archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Team på tværs
  dig Individuelle samtaler gerne i eget hjem Gruppeforløb med relevante temaer motion i form af hockey cirkeltræning badminton boksetræning Vi hjælper dig med at Udvikle tilbud til dig med fokus på at få troen og håbet tilbage Udtrykke og udrede barrierer der står i vejen for uddannelse og arbejde Være mentor livline når der du skal starte på uddannelse arbejde eller praktik for at sikre fremmøde Arbejde med at tage

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/895782 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Handicap
  Forside Borger Voksne Handicap Handicap Handicap Billede af tolk i arbejde Her kan du læse om transport for personer med handicap hjælpemidler personlig hjælp og meget mere Klik på spotboksene

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/892958 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Handicapkørsel
  bevægelseshæmmet og ikke kan benytte offentlige transportmidler hvis du bruger kørestol eller andet ganghjælpemiddel der er bevilliget af kommunen Ordningen er kun beregnet til private formål som familiebesøg indkøb og lignende Ordningen kan ikke bruges til besøg hos læge sygehuse fysioterapi og tandlæger Ansøgning Ansøgningsskema som kan findes her på siden skal udfyldes og sendes til Borgerservice Hvis kommunen bevilliger kørselsordningen videresendes skemaet til Flextrafik hos Movia hvorfra du får

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/892959 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Transport for personer med handicap
  uger efter afgørelsen klage til Rigspolitichefen Rigspolitichefen nyt vindue 14 Storebælt Handicap Du kan søge om at få rabat når du skal køre over Storebæltsbroen Det hedder Storbælt Handicap Prisen for en enkelttur med rabat er 178 60 kr 2015 og 182 40 kr 2016 Oven i de 5 procent BroBizz rabat som alle kan få kan du som borger med handicap få yderligere 20 procent rabat 2016 Du skal først have en BroBizz aftale Det koster 200 kr 2016 i depositum Derefter søger du om en Storebælt Handicap aftale hos Danske Handicaporganisationer Storebælt Handicap nyt vindue 15 Danske Handicaporganisationer om Storebælt Handicap nyt vindue 16 Ledsagekort til kollektiv transport Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog metro og busser Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet Kortet koster 200 kr 2016 og er gyldigt i tre år Du skal selv søge igen når kortet skal fornyes men hvis du har en varig funktionsnedsættelse behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer som administrerer ordningen og det er der du kan få svar på dine spørgsmål og kan søge om kortet Ledsagekort nyt vindue 17 Kørestole elscootere og trehjulede knallerter Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap som gør det svært eller umuligt for dig at færdes kan du søge om at låne en kørestol en eldreven kørestol en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler Kørekort ikke nødvendigt Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående Elscootere elcykler og elkørestole betragtes som cykler Du behøver ikke et kørekort hvis du kører under 30 km t Hvis du kører under 6 km t betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet Hvis du kører over 6 km t betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen Husk lys når det er mørkt diset eller tåget På borger dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder Hjælpemidler og forbrugsgoder 18 Praksisnyt om gangdistance nyt vindue 9 I lufthavnen Hvis du er bevægelseshæmmet synshandicappet har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov Trafikstyrelsen oplyser om rejseplanlægning at komme rundt i lufthavnen at komme ombord i flyet om ankomsten om dine rettigheder samt om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler hvis de bliver beskadiget Flyve med handicap nyt vindue 19 Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis kommunen fastholder sin afgørelse bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH kan give dig uvildig rådgivning når din sag

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894280 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder
  støttekorsetter og bandager parykker brystproteser stomihjælpemidler kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling dvs at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel og kommunen giver støtte til resten Se fx Tilskud til ortopædisk fodtøj Tilskud til ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj hører til gruppen af kropsbårne hjælpemidler Du skal søge om kropbårne hjælpemidler digitalt Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket Du kan søge tilskud men der er en egenbetaling Egenbetaling for ortopædisk fodtøj For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 470 kr 2016 For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 840 kr 2016 Tilskud til høreapparat Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er at du er blevet undersøgt rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge Du kan vælge om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige Et apparat fra det offentlige er gratis For ansøgninger fra privat forhandler udgør tilskuddet Høreapparat på 1 øre på op til 4 032 kr 2016 Høreapparat på 2 øre på op til 2 356 kr 2016 Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse kan du kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år Du skal søge om tilskud før du køber apparatet og den private forhandler skal være godkendt Det er regionen som yder tilskuddet Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen Læs mere under helbredstillæg Du kan se de aktuelle ventetider på undersøgelse på venteinfo dk På Sundheds og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om høreapparater Helbredstillæg 9 venteinfo dk nyt vindue 10 Høreapparater nyt vindue 11 Batterier er gratis Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside Batterier høreapparat nyt vindue 12 Hvis du skal ha høreapparat pjece fra Sundhedsstyrelsen nyt vindue 13 Ansøg om svagsynsoptik og medicinske filterglas Ansøg om forbrugsgoder Forbrugsgoder er produkter som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig lette dagligdagen i dit hjem eller hvis det er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo fx en almindelig seng telefon eller tv Du kan få tilskud hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr 2016 Tilskuddet udgør 50 pct af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode som er dyrere end et almindeligt standardprodukt betaler kommunen de nødvendige merudgifter Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap er det kommunen som betaler anskaffelsesprisen Hjælpen kan ydes som lån Din personlige økonomi har ikke indflydelse på

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893366 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ledsageordning
  biografen til koncert eller lignende skal du selv dække omkostningerne Det gælder også udgifter til din ledsagers transport Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 849 kr 2016 som skal dække din ledsagers udgifter Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport Hvis det er nødvendigt at din ledsager er ved din side hele tiden kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter til spisning mv inden for rimelige grænser Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB herunder til en række kulturinstitutioner Læs mere på borger dk om ledsagerkort til DSB og hvor du kan søge det Transport for personer med handicap 6 Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis kommunen fastholder sin afgørelse bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH kan give dig uvildig rådgivning når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger Læs mere på borger dk om at søge aktindsigt Typiske spørgsmål og svar om klagesager nyt vindue 7 Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH nyt vindue 8 Offentlighed i forvaltningen 9 Aktindsigt i patientjournal 10 Lovgivning Reglerne om ledsagelse er fastsat i 97 i Serviceloven og er uddybet i bekendtgørelsen Serviceloven nyt vindue 11 Ledsagebekendtgørelsen nyt vindue 12 Vejledning satser på det sociale område 2016 nyt vindue 13 Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m v nyt vindue 14 Læs

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893737 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Parkeringskort - Handicapskilt
  og flere steder end andre bilister må Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap Ansøgning Du skal bruge et særligt ansøgningsskema som du kan hente på Danske Handicaporganisationers DH s hjemmeside Du selv samt din læge eller en hospitalslæge skal udfylde skemaet og sende det med et foto til DH På baggrund af din ansøgning afgør DH s Brugerservice om du kan få et parkeringskort

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/892981 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Borgerstyret personlig assistance, BPA
  vejledningen Koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance nyt vindue 1 Hvordan udbetales tilskuddet Pengene udbetales månedsvis En del af omkostningerne fx til forsikringer løn under sygdom mv dækkes dog efter regning Hvis du vælger at overføre bevillingen til en forening en virksomhed eller en nærtstående som herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand sker udbetalingen hertil Hvad betyder det at have arbejdsgiveransvar Det er dig der vælger om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne eller du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående en forening eller en privat virksomhed der vil påtage sig opgaven Hvis du vælger at indgå aftale med fx en forening eller en privat virksomhed skal du som minimum være opmærksom på hvilken pris I aftaler for de ydelser du får og om aftalen er indenfor rammerne af de vilkår kommunen har udmålt dit tilskud efter Du skal også være opmærksom på hvilket opsigelsesvarsel der er for aftalen m m Kommunen kan rådgive dig om det ansvar regler og de opgaver der er forbundet med at være arbejdsgiver Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælper udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne udbetaling af løn indberetning af skat tegning af lovpligtige forsikringer indbetaling til ferie og barselsfond og ATP gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Hvis du har overført tilskuddet til en nærtstående en forening eller en virksomhed skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne Ved arbejdsleder forstås normalt at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag annonce udvælge hjælpere herunder at varetage ansættelsessamtaler varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne afholde medarbejderudviklingssamtaler MUS Virksomhed eller forening som arbejdsgiver Der findes en række private virksomheder der tilbyder at varetage opgaver forbundet med BPA for borgerne Da det er forskelligt hvilke virksomheder der findes i forskellige regioner må du orientere dig gennem annoncering i handicapforeningernes blade internettet og i lokalaviserne i dit område Nærtstående som arbejdsgiver og arbejdsleder Kommunen kan foreslå at en nærtstående person får ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder Det kan den gøre hvis den skønner at du ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne eksempelvis som følge af udviklingshæmning hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser Som nærtstående anses normalt ægtefælle samlever forældre søskende samt andre som har et nært forhold til dig Denne løsning findes i servicelovens 95 stk 3 I skal begge synes det er en god løsning Kommunen skal især hvis du er ung overveje om denne løsning giver dig mulighed for selvstændig livsudfoldelse Hvor kan jeg få rådgivning og komme på kursus i BPA BPA arbejdsgiver kan give dig for juridisk rådgivning om regler for ansættelsesbeviser arbejdsmiljø arbejdstider nødvendige forsikringer for assistenterne ferielovgivning mv BPA arbejdsgiver nyt vindue 2 Hvornår skal jeg aflægge regnskab En gang årligt

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893277 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •