sidste indberetning Denne foranstaltning skal medvirke til at prøver får den korrekte DRG stempling som først sker når en kørsel godkendes Klik på knappen Godkend sidste indberetning hvis der i feltet Ikke godkendt DRG kørsel er angivet en kørsel og hvis eventuelle fejl i sidste indberetning er rettet Kørselsdato 30102010 Angiv en kørselsdato DDMMÅÅÅÅ så prøver efter sidste kørsel og frem til ny kørselsdato medtages Kørselsnummer og Startdato dannes automatisk og kan ikke ændres Tast derpå F10 accepter Selve forsendelsen af indberetningen sker fra programmet Send DRG oplysninger Skulle der være fejl i sidste indberetning vil knappen Udskrive fejllisten være synlig Fejllisten er en oversigt over

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/F_5_2_Dan_DRG_points.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive