archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skal du have genoptaget din sygedagpengesag?
  at genoptage sager hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet tidligere varighedsbegrænsningens udløb eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne Genoptagelsen kan eventuelt føre til at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt hvor dine sygedagpenge blev standset Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde at du ikke har ret til sygedagpenge selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft Det gælder fx hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig Du skal selv kontakte Odsherred Kommune eller Ankestyrelsen Odsherred Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager som skal genoptages Hvis du mener at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag bør du derfor kontakte Odsherred Kommune på jobcenter odsherred dk 1 hvorefter jobcenteret vil vende tilbage med vejledning om grundlaget om genoptagelse i din individuelle sag Hvis det er Ankestyrelsen der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge er det Ankestyrelsen der skal træffe beslutning om evt genoptagelse Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail ast dk 2 Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www ast dk 3 og læse mere om hvad tilbagevirkende kraft og andre vigtige begreber betyder i boksen nedenfor Hvad betyder de vigtigste begreber Man kan normalt kun modtage sygedagpenge i en begrænset periode i dag 22 uger tidligere 52 uger Revurderingstidspunkt og varighedsbegrænsning betyder det samme Før lovændringen den 1 juli 2014 hed det varighed eller varighedsbegrænsning Det blev erstattet af revurdering ved lovændringen Begreberne handler om hvad kommunen skal gøre når en borger har modtaget sygedagpenge i en begrænset periode Når perioden er ved at være forbi skal kommunen tage stilling til revurdere om borgeren

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/896431 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Arbejdsløshedsdagpenge
  a kassen og jobcenteret kan vejlede om hvordan du evt forbedrer din jobsøgning og samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning Hvis a kassen er i tvivl om din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk skal a kassen forlange at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode 6 ugers jobrettet uddannelse Hvis du er ledig medlem af en a kasse og har ret til dagpenge kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse Hvem kan deltage Du har ret til at deltage hvis du enten er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse faglært eller tilsvarende uddannelse eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse der kan sidestilles hermed Du har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse hvis du har en uddannelse på højere niveau Hvilke uddannelser kan du deltage i Jobrettet uddannelse består af ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed Du kan vælge blandt de kurser og uddannelsesforløb der fremgår af den landsdækkende Positivliste Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb der giver de bedste muligheder for at komme i job Listen revurderes hvert år så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet Positivlisten kan du finde på star dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse nyt vindue 10 Hvornår kan du deltage Du har ret til at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb allerede fra første ledighedsdag hvis du opfylder ovenstående betingelser Du skal dog først have været til jobsamtale i jobcentret eller have været til en samtale i jobcentret om 6 ugers jobrettet uddannelse Er du under 25 år skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneders ledighed Er du 25 år eller derover skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed Hvis du vil vide mere Det er din a kasse der afgør om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Derfor er det også dem du skal tale med og sende ansøgning til hvis du ønsker at gøre brug af ordningen Oversigt over a kasser nyt vindue 11 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse nyt vindue 10 At miste dagpengeretten Du skal lægge dit CV på Jobnet dk Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge jobnet dk dit jobcenter online nyt vindue 12 Selvforskyldt ledig Du er selvforskyldt ledig hvis du fx uden gyldig grund opsiger dit arbejde selv er skyld i afskedigelsen uden gyldig grund afviser at tage et arbejde der henvises af jobcenteret eller a kassen eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan eller afslår afbryder et tilbud der er givet efter en jobplan Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud Du kan sige dit arbejde op og afslå et arbejde eller tilbud uden at få karantæne når du har en gyldig grund Det kan fx være når du har lægeattest på at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom og har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen din ægtefælles eller samlevers nye arbejde betyder at du må flytte langt væk eller du ikke har mulighed for at få passet børn der kræver særlig pleje Du skal være opmærksom på at selvom du har en gyldig grund skal din a kasse altid vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet Kontakt din a kasse inden du opsiger dit arbejde afslår et arbejde eller et tilbud mv Så ved du om det får konsekvenser for din dagpengeret Karantæne Har du ikke en gyldig grund er du selvforskyldt ledig og du får en karantæne Det betyder at du mister dine dagpenge i tre uger Bliver du to gange inden for 12 måneder selvforskyldt ledig mister du retten til dagpenge indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder Kontakt a kassen på forhånd Din a kasse kan oplyse dig om konsekvenserne hvis du afslår et arbejde eller et tilbud eller hvis du siger op Oversigt over a kasser nyt vindue 11 G Dage Dagpengegodtgørelse Du kan ikke få dagpenge fra din a kasse de første tre dage efter at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse G dage de første tre dage hvor du er helt eller delvis ledig Du har kun ret til G dage hvis du er medlem af en a kasse og har været ansat som lønmodtager Din arbejdsgiver skal betale G dage hvis du bliver afskediget af grunde du ikke selv er skyld i bliver hjemsendt ophører med opgave og tidsbestemt ansættelse og lignende sættes på arbejdsfordeling eller får nedsat din arbejdstid Din arbejdsgiver skal ikke betale G dage hvis du selv siger op Hvis du har været ansat under tre måneder skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dagpengegodtgørelse I 2015 2016 betaler arbejdsgiveren dog dagpengegodtgørelse for 1 og 2 ledighedsdag og i 2017 betaler arbejdsgiveren for 1 ledighedsdag ved ansættelsesforhold under tre måneder Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring om G dage dagpengegodtgørelse nyt vindue 13 Nyuddannede Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter du har afsluttet din uddannelse Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder og mindst være en erhvervsmæssig uddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse Du skal søge om optagelse i en a kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen Du kan tidligst blive optaget fra den dag hvor uddannelsen er gennemført Så meget kan du få i dagpenge Dagpenge til nyuddannede er på 82 pct af højeste dagpengesats dimittendsats som fuldtidsforsikret 678 kr om dagen 2015 og 686 kr om dagen 2016 svarende til 3 390 kr om ugen 2015 og 3 430 kr om

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893778 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aktivering når du får dagpenge
  gælder for det arbejde du laver Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan du højst få hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn Virksomhedspraktik Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere Det skal være en sammenhængende periode for at du får det største udbytte af praktikken Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud Jobnet om virksomhedspraktik nyt vindue 6 Job med løntilskud Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn Forløbet aftales i samarbejde mellem dig jobcentret din a kasse og en virksomhed Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter Forløbet kan vare i op til 6 måneder Der gælder særlige regler for unge Løntilskud private virksomheder Når du har været ledig i seks måneder kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn der normalt udbetales for det pågældende arbejde En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 75 09 i timen 2016 i løntilskud Du kan blive ansat i op til 6 måneder Løntilskud offentlige virksomheder Når du har været ledig i 6 måneder har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver Du får en fast timeløn som er 122 80 kr pr time 2016 og får udbetalt løn som svarer til din ydelse som ledig Dog får du fuld pension af den løn du ville have fået hvis du havde været almindeligt ansat For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver Arbejdstiden fastsættes individuelt men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer Det er også muligt at få tilskud til transport Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 109 06 kr pr time 2016 Jobnet om løntilskud af ledig i private virksomheder nyt vindue 7 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings aktuelle satser nyt vindue 8 Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings og opklaringsforløb særlige projekter og kortere uddannelsesforløb Vejledning og opkvalificering må højst vare i alt seks uger inden for de første ni måneder du er ledig Forløb der varer under to uger tælles dog ikke med i de seks uger Særlige regler for unge Hvis du er under 30 år skal du have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed Efterfølgende skal du til samtale mindst hver tredje måned Uddannelse Alle unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt som er i stand til at tage en uddannelse skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre Hvis

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893156 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Registrering af ferie
  indberette din ferie minimum 14 dage før afholdelse Du kan selv 1 registrere fremtidig ferie hvis der er mere end 14 dage til afholdelse Er der mindre end 14 dage skal du kontakte dit Jobcenter Hvis du er medlem af en a kasse skal du altid huske at underrette denne om den ønskede ferie Er du på kontanthjælp skal du kontakte din sagsbehandler om den ønskede ferie Er du i

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893661 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Integration – flygtninge og indvandrere
  ledig Integration flygtninge og indvandrere Integration flygtninge og indvandrere Integration flygtninge og indvandrere Du kan søge viden og information om integration og danskuddannelse til borgere under integrationsloven samt borgere med anden etnisk baggrund end dansk Ønsker du vejledning vedrørende job og uddannelse kontakt Integrationsteamet i Jobcenter Odsherred 1 Skriv til integration odsherred dk 2 Er du EU borger og ønsker at starte på danskuddannelse Skriv til mafri odsherred dk 3

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893537 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kontanthjælp
  2013 nyt vindue 7 Læs også Arbejdsmarkedsstyrelsen om kontanthjælp nyt vindue 8 Kontakt Jobcentret 9 Skrevet af borger dk Links 1 https www borger dk Sider handlingsside aspx DomainServiceId 7bc8d842 cd95 44c4 8410 e1381a36bf32 amp PageId 642b08cb a44b 4214 84fe 56ddb6582a1a amp KommuneKode 306 2 https www borger dk Sider handlingsside aspx DomainServiceId db8e267b f470 4090 bf7f 64d2c08385fb amp PageId 642b08cb a44b 4214 84fe 56ddb6582a1a amp KommuneKode 306 3 https

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893541 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Find job
  og job Når du er ledig Find job Find job Find job Du kan finde dit drømmejob på flere måder Du kan finde dit nye job ved at gå på Jobnet 1 søge på internettet læse aviser gå på biblioteket

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893751 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Job på særlige vilkår
  odsherred dk Forside Borger Voksne Uddannelse og job Job på særlige vilkår Job på særlige vilkår Job på særlige vilkår Selvom man ikke har sin fulde arbejdsevne i behold kan man stadig gøre en væsentlig indsats på arbejdsmarkedet I menuen

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894061 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •