archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klager over miljøforhold | Odsherred Kommune
  af kloakering Sommerhuskloakering Skimmelsvamp Klager over miljøforhold Midlertidige bygge og anlægsaktiviteter Olietanke Spildevand i det åbne land Vand på grunden Udskriv Del Klager over miljøforhold Er du udsat for væsentlige miljøgener i Odsherred Kommune kan du udfylde et klageskema Ved akutte forhold kan du ringe til Miljøteamet Relaterede sider Tilsynskampagner Tilsynsrapporter Tilladelser godkendelser og anmeldelser Miljøtilsyn Kampagne for renere strande Vær med til at holde strandene rene Miljøgodkendelser Ved miljøgener bør du i første omgang henvende dig til den virksomhed nabo som udsætter dig for generne inden kommunen indblandes i sagen Kan I ikke blive enige Kan du og din modpart ikke blive enige om en løsning så kan du kontakte kommunen Når Odsherred Kommunes miljøteam modtager et udfyldt klageskema sendes det i høring hos den virksomhed boligejer som du klager over Den egentlige sagsbehandling starter når høringsperioden er udløbet Miljøteamet behandler klager over miljømæssige gener fra virksomheder bosat i kommunen og fra virksomheder der midlertidigt udfører arbejde i Odsherred Kommune Miljøteamet behandler miljøgenesager vedrørende Lugt og støj fra virksomheder og forretninger Støj i forbindelse med levering af varer til virksomheder og forretninger Støjgener fra sportsanlæg og organiserede sportsaktiviteter Støjgener fra ventilationsanlæg og lignende anlæg Støj støv og vibrationer fra midlertidige bygge og anlægsarbejder Lugt og røggener fra private fyringsanlæg fx oliefyr og brændeovne Lugt og støjgener fra private dyrehold fx høns og kaniner Har du spørgsmål kan du kontakte Miljøteam 59 66 60 35 miljoe odsherred dk Miljøteamet i Odsherred Kommune behandler ikke klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner Her henviser vi til Midt og Vestsjællands Politi Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation pas ofte 21 rute 21 renovation svømmehal kort affald job Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/klager-over-miljoeforhold (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter | Odsherred Kommune
  Midlertidige bygge og anlægsaktiviteter Odsherred kommune har udarbejdet forskrift for udførelsen af større midlertidige bygge og anlægsaktiviteter hvilket indebærer at der ikke skal fremsendes anmeldeskema til kommunen Dog skal der søges dispensation hvis aktiviteten ligger uden for de vilkår der er beskrevet forskriften Læs mere om reglerne Hent Forskrift midlertidige miljøaktiviteter Minimér gener og undgå klager Afhængig af hvilke aktiviteter du skal udføre kan valg af maskiner arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen være med til at mindske gener til omgivelserne med støj støv og vibrationer Hvis det er muligt skal du vælge arbejdsmetoder og maskiner som begrænser støv støj og vibrationer mest muligt Arbejdets tidsrum Aktiviteter der giver anledning til væsentlige gener med støj og vibrationer skal som udgangspunkt udføres på hverdage mellem kl 7 18 og lørdage fra kl 7 14 Odsherred Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation Afdæk og minimér støvgener Ved nedrivning sandblæsning læsning af affald og andre støvende aktiviteter skal du altid sørge for tilstrækkelig afdækning og vanding på byggepladsen for at minimere støvgener Underret naboerne Før du begynder arbejdet er det en god ide at underrette naboer Det kan være med til at begrænse antallet af klager over arbejdet Ved midlertidige aktiviteter benyttes en eller flere af følgende anlæg eller maskiner Asfaltanlæg Anlæg for behandling af forurenet jord Spildevands eller slambehandlingsanlæg herunder kalkstabiliseringsanlæg Nedknusningsanlæg for bygge og anlægsmaterialer Støv eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter Ophugning af skibe Støv eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner Støv eller støjfrembringende bygge og anlægsarbejder i øvrigt For yderligere oplysninger kontakt Miljøteamet tlf 59 66 60 35 Du kan også læse mere om reglerne i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr 639 af 13 6 2012 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation svømmehal affald kort Storskrald pas job ofte 21 renovation rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/midlertidige-bygge-og-anlaegsaktiviteter (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Olietanke | Odsherred Kommune
  er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken Afblænding bør udføres af en autoriseret VVS installatører smedemester eller oliefyrsmontør der har det nødvendige udstyr til sikring af at tanken tømmes fuldstændigt Opgravning Efter tømning kan tanken evt graves op Opgravning foretages af entreprenører Hvis der konstateres en forurening skal Odsherred Kommune Natur Miljø og Trafik underrettes 59 66 60 35 miljoe odsherred dk Tømning Olietanken skal først tømmes for restindhold Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke Det anbefales at der udstedes en tømningsattest af det firma som har foretaget tømningen Hvis en tank der ligger under et areal med kørsel af tunge køretøjer skal den graves op eller fyldes med sand Meddelelse til kommunen Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen som efterfølgende retter oplysningerne i BBR registret Sådan bortskaffer du din tomme olietank Hos en godkendt jernhandler På genbrugsstationen Du kan aflevere din tomme tank på genbrugsstationen hvis der er skåret et hul på 60 x 60 cm i toppen af tanken Således kan man ved inspektion se om tanken er tømt for olie og slam Olietank i uforsvarlig stand Har du et anlæg der er i åbenlys uforsvarlig stand fx en meget rusten tank eller en tank som er lige ved at vælte kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den Husk den lovpligtige ansvarsforsikring Ved olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for villatanke Du får automatisk en ansvarsforsikring hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark som er medlem af Energi og olieforum eller har en olieleverandør der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse olieselskaber Hvis du er i tvivl om din olietanks stand så kontakt Dit olieselskab Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden I så fald skal du selv betale for at fjerne den opståede forurening Det er derfor vigtigt at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene Din oliefyrstekniker eller skorstensfejer Få din oliefyrstekniker eller skorstensfejer til at lave et tjek i forbindelse med det årlige besøg Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller hvis der er ting der skal bringes i orden Du vil modtage en tankeftersynsrapport når teknikeren har gennemgået forholdene Kontakt Miljøteam miljoe odsherred dk 59 66 60 35 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/olietanke-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Spildevand i det åbne land | Odsherred Kommune
  sende en færdigmelding til kommunen sammen med en målfast skitse over det udførte anlæg Herefter vil oplysningerne blive opdateret i BBR Hent blanket til færdigmelding i den gule selvbetjeningsboks Husk at du har ansvaret som grundejer for at indsende færdigmelding Som grundejer falder det tilbage på dig hvis kloakmesteren ikke indsender færdigmeldingen Ofte stillede spørgsmål Hvorfor er det kun mig der bliver kontaktet af kommunen Hvad med min nabo Odsherred Kommune har sendt brev ud til mange for at få oplyst hvilke spildevandsforhold der er på de omfattede ejendomme i det åbne land Det drejer sig om cirka 500 ejendomme i perioden frem til 2015 Hvilken kloakmester skal jeg vælge Et godt råd vil være at indhente 2 3 tilbud fra kloakmestre Hvorfor Pris og kvalitet hænger ikke nødvendigvis sammen I samråd med en kloakmester kan du få svar på hvilken løsning der passer bedst til din ejendom På hjemmesiden www sik dk kan du søge en liste over autoriserede kloakmestre frem Vær opmærksom på at det skal være en autoriseret kloakmester som etablerer dit nye anlæg efter Miljøstyrelsens vejledninger Renseklasser SOP betyder at spildevandet skal være renset for ammonium organisk stof og fosfor SO betyder at spildevandet skal være renset for ammonium og organisk stof OP betyder at spildevandet skal være renset for organisk stof og fosfor O betyder at spildevandet skal være renset for organisk stof Ny lånemulighed Der er for dig som ikke har råd til at etablere et nyt anlæg blevet skabt en lånemulighed Det omfatter afdragsordninger fristforlængelse mv for grundejere der har en samlet husstandsindkomst på under 300 000 kr ekskl tillæg for hjemmeboende børn Den 1 februar 2015 trådte lov nr 56 af 27 januar 2015 i kraft Ændringsloven regulerer bl a afdragsordninger finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning for grundejere i det åbne land Bekendtgørelse nr 108 af 29 januar 2015 udmønter denne lov og den trådte i kraft den 5 februar 2015 Det betyder at grundejere skal kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning ved hjælp af et ansøgningsskema Vejledning til skemaet Du kan udfylde skemaet og sende det til vand odsherred dk Det omfatter hjælpen Ny hjælp for økonomisk trængte husejere drejer sig om hjælp til økonomisk særligt trængte husejere der pålægges at forbedre spildevandsrensningen så disse i videst mulige omfang kan undgå eventuelle straffesager Nærmere bestemt kan hjælpen omfatte følgende Minimumsfrist på 3 år i påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning og Afdragsordning hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte spildevandsanlæg og tilbyder grundejeren en afdragsordning der løber over 20 år til en samlet rente på aktuelt 5 9 Ordningerne gælder for de grundejere som får et påbud om tilslutning eller forbedret rensning efter miljøbeskyttelseslovens 28 stk 4 eller 30 stk 1 Minimumsfrist og afdragsordning gælder dog ikke for grundejere som har modtaget påbud om separatkloakering Hvad er kontraktligt medlemskab og hvorfor skal jeg vælge det Har du modtaget et påbud om at etablere et nyt spildevandsanlæg har du også fået et tilbud om at tegne kontrakt med kloakforsyningen

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/min-bolig/miljoe-og-forurening/spildevand-i-det-aabne-land (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hvad er spildevand i åbent land | Odsherred Kommune
  Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Min bolig Miljø og forurening Spildevand i det åbne land Borger Spildevand i det åbne land Hvad er spildevand i åbent land Baggrund og lovgivning Egen renseløsning Udskriv Del Hvad er spildevand i åbent land Det åbne land er en betegnelse for områder der ikke er offentlig kloakeret Relaterede sider Baggrund og lovgivning Forslag til nye vandløbsregulativer i høring Spildevandsplan 2014 18 Egen renseløsning Industrispildevand Spildevand I det åbne land løser vi i Odsherred Kommune primært spildevandsafledningen fra ejendommene ved private spildevandsanlæg i form af et spildevandsanlæg tilknyttet én ejendom Den enkelte husejer skal selv afholde udgifterne til at etablere et privat spildevandsanlæg samt udgifterne til drift og vedligeholdelse af et privat spildevandsanlæg Flere ejendomme kan gå sammen i et spildevandslaug om et fælles privat spildevandsanlæg Det kræver at anlægget er dimensioneret til belastningen fra de tilsluttede ejendomme I Odsherred Kommunes Spildevandsplan 2014 2018 fremgår hvilke områder der skal forbedre spildevandsrensningen Interaktivt kort på nettet Odsherred Kommune har et interaktivt kort på nettet hvor du kan se områder over spildevand i åbent land Gå ind på netkort odsherred dk Klik i højre side hvor der står Skift profil Her vælger du Spildevandsplan 2014 2018 I venstre side vælger du Spildevandsplan og derefter fx Åbent land områder Herefter kan du zoome ind på kortet Den enkelte adresse kan også søges i feltet Søg Find adresse Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas kort rute 21 job genbrugsstation ofte 21 Storskrald affald renovation svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/min-bolig/miljoe-og-forurening/spildevand-i-det-aabne-land/hvad-er (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Baggrund og lovgivning | Odsherred Kommune
  renseløsning Industrispildevand Spildevand Når vi sender påbud til borgere i Det åbne land er det på baggrund af en række lovbestemmelser og planer spm du kan læse mere om herunder Miljøbeskyttelseloven I maj 1997 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven med det formål at opnå en forbedring af spildevandsforholdene på ikke kloakerede ejendomme i det åbne land og for at opfylde målsætningerne for vandkvaliteten i søer og vandløb Regionplan 2015 2016 Med vedtagelsen af Regionplan 2005 2016 for Vestsjællands Amt blev det slået fast at rensning af spildevand fra ejendomme som ikke afleder til renseanlæg skal forbedres Dette skal ske for at mindske den forurening der finder sted i søer og vandløb Af regionplanen kan du desudne læse at kommunerne inden 2003 skulle vedtage spildevandsplaner Spildevandsplaner i de tidligere kommuner i Odsherred Kommune I Trundholm og Dragsholm kommuner blev der udarbejdet spildevandsplaner for 2004 til 2014 15 Af disse fremgik i hvilket tempo man forventede at kunne få forbedret spildevandsrensningen Arbejdet er dog ikke påbegyndt og Odsherred Kommune har taget fat på opgaven Spildevandsplan 2014 2018 Odsherred Kommunes Spildevandsplan 2014 2018 er en samlet plan som erstatter de tidligere tre kommuners spildevandsplaner I den er der udpeget 10 vandløbsoplande i det åbne land hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning Det udledte spildevand fra ejendomme i oplandende påvirker nedenstrøms liggende vandløb negativt Derfor modtager disse ejendomme påbud om forbedret spildevandsrensning Spildevandsbekendtgørelsen I Spildevandsbekendtgørelsens 2 står der at kommunen kan forlange et nyt tidssvarende privat spildevandsanlæg hvis der foretages væsentlige ændringer som har indflydelse på mængden og eller sammensætningen af spildevandet fx i forbindelse med etablering af et ekstra badeværelse Private spildevandsanlæg skal inden etablering godkendes efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen Det er ejeren af det private spildevandsanlæg som er ansvarlig for at anlægget altid er velfungerende herunder at etablere et nyt anlæg hvis det eksisterende spildevandsanlæg ikke længere er funktionsdygtigt Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 rute 21 Storskrald genbrugsstation svømmehal renovation

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/min-bolig/miljoe-og-forurening/spildevand-i-det-aabne-land/baggrund (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Egen renseløsning | Odsherred Kommune
  børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Min bolig Miljø og forurening Spildevand i det åbne land Borger Spildevand i det åbne land Hvad er spildevand i åbent land Baggrund og lovgivning Egen renseløsning Udskriv Del Egen renseløsning Det er vigtigt for miljøet og lovbestemt at rense spildevandet også i det åbne land uden for de kloakerede områder Spildevandsplanen udpeger områder hvor spildevandet i fremtiden skal renses bedre Det kan betyde at du selv skal etablere en renseløsning Hent Faktaark om Bundfældningstank Fakta om nedsivningsanlæg Faktaark om biologisk sandfilteranlæg Faktaark om beplantet filteranlæg Faktaark om pileanlæg Fakta om biologisk minirenseanlæg Faktaark om regnvandsbed Faktaark om faskine Relaterede sider Baggrund og lovgivning Hvad er spildevand i åbent land Forslag til nye vandløbsregulativer i høring Spildevandsplan 2014 18 Industrispildevand Spildevand Herunder kan du se syv film der viser de forskellige muligheder for rensning af spildevandet i det åbne ikke kloakerede land nedsivningsanlæg sandfilteranlæg beplantet filteranlæg biologisk minirensningsanlæg pileanlæg og regnvandsanlæg Video of Nedsivningsanlæg Video of Sandfilter Video of Beplantet filteranlæg Video of Pileanlæg Video of Minirenseanlæg Video of Regnbed Video of Regnvandsfaskine Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald affald job kort svømmehal rute 21 pas ofte 21 genbrugsstation renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner renovation kort rute 21 genbrugsstation Storskrald job affald ofte 21 pas svømmehal Aktuelle emner Odsherred med

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/min-bolig/miljoe-og-forurening/spildevand-i-det-aabne-land/egen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vand på grunden | Odsherred Kommune
  Dispensation for tilslutning af kloakering Sommerhuskloakering Skimmelsvamp Klager over miljøforhold Midlertidige bygge og anlægsaktiviteter Olietanke Spildevand i det åbne land Vand på grunden Udskriv Del Vand på grunden Står der vand på din grund Læs hvad du gør hvis du har problemer med vand på grunden Hent Folder Naboklage Folder Ansøgning vandløbsregulering Folder Fejl i rørlagte vandløb Klageskema til vandløbssager Ansøgningsskema til vandløbsregulering Relaterede sider Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Tangmoserenden Skippingerenden Dragsholmløbet og Lillesøløbet Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Veddinge Moseløbet Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Lumsås Møllerende Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Højby Sørende Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Fuglebæks Å og Sideløbet Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Gærde Å og Gudmindrup Moseløbet Hvis der står vand på din grund så undersøg først om dine dræn virker eller om det har regnet så meget at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet Vil du klage over manglende vandløbsvedligeholdelse Hvis en bredejer svigter sin vedligeholdelsespligt skal du kontakte bredejeren og gøre opmærksom på problemet Hvis det ikke hjælper kan du kontakte kommunen som kan give påbud til de ansvarlige for vandløbsvedligeholdelsen Efterkommer bredejeren ikke påbuddet kan kommunen igangsætte vedligeholdelsesarbejdet på den forpligtigedes regning Se mere i folderen Naboklage og Fejl i rørlagte vandløb Søg tilladelse til dræning Hvis der ikke er vandløb eller dræn i området kan du søge om tilladelse til dræning af din ejendom Læs mere i folderen Ansøgning om vandløbsregulering Du skal bruge Ansøgningsskema til vandløbsregulering Kontakt vand odsherred dk 59 66 60 08 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald svømmehal rute 21 kort ofte 21 job affald genbrugsstation renovation pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/vand-paa-grunden (2016-02-06)
  Open archived version from archive