archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MADS TUTORIALS
  blok F4 næste blok vælg undersøgelsetype og afgræns til jeres Chlamydia trachomatis undersøgelse Hvis I ikke skal medtage øveprøver og kontrolprøver kan disse afgrænses enten ved prøvetyper eller i Diverse kriterier Sådan afgrænses undersøgelsestypen Udfyld undersøgelse med de n undersøgelse r OG JERES TOLKNING POSITIV for at få et udtræk som isolerer de positive Chlamydia prøver På illustrationen ser vi at der medtages prøver undersøgt for Chlamydia trachomatis DNA og tolket som positive Gem med F10 accepter og luk med F11 exit Klik da på Igangsæt dataudtræk Når udtrækket er lavet klikker du på knappen Vis dataudtræk Nu kan du se antallet af fundne positive prøver og patienter Der blev fundet 373 positive prøver fra 316 patienter Vælg jobbet med F12 valg Som beskrivelsen t h i billedet siger så er rapporttypen Chlamydiastatistik til SSI kommasepareret fil lige den vi skal bruge Vælg den med F12 valg Hvis det er første gang udtrækket laves skal du angive jeres amtskode ellers er den forvalgt Fra opsætningen i Rapporttyper Rapportidentiteten CHLAMSSI er angivet standardplacering for udtrækket og standard navngivning for udtræksfilen Derfor er Stinavnet også automatisk udfyldt Klik derefter på indlæs kommunenumre I har fået tilsendt kommunenumrene fra SSI i en fil

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/D_4_1_Statudtraek_EKS12.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • MADS TUTORIALS
  F10 acceptér Se også Specialekoderne er oprettet i Følgeteksten SPECIA Sundhedsstyrelsens oversigt over Specialekoder Opret statistikudtræk med modellen Alle positive dyrkningsprøver MADS MENU RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK PIL NED markér modellen Alle positive dyrkningsprøver eller Speciesliste Begge modeller kan bruges I det følgende er vist Alle positive dyrkningsprøver F12 valg for at vælge modellen Opret udtræksjob eller genanvend tidligere Angiv titel og udtræksperiode på udtrækket og gem med F10 acceptér Hvis du vil gemme jobbet til næste år skal du huske at fjerne markeringen i feltet automatisk sletning Gå til afgrænsning med F4 næste blok markér og vælg først Positive prøver Labdata med F12 valg Sæt et tegn i mark og angiv samtidig at resistens undersøgelse er udført Angiv også at kun første isolat fra patienten inden for en episode på 30 dage skal medtages Gem med F10 acceptér og forlad med F11 exit Vælg nu afgrænsningsparametret Kundegruppe og angiv dé kundegrupper hospitaler prim sekt udtrækket skal medtage Gem igen med F10 acceptér og forlad med F11 exit Afgrænsningen af prøvematerialer afhænger helt og holdent af hvordan I har opbygget jeres prøvematerialegrupper Muligvis skal du vælge de enkelte prøvematerialer fremfor at vælge hele gruppen Blod og Spinalvæske som er vist nedenfor Vælg da afgrænsningsparametret Prøvemateriale og angiv de t prøvemateriale r udtrækket skal medtage Gem igen med F10 acceptér og forlad med F11 exit Afgræns på lignende måde under Species alle de bakterier som skal indgå i udtrækket Klik på knappen Igangsæt udtræk Vent til den røde boks forsvinder Klik på Vis udtræk Du ser derpå en oversigt over udtræk underjob under jobnummeret Har du kun lavet ét udtræk er kun dét synligt Ellers skal du markere det du vil eksportere Vælg det med F12 valg Markér rapportmodellen Indberetning til DANRES Der er nu to muligheder Ud fra de antibiotika der

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/D_4_1_Statudtraek_EKS14.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS TUTORIALS
  blok Tryk på knappen Hent cpr numre udfra CF nummer hvis du vil hente patienter der har fået tildelt et CF nummer i Generel Søgerutine Opret patient CF patienter hentes automatisk Gem med F10 acceptér Tryk på knappen Hent cpr numre udfra flagning hvis du vil hente patienter der har fået tildelt et CF flag Markér flaget og tryk på Udtræk Gem cpr numrene med F10 acceptér Klik på knappen

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/Tutorials/D_4_1_Statudtraek_EKS16.asp?mid=2 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Spørgsmål 09: Tilretning og tilføjelser i mikroskopiprogrammernes opsætning.
  Bakterie og for det andet være knyttet til mikroskopitypen blod ekspektorat parasitter eller urin i programmet Mikroskopiopsætning Koder Laboratoriet Bakterier Mikroskopiopsætning Celletyper skal være oprettet i programmet Celletyper Koder Standardtekster Celletyper og ligesom bakterier knyttet til mikroskopitypen i Mikroskopiopsætning Endelig forudsætter angivelsen af bakterier svampe eller celler at mængdeangivelserne er oprettet i Følgeteksterne MIKBAK og MIKCEL om følgetekster se Koder Standardtekster Følgetekster og knyttet til mikroskopitypen i Mikroskopiopsætning Til slut skal angivelserne Flora Udseende Konsistens Volumen og vurdering være oprettet i henholdsvis Følgeteksterne FLO UDS KON VOL og VUR og knyttet til mikroskopitypen i Mikroskopiopsætning Forskrift for oprettelse 1 Oprette Flora Udseende Konsistens Volumen og Vurdering Man er ikke tvunget til at angive nogle af disse værdier men mangler de eller vil du gerne tilføje nogle flere værdier skal de oprettes i følgeteksterne FLO UDS KON VOL og VUR Det er nødvendigt at oprette dem først før de skal knyttes til den enkelte mikroskopitype i programmet Mikroskopiopsætning Hvis der ikke skal ske yderligere ændringer kan angivelserne knyttes til hver mikroskopitype i Mikroskopiopsætning 2 Hvis du gerne vil oprette bakterier svampe parasitter eller celler er det en forudsætning at du kan knyttet de relevante værdier for mængdeangivelse Mængdeangivelse for bakterier oprettes

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Sporg09.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Spørgsmål 08: Sætte MADS op, så det fungerer med BEP2000.
  f Sti til MADS Der skal angives C BEP2000 exportfiles g Sti fra MADS Der skal angives C BEP2000 importfiles h Sti til logfil Valgfrit i Extension til MADS Der skal angives txt j Extension fra MADS Der skal angives txt k Øvrige felter Behøver ikke at udfyldes dog skal feltet Aktiv vinges af når I er klar til at begynde 5 Opsætning af BEP2000 a Hente overførte data Først skal BEP2000 softwaren sættes til at hente overførte data Det gøres i menupunktet Utilities underpunktet Options fanebladet File Polling De tre markerede felter skal udfyldes som anført På BEP2000 PC en skal oprettes et directory bibliotek på harddisken under C BEP2000 med navnet Importfiles b Åbne assay et I BEP2000 åbnes assayfilerne asy fx Borr G asy og Borr M asy Filer fra Dade Behring er låst så man ikke kan komme til at rette i dem De skal låses op af Dade Behring først Åbn READ i assay Gå ind på ASSAY READ og dobbeltklik på READ i venstre panel c Åbne Report Settings Dobbeltklik på Report Settings Vælg fanebladet Export Kontrollér at der står Text File i højre side dobbeltklik på knappen Settings d Kontrollere Report Settings Det er ikke afgørende hvad der står i de to øverste felter Header fields Selected Data Fields skal indeholde de anførte felter i PRÆCIS samme rækkefølge til og med Well Location sidste obligatoriske felt Det sidste datafelt kan være Quant 1 value og eller Quant 2 value hvis afdelingen ønsker enten en første og eller anden titerværdi på samme analyse eller titerværdien kan være helt udeladt Der kan i stedet for Quant 1 value Quant 2 value angives en anden beregningsværdi der ønskes gemt i tabellen med rå data i MADS Reader Value kan også være navngivet Raw value som det fx sker i eksportfilen se illustration under Tilsvarende kan Quant 1 være navngivet Corrected OD Det afhænger af hvordan det enkelte assay er sat op I analysemasker fanebladet analyselayout angives det om resultatværdien skal med ud på svar se illustration af analysesvar layout så ønskes dette skal rå data altså føres over i MADS I øvrigt kan det være nyttig at have rå data fx ved kvalitetskontrol eller specielle opgørelser Feltet Separator SKAL indeholde et semikolon e Eksportfil Når en BEP kørsel er færdig skrives en ekportfil i BEP2000 export Det er en almindelig tekstfil man kan åbne og skrive ud så man kan checke at formatet er rigtigt Det er denne fil som hentes ind i Mads f 1 Resultatkoder Der er principielt to måder at forholdes sig til opsætningen af assay ets resultatkoder Qualitative Settings Den enkleste er at sætte mapping op i MADS Mikrotiter opsætning ud fra de standard resultatkoder der er i det enkelte assay se billedet ovenfor Når du klikker enkelt klik på Qualitative Settings vises de standardkoder som assay et er sat op til Assay ets standardkoder skal så lægges ind i kolonnen Mapningsværdi se de røde tal i illustrationen til punkt 6 Den

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Sporg08.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Spørgsmål 07: Oprette en valgliste med indikationstekster til feltet indikation i programmet Forside
  oprettes Ønsket undersøgelse nr 999 Det er ligegyldigt hvad den hedder og hvordan de øvrige parametre er sat op I Programmet Indikationstekster skrives indikationstekster ind Da F9 værdiliste i feltet indikation i programmet Forside trækker på listen fra programmet Indikationstekster som kun er tilgængelig når Ønsket undersøgelse 999 er oprettet virker det nu Undersøgelse 999 kan godt anvendes til en anden specifik undersøgelse men så må indikationsteksterne lægges ind på

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Sporg07.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Spørgsmål 06: Opsætning af stempler?
  står da i venstre kolonne for hver prøvematerialegruppe Knyt stemplerne til den rette funktion Type og til den rette Svartype Hvordan prøven rubriceres statistisk hvor besvarelsen kun indeholder et stempel Hvis stemplets Svartype rettes er det nødvendigt at rette bagud i de prøver det er anvendt på af hensyn til statistikken Det skal Flemming gøre Stempeltyperne er oprettet i følgeteksten STP og Svartyperne i følgeteksten STTYP1 De følgetekster må KUN rettes i samråd med Flemming Laborantstempel Dyrkning bakteriologi Analyse Prøveanalyser virologi På illustrationen mangler Typen Lægestempel Kode bogstav er valgfrit dog må det ikke være de anvendte M S L P eller A Lægestemplerne anvendes ved lægekonferering på skærm Typen lægestempler er nødvendig i et papirløst laboratorium Er det allerede besluttet at der skal oprettes nye stempler vil det være en god idé at gøre det nu Knyt nu stemplerne til de prøvematerialegrupper som de skal tilhøre se også punkt a Bemærk Hvis stemplet anvendes på primær menuen i Dyrkningsprogrammet skal det knyttes til alle prøvematerialegrupper og sorteres nederst Problemet kan nemlig være at hvis stemplet fx ingen vækst efter 7 døgn som er tiltænkt fx bloddyrkninger ved en fejl er anvendt på fx ekspektorat kan det så eventuelt ikke

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Sporg06.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Spørgsmål 05: Kontrollere elektroniske forsendelser til/fra MADS.
  Back up for praksis eller C E post Rekvisition EPJ Back up for Hospitalerne Der kan du åbne modtagne pakker Du kan som en sidste ting kontrollere om der overhovedet har været forbindelse til EDI serveren eller EPJ serveren ved at gå ind i C E post Rekvisition Praksis Log for praksis eller C E post Rekvisition EPJ Log for Hospitalerne Der kan du se hvornår og hvordan sidste opkobling

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Sporg05.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive •