archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MODTAGELSE → ÆNDRE PRØVEOPLYSNINGER → SLET IGANGVÆRENDE PRØVER (B.3.1.)
  du have flere oplysninger på prøven kan du bruge menuen Spørgerutiner NB Hvis det du ønsker er at anonymisere eller slette en allerede godkendt og evt besvaret prøve helt i MADS vil det ikke få konsekvenser for MiBa hvor et forkert prøvesvar fortsat er synligt for lægerne Tilsvarende skal du sikre at håndteringen også er korrekt i forhold til jeres EPJ men det er en lokal løsning der ligger ud over denne manual Procedure for sletning anonymisering af prøven i både MiBa og MADS Søg prøven frem i Forside Notér i prøvejournalen rekvirenten CPR nummeret patientnavn og hvorfor prøven skal anonymiseres Disse oplysninger skal være tilgængelig i MADS også når rekvirent CPR nummer og navn senere er rettet Søg prøven frem i Ret cpr nr Tildel prøven nyt CPR nummer og navn 251248 4916 og Nancy Ann Berggren fiktiv person Hvis I ikke allerede har oprettet en dummy rekvirent så gør det nu Kunder Dummy rekvirenten kan være jeres egen afdeling men SKAL være opsat til kun at modtage papirsvar Søg igen prøven frem i Forside Ret afsenderen til dummy rekvirenten Send et korrigerende svar i stedet for et nyt svar Derved opdateres oplysningerne korrekt i MiBa Søg prøven frem

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_3_1_Slet_igangvaerende_prover.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • MODTAGELSE → ÆNDRE PRØVEOPLYSNINGER → RET CPR-NR (B.3.2.)
  indtastet på prøven rettes kun prøven når CPR nummer rettes Det vil sige at alle prøver hvor CPR nummeret er forkert skal rettes enkeltvis Hvis navn på patient med fuldgyldigt CPR nummer er forkert indtastet på prøven rettes alle prøver på patienten når navn rettes For patienter med erstatnings cpr nr rettes kun prøven uanset hvad der rettes Hvis konstruerede CPR numre accepteres i CPR registret i MADS tilvalgt i

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/B_3_2_Ret_cpr-nr.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • MADS ONLINE MANUAL: C. 2. 1. DYRKNING
  prøvens svarhistorik Svarhistorikken er tilgængelig på samme måde fra både prøveoversigten i Søgeprogrammerne Laboratorieprogrammerne Mikroskopiprogrammerne Dyrkning og Prøveanalyser svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet Ekstern inf Attention Ekstern inf Attention Felterne har ingen generel anvendelse Kontakt systemadministratoren hvis de skal bringes i anvendelse Arbejdsliste Arbejdsliste Dobbeltklik i feltet for at se og eller skrive i arbejdslisten Alternativt får du vist og kan tilføje rette i arbejdslisten via F5 Blok menu Genvej til arbejdslisten fra alle blokke i dyrkningsprogrammet ALT X Dine egne notater i arbejdsliste kan du rette inden for samme dato som du har lavet dem indtil kl 23 59 C 2 1 DYRKNING SIDE 5 Telefonbesvarelse Telefonbesvarelse ønsker kunden telefonbesvarelse kan det være markeret med et kryds her Det er også muligt at dobbeltklikke i feltet for at markere at prøven er ført til telefonbesvarelseslisten OBS prøver OBS prøver Dobbeltklik i feltet for at skrive besked om prøven til en anden mads bruger i afdelingen Den anden bruger vil fra MADS forsiden kunne se at der er besked henvis til kommende afsnit om MADS forsiden Dine egne notater i OBS prøver kan du rette inden for samme dato som du har lavet dem indtil kl 23 59 Stempler ingen vækst De to felter til højre oplyser hvilke stempler der er knyttet til prøven med den status den har p t Er der flere end to stempler kan man scrolle mellem dem Stempler oprettet under rekvisitionen Forside kan ikke ændres men der kan tilføjes nye indtil prøven er besvaret Genvej til Stempler fra alle blokke i dyrkningsprogrammet ALT Z Indikation m v Indikation m v Er der oplyst indikation kliniske oplysninger eller antibiotika før efter vil de optræde i disse felter Er kliniske oplysninger eller ATC kodet antibiotika før efter oplyst vil det være markeret med det lilla felt under indikation Indikation og antibiotika før efter kan tilføjes slettes men kliniske oplysninger og ATC kodet antibiotika før efter er låst Genvej til Indikation fra dyrkningsprogrammets oversigt ALT I Menupunkt Menupunkt Denne primære dyrkningsmenu er forskellige fra afdeling til afdeling Menupunkterne opsættes i programmet I ntern menu KODER SYSTEMET INTERN MENU men det bør altid ske i samråd med Systemadministratoren Vælges med F12 valg et af de punkter hvor der i kolonnen Går ud står Ja vil et endeligt svar gå direkte til udskrivning og udsendelse og dyrkningsprogrammet gør klar til at søge ny prøve af den valgte prøvetype frem F8 Udfør søg viser næste prøvenr eller prøve der venter på registrering og besvarelse alt afhængig af opsætningen for prøvetypen Vælges derimod et af de øvrige punkter gives adgang til nærmere indtastning af aflæsninger med mere Bemærk at vil I tilføje et fast stempel på denne primære menu skal stemplet være knyttet til alle prøvematerialegrupper Menupunkterne og deres rækkefølge kan ændres i samråd med Systemadministratoren hvis der enighed om en bedre opsætning vækst vækst Vælges vækst kan fundne bakterier noteres på prøven Genvej til bakterieoversigten ALT A kan bruges næsten alle steder i dyrkningsprogrammet For brugere som har fået MADS opdateret efter 15

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_2_1_Dyrkning.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LABORATORIUM → PRØVEANALYSER → ANALYSEBESVARELSE (C.3.3.)
  I Ønsket undersøgelse kan analyseundersøgelsen være sat op til at svares ud med en samlet tolkning Undersøgelsestolkninger oprettes i Analysemasker Ved F9 vises de oprettede tolkninger hvorfra en tolkning kan vælges og gemmes Undersøgelsestolkningen kan også være forbundet til udfald af enkelte analysetolkninger i Mikrotiter opsætning således at MADS indsætter en undersøgelsetolkning automatisk ved en bestemt analysetolkning Endvidere kan undersøgelsestolkningen hentes automatisk eller manuelt via knappen Tolk resultat ud fra regler opsat i Opsætning af regler Tryk TAB for at gå til feltet for analysetolkning eller resultatværdi Adenovirus DNA første analyse 1 og 17 Der er to søjler for hver analyse hvor den første søjle er tolkning af det enkelte analyseresultat vist i anden søjle Hvis resultaterne er overført automatisk fra analyseautomaten er det sket på baggrund af opsætningen i Mikrotiter opsætning Ellers tastes tolkning og evt værdi ind Tryk TAB for at gå til næste analyse på prøven Adeno 1 virus DNA anden analyse etc I de efterfølgende rækker kommer de øvrige analyser knyttet til undersøgelsen Disse udfyldes på samme måde som i første analysekolonne Alder Patientens alder vises Er patienten under 2 år vil alderen være fremhævet med rød baggrund Grøn grå feltbaggrund Hvis der er kliniske oplysninger Antibiotika før efter eller promptsvar vil baggrunden være grøn Museklik på feltet for at se de kliniske oplysninger Und Grøn rød grå firkant Grøn firkant markerer at der er registreret resultater på alle andre analyseundersøgelser på prøven som dermed er klar til konferering besvarelse rød firkant markerer at der på prøven er andre analyseundersøgelser som ikke er registreret endnu og registrering af analyseresultater vil ikke gøre prøven klar til konferering besvarelse grå baggrund markerer at der ikke er andre analyseundersøgelser på prøven som dermed er klar til konferering besvarelse Andre oplysninger og muligheder E tiket Udskriv en stegkode label med

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_3_3_Analysebesvarelse.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LABORATORIUM → MANUEL PRØVEBESVARELSE → LÆGER → SVARKONFERERING (C.4.1.1.)
  resistensplader som prøven er sat op til i Dyrkning Klik på en af bakterie rne Oplysninger om sero fagtype og fryserposition oplyses Sætte prøven i Venteposition indtil yderligere afklaring Klikke i feltet V entepos hvorefter navn cprnummer og prøvenummer får gul baggrund Sende prøven tilbage i arbejde Klik på feltet Status hvorefter du automatisk også ledes over i arbejdslisten for prøven Luk Stor konfereringsoversigt med F11 exit Oversigten Rekvisitions prøveoplysninger Navn Nancy Berggren Dato for prøveafsendelse 03 03 11 Klokkeslet for prøveafsendelse 23 01 cprnummer 251248 4916 Prøvenummer Ø 000100 11 Dato for prøvemodtagelse 04 03 11 Dato for prøvebesvarelse 04 03 11 Antal prøver for aktuelle patient 92 Antal svar for aktuelle prøve 2 Rekvirent Afsender Intensiv afdeling I Skejby Århus Universitetshospi Svarmodtager Infektionsmedicinsk afdeling Skejby Århus Uni Prøvemateriale Podning Anatomisk lokalisation Albue Status på prøven Laborant færdig ES Hvis svaret er foreløbigt vil bunden blive grå og teksten rød nyt pr 21 1 2014 Klik på knappen vil føre prøven tilbage i arbejde og du føres over i arbejdslisten på prøven Ønsket undersøgelse r Dyrkning og resistens lilla kasse viser at der er flere indikationer end anført i feltet under Det kan fx være prompt besvarelser Dobbeltklik på feltet eller på knappen indikation m v for at se yderligere indikationer Indikation Testprøve til EPJ Antibiotika før pen Antibiotika efter pen Oversigten Mikroskopioplysninger Medtages Markering betyder at mikroskopiresultater medtages på svaret Dato for mikroskopiregistrering 040311 Mikroskopistrøg Mikroskopifund Materiale Vurdering Flora Bakteriefund ved mikroskopi Cellefund ved mikroskopi Pladeepithelceller 1 Oversigten Bakterie og resistensoplysninger Klik på knappen 0 for at få vist resistensoversigt for denne bakterie og patient Bakterie udskrives på svar hvis feltet er vinget af Tallet 1 angiver bakteriens rækkefølge i svaret Vælger du tallet med F12 valg eller klikker på det får du adgang til at ændre antibiotika til besvarelse Bakterienavn og mængde på svar 1 Staph aureus Enkelte 2 Enterokokker Spredte Visningsoversigt med hver bakteries resistenser der går med på svar Svarbemærkning som følge af resistensregel for markeret bakterie bakterie 1 Meticilin multiresistent stamme MRSA Resistensoversigt for denne bakterie hos denne patient Resistensregistrering på bakterien Oversigten øvrige oplysninger Bemærkninger til prøven Prøven skal sættes i arbejde for at ændre på bemærkninger til svar Stempler 139 Ikke mrkt med stregkode 147 Multiresistent st MRSA Prøven skal sættes i arbejde for at ændre på stempler Flagikon vises hvis der er flag på patienten Dobbeltklik på flaget fører dig til patientjournalen hvorfra flag lægges på patienten Knappen Endelig svar Et foreløbigt svar se svarstatus feltet kan via knappen ændres til et endeligt svar Knappen Vis pop up alarmer er synlig hvis svaret har udløst en notabene alarm i laboratorieprogrammet Klik på knappen for at se alarmen Arbejdsliste via ALT x eller dobbeltklikke på teksten Arbejdsliste Skal prøven telefonbesvares klikker du på Telefonbesvarelse eller ALT g t OBS Prøver besked til en kollega vedr prøven ALT 3 Indikation m v ALT i Vis svaret som det indholdsmæssigt vil være for rekvirenten ALT c Vis akkumulerede svar ALT d Telefonbesked ALT 1

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_4_1_1_Svarkonferering.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LABORATORIUM → MANUEL PRØVEBESVARELSE → BIOANALYTIKER-LÆGER → TELEFONBESVARELSE (C.4.2.3.)
  du selv har besvaret nyt pr 12 8 2011 Registrere telefonbesvarelse På illustrationerne er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at registrere Telefonbesvarelse Laboratorieafsnit Laboratorieafsnit Marker og vælg med F12 valg det laboratorieafsnit hvorfra prøver til telefonisk besvarelse venter I kolonnen til højre ser du hvor mange prøver der venter på at besvares telefonisk Prøveoversigt Prøveoversigt Listen er en oversigt over de prøver der venter på at besvares telefonisk Der kan altså ikke rettes i prøveoplysningerne hér Når prøven er besvaret forsøgt besvaret eller telefonbesvarelsen skal annulleres markeres prøven på listen og der tastes F2 Besvar Vælg fra besvarelsesmenuen den relevante mulighed Ekstra oplysninger på prøven får du på den markerede prøve enten ved at taste F12 valg for at vise svar eller vælge stor Konfereringsbillede fra menuen Spørgerutiner tastgenvej ALT S K Luk konfereringsbilledet med F11 exit for at vende tilbage til telefonbesvarelsen Bemærk at det nu også er muligt at se om prøven er knyttet til et projekt og hvem der har sendt prøven til telefonbesvarelse

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_4_2_3_Telefonbesvarelse.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LABORATORIUM → MANUEL PRØVEBESVARELSE → LÆGER → LÆGEKONFERENCE (C.4.1.4.)
  og så længe markeringen er i cpr navn eller datofelterne bladrer du mellem patienterne med PIL NED OP Du kan også ændre datointervallet og søge notater frem fra ny periode med F8 udfør søg Holdes musen over farvemarkering under flaget vises flagbilleder flagtyper Prøveoversigten bakteriefund og analyseresultater svarer til dem der vises andre steder i MADS fx i Søgerutiner Bemærk at der er direkte adgang til Miba for den aktuelle

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_4_1_4_Laegekonference.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • LABORATORIUM → MANUEL PRØVEBESVARELSE → BIOANALYTIKER → PAPIRKONFERERING (C.4.2.1.)
  PIL OP NED og vælg med F12 valg prøver fra et laboratorieafsnit Papirkonferering vælg undersøgelse Skriv undersøgelseskoden og søg prøver herunder til konferering med F8 udfør søg Papirkonferering Påbegynd visning af svar Påbegynd visning af svar med F10 Accepter Papirkonferering Visning af svar Er der flere svar bladrer du ned igennem dem med PAGE DOWN Papirkonferering Send svar til udskrivning udsendelse Send svar til udskrivning udsendelse med F2 Besvar Fortryde

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/C_4_2_1_Papirkonferering.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive