archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fleksjob
  5 pct af det beregnede fleksløntilskud dog maksimum 500 kr om måneden Derudover indbetaler kommunen et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for løn ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1 januar 2013 eller derefter Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet Dvs hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver herunder om arbejdstid og aflønning Midlertidige fleksjob Hvis du skifter fleksjob efter 1 januar 2013 kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen Når de op til fem år er gået skal kommunen vurdere om du fortsat er berettiget til et fleksjob Hvis kommunen vurderer at du fortsat er berettiget til fleksjob kan du sagtens blive i det samme fleksjob Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke at du skal skifte fleksjob hvert femte år men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere om du fortsat er berettiget til et fleksjob Hvis du er fyldt 40 år kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob hvis jobcenteret vurderer at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang der gør at det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob Læs mere om fleksjob nyt vindue 4 Få ledighedsydelse før eller efter et fleksjob Efter du er visiteret til fleksjob har du ret til ledighedsydelse indtil du bliver ansat i et fleksjob og når du bliver ledig fra et fleksjob Ledighedsydelse på 89 pct af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb dvs 15 947 kr pr måned 2015 udbetales hvis du på det tidspunkt du blev godkendt til et fleksjob men endnu ikke ansat opfyldte en af disse betingelser du ville være berettiget til dagpenge eller sygedagpenge du modtager sygedagpenge du deltager i revalidering efter en jobplan du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser modtager du i stedet ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere dvs 14 416 kr 2015 Ikke forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere dvs 10 849 kr 2015 Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau får du ret til ledighedsydelse på 89 pct af dagpenges højeste beløb Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst Læs mere om ledighedsydelse nyt vindue 5 Vejledning om satser for barsel og sygedagpenge kontanthjælp mv i 2015 nyt vindue 6 Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen Du kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter at du har nået fleksydelsesalderen Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere dvs 10 849 kr 2015 frem til du når folkepensionsalderen Ansøg om ledighedsydelse ved ferie Ledighedsydelse ved ferie

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893263 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Flekslønstilskud
  beregning ser kommunen på din løn og tillægger arbejdsgiverens pensionsbidrag og dit eget pensionsbidrag Flekslønstilskuddet nedsættes med 30 af de første 13 208 kr du har i indkomst og herefter aftrappes med 55 af resten Flekslønstilskud og din løn fra arbejdsgiveren må højst svare til den løn der udbetales for ansættelse på normal tid i den pågældende stilling Når dit flekslønstilskud er beregnet skal kommunen trække 5 dog højst 500

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893266 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Flekslønstilskud til selvstændige
  i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed Dvs at du i modsætning til den gamle fleksjobordning alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i din selvstændige virksomhed Det er en betingelse at du som selvstændigt erhvervsdrivende har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen som betyder at du ikke kan varetage dine arbejdsopgaver der kræves for at drive virksomheden i væsentligt omfang Det vil derimod ikke være en

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893267 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Økonomisk tilskud fra kommunen
  vedlægge relevant dokumentation Hjælp i særlige tilfælde nyt vindue 6 Skal jeg betale det tilbage Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling hvis du uberettiget har modtaget ydelser Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling hvis der er tale om dobbeltforsørgelse Særlig støtte til høje boligudgifter Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig som har været ude for ændringer i dine forhold en såkaldt social begivenhed fx arbejdsløshed og som har høje boligudgifter og eller mange børn Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses eller kontanthjælp få bevilget en særlig støtte Inden kommunen giver støtte skal det undersøges om det er muligt at skaffe en rimelig billigere bolig Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte Hvis du modtager ressourceforløbsydelse vil du kun kunne få særlig støtte hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses eller kontanthjælp Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem hvad det antages at du selv vil kunne betale i boligudgifter kaldet grænsebeløb og dine nettoboligudgifter Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb der ville være udbetalt hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen Tilskud til tandpleje Du kan få tilskud til alle former for tandpleje både forebyggende og behandlende hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses uddannelseshjælps eller kontanthjælpsniveau Hvis du får brøkpension har du ret til tilskud hvis brøkpensionen inkl førtidspension svarer til integrationsydelses eller kontanthjælpsniveau Hvis du modtager revalideringsydelse ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse har du ret til tilskud hvis du modtager en ydelse som svarer til integrationsydelses uddannelseshjælps eller kontanthjælpsniveau og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct af dine egne udgifter til tandpleje som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr Hvis du er 25 år til og med 29 år og modtager integrationsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg kan du få tilskud til dækning af 100 pct af dine egne udgifter til tandpleje som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr Hvis du er 25 år eller derover og modtager integrationsydelse og dansktillæg uddannelseshjælp og aktivitetstillæg barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau kan du få tilskud til dækning af 65 pct af dine egne udgifter til tandpleje som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10 000 kr Kommunen skal i så fald vurdere om behandlingen er nødvendig

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893261 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kontanthjælpsreformen
  dit uddannelsesniveau blive visiteret af dit jobcenter til at tilhøre en af kategorierne uddannelsesparat aktivitetsparat eller jobparat Disse kategorier vil have indflydelse på hvilken ydelse du vil være berettiget til efter 1 januar Du bliver indkaldt til en samtale i dit jobcenter om hvilke konsekvenser kontanthjælpsreformen har for dig Er du over 30 år vil du i starten af 2014 blive orienteret om hvad kontanthjælpsreformen betyder for dig Du kan

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894970 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Under 30 år
  aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp For at have ret til aktivitetstillægget skal du deltage aktivt i et tilbud som gør at du kommer tættere på målet om uddannelse Når du får aktivitetstillægget vil din ydelse svare til den ydelse du får i dag Samlevende Bor du sammen med din kæreste og er I begge fyldt 25 år har det også betydning for din ydelse efter 1 januar 2014 læs mere om dette på siden om samlevende Er du under 30 år med uddannelse Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse vil satsen på din kontanthjælp blive ændret fra den 1 januar 2014 Satsen vil svare til den nuværende ungesats Hvis du er forsørger vil din sats også ændre sig i forhold til den sats du modtager i dag Du bliver inden d 1 januar 2014 indkaldt til en samtale i jobcentret Her skal du medbringe dine eksamenspapirer Jobcentret skal sammen med dig vurdere om du er jobparat eller aktivitetsparat Jobparat De jobparate er dem der er parate til at få et job i den nærmeste fremtid Hvis du er jobparat og ikke får et job indenfor de første tre måneder skal du deltage i nytteindsats i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med f eks vedligeholdelse af grønne områder i op til 13 uger I løbet af de tre første måneder bliver du indkaldt til to samtaler I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til fire samtaler Aktivitetsparate De aktivitetsparat er dem der ikke umiddelbart er klar til at få et job Hvis du og dit jobcenter vurderer at du er aktivitetsparat vil du modtage et tilbud om f eks virksomhedspraktik løntilskud kursus eller nytteindsats I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med f eks vedligeholdelse af grønne

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894971 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Over 30 år
  et job indenfor de første tre måneder skal du deltage i nytteindsats i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med f eks vedligeholdelse af grønne områder i op til 13 uger I løbet af de tre første måneder bliver du indkaldt til to samtaler I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til fire samtaler Aktivitetsparat De aktivitetsparate er dem der ikke umiddelbart er klar til at få et job Hvis du og dit jobcenter vurderer at du er aktivitetsparat vil du modtage et tilbud om f eks virksomhedspraktik løntilskud kursus eller nytteindsats I nytteindsats får du gennem kommunen et arbejde med f eks vedligeholdelse af grønne områder Der er ikke tidsbegrænsning på nytteindsats men du kan højest være tilknyttet det samme projekt i 13 uger Hvis du ikke er klar til at deltage i et aktivt tilbud vil du få tilbudt mentorstøtte i op til seks måneder Som aktivitetsparat har du ret til at få en koordinerende sagsbehandler der kan hjælpe dig i forhold til samarbejdet med andre forvaltninger eller institutioner hvis der er behov for det Som aktivitetsparat vil du efter din første samtale med kommunen blive indkaldt til yderligere fire

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894972 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Anmeld socialt bedrageri
  opsøge de borgere der lovligt modtager offentlige ydelser Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere som har behov for ydelser mod det misbrug af offentlige midler som socialt bedrageri er Socialt bedrageri resulterer som regel i anmeldelse til politiet og krav om tilbagebetaling Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri kan du anmelde det til Odsherred Kommune eller du kan anmelde snyd med Udbetaling Danmarks ydelser til

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893599 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •