archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kørsel for pensionister | Odsherred Kommune
  tages der stilling til om du kan bevilges kørsel gennem kommunens kørselskontor og du får udleveret en seddel med en grøn rød eller gul bjælke nederst Din seddel har en grøn bjælke Du er blevet bevilget kørsel med Flextrafik og skal bestille denne på kommunens kørselskontor Odsherred Kommunes kørselskontor har telefontid mandag fredag 9 11 på 59 66 66 60 Din seddel har en gul bjælke Du sørger selv for kørsel til alment praktiserende læge nærmeste speciallæge bandagist hørecentral audiologisk og blodprøve på laboratoriet i Nykøbing Sj men har mulighed for at benytte Flextrafik Du skal selv betale for turen men er berettiget til godtgørelse hvis udgiften overstiger 25 kr Bestilling hos Flextrafik på telefon 70 26 27 27 tast 2 Turen skal bestilles senest 2 timer før du skal hentes Du kan bestille ture alle dage fra kl 8 00 18 00 Efter turen sender du dokumentation for behandling og kvitteringen fra Flextrafik til Borgerservice Nyvej 22 4573 Højby Din seddel har en rød bjælke Du kan få tilskud til kørsel til egen læge eller speciallæge hvis du er folkepensioist eller førtidspensionist Du skal være i sygesikringgruppe 1 Behandlingen skal være tilskudsberettiget eller betalt af de offentlige Behandlingen hos speciallæge skal være henvist af egen læge eller speciallæge Udgiften til offentlig transport skal overstige 25 kr Du skal indsende dokumentation for behandling til Borgerservice Nyvej 22 4573 Højby Du kan få refunderet udgifter svarende til hvad der efter forholdene er billigste forsvarlige transportmiddel Dette kan fx være offentlig transport herunder bus tog og færge eller taxa og privatbil Der gives kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge uden hensyntagen til ventelister eller om lægen har henvist til en længere væk Genoptræning Kommunen yder befordringsgodtgørelse til genoptræning til dig der modtager pension og som i forbindelse med udskrivning fra sygehus har fået udarbejdet en genoptræningplan Det er en betingelse at din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler herunder bus og tog Hvis du vælger et andet genoptræningssted end det kommunen foreslår yder kommune kun godtgørelse svarende til kørsel til kommunens genoptræningscenter i Odsherred Kommune Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/koersel-pensionister (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Orlov til pasning af syge og døende pårørende | Odsherred Kommune
  til tre måneder efter fornyet ansøgning Under orloven bliver du ansat af den kommune som den nærtstående bor i og får en løn på 20 565 per måned 2013 Du kan dog ikke få et beløb der er større end det du får udbetalt fra arbejdsgiver Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge feriepenge og lign Plejevederlag for pasning af døende hjemme Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven der ønsker at dø i eget hjem Du har ret til at få orlov fra dit arbejde når du modtager plejevederlag Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er at en læge har vurderet at der kun kan tilbydes lindrende behandling og at levetiden vil være kort at den døende skal have et plejebehov at du og din nærtstående skal være enige om pleje og pasningsopgaven at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem Betingelser for at få plejevederlag Du skal rette henvendelse til den kommune hvor den døende vil opholde sig den sidste tid Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet Du får en skriftlig afgørelse om plejevederlaget kan bevilges Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt Beløbet svarer til 1 5 gange det sygedagpengebeløb som du vil have ret til ved sygdom Personer der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom får udbetalt et basisbeløb på 14 211 kr om måneden ved fuld tid 2013 Plejevederlaget er skattepligtigt Et plejevederlag kan udbetales uanset om du mister en arbejdsindtægt eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist studerende eller lignende Får du folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligydelse mens du passer din pårørende i dennes hjem skal du være opmærksom på at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode du får et plejevederlag Ret til at holde orlov til pasning af døende Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende En arbejdsgiver der yder løn til en ansat under orlov får en refusion der svarer til plejevederlaget Du skal varsle din arbejdsgiver om at du skal holde orlov senest samtidig med at du ansøger kommunen om plejevederlaget Midlertidigt indlagt Selv om plejen foregår i hjemmet kan der være behov for en midlertidig indlæggelse fx for at aflaste den pårørende Du mister ikke et plejevederlag fordi den døende er midlertidigt indlagt Tilskud til medicin o a Mennesker der er døende kan få gratis midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin sygeplejeartikler og lignende Hvad siger loven Vejledning Satser på det sociale område 2014 nyt vindue Serviceloven nyt vindue Læs også På borger dk Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn Livstestamente Begravelseshjælp Efterlevelseshjælp Testamente Kontakt Sygeplejen Skrevet af borger dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/orlov-til-pasning-af-syge-og-doeende-paaroerende-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Sygeplejeklinik | Odsherred Kommune
  del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Ældre Hjemmehjælp og ældrepleje Borger Hjemmehjælp og ældrepleje Forebyggende hjemmebesøg Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Hjælp til selvhjælp Kørsel for pensionister Orlov til pasning af syge og døende pårørende Sygeplejeklinik Træning i eget hjem Træning og socialpædagogisk bistand Udskriv Del Sygeplejeklinik Hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune har åbnet en sygeplejeklinik beregnet for borgere der er visiteret til hjemmesygepleje Klinikken har åben hver tirsdag og fredag klokken 8 30 15 00 Du kan kontakte klinikken på telefon 59 66 52 20 Relaterede sider Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold Sygeplejeklinikken er beliggende på Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 6 4560 Vig Du kan kun benytte klinikken hvis du er i stand til ved egen transport at komme til klinikken Hvem kan få sygepleje Sygepleje ydes til personer som på grund af fysiske psykiske og eller sociale sundhedsproblemer har behov for sygeplejeindsats Alle borgere uanset alder har ret til gratis hjemmesygepleje Hjælpen kan efter aftale ydes hele døgnet Hjemmesygeplejen omfatter almindelig sygepleje vejledning og udførelse af lægeordineret behandling Hjemmesygepleje omfatter også oplæring i selv at kunne klare behandling pleje med mere Skal henvises fra læge Hvis du har behov for hjemmesygepleje skal du henvises fra din egen læge eller en sygehuslæge evt kan du eller en pårørende selv kontakte hjemmesygeplejen Typiske sygeplejeydelser Indsprøjtning Sårpleje og udskiftning af forbindinger Øjendrypning Diabetes behandling og vejledning Omsorgsbesøg Pleje af døende i eget hjem Medicinadministration Kontakt Sygeplejen Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 renovation genbrugsstation kort pas job svømmehal rute 21 affald Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/sygeplejeklinik (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aktivt Liv | Odsherred Kommune
  kaffe Med Aktivt Liv når vi sammen dine mål Et aktivt liv forebygger og udsætter behovet for pleje og behandling Et aktivt liv kan give dig flere år med færre gener fra funktionsnedsættelser mindre sygdom og mindre skrøbelighed Et aktivt liv har en positiv effekt på din livskvalitet og levetid Hvad er en medborgeraftale Sammen laver vi en medborgeraftale som tager udgangspunkt i dine mål og ønsker og sammen arbejder vi mod at opnå dine mål Medborgeraftalen og et individuelt tilrettelagt forløb hos dig i eget hjem er to af redskaberne til at du igen får et aktivt liv Medborgeraftalen sikrer det du gerne vil opnå med din træning Vi evaluerer din træning undervejs og laver sammen aftaler for fremtiden så du igen selv kan klare hverdagens opgaver Du er ikke alene og vi støtter dig hele vejen i forløbet Medborgeraftalen følger dig som borger og bliver i dit hjem Den medvirker til at kommunens ansatte har det rette fokus på dig og dine mål så du igen selv vil kunne klare hverdagen Hvordan bliver jeg en del af Aktivt Liv Sæt foden foran og kom i gang med Aktivt Liv Du søger om at blive en del af Aktivt Liv via Aktivt Liv Teamet i Odsherred Kommune Kontakt Maj Lyck Nielsen 59 66 57 26 majln odsherred dk Tine Mørkeberg 59 66 57 10 tinem odsherred dk Eller ved at sende en mail til aktivtliv odsherred dk En medarbejder fra Odsherred Kommune ringer til dig vurderer din situation og I aftaler herefter et eventuelt Aktivt Liv møde i dit hjem inden for tre hverdage Ved mødet i dit hjem deltager relevante personer fra Odsherred Kommune fx visitatorer terapeuter sygeplejersker og hjemmepleje og sammen udarbejder I en plan for dit forløb Der aftales også et møde hvor forløbet evalueres Du træner i eget hjem med opbakning og støtte fra medarbejdere i Odsherred Kommune Evalueringsmødet holdes På mødet tager I sammen stilling til om dine mål er opnået og om du kan klare hverdagens aktiviteter selv Hvis ikke kan dit forløb fortsætte i en ny periode og der aftales et nyt møde Det kan også være at du fortsat har behov for en hjælpende hånd og så får du naturligvis det Jeg er allerede godt i gang med et Aktivt Liv Er du allerede godt i gang med din træning og har du spørgsmål til dit forløb så tag fat i Aktivt Liv Teamet på mailen aktivtliv odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/aktivt-liv (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Træning og socialpædagogisk bistand | Odsherred Kommune
  pårørende Sygeplejeklinik Træning i eget hjem Træning og socialpædagogisk bistand Del Udskriv Træning og socialpædagogisk bistand Hvis du er svækket efter længere tids sygdom kan kommunen tilbyde dig genoptræning Lovgivning Serviceloven nyt vindue Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning 2 nyt vindue Læs også På borger dk Genoptræning Andre sider Genoptræning og vedligeholdelsestræning nyt vindue Socialpædagogisk bistand nyt vindue Kontakt Visitationen Skrevet af borger dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job pas affald Storskrald genbrugsstation svømmehal rute 21 ofte 21 kort renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/traening-og-socialpaedagogisk-bistand (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Influenzavaccination | Odsherred Kommune
  indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Ældre Borger Ældre Bolig Daghjem Demens Dødsfald Hjemmehjælp og ældrepleje Influenzavaccination Pension og tillæg Plejecentre i Odsherred Ældrerådet Kvalitetsstandarder Udskriv Del Influenzavaccination Hvis du er i risikogruppen kan du blive gratis vaccineret for influenza Se mere her hvis du vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside om influenza Hvem kan blive gratis vaccineret for influenza Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza hvis du er ældre har bestemte sygdomme er svært overvægtig eller gravid Sundhedsstyrelsen anbefaler du bliver vaccineret hvis du er 65 år eller derover har en kronisk sygdom KOL astma hjerte kar sygdom diabetes 1 eller 2 medfødt eller erhvervet immumdefekt påvirket respiration pga nedsat muskelkraft kronisk lever og nyresvigt eller andre kroniske sygdomme hvor lægen vurderer influenza som en alvorlig sundhedsrisiko er svært overvægtig med BMI over 40 er gravid i 2 og 3 trimester Tilhører du en af de ovennævnte grupper eller er førtidspensionist kan du få vaccinationen gratis fra den 1 oktober og året ud Vaccinationen er dog gratis for gravide i 2 og 3 trimester og personer med nedsat immunforsvar i perioden 1 oktober 2015 til og med den 29 februar 2016 Hvor kan jeg blive vaccineret Du kan kontakte din egen læge for at blive vaccineret Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job genbrugsstation svømmehal ofte 21 renovation rute 21 affald Storskrald kort pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner kort renovation pas

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/influenzavaccination-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Pension og tillæg | Odsherred Kommune
  du også søge om tilskud til fx husleje medicin og varmeudgifter Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før du fylder 65 år Her står der at du nu kan søge folkepension Tillæg til folkepensionen Der findes en række tillæg til folkepensionen Du skal søge om tillæggene Din indkomst og formue har betydning for hvilke tillæg du kan få og hvor meget du kan få Læs mere om boligstøtte der er et tilskud til huslejen varmetillæg der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter helbredstillæg der er et tilskud til fx medicin personligt tillæg der er et tilskud til dig som er i særlig vanskelig økonomisk situation Ældrecheck Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent Hvis du har ret til ældrecheck får du den automatisk udbetalt i januar måned sammen med din folkepension Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck Læs mere om ældrecheck Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål Fra den 1 marts 2013 er det Udbetaling Danmark der udbetaler folkepension ældrecheck varmetillæg og boligstøtte til dig Derfor er det Udbetaling Danmark og ikke din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om disse ydelser Det er fortsat din kommune du skal kontakte hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg Hvis du har brug for hjælp Har du spørgsmål om ydelserne kan du finde kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark på www borger dk kontaktudbetalingdanmark her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål se hvilke frister du skal huske få hjælp til at betjene dig selv på nettet fx til at udfylde din ansøgning Du kan også kontakte Udbetaling Danmark 70 12 80 61 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 Storskrald pas svømmehal ofte 21 affald kort renovation genbrugsstation job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/aeldre/pension-og-tillaeg (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Delpension | Odsherred Kommune
  Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Ældre Pension og tillæg Borger Pension og tillæg Delpension Helbredstillæg Personligt tillæg Prisaftaler optikere Prisaftale tandtekniker Del Udskriv Delpension Det er Udbetaling Danmark der udbetaler delpension Hvem kan få delpension Delpension er en økonomisk kompensation til dig der ønsker at gå ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt For at få delpension skal du opfylde en række krav herunder Du skal være født før den 1 januar 1959 Du skal bo og arbejde i Danmark Du skal have nået delpensionsalderen Du må ikke have eller kunne få et efterlønsbevis Du skal opfylde nogle særlige regler for nedsættelse af arbejdstiden Der er forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige der ønsker delpension Delpensionen stopper når du når folkepensionsalderen Hvis du har brug for hjælp Det er Udbetaling Danmark der udbetaler delpension Har du spørgsmål om delpension kan du finde svar på borger dk delpension Her kan du søge delpension få svar på de oftest stillede spørgsmål om delpension Du kan også kontakte Udbetaling Danmark Kontakt Udbetaling Danmark Skrevet af Udbetaling Danmark Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald ofte 21 pas affald renovation kort svømmehal rute 21 job genbrugsstation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner affald pas kort job rute 21 genbrugsstation Storskrald svømmehal ofte 21 renovation Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/delpension (2016-02-06)
  Open archived version from archive