archive-dk.com » DK » M » MADSONLINE.DK

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • RAPPORT → STATISTIK → RAPPORTGRUPPER - KONFERENCELISTE (D.4.5.)
  kan et job også knyttes til de oprettede rapportgrupper Oprette ændre rapportgruppe Tast ledigt gruppenr i eksemplet hedder de to oprettede grupper 1 og 2 ENTER Beskriv Grupperapporten F4 næste blok for at gå til nederste blok Modtaget fra til indsættes automatisk som dags dato Tryk F9 værdiliste for at tilknytte første statistikudtræks job Vælg fra listen Dato modtaget fra til vil være den der er angivet oprindeligt i statistikudtræksjobbet

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_4_5_Rapportgrupper_konferenceliste.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • RAPPORT → VEDL. RAPPORTER/STATISTIKKER → OPDAT. STAT. RECORDS (D.5.1.)
  programmet Opdatering af statistikrecords opdateres alle indtastninger der medtages i perioderapporter Det statistiske udtræk bliver altså kun korrekt hvis du husker at opdatere records forinden I nogle opsætninger af MADS sker denne opdatering dog automatisk Spørg den MADSansvarlige Opdateringen af statistikrecords Når du har åbnet menupunktet trykker du F10 acceptér hvorved statistikrecords opdateres Dags dato indsættes derefter automatisk i feltet sidst opdateret den som næste gang du opdaterer indeholder den

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_5_1_Opdat_stat_records.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT → VEDL. RAPPORTER/STATISTIKKER → FORESPØRGSEL STATISTIKRECORDS (D.5.2.)
  stedet i det program hvori record en er oprettet hvilket oftest betyder rekvisitionsprogrammet Forside Forespørge på statistikrecord Indtast en værdi typisk prøvenr for record en eller søg på variabler indtil du har fundet den aktuelle records Tryk F7 angiv forespørgsel dernæst søgenr værdi og sidst F8 udfør søg hvorefter der kan bladres gennem records hvis der er flere med PIL NED OP Nu kan du kontrollere værdierne for den enkelte

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_5_2_Forespoergsel-statistikrecords.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT › VEDL. RAPPORTER/STATISTIKKER › RAPPORTTYPER (D.5.3.)
  fra statistikudtræk Når en rapporttype er oprettet kan den knyttes til en udtræksmodel i programmet Statistikmodel Ændre en rapporttype På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links henvisning til forskriften nedenfor TAB markerer og ENTER eller muse klik på feltet aktiverer linket der bringer dig frem til feltets forskrift Feltnavn Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen Forskrift for at oprette en rapporttype Forskrift for at genanvende eller ændre en allerede oprettet rapporttype Rapportidentitet DANRES Rapportidentitet er defineret af MADS administratoren Kan ikke ændres Søg alle rapporttyper frem med F8 udfør søg Rapportens navn Indberetning til DANRES Er oprettet af MADS administratoren Kan principielt ændres Det er dét du genkender rapportmodellen på når du skal udskrive et statistikudtræk Udskriftsprogram danres Udskriftsprogram defineret af MADS administratoren Kan ikke ændres Formnavn FORMS Formnavn er defineret af MADS administratoren Kan ikke ændres Stiangivelse m Stiangivelse anvendes hvis udskrifstprogrammet laver en fil Kan ændres men til visse udskrifter må man ikke ændre filnavnet spørg MADS udviklergruppen Filnavn Fil Er oprettet af MADS administratoren Kan ændres men til visse udskrifter må man ikke ændre filnavnet spørg MADS udviklergruppen Rapportbeskrivelse Danner XML fil med Er oprettet af MADS administratoren Bør ikke ændres men det er muligt

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_5_3_Rapporttyper.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT → VEDL. RAPPORTER/STATISTIKKER → STATISTIKMODEL (D.5.4.)
  statistikmodellen Søg alle rapporttyper frem med F8 udfør søg Markér en fil og gå ned i næste blok F4 næste blok for at se hvilke rapporttyper der er knyttet til modellen Hvis du vil tilføje en rapporttype til en statistikmodel kan du se tilgængelige rapporttyper med F9 værdiliste Vælg fra værdilisten og gem med F10 acceptér Du bør diskutere dette med MADS udviklergruppen inden Hvis du vil fjerne en rapporttype

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/D_5_4_Statistikmodel.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT → STATISTIK → STATISTIKUDTRÆK: UDTRÆKSMODELLER (D.4.1.)
  statistisk fund record pr rekvisition Afgrænsningsparametret Anatomisk lokalisation skal indeholde mindst én anatomisk lokalisation Liste over prøvematerialegrupper Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data prøvematerialegruppe oplysning knyttet til hver rekvisition I udtrækket er der derfor et statistisk fund record pr rekvisition Afgrænsningsparametret Prøvematerialegrupper skal indeholde mindst én prøvematerialegruppe Liste over undersøgelsestyper Udtræksmodellen tager udgangspunkt i administrative data grundoplysninger knyttet til hver ønsket undersøgelse I udtrækket er der derfor et statistisk fund record pr undersøgelsestype Bemærk Er prøven undersøgt for flere af de undersøgelser som der søges på i udtrækket kan prøven altså tælle med flere gange Afgrænsningsparametret ønsket undersøgelse skal indeholde mindst én undersøgelsestype Species liste Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata oplysninger der er kommet til i laboratoriet vedrørende species I udtrækket er der derfor et statistisk fund record pr species Bemærk Indeholder prøven flere angivne species som søges i udtrækket vil prøven tælle flere gange Afgrænsningsparametre Species skal indeholde mindst én Du vil typisk anvende denne model når du søger antallet eller fordelingen af én eller flere specifikke species i en given periode og eller inden for én eller flere afdelinger eller fx resistensudviklingen i én eller flere afdelinger I dit udtræk får du IKKE oplyst alle species som er fundet i de medtagne prøver men altså kun de species du specifikt søger på Denne udtræksmodel er sammen med Alle positive dyrkningsprøver og Mikroskopi de eneste hvor bakterie og resistensoplysninger kan eksporteres som kommasepareret fil til fx regneark For denne model gælder specielt at afgrænsningsparametret Species giver mulighed for at udtrækket kun tager første isolat fra patienten samt at der angives hvor mange dage i episodevinduet der skal gå før en ny episodes første isolat skal medtages Bemærk at antallet af dage i en episode gælder fra sidste dag isolatet findes til næste dag det genfindes Der gælder også specielt at det er muligt kun at få vist prøver bakterier som findes i fryser kartoteket Som en sidste særlig mulighed for udtræksmodellen Speciesliste er der lavet en rapporttype Fryseoversigt for udtrukne bakterier der giver et udtræk af de udtrukne bakteriers fryserplacering Alle positive dyrkningsprøver Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata oplysninger der er kommet til i laboratoriet knyttet til positive bakteriologiske prøver I udtrækket er der derfor et statistisk fund record pr bakteriologisk isolat Der skal markeres i afgrænsningsparametrene at der vælges blandt positive prøver Du vil typisk anvende denne model når du søger fordelingen af species i prøver fra en given periode og inden for én eller flere afdelinger eller fx resistensudviklingen i én eller flere afdelinger I dit udtræk får du oplyst alle species som er fundet i de medtagne prøver Denne udtræksmodel er sammen med Species liste og Mikroskopi de eneste hvor bakterie og resistensoplysninger kan eksporteres som kommasepareret fil til fx regneark Liste over enkelte analyser Udtræksmodellen tager udgangspunkt i laboratoriedata oplysninger der er kommet til gennem analyser knyttet til hver analyse i en virologisk undersøgelse I udtrækket er der derfor et statistisk fund record pr virologisk analysefund Afgrænsningsparametret Analyser skal indeholde mindst én analyse Udtræksmodellen er

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Statudtraek_modeller.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT → STATISTIK → STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.)
  dem Alle prøver på patienten hvor der fra nedenstående rekvirenter For Udtræksmodellen Afsenderliste og KUN den model er det også muligt at angive at udtrækket samtidig skal indeholde alle øvrige hospitalsprøver fra alle andre afdelinger på patienten i samme periode Prøvemateriale Udtrækket begrænses til de records med de n prøvemateriale r der lægges ind her Værdiliste F9 liste findes Anatomisk lokalisation Udtrækket begrænses til de records med de n anatomisk e lokalisatione r der lægges ind her Værdiliste F9 liste findes Prøvenummerliste Prøvenr Udtrækket begrænses til de records med de n prøvenummer prøvenumre der lægges ind her Næste prøvenummer lægges ind længere nede efter ENTER eller PIL NED Hent prøvenumre fra tekstfil Prøvenumrene skal være linjeadskilte og hvert nummer skrevet med type første og prøvenummer dernæst fx P0312345 Enkeltanalyser Analyse 1 kolonne Vælg analysegruppe Værdiliste F9 liste findes Analyse 2 kolonne Vælg analysen som udtrækket skal begrænses til Værdiliste F9 liste findes Resultat Vælg analyseresultat hvis der kun er analyser med et bestemt resultat der ønskes i udtrækket Værdiliste F9 liste findes M Modifikationstegn skal indsættes hvis analyseresultat værdien skal indgå som begrænsende parameter i udtrækket Værdiliste F9 liste findes Værdi Resultat værdi Stempler Udtrækket begrænses til de prøver hvorpå de t angivne stempel stempler er lagt på Værdiliste F9 liste findes Ønsket undersøgelse Undersøgelse Udtrækket begrænses til de prøver der ønskes de n angivne undersøgelse r på Tolkning Undersøgelse skal være angivet Udtrækket begrænses til de prøver hvor et svar på en analyseundersøgelse er angivet med den angivne tolkning Værdiliste F9 liste findes SÅFREMT der i Analysemasker er angivet tolkninger for undersøgelsen Species Nr Angiv et unikt nummer fx 1 for den første bakterie 2 for næste osv der knytter evt resistensmønster til den enkelte bakterie Bak Udtrækket begrænses til prøver med de n bakterie r som angives her Værdiliste F9 liste findes og der kan vælges flere bakterier på én gang fra den Rel mgd Udtrækket begrænses til prøver med bakterien i netop den angive relative mængde Abs Der kan IKKE laves afgrænsning på absolut mængde Eksporteres udtrækket i en kommasepareret fil medtages mængdeangivelserne dog Kolber Udtrække begrænses yderligere til blod prøver med bakterien i 1 1 eller 1 2 eller 2 2 osv kolber I fryser Udtrækket Begrænses til bakterie som befinder sig i fryser kartoteket Analyse nedre blok For hver bakterie kan angives om der skal findes prøver hvor en bestemt resistens og eller forgæring er tilstede Angiv antibiotika og husk at angive SIR værdi Værdiliste F9 liste findes Bemærk Tolkningen SIR eller resultatværdi er styrende Søger du bakterier som er testet mod forskellige antibiotika med samme SIR fx E coli hvor Cipro eller Ampi er 0 resistent tælles bakterien kun hvor begge er opfyldt Derfor skal bakterien angives første gang Nr 1 ved søgning på dem som er 0 til Cipro og en gang mere Nr 2 for 0 til Ampi Anderledes er det med søgning på alle følsomheder for samme antibiotika Her kan bakterien skrives én gang mens alle SIR skal nævnes på hver

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Statudtraek_parametre.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • RAPPORT → STATISTIK → STATISTIKUDTRÆK: RAPPORTTYPER (D.4.1.)
  ønsker medtaget Lang dato øverst angiver hvor længe tilbage der skal medtages bakterier og analyseresultater Lang dato nederst angiver fra hvornår patientjournal notater skal medtages Konferenceliste side 1 viser hvilke patienter der er med i konferencelisten og på hvilken side patientens oplysninger begynder De efterfølgende sider indeholder pr patient bakterieoversigt analyseoversigt og patientjournal i en valgt periode lang dato samt prøver i den valgte periode kort dato Kvalitetssikring af svarudskrivning Viser besvarelsen af de udtrukne prøver Første billede er en oversigt der viser hvor antal svar fra hvert laboratorieafsnit De næste billeder viser hver svar som det kunne se ud hos kunden Parameterudskrift Parameterudskrift viser hvilke afgrænsninger du har lagt på dit udtræk Det kan være en god idé at bruge det som dokumentation for hvad du har gjort Svartidsoversigt Besvarelsesstatistik for negative prøver hér bloddyrkninger fra intensiv afdeling Udskrift af patienter og isolater Du kan vælge hvordan data skal sorteres Udskrift af antal isolater og patienter i det valgte udtræk vises som antal og procentuel andel af isolater og patienter Udskrift af prøver pr patient Den klassiske visning af oplysninger på prøven Er kun relevant når et mindre antal prøver er fundet Udtræk af bakterie skrives i en kommasepareret fil Når udtrækket skal eksporteres som kommasepareret fil får du først en række muligheder for at medtage ændre oplysninger i selve rapportfasen Angiv yderligere muligheder og angiv hvor tekstfilen skal gemmes sti Angiv også teksfilens navn og endelse altid txt i stien Bemærk at typning og kolbeoplysninger også kan medtages Såfremt oplysninger kan sendes fra bloddyrkningsautomaten vises følgende kolbeoplysninger når det er valgt kolbenummer status på kolben antal timer til kolben bliver positiv Time to detection tidspunkt for kolben sættes i automat Load time og tidspunkt for hvornår den tages ud af automat Final time Programmet kan kun anvendes ved

  Original URL path: http://www.madsonline.dk/MADSOMAN/Statudtraek_rapporttyper.asp (2016-04-28)
  Open archived version from archive