archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uddannelse og job | Odsherred Kommune
  kommunen Handicap Når du skal flytte Pas og kørekort Sundhed forebyggelse og sygdom Vielse og skilsmisse Økonomi Ansøgningsfrister Udskriv Del Uddannelse og job Relaterede sider Strategi for Uddannelse til alle Meld dig ledig Hjælp til hvad du skal gøre når du bliver ledig Tidligere elev Christina Se hvad Christina fortæller om at være elev Odsherred som arbejdsplads Se dine muligheder Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal kort rute 21 ofte 21 Storskrald genbrugsstation pas renovation affald job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/uddannelse-og-job-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Når du er ledig | Odsherred Kommune
  kontanthjælp fra kommunen Dit jobcenters vigtigste opgave er at hjælpe dig I job når du er blevet ledig I jobcentrene kan du fx til og afmelde dig som ledig blive indkaldt til samtaler om formidling af job kontaktforløb og aktivering få lavet en jobplan Jobcentret tilbyder også råd og vejledning om rettigheder og pligter som ledig samt hvordan du skal forholde dig ved ferie og sygdom hvis du søger uddannelse eller arbejde på særlige vilkår Læs mere under de enkelte punkter i menuen til venstre Kontakt Jobcentret Nye regler om godtgørelse til transportudgifter ved deltagelse i tilbud pr 1 oktober 2015 Odsherred kommune har fastsat nye retningslinjer for modtagere af kontanthjælp uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse herunder deltagere i Jobafklaringsforløb der deltager i tilbud efter Beskæftigelsesindsats loven Kommunen kan efter gældende regler fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse for ovennævnte målgrupper til dækning af udgifter til befordring op til 24 km dagligt Det er Jobcentret der vurderer om afstanden til deltagelsen i tilbud skal udløse en godtgørelse til transport Hvad sker der pr 1 oktober 2015 På baggrund af en administrativ forenkling vil udbetaling af godtgørelse fra 1 oktober 2015 kun ske ved bagudbetaling og for de antal dage som der mødes i tilbuddet Der udbetales maksimalt et månedligt bruttobeløb før skat på kr 633 2014 priser svarende til køb af et to zonerskort Lovgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 83 Personer der er omfattet af 2 nr 2 3 og 11 14 og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1 000 kr om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud over de første 24 km jf 82 stk 1 Stk 2 Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/naar-du-er-ledig (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Skal du have genoptaget din sygedagpengesag? | Odsherred Kommune
  udløbet af en af forlængelsesmulighederne Genoptagelsen kan eventuelt føre til at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt hvor dine sygedagpenge blev standset Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde at du ikke har ret til sygedagpenge selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft Det gælder fx hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig Du skal selv kontakte Odsherred Kommune eller Ankestyrelsen Odsherred Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager som skal genoptages Hvis du mener at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag bør du derfor kontakte Odsherred Kommune på jobcenter odsherred dk hvorefter jobcenteret vil vende tilbage med vejledning om grundlaget om genoptagelse i din individuelle sag Hvis det er Ankestyrelsen der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge er det Ankestyrelsen der skal træffe beslutning om evt genoptagelse Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail ast dk Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www ast dk og læse mere om hvad tilbagevirkende kraft og andre vigtige begreber betyder i boksen nedenfor Hvad betyder de vigtigste begreber Man kan normalt kun modtage sygedagpenge i en begrænset periode i dag 22 uger tidligere 52 uger Revurderingstidspunkt og varighedsbegrænsning betyder det samme Før lovændringen den 1 juli 2014 hed det varighed eller varighedsbegrænsning Det blev erstattet af revurdering ved lovændringen Begreberne handler om hvad kommunen skal gøre når en borger har modtaget sygedagpenge i en begrænset periode Når perioden er ved at være forbi skal kommunen tage stilling til revurdere om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller om kommunen skal tilbyde hjælp efter en anden lovgivning Revurderingen skal ske inden tidsbegrænsningen indtræder Kommunen skal vurdere om borgeren opfylder en eller flere af betingelserne for at få sygedagpengeperioden forlænget og træffe afgørelse om det Opfylder borgeren ikke betingelserne skal kommunen tage stilling til hvilken hjælp der så skal sættes i stedet for sygedagpenge Det kan for eksempel være et jobafklaringsforløb Tilbagevirkende kraft betyder at kommunens afgørelse om at standse udbetaling af sygedagpenge skal have virkning før den dag hvor borgeren modtager afgørelsen Forældelse Kommunen skal ved behandling af en sag om genoptagelse tage stilling til spørgsmålet om forældelse Det skal ske efter reglerne i lov om forældelse af fordringer De enkelte månedlige udbetalinger af sygedagpenge forældes løbende efter 3 år Spørgsmål om forældelse afgøres konkret i hver enkelt sag Der kan f eks være spørgsmål om forældelsesfristen er blevet afbrudt Modregning Kommunen skal tage stilling til om der skal ske modregning hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode som kravet om efterbetaling handler om Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/naar-du-er-ledig/skal-du-have-genoptaget-din-sygedagpengesag (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Arbejdsløshedsdagpenge | Odsherred Kommune
  jobsøgning danner udgangspunkt for den vurdering a kassen foretager af om du er til rådighed på arbejdsmarkedet Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a kassens eventuelle egen digitale joblog Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen som din a kasse har besluttet Det skal du for at a kassen og jobcenteret kan vejlede om hvordan du evt forbedrer din jobsøgning og samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning Hvis a kassen er i tvivl om din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk skal a kassen forlange at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode 6 ugers jobrettet uddannelse Hvis du er ledig medlem af en a kasse og har ret til dagpenge kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse Hvem kan deltage Du har ret til at deltage hvis du enten er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse faglært eller tilsvarende uddannelse eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse der kan sidestilles hermed Du har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse hvis du har en uddannelse på højere niveau Hvilke uddannelser kan du deltage i Jobrettet uddannelse består af ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed Du kan vælge blandt de kurser og uddannelsesforløb der fremgår af den landsdækkende Positivliste Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb der giver de bedste muligheder for at komme i job Listen revurderes hvert år så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet Positivlisten kan du finde på star dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse nyt vindue Hvornår kan du deltage Du har ret til at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb allerede fra første ledighedsdag hvis du opfylder ovenstående betingelser Du skal dog først have været til jobsamtale i jobcentret eller have været til en samtale i jobcentret om 6 ugers jobrettet uddannelse Er du under 25 år skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneders ledighed Er du 25 år eller derover skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed Hvis du vil vide mere Det er din a kasse der afgør om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Derfor er det også dem du skal tale med og sende ansøgning til hvis du ønsker at gøre brug af ordningen Oversigt over a kasser nyt vindue Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse nyt vindue At miste dagpengeretten Du skal lægge dit CV på Jobnet dk Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge jobnet dk dit jobcenter online nyt vindue Selvforskyldt ledig Du er selvforskyldt ledig hvis du fx uden gyldig grund opsiger dit arbejde selv er skyld i afskedigelsen uden gyldig grund afviser at tage et arbejde der henvises af jobcenteret eller a kassen eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan eller afslår afbryder et tilbud der er givet efter en jobplan Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud Du kan sige dit arbejde op og afslå et arbejde eller tilbud uden at få karantæne når du har en gyldig grund Det kan fx være når du har lægeattest på at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom og har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen din ægtefælles eller samlevers nye arbejde betyder at du må flytte langt væk eller du ikke har mulighed for at få passet børn der kræver særlig pleje Du skal være opmærksom på at selvom du har en gyldig grund skal din a kasse altid vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet Kontakt din a kasse inden du opsiger dit arbejde afslår et arbejde eller et tilbud mv Så ved du om det får konsekvenser for din dagpengeret Karantæne Har du ikke en gyldig grund er du selvforskyldt ledig og du får en karantæne Det betyder at du mister dine dagpenge i tre uger Bliver du to gange inden for 12 måneder selvforskyldt ledig mister du retten til dagpenge indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder Kontakt a kassen på forhånd Din a kasse kan oplyse dig om konsekvenserne hvis du afslår et arbejde eller et tilbud eller hvis du siger op Oversigt over a kasser nyt vindue G Dage Dagpengegodtgørelse Du kan ikke få dagpenge fra din a kasse de første tre dage efter at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse G dage de første tre dage hvor du er helt eller delvis ledig Du har kun ret til G dage hvis du er medlem af en a kasse og har været ansat som lønmodtager Din arbejdsgiver skal betale G dage hvis du bliver afskediget af grunde du ikke selv er skyld i bliver hjemsendt ophører med opgave og tidsbestemt ansættelse og lignende sættes på arbejdsfordeling eller får nedsat din arbejdstid Din arbejdsgiver skal ikke betale G dage hvis du selv siger op Hvis du har været ansat under tre måneder skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dagpengegodtgørelse I 2015 2016 betaler arbejdsgiveren dog dagpengegodtgørelse for 1 og 2 ledighedsdag og i 2017 betaler arbejdsgiveren for 1 ledighedsdag ved ansættelsesforhold under tre måneder Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring om G dage dagpengegodtgørelse nyt vindue Nyuddannede Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter du har afsluttet din uddannelse Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder og mindst være en erhvervsmæssig uddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse Du skal søge om optagelse i en a kasse senest to uger efter

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/arbejdsloeshedsdagpenge (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aktivering når du får dagpenge | Odsherred Kommune
  svarer til den individuelle dagpengesats i løn Virksomhedspraktik Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere Det skal være en sammenhængende periode for at du får det største udbytte af praktikken Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud Jobnet om virksomhedspraktik nyt vindue Job med løntilskud Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn Forløbet aftales i samarbejde mellem dig jobcentret din a kasse og en virksomhed Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter Forløbet kan vare i op til 6 måneder Der gælder særlige regler for unge Løntilskud private virksomheder Når du har været ledig i seks måneder kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn der normalt udbetales for det pågældende arbejde En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 75 09 i timen 2016 i løntilskud Du kan blive ansat i op til 6 måneder Løntilskud offentlige virksomheder Når du har været ledig i 6 måneder har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver Du får en fast timeløn som er 122 80 kr pr time 2016 og får udbetalt løn som svarer til din ydelse som ledig Dog får du fuld pension af den løn du ville have fået hvis du havde været almindeligt ansat For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver Arbejdstiden fastsættes individuelt men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer Det er også muligt at få tilskud til transport Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 109 06 kr pr time 2016 Jobnet om løntilskud af ledig i private virksomheder nyt vindue Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings aktuelle satser nyt vindue Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings og opklaringsforløb særlige projekter og kortere uddannelsesforløb Vejledning og opkvalificering må højst vare i alt seks uger inden for de første ni måneder du er ledig Forløb der varer under to uger tælles dog ikke med i de seks uger Særlige regler for unge Hvis du er under 30 år skal du have første jobsamtale i jobcenteret senest efter én måneds ledighed Efterfølgende skal du til samtale mindst hver tredje måned Uddannelse Alle unge dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt som er i stand til at tage en uddannelse skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/aktivering-naar-du-faar-dagpenge (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Registrering af ferie | Odsherred Kommune
  VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Voksne Uddannelse og job Når du er ledig Borger Når du er ledig Genoptag din sygedagpengesag Arbejdsløshedsdagpenge Aktivering når du får dagpenge Registrering af ferie Integration flygtninge og indvandrere Kontanthjælp Find job Udskriv Del Registrering af ferie Du skal indberette din ferie minimum 14 dage før afholdelse Se mere her hvis du vil Melde din ferie på Jobnet Relaterede sider Ansøgningsfrister i Job og Borgerservice Find job Ung og ledig Voksenlærling klædt på til fremtidens job Du kan selv registrere fremtidig ferie hvis der er mere end 14 dage til afholdelse Er der mindre end 14 dage skal du kontakte dit Jobcenter Hvis du er medlem af en a kasse skal du altid huske at underrette denne om den ønskede ferie Er du på kontanthjælp skal du kontakte din sagsbehandler om den ønskede ferie Er du i praktik eller løntilskudsjob skal ferien aftales med arbejdsstedet og jobcentret skal informeres Kontakt Jobcentret Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job affald rute 21 Storskrald svømmehal renovation kort genbrugsstation pas ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner ofte 21 kort pas genbrugsstation rute 21 svømmehal job affald renovation Storskrald Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom med input til

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/naar-du-er-ledig/registrering-af-ferie (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Integration – flygtninge og indvandrere | Odsherred Kommune
  Udskriv Del Integration flygtninge og indvandrere Du kan søge viden og information om integration og danskuddannelse til borgere under integrationsloven samt borgere med anden etnisk baggrund end dansk Se mere her hvis du vil Besøge hjemmesiden Ny i Danmark Kontakte Statsforvaltningen Ønsker du vejledning vedrørende job og uddannelse kontakt Integrationsteamet i Jobcenter Odsherred Skriv til integration odsherred dk Er du EU borger og ønsker at starte på danskuddannelse Skriv til mafri odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald rute 21 Storskrald job kort renovation svømmehal ofte 21 genbrugsstation pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/naar-du-er-ledig/integration-flygtninge-og-indvandrere (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kontanthjælp | Odsherred Kommune
  Kontanthjælp Du kan søge kontanthjælp hvis du er fyldt 18 og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie Hvad vil du Ansøg om enkeltydelser Anmeld socialt bedrageri Ansøg om kontanthjælp Hvad siger loven Aktivloven nyt vindue Rådighedsvejledning nyt vindue Beskæftigelsesindsatsloven nyt vindue Vejledning om satser for barsel og sygedagpenge kontanthjælp mv i 2013 nyt vindue Læs også Arbejdsmarkedsstyrelsen om kontanthjælp nyt vindue Kontakt Jobcentret Skrevet af borger dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation Storskrald svømmehal job pas ofte 21 affald rute 21 genbrugsstation kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/kontanthjaelp (2016-02-06)
  Open archived version from archive •