archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ejendomsvurdering og ejendomsskat
  i en periode Boligen har været delvist udlejet Du har betalt udenlandsk ejendomsskat Du har købt boligen senest den 1 juli 1998 Læs mere om ejendomsværdiskat på skat dk Ejendomsvurdering på skat dk nyt vindue 4 Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter indefrysning af ejendomsskatter hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom herunder også fritidsbolig som bruges til beboelse For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet have opnået folkepensionsalderen få udbetalt social pension delpension eller modtage efterløn Lånet skal søges i den kommune hvor ejendommen ligger og ansøgningen foregår digitalt Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage når ejendommen sælges Renten for 2016 er på 1 41 procent Hvad er grundskyld ejendomsskat til kommunen Du betaler grundskyld ejendomsskat til den kommune din ejendom ligger i Grundskylden bliver beregnet af det laveste af Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer Grundværdien der dannede grundlag for grundskylden det foregående år tillagt en reguleringsprocent på 3 7 procent Den enkelte kommune fastsætter selv satsen grundskyldspromillen og opkræver skatten Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat skal du kontakte Borgerservice i den kommune hvor din bolig ligger Find satser for grundskyld og andre skatter i din kommune nyt vindue 6 Hvornår kan du klage Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat dk Klage over ejendomsvurdering nyt vindue 7 Lovgivning Vurderingsbekendtgørelsen nyt vindue 8 Læs også Ejendomsvurdering på skat dk nyt vindue 4 Ejendomsskat betales seperat altså uden om selvangivelsen I 2014 forfalder 1 rate den 1 januar

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893444 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Lån til beboerindskud
  almene boliger der bor i en fælles lejlighed Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud Hvor meget kan jeg få i lån til beboerindskud Lånet er til hele beboerindskuddet Hvem kan forvente at få afslag på sin ansøgning om lån Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud selvom din husstands indkomst ligger under grænsen Det kan ske i forskellige tilfælde Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet Dette vil typisk være tilfældet hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen Et andet eksempel er hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån Det er dog særlige tilfælde hvor du alligevel ikke skal have afslag selv om du ikke har afviklet gælden Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån Hvad er frivillige lån Selv om din husstands indkomst er højere end den fastsatte grænse kan kommunen alligevel yde beboerindskudslån eller garantere for lån Dette kaldes frivillige lån Disse lån kan ydes uanset hvornår boligen er taget i brug Kommunen bestemmer selv i hvilke tilfælde kommunen vil yde et frivilligt lån Hvordan skal jeg betale lånet tilbage Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden Når de første fem år er gået begynder forrentningen af lånet og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode Renten er på 4 5 pct af den til enhver tid værende restgæld Tilbagebetalingsperioden afhænger af hvilken type bolig du bor i Hvis du bor i lejlighed skal du tilbagebetale

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893819 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Boligstøtte
  får pension folkepensionist 2 førtidspensionist 3 Hvor meget kan jeg få i boligstøtte Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte Hvor meget du kan få kommer fx an på hvad du betaler i husleje hvor stor boligen er hvor mange I bor sammen din jeres samlede indkomst og formue Du kan lave en foreløbig beregning af om du kan få boligstøtte Beregn din boligstøtte 4 Lån til beboerindskud Hvis du flytter i en almen bolig kan du søge om Lån til beboerindskud 5 Ny offentlig myndighed udbetaler boligstøtte Fra den 1 marts 2013 er det Udbetaling Danmark der udbetaler boligstøtte til dig Derfor er det Udbetaling Danmark og ikke din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om boligstøtte Det er fortsat din kommune du skal kontakte hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig Hvis du har brug for hjælp Har du spørgsmål om boligstøtte kan du få hjælp på borger dk boligstoette her kan du beregne og søge boligstøtte oplyse om ændringer i din indkomst læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål Du kan også kontakte Udbetaling Danmark 6 Afsender Udbetaling

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893982 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ansøgningsfrister i Job og Borgerservice
  de ydelser som skal søges hos Job og Borgerservice at der ikke gælder lovbestemte frister for hvor lang tid kommunen må være om at behandle sagen I den gule boks kan du se de sagsbehandlingstider som forvaltningen kan stå inde for og som Odsherred Kommune er forpligtet til at vise Det står i Retssikkerhedsloven 3 Bilag Størrelse Ansøgningsfrister offentliggjort i henhold til lov om retssikkerhed på Job og Borgerservices område

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894694 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Bolig
  gør at det uhensigtsmæssigt at bo i en almindelig bolig Samtidig vil du måske have gavn af et tættere socialt miljø og kontakt med andre i samme situation Boligen er en almindelig lejebolig som er indrettet handicapvenligt men der er ikke tilknyttet personale til boligerne Det er muligt at få hjemmehjælp efter samme kriterier som i din nuværende bolig Plejebolig En plejehjemsplads plejebolig med fast personale er til dig som

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893256 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Plejebolig
  ved at udføre egenomsorg Du har et særligt stort behov for fysisk og psykisk tryghed Hvor findes der plejeboliger i Odsherred Nykøbing Plejecenter Grønnegården 2 og Plejecenter Præstevænget 3 Højby Plejecentret Solvognen 4 Vig Baeshøjgård 5 drives af OK Fonden Grevinge Grevinge Plejecenter 6 Asnæs Bobjergcentret 7 Fårevejle Fårevejle Plejecenter 8 Hørve Plejecenteret Bakkegården 9 Hvor lang er ventetiden Bliver du godkendt til en plejebolig kommer du på venteliste Du vil få et brev om at du er godkendt på ventelisten Ventelisten er prioriteret Det betyder at det er den borger med det største behov der vil blive tilbudt en plejebolig først Det er altså ikke den der først er optaget der modtager et boligtilbud først Du skal være klar til at sige ja tak til en plejebolig med meget kort varsel Der kan i nogle tilfælde være tale om at du skal flytte ind allerede 2 uger efter du har modtaget tilbuddet Der er regler om hvor længe du må stå på venteliste Hvis du søger en plejebolig i hele kommunen må du højest vente i 2 måneder Dette gælder kun hvis du ikke siger nej tak til en tilbudt plejebolig inden for denne periode Søger du en plejebolig på et udvalgt plejecenter kan du godt vente i mere end 2 måneder Du bliver slettet helt fra ventelisten hvis du siger nej tak til en bolig 3 gange Ved akut behov Har du behov for at få en plejebolig efter udskrivning fra sygehus eller aflastningsophold er du sikret en plejebolig et sted i kommunen inden for 8 uger Du kan altid blive skrevet op til en plejebolig på et andet plejecenter hvis du ønsker det Plejebolig i en anden kommune Hvis du vælger en plejebolig i en anden kommune skal betingelserne på at komme på venteliste være opfyldt både

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894520 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ældrebolig
  med at udfylde et ansøgningsskema Når din ansøgning er blevet behandlet vil du blive orienteret om du er godkendt eller ej Hvilke krav skal være opfyldt for at få en ældrebolig Ældreboligens specielle indretning kan i væsentlig grad lette dagligdagen for dig Dit funktionsniveau nødvendiggør en speciel indretning Du ikke kan klare dig i nuværende bolig på grund af boligens indretning selv med hjælp fra hjemmeplejen eller efter vurdering fra Ergoterapeut hvor det ikke vil være muligt at fortage hensigtsmæssige boligændringer Du ikke er i stand til selv at opsøge sociale kontakter og aktiviteter på grund af boligens beliggenhed grundet fysisk eller psykiske årsager Hvor lang tid skal jeg vente Bliver du godkendt til en ældrebolig kommer du på venteliste Ventelisten er prioriteret Det betyder at det er den borger med det største behov der vil blive tilbudt en bolig først Det er altså ikke den der først er optaget der modtager et boligtilbud først Du skal være klar til at sige ja tak til en bolig med meget kort varsel Der kan i nogle tilfælde være tale om at du skal flytte ind allerede 2 uger efter du har modtaget tilbuddet Siger du nej tak til dine boligtilbud tre gange vil du blive slettet af ventelisten Du skal så søge om at komme på venteliste igen Bolig i anden kommune Har du ønske om en pleje eller ældrebolig i en anden kommune skal du først visiteres til boligen i Odsherred Kommune Ansøgning sendes så til den kommune du vil bo i der herefter behandler din ansøgning med henblik på pleje eller ældrebolig Kan jeg beholde min hjemmehjælp Ja din hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje bevilges på samme vilkår som i din nuværende bolig Der kan selvfølgelig være forhold i din nuværende bolig der har givet dig behov

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893020 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Daghjem
  fælles socialt samvær med humor og hygge Et stort og alsidigt fysisk og kreativt aktivitetstilbud Mulighed for at købe varm middagsmad smørrebrød lune retter salatbord kage kaffe og te m m Mulighed for kørsel til og fra Daghjemmet Det er gratis at komme i daghjemmet der skal dog betales for Materialer til hobbyarbejde hvad angår den del der anvendes til eget forbrug Deltagelse i festlige og underholdende arrangementer udflugter og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893322 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •