archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Orlov til pasning af syge og døende pårørende
  bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge feriepenge og lign Plejevederlag for pasning af døende hjemme Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven der ønsker at dø i eget hjem Du har ret til at få orlov fra dit arbejde når du modtager plejevederlag Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er at en læge har vurderet at der kun kan tilbydes lindrende behandling og at levetiden vil være kort at den døende skal have et plejebehov at du og din nærtstående skal være enige om pleje og pasningsopgaven at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem Betingelser for at få plejevederlag Du skal rette henvendelse til den kommune hvor den døende vil opholde sig den sidste tid Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet Du får en skriftlig afgørelse om plejevederlaget kan bevilges Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt Beløbet svarer til 1 5 gange det sygedagpengebeløb som du vil have ret til ved sygdom Personer der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom får udbetalt et basisbeløb på 14 211 kr om måneden ved fuld tid 2013 Plejevederlaget er skattepligtigt Et plejevederlag kan udbetales uanset om du mister en arbejdsindtægt eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist studerende eller lignende Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse mens du passer din pårørende i dennes hjem skal du være opmærksom på at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode du får et plejevederlag Ret til at holde orlov til pasning af døende Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894919 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Sygeplejeklinik
  benytte klinikken hvis du er i stand til ved egen transport at komme til klinikken Hvem kan få sygepleje Sygepleje ydes til personer som på grund af fysiske psykiske og eller sociale sundhedsproblemer har behov for sygeplejeindsats Alle borgere uanset alder har ret til gratis hjemmesygepleje Hjælpen kan efter aftale ydes hele døgnet Hjemmesygeplejen omfatter almindelig sygepleje vejledning og udførelse af lægeordineret behandling Hjemmesygepleje omfatter også oplæring i selv at

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893369 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aktivt Liv
  god veninde eller blot selv kunne lave din egen kaffe Med Aktivt Liv når vi sammen dine mål Et aktivt liv forebygger og udsætter behovet for pleje og behandling Et aktivt liv kan give dig flere år med færre gener fra funktionsnedsættelser mindre sygdom og mindre skrøbelighed Et aktivt liv har en positiv effekt på din livskvalitet og levetid Hvad er en medborgeraftale Sammen laver vi en medborgeraftale som tager udgangspunkt i dine mål og ønsker og sammen arbejder vi mod at opnå dine mål Medborgeraftalen og et individuelt tilrettelagt forløb hos dig i eget hjem er to af redskaberne til at du igen får et aktivt liv Medborgeraftalen sikrer det du gerne vil opnå med din træning Vi evaluerer din træning undervejs og laver sammen aftaler for fremtiden så du igen selv kan klare hverdagens opgaver Du er ikke alene og vi støtter dig hele vejen i forløbet Medborgeraftalen følger dig som borger og bliver i dit hjem Den medvirker til at kommunens ansatte har det rette fokus på dig og dine mål så du igen selv vil kunne klare hverdagen Hvordan bliver jeg en del af Aktivt Liv Sæt foden foran og kom i gang med Aktivt Liv Du søger om at blive en del af Aktivt Liv via Aktivt Liv Teamet i Odsherred Kommune Kontakt Maj Lyck Nielsen 59 66 57 26 majln odsherred dk 1 Tine Mørkeberg 59 66 57 10 tinem odsherred dk 2 Eller ved at sende en mail til aktivtliv odsherred dk 3 En medarbejder fra Odsherred Kommune ringer til dig vurderer din situation og I aftaler herefter et eventuelt Aktivt Liv møde i dit hjem inden for tre hverdage Ved mødet i dit hjem deltager relevante personer fra Odsherred Kommune fx visitatorer terapeuter sygeplejersker og hjemmepleje og sammen udarbejder I en plan

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893812 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Træning og socialpædagogisk bistand
  og støtte efter serviceloven Vejledning 2 nyt vindue 2 Læs også På borger dk Genoptræning 3 Andre sider Genoptræning og vedligeholdelsestræning nyt vindue 4 Socialpædagogisk bistand nyt vindue 5 Kontakt Visitationen 6 Skrevet af borger dk Links 1 https www retsinformation dk Forms R0710 aspx id 173200 2 https www retsinformation dk Forms R0710 aspx id 170634 3 https www borger dk Sider Genoptraening aspx NodeIndex 1 amp NavigationTaxonomyId 20183824

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893370 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Influenzavaccination
  du bliver vaccineret hvis du er 65 år eller derover har en kronisk sygdom KOL astma hjerte kar sygdom diabetes 1 eller 2 medfødt eller erhvervet immumdefekt påvirket respiration pga nedsat muskelkraft kronisk lever og nyresvigt eller andre kroniske sygdomme hvor lægen vurderer influenza som en alvorlig sundhedsrisiko er svært overvægtig med BMI over 40 er gravid i 2 og 3 trimester Tilhører du en af de ovennævnte grupper eller

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894781 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Pension og tillæg
  til at dække dine varmeudgifter helbredstillæg 3 der er et tilskud til fx medicin personligt tillæg 4 der er et tilskud til dig som er i særlig vanskelig økonomisk situation Ældrecheck Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent Hvis du har ret til ældrecheck får du den automatisk udbetalt i januar måned sammen med din folkepension Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck Læs mere om ældrecheck 5 Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål Fra den 1 marts 2013 er det Udbetaling Danmark der udbetaler folkepension ældrecheck varmetillæg og boligstøtte til dig Derfor er det Udbetaling Danmark og ikke din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om disse ydelser Det er fortsat din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg Hvis du har brug for hjælp Har du spørgsmål om ydelserne kan du finde kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark på www borger dk kontaktudbetalingdanmark 6 her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål se hvilke frister du skal huske få hjælp til at betjene dig selv på nettet fx til at udfylde din ansøgning Du kan også

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894676 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Delpension
  være født før den 1 januar 1959 Du skal bo og arbejde i Danmark Du skal have nået delpensionsalderen Du må ikke have eller kunne få et efterlønsbevis Du skal opfylde nogle særlige regler for nedsættelse af arbejdstiden Der er forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige der ønsker delpension Delpensionen stopper når du når folkepensionsalderen Hvis du har brug for hjælp Det er Udbetaling Danmark der udbetaler delpension Har du

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/895919 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Helbredstillæg
  til fodbehandling som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven Du får tilskuddet som et engangsbeløb og du skal søge om det inden du bestiller eller får udført behandlingen Kommunen vurderer om udgiften eller behandlingen er nødvendig Kommunen kan indgå såkaldte prisaftaler med bestemte butikker eller behandlere fx tandlæger optikere eller fodbehandlere Du skal selv betale en eventuel prisforskel hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem kommunen har indgået prisaftale med Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt Jo højere din tillægsprocent er desto mere kan du få i tilskud Et helbredstillæg dækker op til 85 pct af dine egne udgifter Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser briller eller fodbehandling kan du få dækket op til 85 pct af den faktiske pris Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp du søger om kan du kun få dækket op til 85 pct af den pris der er aftalt i prisaftalen Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften du selv skal betale Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til hvor stor din personlige tillægsprocent er Hvis tillægsprocenten er mindre end 100 får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg Du kan ikke få helbredstillæg hvis din personlige tillægsprocent er nul Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse Du betaler ikke skat af helbredstillæg Sådan beregnes din personlige tillægsprocent 6 Hvordan får jeg helbredstillæg Det er vigtigt at du søger om tilskud inden du får udført behandlingen hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser briller eller fodbehandling Bor du i udlandet skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift som helbredstillægget ikke dækker Måske kan du også få andre tillæg Personligt tillæg 7 Varmetillæg til folkepensionister 8 Varmetillæg til førtidspensionister gamle regler 9 Ældrecheck supplerende pensionsydelse 10 Folkepension 11 Førtidspension gamle regler 12 Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis kommunen fastholder sin afgørelse bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent skal du sende klagen til Udbetaling Danmark Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark som skal modtage din klage senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen hvis du ikke får ret i din klage Lovgivning Pensionsloven om helbredstillæg nyt vindue 13 Førtidspensionsloven gammel ordning om helbredstillæg nyt vindue 14 Folkepensionsvejledningen

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/895951 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •