archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN
  3 Arbejdslister mikroskopi 4 Arbejdslister til laboratoriet 5 Arbejdsliste prøvenrinterval 6 Positive blodkolbeliste 7 Frysekartotek 1 Flyt prøve i fryser 2 Udtræk fra fryser EKSEMPEL 3 Registrere i fryser 8 Analyseudstyr 1 Bloddyrkning 2 Sendte Modtagne pakker 3 Dataoverførsel Astm protokol 4 BEP2000 1 Til BEP2000 2 Fra BEP2000 5 GenProbe 1 Fra GenProbe D Rapport 1 Prøvesvar 1 Svarudskrivning 2 Elektronisk svar 3 Kontrol af svar 4 Kontrol af E svar 2 Tabeludskrifter tabeludskrifter 3 Perioderapporter 1 Statistikker for prøvemateriale gruppe 2 Prøvemateriale tolkning kundegruppe 3 Prøvemateriale ana lok 4 Prøvemateriale ydernummer 5 Prøvemateriale sengeafsnit 6 Prøvemateriale hospitalscenter 7 Ugeoversigt pr kundegruppe 8 Statistik pr ønsket unds 9 Statistik pr rekvirent 10 Hospitalsstatistik 11 Statistik pr md undersøgelse 12 Kunde prøvemateriale 13 Undersøgelse materialegruppe 14 GK statistik til SSI 15 Enkelt reak pr species 16 Enkelt bakterie 17 Resistenshistogram 18 Zonefordeling 19 Res histogram zonefordeling 20 Danmap 21 Produktionsfil 22 Produktion pr indlæggelse 23 Betalingskode pr afsender 24 Rekvirentens top ti liste 25 Svaroversigt over analyser 26 Tidsrapporter 4 Statistik 1 Statistikudtræk 2 Statistikudskriv 3 Konferencelister 4 Komma separerede filer 5 Rapportgrupper konferenceliste 5 Vedl rapporter statistikker 1 Opdatering af statistikrecords 2 Forespørgsel statistikrecords 3 Rapporttyper 4 Statistikmodel Bilag Statistikudtræk Udtræksmodeller Statistikudtræk Afgrænsningsparametre Statistikudtræk Rapporttyper Statistikudtræk Eksempler Perioderapporter Tolkningsstatistik 6 Systemovervågning E Koder 1 Systemet 1 KMA oplysninger 2 Serviceprogrammer 3 Laboratorieafsnit 4 Prøvekategorier 5 Prøvetyper pr laboratorieafsnit 6 Etiketteprinter 7 Intern menu 8 Fejlkoder 2 Programparametre 1 Laboratoriet 1 Besvarelsestid 2 Ekstra Undersøgelser 3 Bloddyrkning 2 rapporter 1 Udtræksparametre autm besv 3 Standardtekster 1 Sygdomme 2 Følgetekster 3 Numeriske programkoder 4 Stempler 5 Celletyper 6 Hospitaler m v 7 Bemærkning til svar 8 Arbejdslistetekster 9 Journalforkortelser 10 Indikationstekster 11 Mikroskopistrøg 12 Adm af flag 13 Div programparametre 4 Laboratoriet 1 Analyser 1 Analyser 2 Analysemasker a Svarlayout styret

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/MOM.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • MADS ONLINE MANUAL
  hæftes på prøvematerialet Er der felter hvor oplysningen er obligatorisk men mangler eller ikke er kendt vil de være fremhævet med gult Rekvisitionen kan ikke gemmes i MADS så længe der er en gul markering F9 værdiliste kan bruges i felterne Fejl kan både skyldes forkert registrering ved rekvirenten og mangler i jeres lokale repertoirefil eller kundekartotek Er der indsendt elektroniske rekvisitioner med fejl som forhindrer at de kan modtages i MADS fx hvis rekvisitionsnummeret er anvendt tidligere varsles det med en fed rød markering i bunden af programbilledet Den type fejlbehæftede rekvisitioner er ikke synlige i dette program men kan kontrolleres i programmet Overfør rekvisition Bliver du i tvivl om hvad du skal gøre med fejl behæftede elektroniske rekvisitioner kan du se forskriften for at modtage elektroniske rekvisitioner eller kontakte din lokale MADS ansvarlige eller en fra MADS gruppen Rekvisitionen er fundet og nummereret Automatisk rekvisition automatisk nummerering af elektronisk rekvisition Programmet Automatisk rekvisition adskiller sig kun fra Hent rekvisition ved at elektroniske rekvisitioner kan nummereres og godkendes automatisk umiddelbart efter scanning af stregkoden hvis den elektroniske rekvisition er uden formelle fejl Derfor henvises iøvrigt til beskrivelsen af Hent rekvisition Det instilles for hver prøvetype pr laboratorieafsnit om der

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/B_1-2_Provemodtagelse.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Masker, regler, alarmer m.m.
  besvarelse F2 i alle bakteriologiske besvarelsesprogrammer Alarmen kan enten være en notabene alarm eller en alarm der forhindrer besvarelsen indtil alarmårsagen er rettet Notabene alarmen vil kunne ses i Svarkonferering Sikre et korrekt dyrknings svar gennem forvalg og regler Gruppemaske Angive pr bakteriegruppe de antibiotika der normalt skal med i besvarelsen Resistensmaske Angive forhold for prøven materialegrupper patientens køn og alder eller kundetype som bevirker at antibiotika IKKE går med i besvarelsen Resistensregler Reglen gælder for alle eller en bakterie r fundet i alle eller en prøvematerialegruppe r Der kan laves flere regler for alle eller en bakterie r I reglen kan angives at en resistens eller et resistensmønster skal erstattes af eller tilføjes en tekst I reglen kan angives at en resistens eller et resistensmønster skal erstattes af eller tilføjes en anden resistens og evt en tekst Resistensregler virker uafhængigt af resistensmasker og gruppermasker men Det kan angives i reglen at forventede men ikke udførte resistens eller resistensmønstre angivet i Gruppemasken er tilstrækkeligt til at reglen træder ikraft Specielle regler Kædning af regler I programmerne specielle regler og kædning af regler opsættes en række betingelser og forvalg som gør at en resistens alligevel gives mulighed for at gå med

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/E_4_2_regler_mm.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS TUTORIALS
  2013 Opret patient Gå ind i Generel søgerutine Vælg punktet Opret patient Skriv CPR nr og navn på patienten og gem med F10 acceptér Hvis afdelingen benytter CF nr og ikke CF stempel kan CF nummeret knyttes til patienten nu eller senere hér patienten kan blot søges frem igen hér Skriv journalnotat Nu kan patienten søges frem i prøveoversigten søgeprogrammet og der kan føjes oplysninger til patientjournalen MADS Klinisk Mikrobiologisk

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/A_1_Generel_Soegerutine_6_opret_patient.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS TUTORIALS
  patienten ikke er kendt i MADS Overskriv navn ved 2D scanning Ved scanning af 2D barcode overskrives patientnavnet selvom MADS fra tidligere rekvisitioner har registreret et andet navn på CPR nummeret Webservice cpr Ved nye patienter som MADS altså ikke kender sker der et opkald til cpr kontoret via webservice såfremt afd hospitalet har abonnement Ved markering åbnes yderligere et felt hvor der kan tilvælges at MADS skal foretage opkald til cpr kontoret ved hver eneste cpr nummer Kobling af rekvisitioner Under oprettelsen af rekvisitionen vil MADS spørge om rekvisitionen skal kobles til en tidligere registreret rekvisition fra samme patient og med samme prøvemateriale og lokalisation Specielle vilkår pr prøvetype Vælg menupunktet Prøvetyper pr laboratorieafsnit tastgenvej ALT k s P P ENTER Løbenummer fra til Her angives de legale prøvenumre pr prøvetype For at undgå registrering af for høje eller lave prøvenumre kan man sætte denne begrænsning Løbenr til kan løbende justeres til en passende margin K rec Ved registrering af prøvetyper kan man vælge om der overhovedet skal anvendes kontrolrecord Hvis det er valgt for en prøvetype justeres det dagligt i Kontrol Automatisk løbenr Hvis der er valgt Generelt eller Forside vil rekvisitioner der indtastes i Forside automatisk tildeles et prøvenummer Antal dage Hvis prøvetagningsdato og tid ikke angives vil MADS automatisk indsætte prøvetagningsdato til det i feltet angivne antal dage før modtagelsesdato Specielle vilkår pr prøvemateriale Vælg menupunktet Prøvemateriale tastgenvej ALT k o ENTER Materialegruppen Den materialegruppe materialet knyttes til vil automatisk blive sat ind i rekvisitionen ved indtastning i Forside Ana lok Ja angiver at der SKAL angives en anatomisk lokalisation til dette prøvemateriale Nej angiver at der slet ikke må angives en anatomisk lokalisation Du skal altså rette prøvemateriale først hvis du vil tilføje en rettelse til anatomisk loikalisation såfremt du ikke kan angive den Barkodereg

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/B_1_Forberedelse_Manuel_rekvisition.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL
  Tastaturstrib KURSER BRUGERMØDER MDS KODER BESKRIVELSE powered by FreeFind Besøg ialt Forside Vandprøve rekvisition Revideret 28 08 2015 MADS Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Region Midt Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK 8200 Aarhus N DENMARK Tel 45 7845 5640

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/B_1_1_Forside_vandprove_flash.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS TUTORIALS
  gruppe du retter dine ønsker til nye MDS koder Mapping 2 3 Vælg så menupunktet Prøvemateriale tastgenvej ALT K 0 P For hver aktive prøvemateriale knyttes den modsvarende MDS kode Feltet MDS kode indeholder en værdiliste F9 værdiliste Mapping 3 3 Vælg så menupunktet Anatomisk lokalisation tastgenvej ALT K 0 A For hver Anatomisk lokalisation knyttes den modsvarende MDS kode Feltet MDS kode indeholder en værdiliste F9 værdiliste Konvertering Anvender laboratoriet ældre koder for prøvemateriale i forside indtastningen fx Øre for podning fra øre som egentlig burde eller allerede også er oprettes i anatomisk lokalisation anvendes pt to programmer til konvertering af prøvemateriale så det anføres korrekt i databasen og på det elektroniske svar Nærmere oplysninger Kontakt din lokale superbruger eller MADS udviklingsgruppen Det er en god idé at undgå konvertering så vidt muligt MADS Serviceprogrammet MadsSvarLytter I Serviceprogrammet MadsSvarLytter styres også hvor repertoirefilerne skabes når repertoiret er oprettet og man skal til at danne de endelige repertoirefiler Denne opsætning BØR laves sammen med MADS gruppen De detaljerede angivelser sker i blokken Parametre til filoverførsel Dan eget repertoire MDS koder bliver først anvendelige i relation til elektronisk rekvisition når de er indbyrdes forbundne i den såkaldte lokale repertoirefil Vælg menupunktet Dan eget repertoire tastgenvej ALT K E D Om oprettelse af lokale repertoire se Dan eget repertoire Knytte promptspørgsmål til lokalt repertoire Hvis promptspørgsmål skal være specifik for en undersøgelse et prøvemateriale en anatomisk lokalisation eller en kombination MDS kode skal det knyttes til den enkelte MDS kode i den lokale repertoirefil Vælg menupunktet Oversigt over eget repertoire tastgenvej ALT K E O Om tilknytningen af MDS kode specifikke promptspørgsmål se Oversigt over eget repertoire Rød fnut ud for prøvemateriale og anatomisk lokalisation angiver at der findes prompter knyttet til dén MDS kode Følgende prompter er sat til faste prompter i Webreq men kan sættes til faste prompter i EPJ på alle rekvisitioner kode 25101 Kort tekst Antibiotika før Lang tekst Antibiotika før prøvetagning kode 25102 Kort tekst Antibiotika efter Lang tekst Antibiotika efter prøvetagning Til eller fravalg af disse som faste prompter sker i Dan eget repertoire når du har klikket på knappen Opret ny repertoiretype eller Kopier repertoire i kolonnen Faste prompt medtages Bemærk det kun er for nye MDS kombinationer efter markeringen i feltet Faste prompt medtages i dit repertoire at prompterne Indikation og Antibiotika før efter medtages Ønskes fx indikation indsat på alle mds koder i dit repertoire til WebReq skal det gøres manuelt på alle MDS koder Hvis man samtidig ønsker de skal være obligatorisk til besvarelse for en bestemt MDS kode skal de også knyttes til de bestemte MDS koder i Oversigt over eget repertoire NB Nyt pr 1 6 2013 vedr Webreq Den faste prompt Kode 25001 Kort tekst Indikation Lang tekst Indikation for prøve er ikke længere fast men skal knyttes specifikt til hver MDS kode hvor den skal være tilgængelige NB Nyt pr 1 6 2013 vedr Webreq Hvis repertoirefilen skabes gennem Serviceprogrammet MadsSvarLytter skal der være angivet EAN lokationsnummer for

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/E_6_Forberedelse_Elektronisk_rekvisition-svar.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS TUTORIALS
  rekvirenten Ved webreq er det også muligt at gå ind i Back End og kontrollere og gensende rekvisitionen Registrer laboratorienumer Scan eller tast laboratorienummer Indeholder stregkoden synonym for prøveserien skal markøren stå i løbenummer feltet når laboratorienummeret scannes Eventuelle alarmer Ved bestemte forhold kan der når du godkender rekvisitionen med F2 fremkomme en alarm Det kan enten være hvis MADS skal koble prøven til en anden prøve fra samme patient

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/B_2_1_Hent_rekv_EKS_1.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive