archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Find job | Odsherred Kommune
  Registrering af ferie Integration flygtninge og indvandrere Kontanthjælp Find job Udskriv Del Find job Du kan finde dit drømmejob på flere måder Relaterede sider Ansøgningsfrister i Job og Borgerservice Ung og ledig Voksenlærling klædt på til fremtidens job Registrering af ferie Du kan finde dit nye job ved at gå på Jobnet søge på internettet læse aviser gå på biblioteket samt sende uopfordrede ansøgninger Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation job kort renovation pas ofte 21 affald svømmehal Storskrald rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/naar-du-er-ledig/find-job (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Job på særlige vilkår | Odsherred Kommune
  fleksjobber Revalidering Hjælpemidler i jobbet Når du er ledig Uddannelse for voksne Job i kommunen Udskriv Del Job på særlige vilkår Selvom man ikke har sin fulde arbejdsevne i behold kan man stadig gøre en væsentlig indsats på arbejdsmarkedet I menuen til venstre kan du finde mere Relaterede sider Løntilskud og fleksjobrefusion Job med tilskud Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 affald svømmehal pas job genbrugsstation ofte 21 Storskrald kort renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/job-paa-saerlige-vilkaar (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ledig fleksjobber | Odsherred Kommune
  du har orienteret dig på Min Side i Jobnet vedrørende fleksjob og yde dig vejledning i jobsøgning Du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indenfor de første 12 måneders ledighed pjecen om godkendte uddannelser på kan du få i jobcentret Du har mulighed for at komme i virksomhedspraktik med henblik på afklaring og fleksjob Du kan få bevilliget en mentor til oplæring introduktion til jobbet og eller som psykisk støtte til at komme i gang på arbejdsmarkedet Har du 10 timer eller mindre i dit fleksjob kan din arbejdsgiver søge bonus på 25 000 kr Når du får et fleksjob skal du kontakte din jobkonsulent Når du får et fleksjob skal du kontakte din jobkonsulent Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet Dvs hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og arbejdsintensiteten Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster herunder sociale kapitler lokalaftaler m v Hvis overenskomsterne ikke kan finde anvendelse til brug for fastsættelse af løn indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren Du får løn for den arbejdsindsats du reelt yder Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen som kan udgøre op til cirka 17 000 kr om måneden 2013 Det svarer til 98 procent af højeste dagpengesats Tilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt og aftrappes med en modregningssats på 30 pct af lønindtægten indtil den samlede indtægt i 2013 niveau udgør 13 208 kr pr måned Derefter er modregningssatsen 55 pct Kommunen indbetaler 5 pct af det beregnede fleksløntilskud dog max 500 kr om måneden til ATP Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn du får udbetalt når du er ansat på fuld tid i den pågældende stilling Midlertidig fleksjob Er du under 40 år kan du højst få bevilget et fleksjob i perioder af fem år ad gangen Er du over 40 år får du efter det første fleksjob et permanent fleksjob hvis kommunen vurderer at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed Du har fortsat ret til at få udbetalt fleks løntilskuddet ved flytning til en anden kommune Det er bopælskommunen der skal udbetale fleks løn tilskuddet Fastholdelsesfleksjob Du kan blive ansat i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads hvis du forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår Du skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob Kontakt Jobcentret Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/job-paa-saerlige-vilkaar/ledig-fleksjobber (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Revalidering | Odsherred Kommune
  kan fx være kontanthjælp sygedagpenge eller løn under sygdom Uddannelse omskoling eller virksomhedspraktik En revalidering vil typisk være uddannelse optræning eller omskoling Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver Virksomhedspraktik tilbydes normalt hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse arbejdsoptræning tillæring oplæring eller omskoling Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn Revalidering som ansat Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver såkaldt virksomhedsrevalidering Ordningen bruges normalt hvis du har meget erhvervserfaring Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse arbejdsoptræning tillæring oplæring eller omskoling Under forløbet får du udbetalt et beløb der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb du kan få som ledig Det vil sige 17 928 kr pr måned 2015 Hvis du er under 25 år får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse er du over 30 år får du 17 928 kr pr måned 2015 er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem får du 17 928 kr pr måned 2015 er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn får du 14 416 kr pr måned 2015 er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn får du 10 849 kr pr måned 2015 er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre får du 6 992 kr pr måned 2015 er du under 25 og bor hos en eller begge dine forældre får du 3 374 kr pr måned 2015 er du under 25 år er gravid og er 12 uger henne får du 10 849 kr pr måned 2015 er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn får du 14 416 kr pr måned 2015 er du under 25 år psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre får du 10 849 kr pr måned 2015 Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt ægtefælles indkomst og formue Revalidering i højst fem år Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år Hvis revalideringen er gået efter planen har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv Hvis du efter overstået uddannelse endt revalidering ikke er kommet i arbejde kan du enten kontakte en a kasse og undersøge om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge eller du kan kontakte kommunen og undersøge om du er berettiget til kontanthjælp Hvis du ikke kan komme i arbejde fordi du har en varig funktionsnedsættelse kan du i dialog med kommunen få afklaret om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob Fleksjob Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger fra de har modtaget

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/revalidering-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hjælpemidler i jobbet | Odsherred Kommune
  om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Voksne Uddannelse og job Job på særlige vilkår Borger Job på særlige vilkår Ledig fleksjobber Revalidering Hjælpemidler i jobbet Udskriv Del Hjælpemidler i jobbet Har du varige funktionsnedsættelser kan du søge om at få hjælpemidler som arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning Se mere her hvis du vil søge om hjælpemidler Betingelsen er at redskabet indretningen kompenserer for personens varige funktionsnedsættelse at arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen at arbejdsredskabet indretningen er af afgørende betydning for at personen kan fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde opnå ansættelse Jobcenteret bevillinger hjælpemidler enten som tilskud eller udlån Hvordan søger du Ansøgningsskema udskrives fra jobnet dk eller fås ved henvendelse til Jobcenteret Du skal indsende Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for varig funktionsnedsættelse speciallægeerkl eller lign Beskrivelse af det der søges om Bemærk I nogle tilfælde er der behov for yderligere afklaring vedr funktionsnedsættelsen og behovet for arbejdsredskabet Jobcenteret vil indhente nødvendig yderligere dokumentation Når hjælpemiddelet skal bruges for overhovedet at kunne arbejde og det derfor er nødvendigt i ethvert job bevilliges det efter Serviceloven Kontakt Jobcentret Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation pas renovation job kort rute 21 svømmehal affald Storskrald ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner renovation genbrugsstation svømmehal Storskrald rute 21 affald pas kort ofte 21 job Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/job-paa-saerlige-vilkaar/hjaelpemidler-i-jobbet (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Uddannelse for voksne | Odsherred Kommune
  til fremtidens job Uddannelsesvejledning for voksne Når du er ledig Job på særlige vilkår Job i kommunen Udskriv Del Uddannelse for voksne Det er aldrig for sent at uddanne sig I menuen til venstre kan du læse mere og finde kontakter der kan hjælpe dig videre til at blive faglært eller styrke dine faglige kompetencer Relaterede sider Kurser og Uddannelse Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job affald rute 21 kort ofte 21 Storskrald renovation genbrugsstation pas svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/uddannelse-voksne (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Voksne med særlige behov | Odsherred Kommune
  I høring lige nu Høring Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Voksne Uddannelse og job Uddannelse for voksne Borger Uddannelse for voksne Voksne med særlige behov Voksenlærling klædt på til fremtidens job Uddannelsesvejledning for voksne Udskriv Del Voksne med særlige behov Voksenafdelingen i Odsherred Kommune tilbyder voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og misbrugsproblemer rådgivning og vejledning Relaterede sider Modtagelse og Visitation En særlig ungdomsuddannelse Ældre Målet er med den rette indsats tilpasset den enkelte borger at yde den nødvendige støtte til opretholdelse af livsførelse at forebygge en forværring af den enkeltes situation samt give et godt grundlag for personlig udvikling og social omgang Odsherred Kommune kan tilbyde flere kvalitative dagsaktivitetstilbud til sindslidende og udviklingshæmmede borgere Kontakt For nærmere information om tilbud og muligheder for voksne med særlige behov rettes henvendelse til Voksenafdelingen i Odsherred Kommune på telefon 59 66 60 20 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 kort genbrugsstation affald job renovation pas Storskrald ofte 21 svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner pas kort affald genbrugsstation Storskrald renovation svømmehal rute 21 job ofte 21 Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom med input til revision af udbudspolitikken 16 dec 2015 Sider

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/uddannelse-voksne/voksne-med-saerlige-behov (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Voksenlærling - klædt på til fremtidens job | Odsherred Kommune
  Har du lyst til nye personlige og faglige udfordringer så gå i gang med en voksenerhvervsuddannelse og få en faglig uddannelse Se mere her hvis du vil Besøge Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside Besøge AER s hjemmeside Besøge hjemmesiden Fremtiden er faglært Finde dit lokale jobcenter Se et udvalg af voksen og efteruddannelser Benytte Jobnets blanketter Relaterede sider Ansøgningsfrister i Job og Borgerservice Find job Ung og ledig Registrering af ferie Voksenlærlingeordningen er en genvej til en faglig uddannelse for dig der er i arbejde eller ledig og fyldt 25 år Ordningen sikrer at du får voksenløn under uddannelsen svarende til lønnen som ufaglært inden for området mens virksomheden får et tilskud til lønnen Hvilke fag og brancher Der kan gives tilskud til voksenlærlinge indenfor områder hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder Find listerne over fag og uddannelser der kan ydes tilskud til her Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Er der et fagområde som har din interesse er du også velkommen til at kontakte Jobcentret og høre nærmere om mulighederne for at blive voksenlærling inden for netop dette område Er det en fordel at have erfaring Ja du kan i flere tilfælde få godskrevet relevant erhvervserfaring og derved gennemføre uddannelsen på kortere tid Hvordan ser økonomien ud Er du fyldt 25 år kan virksomheden få et tilskud fra dit jobcenter i praktiktiden i de første 2 år Kontakt dit Jobcenter for at lære om det aktuelle tilbud Når du er på skole får virksomheden AER refusion Du kan kontakte Arbejdsgivernes elevrefusion AER på tlf 48 20 49 11 for at få information om elevrefusion eller gå ind på AER s hjemmeside Kontakt Jobcentret Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 pas Storskrald svømmehal kort genbrugsstation job affald renovation rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/uddannelse-og-job/uddannelse-voksne/voksenlaerling-klaedt-paa-til-fremtidens-job (2016-02-06)
  Open archived version from archive