archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anmeld socialt bedrageri | Odsherred Kommune
  du har gæld Sociale ydelser Anmeld socialt bedrageri Ejendomsvurdering og ejendomsskat Lån til beboerindskud Boligstøtte Udskriv Del Anmeld socialt bedrageri Indsatsen mod socialt bedrageri skal sikre at der ikke udbetales offentlige midler på forkert grundlag Se mere her hvis du vil Anmelde socialt bedrageri til Odsherred Kommune Anmelde socialt bedrageri til Udbetaling Danmark Formålet med at fokusere på misbrug af sociale ydelser er at sikre at ingen borgere uberettiget får udbetalt sociale ydelser I Odsherred Kommune vil vi gerne begrænse antallet af tilfælde hvor der bliver udbetalt penge på et forkert grundlag Det handler ikke om at opsøge de borgere der lovligt modtager offentlige ydelser Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere som har behov for ydelser mod det misbrug af offentlige midler som socialt bedrageri er Socialt bedrageri resulterer som regel i anmeldelse til politiet og krav om tilbagebetaling Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri kan du anmelde det til Odsherred Kommune eller du kan anmelde snyd med Udbetaling Danmarks ydelser til Udbetaling Danmark En anmeldelse indholder Hvem anmeldelsen drejer sig om navn og adresse Hvilken form for socialt bedrageri det drejer sig om Navn og adresse på evt arbejdsgiver samlever ægtefælle eller kæreste Dine oplysninger til anmeldelsen Konkrete observationer registreringsnr på bil tidspunkter m m Du kan vælge at være anonym eller give dig til kende I Odsherred Kommune består kontrolgruppen af Heidi Jensen og Susanne V Jensen som træffes på 59 66 65 94 eller mail socialtsnyd odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald pas kort svømmehal rute 21 genbrugsstation renovation ofte 21 job Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/oekonomi/anmeld-socialt-bedrageri (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Ejendomsvurdering og ejendomsskat | Odsherred Kommune
  Ejendomsvurdering på skat dk nyt vindue Nedslag i ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten kan nedsættes hvis Du er pensionist eller enke enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt Boligen har været ubeboet i en periode Boligen har været delvist udlejet Du har betalt udenlandsk ejendomsskat Du har købt boligen senest den 1 juli 1998 Læs mere om ejendomsværdiskat på skat dk Ejendomsvurdering på skat dk nyt vindue Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter indefrysning af ejendomsskatter hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom herunder også fritidsbolig som bruges til beboelse For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet have opnået folkepensionsalderen få udbetalt social pension delpension eller modtage efterløn Lånet skal søges i den kommune hvor ejendommen ligger og ansøgningen foregår digitalt Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage når ejendommen sælges Renten for 2016 er på 1 41 procent Hvad er grundskyld ejendomsskat til kommunen Du betaler grundskyld ejendomsskat til den kommune din ejendom ligger i Grundskylden bliver beregnet af det laveste af Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer Grundværdien der dannede grundlag for grundskylden det foregående år tillagt en reguleringsprocent på 3 7 procent Den enkelte kommune fastsætter selv satsen grundskyldspromillen og opkræver skatten Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat skal du kontakte Borgerservice i den kommune hvor din bolig ligger Find satser for grundskyld og andre skatter i din kommune nyt vindue Hvornår kan du klage Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat dk Klage over ejendomsvurdering nyt vindue Lovgivning Vurderingsbekendtgørelsen nyt vindue Læs også Ejendomsvurdering på skat dk nyt vindue Ejendomsskat betales seperat altså uden om selvangivelsen I 2014 forfalder 1 rate den 1 januar 2014 med sidste betalingsfrist den 2 januar 2014 og 2 rate farfalder og har sidste betalingsfrist den 1 juli 2014 Har du spørgsmål kan du kontakte ejendomsbeskatningen Borgerservice Bemærk at du fra den 1 september skal kontakte Ydelsesafdelingen i Fårevejle for spørgsmål om lån til betaling af ejendomsskat Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/ejendomsvurdering-og-ejendomsskat (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Lån til beboerindskud | Odsherred Kommune
  boligtyper til ældre og handicappede Der er endvidere en række særlige regler for bl a flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger der bor i en fælles lejlighed Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud Hvor meget kan jeg få i lån til beboerindskud Lånet er til hele beboerindskuddet Hvem kan forvente at få afslag på sin ansøgning om lån Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud selvom din husstands indkomst ligger under grænsen Det kan ske i forskellige tilfælde Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet Dette vil typisk være tilfældet hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen Et andet eksempel er hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån Det er dog særlige tilfælde hvor du alligevel ikke skal have afslag selv om du ikke har afviklet gælden Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån Hvad er frivillige lån Selv om din husstands indkomst er højere end den fastsatte grænse kan kommunen alligevel yde beboerindskudslån eller garantere for lån Dette kaldes frivillige lån Disse lån kan ydes uanset hvornår boligen er taget i brug Kommunen bestemmer selv i hvilke tilfælde kommunen vil yde et frivilligt lån Hvordan skal jeg betale lånet tilbage Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden Når de første fem år er gået begynder forrentningen af lånet og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode Renten er på 4 5 pct af den til enhver tid værende restgæld Tilbagebetalingsperioden afhænger af hvilken type bolig du bor i Hvis du bor i lejlighed skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år Hvis du bor i et enkeltværelse skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år Når du flytter fra din bolig skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse skal du klage til kommunen inden fire uger Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger fra de har modtaget din klage Hvis kommunen fastholder sin afgørelse sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen som tager stilling til afgørelsen Lovgivning Boligstøtteloven nyt vindue Boligstøttevejledningen Vejledning om individuel boligstøtte nyt vindue Læs også Skal du søge boligstøtte Når du får boligstøtte Lån til beboerindskud nyt vindue Når du skal flytte Kontakt Borgerservice Bemærk at du fra den 1 september skal kontakte Ydelsesafdelingen i Fårevejle for spørgsmål om beboerindskudslån Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/laan-til-beboerindskud (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Boligstøtte | Odsherred Kommune
  til beboerindskud Boligstøtte Udskriv Del Boligstøtte Fra den 1 marts 2013 er det Udbetaling Danmark der udbetaler boligstøtte Boligstøtte er et tilskud til huslejen Du kan søge boligstøtte hvis du bor til leje Er du folke eller førtidspensionist kan du også søge boligstøtte til en ejer eller andelsbolig Læs mere om reglerne for at få boligstøtte hvis du er lejer og ikke får pension folkepensionist førtidspensionist Hvor meget kan jeg få i boligstøtte Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte Hvor meget du kan få kommer fx an på hvad du betaler i husleje hvor stor boligen er hvor mange I bor sammen din jeres samlede indkomst og formue Du kan lave en foreløbig beregning af om du kan få boligstøtte Beregn din boligstøtte Lån til beboerindskud Hvis du flytter i en almen bolig kan du søge om Lån til beboerindskud Ny offentlig myndighed udbetaler boligstøtte Fra den 1 marts 2013 er det Udbetaling Danmark der udbetaler boligstøtte til dig Derfor er det Udbetaling Danmark og ikke din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om boligstøtte Det er fortsat din kommune du skal kontakte hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig Hvis du har brug for hjælp Har du spørgsmål om boligstøtte kan du få hjælp på borger dk boligstoette her kan du beregne og søge boligstøtte oplyse om ændringer i din indkomst læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål Du kan også kontakte Udbetaling Danmark Afsender Udbetaling Danmark Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation affald genbrugsstation Storskrald kort ofte 21 pas rute 21 svømmehal job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/oekonomi/boligstoette (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ansøgningsfrister i Job og Borgerservice | Odsherred Kommune
  for en række af de ydelser som skal søges hos Job og Borgerservice at der ikke gælder lovbestemte frister for hvor lang tid kommunen må være om at behandle sagen Hent Ansøgningsfrister offentliggjort i henhold til lov om retssikkerhed på Job og Borgerservices område I den gule boks kan du se de sagsbehandlingstider som forvaltningen kan stå inde for og som Odsherred Kommune er forpligtet til at vise Det står i Retssikkerhedsloven 3 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal job Storskrald genbrugsstation rute 21 affald ofte 21 kort renovation pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/voksne/ansoegningsfrister-i-job-og-borgerservice (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Bolig | Odsherred Kommune
  00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Ældre Borger Ældre Bolig Aflastningspladser Plejebolig Ældrebolig Daghjem Demens Dødsfald Hjemmehjælp og ældrepleje Influenzavaccination Pension og tillæg Plejecentre i Odsherred Ældrerådet Kvalitetsstandarder Udskriv Del Bolig Når det bliver svært at bo i eget hjem så er der mulighed for at bo i en ældrebolig eller en plejebolig Relaterede sider Plejebolig Ældrebolig Ældrebolig En ældrebolig er til dig som har brug for lidt hjælp i hverdagen som har et handicap eller andre fysiske svagheder som gør at det uhensigtsmæssigt at bo i en almindelig bolig Samtidig vil du måske have gavn af et tættere socialt miljø og kontakt med andre i samme situation Boligen er en almindelig lejebolig som er indrettet handicapvenligt men der er ikke tilknyttet personale til boligerne Det er muligt at få hjemmehjælp efter samme kriterier som i din nuværende bolig Plejebolig En plejehjemsplads plejebolig med fast personale er til dig som har brug for vidtgående pleje på grund af omfattende handicap udtalt almen svækkelse eller alvorlig sygdom Der er fast personale i huset hele døgnet og hjælpen tilpasses løbende til dine behov hen over døgnet Du skal godkendes for at få en ældrebolig eller en plejebolig Kontakt visitationsteamet Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job svømmehal renovation Storskrald genbrugsstation affald ofte 21 pas kort rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner renovation job pas genbrugsstation kort affald Storskrald rute 21

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/bolig (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Plejebolig | Odsherred Kommune
  dig Du kan ikke klare sig i en almindelig ældrebolig Du er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at udføre egenomsorg Du har et særligt stort behov for fysisk og psykisk tryghed Hvor findes der plejeboliger i Odsherred Nykøbing Plejecenter Grønnegården og Plejecenter Præstevænget Højby Plejecentret Solvognen Vig Baeshøjgård drives af OK Fonden Grevinge Grevinge Plejecenter Asnæs Bobjergcentret Fårevejle Fårevejle Plejecenter Hørve Plejecenteret Bakkegården Hvor lang er ventetiden Bliver du godkendt til en plejebolig kommer du på venteliste Du vil få et brev om at du er godkendt på ventelisten Ventelisten er prioriteret Det betyder at det er den borger med det største behov der vil blive tilbudt en plejebolig først Det er altså ikke den der først er optaget der modtager et boligtilbud først Du skal være klar til at sige ja tak til en plejebolig med meget kort varsel Der kan i nogle tilfælde være tale om at du skal flytte ind allerede 2 uger efter du har modtaget tilbuddet Der er regler om hvor længe du må stå på venteliste Hvis du søger en plejebolig i hele kommunen må du højest vente i 2 måneder Dette gælder kun hvis du ikke siger nej tak til en tilbudt plejebolig inden for denne periode Søger du en plejebolig på et udvalgt plejecenter kan du godt vente i mere end 2 måneder Du bliver slettet helt fra ventelisten hvis du siger nej tak til en bolig 3 gange Ved akut behov Har du behov for at få en plejebolig efter udskrivning fra sygehus eller aflastningsophold er du sikret en plejebolig et sted i kommunen inden for 8 uger Du kan altid blive skrevet op til en plejebolig på et andet plejecenter hvis du ønsker det Plejebolig i en anden kommune Hvis du vælger en plejebolig i en anden kommune skal betingelserne på at komme på venteliste være opfyldt både i Odsherred Kommune og i din tilflytningskommune Kriterierne kan være forskellige fra kommune til kommune Du skal altid godkendes i din egen kommune før du kan blive godkendt i en anden kommune Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/bolig/plejebolig (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ældrebolig | Odsherred Kommune
  blevet behandlet vil du blive orienteret om du er godkendt eller ej Hvilke krav skal være opfyldt for at få en ældrebolig Ældreboligens specielle indretning kan i væsentlig grad lette dagligdagen for dig Dit funktionsniveau nødvendiggør en speciel indretning Du ikke kan klare dig i nuværende bolig på grund af boligens indretning selv med hjælp fra hjemmeplejen eller efter vurdering fra Ergoterapeut hvor det ikke vil være muligt at fortage hensigtsmæssige boligændringer Du ikke er i stand til selv at opsøge sociale kontakter og aktiviteter på grund af boligens beliggenhed grundet fysisk eller psykiske årsager Hvor lang tid skal jeg vente Bliver du godkendt til en ældrebolig kommer du på venteliste Ventelisten er prioriteret Det betyder at det er den borger med det største behov der vil blive tilbudt en bolig først Det er altså ikke den der først er optaget der modtager et boligtilbud først Du skal være klar til at sige ja tak til en bolig med meget kort varsel Der kan i nogle tilfælde være tale om at du skal flytte ind allerede 2 uger efter du har modtaget tilbuddet Siger du nej tak til dine boligtilbud tre gange vil du blive slettet af ventelisten Du skal så søge om at komme på venteliste igen Bolig i anden kommune Har du ønske om en pleje eller ældrebolig i en anden kommune skal du først visiteres til boligen i Odsherred Kommune Ansøgning sendes så til den kommune du vil bo i der herefter behandler din ansøgning med henblik på pleje eller ældrebolig Kan jeg beholde min hjemmehjælp Ja din hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje bevilges på samme vilkår som i din nuværende bolig Der kan selvfølgelig være forhold i din nuværende bolig der har givet dig behov for lidt ekstra hjælp som du så ikke kan beholde Hvor er der ældreboliger Møllebakken i Rørvig Nordgårdsvej på Odden Bymidten Billesvej og Grenås Have i Nykøbing Ellingebjergvej Højby Hovedgade 24 og Troldager i Højby Ankeret Pendulet Møllevej 7 Egevej Bøgevej Birkevej og Østervænget i Vig Maglehøjgårdsvej og Rolighedsvej i Grevinge Havrevænget og Bobjergvej i Asnæs Havevangen i Fårevejle Kirkeby Sneroseparken i Fårevejle Stationsby Bakkegården i Hørve Kontakt Visitationsteamet Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/bolig/aeldrebolig (2016-02-06)
  Open archived version from archive •