archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MODTAGELSE → MANUEL REKVISITION → SERIEGRÆNSER (B.1.3.)
  en prøvetype Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at ændre i en allerede oprettet Prøvetype Prøvetype Søg en eller alle prøvetyper du vil foretage ændringer i

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_1_3_Seriegraenser.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → HENT REKVISITION (B.2.1.)
  springe til nummerfeltet fremfor til Seriefeltet Det sker i KMA oplysninger fanebladet Elektronisk kom feltet Indtastningform ved rekv Idet prøvenummeret angives fremhæves feltet under med teksten Tryk F2 for godkendelse Vent lidt endnu med at godkende rekvisitionen Kontrollere og rette rekvisitionsoplysninger Er der felter hvor oplysningen er obligatorisk men mangler ikke er kendt eller ikke overholder standarden vil de være fremhævet med gult Rekvisitionen kan ikke gemmes i MADS så længe der er en gul markering F9 værdiliste kan bruges i felterne Fejl kan både skyldes forkert registrering ved rekvirenten og mangler i jeres lokale repertoirefil eller kundekartotek Oplysningerne Afsender Modtager Undersøgelse Prøvekat Anat lok Materiale Side og Nummer kan alle rettes Rettelser gemmes med F10 Accepter For tilføjelse af en EKSTRA undersøgelse eller fravalg af undersøgelse Projekttilknytning Bemærkninger og eller Prøvejournal oplysninger se punkt 8 og fremefter Hvis Samtykke nægtet er markeret vil der kun blive sendt svar til rekvirenten og eventuel kopisvar modtager Hverken MiBa EPJ eller andre vil modtage svar Er der anført IUPAC koder NPU koder fra biokemi for undersøgelserne vil de automatisk blive konverteret til MDS koder der hvor mapping er lavet i den landsdækkende MDS tabel Er knappen supplerende oplysninger synlig vil du endvidere kunne se om prøven er rekvireret gennem biokemisk afdeling Oplysninger i feltet Lok detalje BØR flyttes op i kode for anatomisk lokalisation Anat lok og eller Side Ændres der ikke på indholdet i lokationsdetalje flyttes indholdet over til indikationsoplysningerne ved godkendelse af rekvisitionen Igen gemmes rettelser med F10 Accepter Rekvisitions oplysningerne Eventuelle promptbesvarelse herunder indikation og antibiotika før og efter vil også være synlige i den nederste del af oversigten I dyrkningsbilledet vil der være en lilla markering under indikationsoverskriften for disse oplysninger I både Hent rekvisiton Dyrkning og Mikroskopi programmerne vil der være en orange farvemarkering på promptsvar som i de landsdækkende MDS koder har fået knyttet farvemarkering til sig fx ja til patienten har blodig diaré I feltet til venstre for Alder kan du se antallet af prøver for denne patient og dobbeltklikke hvis du vil se patientens prøveoversigt Tilsvarende kan du i feltet til højre for ønsket undersøgelse se antallet af prøver fra patienten med samme ønsket undersøgelse fx at samme patient har for 5 gang undersøges for Parasitter og tarmpat bakt Patientens prøveoversigt vises også hvis du dobbeltklikker i dette felt Længere til højre på samme linje vises datoen for hvornår patienten sidst har fået foretaget samme mikrobiologiske undersøgelse og hvilken pladekategor udsåningskode der er knyttet til MDS koden info til udsåningsrobot Prøvenummer F 000002 14 Nu godkendes rekvisitionen i MADS med F2 Besvar Efter godkendelse vil feltet der førhen havde en rød markerning blive hvidt med teksten Godkendelse er udført Bemærk at der kan komme en alarm i 3 situationer 1 Hvis du har rettet i undersøgelse rekvisition lokalisation og kombinationen MDS koden ikke findes i det landsdækkende repertoire 2 Hvis der er mere end 30 dage mellem prøvetagningsdato og modtagelsesdato Du kan vælge at beholde forskellen lade MADS rette prøvetagningsdato en til 30 dage

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_2_1_Hent_rekvisition.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE › ELEKTRONISK REKVISITION › AUTOMATISK REKVISITION (B.2.2.)
  Hent rekvisition ved at elektroniske rekvisitioner kan nummereres og godkendes automatisk umiddelbart efter scanning af stregkoden hvis den elektroniske rekvisition er uden formelle fejl Derfor henvises iøvrigt til beskrivelsen af Hent rekvisition Det instilles for hver prøvetype pr laboratorieafsnit om der skal anvendes automatisk nummerering via dette program Automatisk nummerering og godkendelse Vælg prøvetype Scan rekvisitionsnummer Hvis prøven er uden formelle fejl vil der blive tildelt prøvenummer og rekvisitionen godkendes

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_2_2_Automatisk_rekvisition.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → UDSKRIV REKVISITIONSLISTE (B.2.3.)
  eller alle elektroniske rekvisitioner udskrives hvis der er behov for det Det er også muligt at gensudskrive elektroniske rekvisitioner som tidligere er blevet udskrevet og som af den grund forsvinder fra denne liste Fra Dyrkning Mikroskopi programmerne og Prøveanalyser kan der bestilles en registreret rekvisition til udskrift som derved lægges på listen i dette program Bemærk at promptsvar også udskrives på rekvisitionen Udskrive elektroniske rekvisitioner Vælg laboratorieafsnit Markér PIL OP NED og vælg F12 valg det laboratorieafsnit hvorfar der skal udskrives elektroniske rekvisitioner Hvis låsesymbolet er grønt åbent kan der udskrives fra den arbejdsplads du sidder ved Er det rødt låst er en anden bruger igang med udskrivning og du får først lov at udskrive fra denne arbejdsplads efter du har klikket på symbolet dvs låst op for udskrivning fra denne arbejdsplads Standardindstillingen af udskrivningsPC sker i programmet Laboratorieafsnit Udskriv en rekvisition Markér PIL OP NED og vælg F12 valg de n rekvisition er der skal udskrives Når den er valgt vil der stå J i kolonne til højre Det kan fra vælges med F12 igen Klik på knappen Udskriv markerede Udskriv alle som ikke er blevet udskrevet Klik på knappen Udskriv alle Udskriv tidligere udskrevede rekvisitioner Klik på knappen

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/b_2_3_udskriv_rekvisitionsliste.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → REKVISITIONER - MANGELOVERSIGT (B.2.4.)
  rekvisitioner ældre end et døgn står på listen når du åbner programmet Så længe markeringen er på rekvisitionsnummer eller cpr nummer kan du bladre mellem rekvisitionerne med Vil du søge rekvisitioner der er mindst X antal dage gamle indsætter du antal dage i feltet øverst til højre og trykker Så kan du nøjes med at gennemse rekvisitioner der fx er ældre end 100 dage inden de slettes Via knapperne Stigende

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/b_2_4_rekvisitioner_mangeloversigt.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → GODKENDTE REKVISITIONER (B.2.5.)
  først og prøvetype separat til sidst eller Afsenderens ydernummer tryk F8 udfør søg Du kan bladre mellem rekvisitionerne med PIL OP NED Af illustrationen herunder fremgår det hvad de enkelte felter dækker over der hvor det kunne give anledning til tvivl Bemærk muligheden for at tilknytte ekstra kolber via knappen Ekstra kolbe Fra Hent rekvisition kan man gå direkte til Godkendte rekvisitioner ved en elektronisk rekvisition hvor første kolbe er

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/b_2_5_godkendte_rekvisitioner.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → UDSKRIV REKVISITIONER I PRøVENR INTERVAL (B.2.6.)
  af prøvenumre der ønskes udskrevet indenfor den valgte prøvetype tryk F8 udfør søg Er der prøvenumre vil de nu fremgå af listen nederst Vælg derpå hvilken listetype de skal vises i på illustrationen er valgt typen Rekvisitionsseddel A5 mode 1 Du kan bladre mellem rekvisitionerne med PAGE UD DN Rekvisitionerne udskrives én på hvert ark Samme sæt rekvisitioner er nu udskrevet på liste typen rekvisitionsliste Du kan bladre mellem rekvisitionerne

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/b_2_6_udskriv_rekvisitioner_i_prv_interval.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MODTAGELSE → ELEKTRONISK REKVISITION → OVERFØR REKVISITION (B.2.7.)
  ikke kan lægges korrekt ind i MADS fx fordi rekvisitionen har et løbenummer som tidligere er anvendt kan rekvisitionen kontrolleres hér Tidligere fremsendte og forlængst registrerede og besvarede rekvisitioner kan også gennemses i deres såkaldte inhouse format eller udskrives i et enklere oversigtsbillede Læse ikke modtagelige rekvisitionspakker eller tidligere rekvisitionspakker Søgning og visning I Blokken Filnavn Dato for modtagelse Overført ser du status på de enkelte rekvisitionspakker Pakkerne indeholder en rekvisition fra samme afsender kunde I nederste blok oplyses det nøjagtige indhold af den ovenfor markerede rekvisitionspakke Vil du som i eksemplet læse tidligere fremsendte rekvisitionspakker skal du starte med at markere i feltet Vis overførte filer Markøren skal derpå placeres i øverste venstre blok og du søger rekvisitionspakkerne frem med F8 Udfør søg Håndtering af fejl Den hyppigste fejl er nok at rekvisitionsnummeret tidligere er anvendt Man bør derfor starte med at gøre kunden opmærksom på at hun han anvender forkert rekvisitionsnummer Derpå er man nødt til at registrere rekvisitionen manuelt Den fejlbehæftede elektroniske rekvisitionspakke slettes således Markér pakken og tast SHIFT F6 slet record og F10 acceptér Bemærk ovenfor at knappen Udskriv giver mulighed for at vise et mere overskueligt billede af indholdet i forsendelsen Edifact meddelelsens segmenter

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_2_7_Overfor_rekvisition.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive