archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afbrænding af haveaffald | Odsherred Kommune
  skal følgende mindste afstande overholdes 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer større oplag af fx bearbejdet træ plast brændbar emballage oplag af brandfarlige væsker F gas trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer 30 meter fra nåletræsbevoksninger lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation herunder brandbare markafgrøder Afstandene fordobles i vindens retning Vilkår for afbrænding af rent og tørt træ på bålpladser Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser til hygge og lejrbål Dit bål må ikke være generende for dine omgivelser Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person der er fyldt 18 år Du må først tænde bål ved solopgang og du skal slukke dit bål senest en time efter solnedgang Ved afbrænding skal du overholde følgende afstande Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag Mindst 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale Mindst 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af fx let antændelige stoffer større oplag af bearbejdet træ plast brændbar emballage oplag af brandfarlige væsker F gas trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer Mindst 30 meter fra nåletræsbevoksninger lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation herunder brandbare markafgrøder I vindretningen fordobles afstandene Bestemmelsen gælder for hele kommunen Vilkår for afbrænding af sankthansbål Afbrænding af sankthansbål er som udgangspunkt tilladt overalt i kommunen På beskyttet natur skal kommunen dog altid give en dispensation først kontakt Naturteamet Sankthansbålene må tidligst lægges op 1 uge før afbrænding Er der en periode med tørke vil der eventuelt være udstedt et generelt afbrændingsforbud som vil være annonceret i dagspressen Er det for vådt til at afbrænde sankthansbål sankthansaften vil man kunne aftale en senere afbrændingsdag med brandvæsnet Der gives kun tilladelse til at afbrænde én uge efter sankthans og bålet skal være slukket inden solnedgang Afbrænding må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne Afbrændingen skal ske under konstant tilsyn af en person der er fyldt 18 år Ved afbrænding af sankthansbål skal følgende mindste afstande overholdes 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag 60 meter fra brandbare markafgrøder 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af fx let antændelige stoffer større oplag af bearbejdet træ plast brændbar emballage oplag af brandfarlige væsker F gas trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer 200 meter fra nåletræsbevoksninger lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation Har du spørgsmål eller er du i tvivl om dit sankthansbål er lovligt så kan du altid kontakte Natur Miljø og Trafik Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/affald-og-genbrug/afbraending-af-haveaffald (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Afdelinger i Omsorg og Sundhed | Odsherred Kommune
  Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Udskriv Del Afdelinger i Omsorg og Sundhed Du finder centres forskellige afdelinger i menuen til venstre Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal kort renovation job Storskrald genbrugsstation affald ofte 21 rute 21 pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/afdelinger-i-omsorg-og-sundhed (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Affald og genbrug | Odsherred Kommune
  Byggeaffald Farligt affald Boliganvisning Min bolig Ejendomsavancebeskatning Byggeri Grunde til salg og leje Grundejerforeninger Energi og vand Byfornyelse og arkitektur Odsherred på kort Udskriv Del Affald og genbrug På disse sider kan du læse mere om hvornår du får hentet dit affald om storskrald genbrugsstationernes åbningstider og ikke mindst genbrug Se mere her hvis du vil Se hvornår dit affald bliver hentet Mangler at få hentet dit affald Mangler at få hentet storskrald Mangler at får hentet aviser metal og batterier Bestille en ekstra skraldespand Skraldespand er i stykker Se takster for affald Hent Affalds og ressourceplan 2014 2019 Regulativ for husholdningsaffald Relaterede sider Bioaffald helårs Byggeaffald Hvis du har sommerhus Hvis du bor i helårsbolig Erhvervsaffald Sådan henter vi dit affald i 2016 gælder kun helårsboliger Fra den 1 januar 2016 henter vi dit affald i nye uger Det betyder hvis du har fået tømt i ulige uger i 2015 får du i 2016 tømt i lige uger hvis du har fået tømt i lige uger i 2015 får du i 2016 tømt i u lige uger Årsagen er at der ved årsskiftet 2015 2016 er 2 ulige uger efter hinanden Vi henter selvfølgelig stadig dit affald hver 14 dag og samme dag i ugen Video of Odsherred affald Den lille grønne 2016 Læs alt det du bør vide om affald Sorteringsguide Se her hvad du må smide ud som bioaffald Sorter bioaffald Gitte Værdi gi r gode råd på facebook Genbrugsstationer Find nærmeste genbrugsplads og se åbningstider Batterier og grundvand Smid ikke batterier i skraldespanden Kend dit affald Kend forskel på dit affald det nytter at sortere Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation job rute 21 pas Storskrald kort renovation ofte 21 svømmehal affald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/affald-og-genbrug (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Affaldsprodukter til jordbrugsformål | Odsherred Kommune
  indeholde tungmetaller eller andre miljøfremmede stoffer og anvendelsen er derfor underlagt en række restriktioner Anvendelse af visse affaldsprodukter kræver en udspredningstilladelse fra kommunen Slambekendtgørelsen Affaldsprodukter der er optaget på bilag 1 i slambekendtgørelsen kan anvendes til jordbrugsformål i følge bekendtgørelsens regler uden forudgående tilladelse Der er fastlagt grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer Affaldsproducenten skal sende kopi af leveringsaftale deklaration for affaldsproduktet og kort over udspredningsarealet til brugers kommune senest 8 dage før levering af affaldet Bruger skal overholde regler om opbevaring udspredning og dosering af affaldsproduktet Slam og andre affaldsprodukter der tilføres jord skal anvendes som gødning og indgå i gødningsplanlægningen Anvendelse af affaldsprodukter må ikke give anledning til forurening eller væsentlige gener Bioaskebekendtgørelsen Bioaske fra en enkelt eller få husstande er ikke omfattet af bekendtgørelsen når asken tilbageføres til egne arealer hvor biomassen kommer fra Bioaske kan udspredes i følge bekendtgørelsens regler uden forudgående tilladelse Der er fastlagt grænseværdier for tungmetaller Askeproducenten skal sende kopi af leveringsaftale og deklaration for affaldsproduktet til brugers kommune senest 8 dage før levering Bruger skal overholde regler om opbevaring udspredning og dosering af bioasken Aske der tilføres jord skal anvendes som gødning og indgå i gødningsplanlægningen Anvendelse af bioaske må ikke give anledning til forurening eller væsentlige gener Udspredningstilladelse Ønsker du at anvende et affaldsprodukt til jordbrugsformål der ikke er opført på bilag 1 i slambekendtgørelsen kræver det forudgående tilladelse fra kommunen Tilladelse kan gives efter miljøbeskyttelseslovens 19 Kommunen skal fastsætte vilkår om at reglerne i slambekendtgørelsens kapitel 3 9 gælder herunder bestemmelsen om at affald til jordbrugsformål ikke må indeholde væsentlige mængder af miljøskadelige stoffer Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene eller fastsætte yderligere vilkår Kommunen afgør om der kan gives tilladelse efter en konkret vurdering af både affaldsproduktet og miljø og sundhedsforholdene på de arealer hvor affaldet ønskes anvendt Spørgsmål Kontakt Team Miljø miljoe odsherred dk 59 66 60 35 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald rute 21 pas genbrugsstation ofte 21 kort renovation job svømmehal

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/landbrug-og-dyrehold/husdyrgoedning-og-affaldsprodukter/affaldsprodukter-til (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aflastningsplads for ældre - Takster | Odsherred Kommune
  Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Udskriv Del Aflastningsplads for ældre Takster Aflastningsplads for ældre 2016 Aflastningsplads kost leje og vask pr døgn 140 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald Storskrald genbrugsstation job renovation pas rute 21 svømmehal kort ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/aflastningsplads-aeldre-takster (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aflastningspladser | Odsherred Kommune
  Du har mulighed for at få et aflastningsophold hvis du eller dine pårørende har behov for aflastning i en kortere periode Hent Aflastningsophold med afklarende vurdering Kvalitetsstandard Aflastningsophold på Grønnegården Kvalitetsstandard Hvad er aflastning Du kan blive tilbudt aflastning hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og du bliver passet af din ægtefælle eller andre nærtstående familiemedlemmer Når du kommer i aflastning får du mulighed for genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom Varigheden af aflastningen aftales individuelt afhængig af opholdets formål men som udgangspunkt max tre uger Tilbuddet ydes under hensynstagende til dine egne ressourcer på en måde der hjælper dig med at klare det meste selv Læs mere om vores aflastningspladser Hvem kan tilbydes aflastning Borgere hvis behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i eget hjem og hvor indlæggelse ikke er nødvendig Borgere hvis pårørende i en periode har behov for aflastning Borgere hvor der er behov for en vurdering af plejebehovet Hvordan kommer jeg på aflastning Du eller andre med samtykke fra dig kan henvende sig til Visitationsteamet Hvis din ansøgning bliver godkendt vil du modtage et brev med praktiske oplysninger om dit ophold Hvordan sker vurderingen Visitation og Hjælpemidler vurderer Årsag til ansøgning om aflastningsophold Formål med opholdet Varighed af opholdet Visitation og Hjælpemidler sikrer at relevante oplysninger om dig videregives til aflastningsstedet Kan jeg blive kørt til aflastning Du skal selv sørge for transport til og fra dit aflastningsophold Du skal også selv betale udgifterne for transporten Kontakt Visitationsteamet Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation renovation svømmehal rute 21 ofte 21 Storskrald kort job affald pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/bolig/aflastningspladser (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aftaler om honorering af tillidshverv | Odsherred Kommune
  kommunen Direktionens strategi Strategiplaner for fag og fællescentre Resultataftaler 2013 Aftaler om honorering af tillidshverv Forhåndsaftaler Udskriv Del Aftaler om honorering af tillidshverv Dansk Socialrådgiverforening Bibliotekarforbundet 3F DLF Odshererds Lærerkreds Dansk Musikpædagogisk Forening Teknisk Landsforbund BUPL Dansk Psykologiforening IDA Ingeniørforeningen i Danmark Socialpædagogernes Landsforening Magisterforeningen DJØF HK Deltidsansatte Brandfolk Kost og Ernæringsforbundet LVU Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 affald Storskrald rute 21 renovation job pas genbrugsstation kort svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/aftaler-om-honorering-af-tillidshverv (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • aftenskole.nu | Odsherred Kommune
  jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Udskriv Del aftenskole nu Relaterede sider Vejledning til aftenskoler Vejledning til pensionister Pensionisttilskud Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald kort job affald rute 21 pas ofte 21 genbrugsstation svømmehal renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/aftenskolenu (2016-02-06)
  Open archived version from archive •