archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder | Odsherred Kommune
  at få et dyrere produkt Genansøgning af hjælpemiddel Du skal kontakte kommunen hvis du har mistet dit hjælpemiddel det er blevet slidt skal repareres ikke længere passer eller lignende Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering Tilskud til kropsbårne hjælpemidler Du skal søge om kropbårne hjælpemidler digitalt Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler du kan søge støtte til er ortopædisk fodtøj støttestrømper arm og benproteser støttekorsetter og bandager parykker brystproteser stomihjælpemidler kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling dvs at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel og kommunen giver støtte til resten Se fx Tilskud til ortopædisk fodtøj Tilskud til ortopædisk fodtøj Ortopædisk fodtøj hører til gruppen af kropsbårne hjælpemidler Du skal søge om kropbårne hjælpemidler digitalt Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket Du kan søge tilskud men der er en egenbetaling Egenbetaling for ortopædisk fodtøj For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 470 kr 2016 For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 840 kr 2016 Tilskud til høreapparat Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er at du er blevet undersøgt rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge Du kan vælge om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige Et apparat fra det offentlige er gratis For ansøgninger fra privat forhandler udgør tilskuddet Høreapparat på 1 øre på op til 4 032 kr 2016 Høreapparat på 2 øre på op til 2 356 kr 2016 Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse kan du kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år Du skal søge om tilskud før du køber apparatet og den private forhandler skal være godkendt Det er regionen som yder tilskuddet Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen Læs mere under helbredstillæg Du kan se de aktuelle ventetider på undersøgelse på venteinfo dk På Sundheds og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om høreapparater Helbredstillæg venteinfo dk nyt vindue Høreapparater nyt vindue Batterier er gratis Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside Batterier høreapparat nyt vindue Hvis du skal ha høreapparat pjece fra Sundhedsstyrelsen nyt vindue Ansøg om svagsynsoptik og medicinske filterglas Ansøg om forbrugsgoder Forbrugsgoder er produkter som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig lette dagligdagen i dit hjem eller hvis det er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ledsageordning | Odsherred Kommune
  personer med handicap Ved valg af ledsager bliver der også lagt vægt på at du og ledsageren har fællesinteresser Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager Familiemedlem som ledsager nyt vindue Hvor mange timer kan jeg have en ledsager Ledsageordningen betyder at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål du selv bestemmer Det er muligt at gemme de 15 månedlige timer i højst seks måneder Det vil sige at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud Hvem betaler udgifter for transport m v for min ledsager Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen til koncert eller lignende skal du selv dække omkostningerne Det gælder også udgifter til din ledsagers transport Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 849 kr 2016 som skal dække din ledsagers udgifter Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport Hvis det er nødvendigt at din ledsager er ved din side hele tiden kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter til spisning mv inden for rimelige grænser Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB herunder til en række kulturinstitutioner Læs mere på borger dk om ledsagerkort til DSB og hvor du kan søge det Transport for personer med handicap Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger fra klagen er modtaget Hvis kommunen fastholder sin afgørelse bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH kan give dig uvildig rådgivning når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger Læs mere på borger dk om at søge aktindsigt Typiske spørgsmål og svar om klagesager nyt vindue Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH nyt vindue Offentlighed i forvaltningen Aktindsigt i patientjournal Lovgivning Reglerne om ledsagelse er fastsat i 97 i Serviceloven og er uddybet i bekendtgørelsen Serviceloven nyt vindue Ledsagebekendtgørelsen nyt vindue Vejledning satser på det sociale område 2016 nyt vindue Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m v nyt vindue Læs også På borger dk Støtte til nødvendige merudgifter for voksne Tolkning for personer med hørehandicap Borgerstyret personlig assistance Andre sider Ledsageordning for unge og voksne nyt vindue Rådgivning om handicap m m hos VISO nyt vindue Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH nyt vindue Danske Handicaporganisationer nyt vindue Sociale profiler for sjældne diagnoser nyt vindue Kontakt Voksenteamet Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/ledsageordning (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Parkeringskort - Handicapskilt | Odsherred Kommune
  Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Voksne Handicap Borger Handicap Handicapkørsel Transport for personer med handicap Hjælpemidler og forbrugsgoder Ledsageordning Parkeringskort Handicapskilt Personlig hjælp Nedsat hørelse eller brug af høreapparat Hjerneskade Udskriv Del Parkeringskort Handicapskilt Har du nedsat funktionsevne kan du få et parkeringskort handicapskilt som giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder end andre bilister Se mere her hvis du vil Ansøge om parkeringskort for handicappede Læse om handicapparkering i EU Læse om Danske Handicaporganisationer Relaterede sider Handicap Parkeringskort handicapskilt Har du nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan du få et parkeringskort Det giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder end andre bilister må Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap Ansøgning Du skal bruge et særligt ansøgningsskema som du kan hente på Danske Handicaporganisationers DH s hjemmeside Du selv samt din læge eller en hospitalslæge skal udfylde skemaet og sende det med et foto til DH På baggrund af din ansøgning afgør DH s Brugerservice om du kan få et parkeringskort Gyldighed Et parkeringskort er gyldigt i ti år hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt Klage Du kan inden fire uger efter afgørelsen klage til Rigspolitichefen Priser og mere information Du kan se priser for udstedelse af parkeringskort samt fornyelse af parkeringskort på Danske Handicaporganisationers hjemmeside Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas kort renovation ofte 21 job Storskrald genbrugsstation affald rute 21 svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/handicap/parkeringskort-handicapskilt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Borgerstyret personlig assistance, BPA | Odsherred Kommune
  have arbejdsgiveransvar Det er dig der vælger om du ønsker at være arbejdsgiver for hjælperne eller du hellere vil indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående en forening eller en privat virksomhed der vil påtage sig opgaven Hvis du vælger at indgå aftale med fx en forening eller en privat virksomhed skal du som minimum være opmærksom på hvilken pris I aftaler for de ydelser du får og om aftalen er indenfor rammerne af de vilkår kommunen har udmålt dit tilskud efter Du skal også være opmærksom på hvilket opsigelsesvarsel der er for aftalen m m Kommunen kan rådgive dig om det ansvar regler og de opgaver der er forbundet med at være arbejdsgiver Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælper udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne udbetaling af løn indberetning af skat tegning af lovpligtige forsikringer indbetaling til ferie og barselsfond og ATP gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Hvis du har overført tilskuddet til en nærtstående en forening eller en virksomhed skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne Ved arbejdsleder forstås normalt at du skal tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag annonce udvælge hjælpere herunder at varetage ansættelsessamtaler varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne afholde medarbejderudviklingssamtaler MUS Virksomhed eller forening som arbejdsgiver Der findes en række private virksomheder der tilbyder at varetage opgaver forbundet med BPA for borgerne Da det er forskelligt hvilke virksomheder der findes i forskellige regioner må du orientere dig gennem annoncering i handicapforeningernes blade internettet og i lokalaviserne i dit område Nærtstående som arbejdsgiver og arbejdsleder Kommunen kan foreslå at en nærtstående person får ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder Det kan den gøre hvis den skønner at du ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne eksempelvis som følge af udviklingshæmning hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser Som nærtstående anses normalt ægtefælle samlever forældre søskende samt andre som har et nært forhold til dig Denne løsning findes i servicelovens 95 stk 3 I skal begge synes det er en god løsning Kommunen skal især hvis du er ung overveje om denne løsning giver dig mulighed for selvstændig livsudfoldelse Hvor kan jeg få rådgivning og komme på kursus i BPA BPA arbejdsgiver kan give dig for juridisk rådgivning om regler for ansættelsesbeviser arbejdsmiljø arbejdstider nødvendige forsikringer for assistenterne ferielovgivning mv BPA arbejdsgiver nyt vindue Hvornår skal jeg aflægge regnskab En gang årligt skal den der har arbejdsgiveransvaret lave et regnskab som sammenholdes med budgettet Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere og kommunen varetager lønadministrationen skal kommunen udarbejde regnskabet Penge til uforbrugte timer skal du som udgangspunkt betale tilbage til kommunen Dog er der mulighed for at overføre til fx

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/borgerstyret-personlig-assistance-bpa (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Nedsat hørelse eller brug af høreapparat | Odsherred Kommune
  40 04 batterier dk siemens com Du skal navn adresse cpr nr og hvilken størrelse batterier du ønsker Hørekonsulenten Du kan aftale en tid med hørekonsulenten på 58 50 30 90 mandag fredag kl 9 11 Når du ringer kan du evt lave en aftale om at møde hørekonsulenten i Sundhedscenter Odsherred Sygehusvej 5 1 sal 4500 Nykøbing Sj Hørekonsulenten kan hjælpe dig med de problemer der har med høreapparater at gøre Rådgive om hvordan du kan håndtere de vanskeligheder du oplever som følge af hørenedsættelse Hjælpe med høretekniske hjælpemidler f eks dørklokke telefon og radio TV Hvis du har købt høreapparat i et privat høreapparatfirma skal du huske at medbringe en kopi af din hørekurve når du vil ansøge om høretekniske hjælpemidler Høreomsorgsassistenten er den forlængede arm Høreomsorgsassistenten er CSU Slagelse s forlængede arm i dit nærområde Hun kan hjælpe dig med basale høreproblemer som f eks slange og filterskift samt kontakt til hørekonsulent eller hjemmeplejen Du kan få hjælp til at bestille batterier og slanger til ørehængere Høreomsorgsassistenten kan også hjælpe dig med at finde ud af hvilke typer voksfiltre du får gratis udleveret i dit nærområde Har du problemer med dit høreapparat slanger eller filtre til høreapparatet Så kan du kontakte høreomsorgsassistenterne i Odsherred Kommune på følgende adresser og tidspunkter Personlig henvendelse Vivi Nielsen Sundhedscenter Odsherred Sygehusvej 5 1 sal 4500 Nykøbing Sj Mandage ml 13 30 og 15 30 Grevingecentret Rolighedsvej 2 4571 Grevinge Tirsdage ml 10 00 11 30 Fårevejlecentret Høvevej 17 4540 Fårevejle Onsdage ml 11 00 og 12 00 Bakkegården Bakkegårdsvej 1 4534 Hørve onsdage ml 13 00 og 15 00 Plejecentret Solvognen Højbygårdsvej 10 4573 Højby Torsdage ml 11 00 og 13 00 Dorthe Friis Jensen Bobjergcentret Stadionvej 3 4550 Asnæs Onsdage ml 13 00 14 00 efter aftale Anette Hansen Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2 6 4560 Vig Alle hverdage eller efter aftale Telefontider Vivi Nielsen 59 66 52 99 alle hverdage ml kl 7 30 8 30 samt torsdag mellem kl 11 00 og 13 00 Dorthe Friis Jensen 59 66 54 27 onsdage ml 13 00 og 14 00 Anette Hansen 59 36 04 62 alle hverdage Hjemmebesøg Efter aftale kører høreomsorgsassistent Vivi Nielsen ud til borgere der ikke selv har mulighed for at komme til træffestederne Pas på dine høreapparater Høreapparater virker kun optimalt når de bliver løbende vedligeholdt Sørg altid for at have batterier slanger og voksfiltre hjemme så du kan skifte disse efter behov Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/nedsat-hoerelse (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hjerneskade | Odsherred Kommune
  tværfaglige screeningstests og undersøgelser Der udarbejdes en rehabiliteringsplan hvori målsætningen for det videre forløb aftales Af rehabiliteringsplanen fremgår det hvilke indsatser der iværksættes i relation til borger ressourcer og funktionsevne Undervejs i rehabiliteringsforløbet afholdes koordineringsmøder efter behov Efter 3 måneder afholdes et tværfagligt statusmøde hvor der foretages ny screening af borger og rehabiliteringsplanen revideres efter behov Afhængigt af den enkelte borgers rehabiliteringsbehov vil der være behov for en indsats på basalt avanceret eller specialiseret niveau Hvad kan indsatsen bestå af Træning i hverdagsaktiviteter som for eksempel personlig hygiejne madlavning og husholdning Træning af kognition mentale funktioner som består af træning af overblik i forskellige aktiviteter planlægning af sin hverdag koncentrationsevne og hukommelse Træning af tale ansigts og mundfunktioner Træning af fysiske funktioner for eksempel forflytninger gang balance og at kunne inddrage den paretiske arm eller ben i forskellige funktioner Konditions og styrketræning Holdtræning Synstræning i form af øjenmotoriske øvelser Vejledning og rådgivning i lejringer Vejledning og rådgivning i brug af hjælpemidler Arbejdsprøvning og jobtræning Koordinering Hjerneskadekoordinator skaber sammenhæng i overgangen mellem hospital og kommune og koordinerer et sammenhængende tværfagligt rehabiliteringsforløb i kommunen efter udskrivelsen fra sygehuset Hjerneskadekoordinator kan orientere om tilbud til dig som borger med hjerneskade og til dine pårørende og kan rådgive og vejlede men foretager ikke sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser Pårørende Tre gange årligt afholdes patientuddannelsen Livet efter hjerneskade Kurset er for dig som borger med hjerneskade og dine pårørende Det består af otte temaer af hver 1 times varighed Kurset er gratis og forløber over otte eftermiddage frem til kl 17 Kurset foregår i henholdsvis Nykøbing Sj Holbæk og i Kalundborg Ud over patientuddannelse findes der et gratis pårørendetilbud hos Hjerneskadeforeningen Hos Hjernesagen Livet med hjerneskade Holbæk og Odsherred en lokalforening af Hjernesagen i Danmark tilbydes råd og vejledning til pårørende til borgere med hjerneskade Derudover arrangeres der foredrag og sociale begivenheder Huskeren er en forening for hjerneskadede borgere og deres pårørende Der arrangeres sociale aktiviteter med andre i samme livssituation Kontakt Hjerneskadekoordinator Signe Vinther Mølgaard hjerneskadekoordinator odsherred dk 59 66 57 37 mandag og onsdag kl 9 10 Links http hjernesagen holbaek dk http huskeren skysite dk http obsolete socialstyrelsen dk handicap hjerneskade www servicestyrelsen dk vihs https hjerneskadet dk hjerneskadeforeningen Definition af begrebet rehabilitering I Odsherred Kommune anvendes følgende definition af rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger pårørende og fagfolk Formålet er at borgeren som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske psykiske og eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats Hvidbog for rehabilitering Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg Centret 2004 I Odsherred Kommune anskues rehabilitering som et dynamisk forløb hvor der løbende tages stilling til behovet hos den enkelte borger i forhold til borgerens progression m v Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/handicap/hjerneskade (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Når du skal flytte | Odsherred Kommune
  senest fem dage efter du har skiftet adresse Selvbetjening Anmeld flytning til folkeregistret Anmeld flytning til Post Danmark Bestil bopælsattest Gasprisguiden Elpristavlen sammenlign priser på el Anmeld flytning som varmekunde Lovgivning Du kan se de gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister CPR loven nyt vindue Læs også På borger dk Valg af læge Post til døren Hvor skal barnet bo Økonomisk tilskud fra kommunen Registerindsigt Andre sider Post Danmark nyt vindue Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 genbrugsstation kort rute 21 Storskrald svømmehal renovation job affald pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/naar-du-skal-flytte (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Adressebeskyttelse | Odsherred Kommune
  idé at kontakte det lokale posthus og bede om beskyttelse hos Post Danmark og gøre det samme hos dit teleselskab Hvor længe gælder navne og adressebeskyttelsen Når du har tilmeldt dig navne og adressebeskyttelse gælder beskyttelsen i første omgang for et år Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget kan du igen søge digitalt via borger dk Du skal selv huske at søge Forbehold Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR Private kreditorer der fx mangler betaling af en faktura kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer Selvom du har navne og adressebeskyttelse har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre medmindre du gør opmærksom på at du ikke ønsker det Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet Tilmeld Robinsonlisten Markedsføringsbeskyttelse Hvis du får registreret markedsføringsbeskyttelse i CPR kan du undgå at få tilsendt reklamemateriale Beskyttelsen kaldes også Robinsonlisten og den dækker post e mail og telefon Markedsføringsbeskyttelsen gælder indtil du selv meddeler kommunen at den skal ophæves Robinsonlisten opdateres hvert kvartal Når du er tilmeldt markedsføringsbeskyttelsen får du heller ikke reklamer fra de virksomheder som du er kunde hos Det kunne fx være banker eller realkreditinstitutter Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed at du fortsat ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden Læs mere om Robinsonlisten Robinsonlisten Lokalvejviser Når du har registreret navne og adressebeskyttelse i CPR bliver du automatisk også beskyttet mod at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere Hvis du ikke ønsker at have navne og adressebeskyttelse i CPR kan du i stedet få registret at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne Hvis du vil klage Du har efter persondataloven ret til at få indsigt i de oplysninger der er registreret om dig og du kan samtidig kræve at evt urigtige oplysninger bliver rettet Hvis du ønsker at klage over en kommunes afgørelse om din registrering af bopæl i CPR kan du klage til Social og Indenrigsministeriet Social og Indenrigsministeriet nyt vindue Lovgivning CPR loven nyt vindue Læs også På borger dk Registerindsigt Reklamer nej tak Robinsonlisten Andre sider Opsætning af brevkasser pdf Skrevet af borger dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/adressebeskyttelse (2016-02-06)
  Open archived version from archive