archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Byggeri i landzone | Odsherred Kommune
  søger du om at bygge i landzone Bor du i landzone skal du være opmærksom på at du som hovedregel skal søge landzonetilladelse efter planlovens 35 inden du kan få byggetilladelse På kommunens netkort kan du se om din ejendom ligger i landzone På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvad der gælder for områder i landzone I kommuneplanen er der udpeget forskellige områder og givet retningslinjer Nogle områder administreres mere restriktivt end andre Hvilke ansøgninger kræver landzonetilladelse når du udvider din bolig til over 250 m² garager carporte udhuse m v over 50 m² ændret anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer udstykning m v ridebaner og stalde til hobbybrug jord og støjvolde etablering af erhverv Landzonetilladelse meddeles af kommunen efter en konkret ansøgning Landzonetilladelsen kan indeholde vilkår der i nogle tilfælde tinglyses på ejendommen for ejers regning når tilladelsen er gældende Du skal være opmærksom på at der er nogle almindelige regler du skal overholde Fx placering af ny bebyggelse maksimalt 20 m fra eksisterende bebyggelse Din ansøgning om landzonetilladelse skal indeholde målfast og målsat situationsplan med angivelse af eksisterende bygninger og dét der ønskes opført Der skal på planen være afstande til eksisterende bygninger og skel målfast og målsatte facadetegninger og gavle med angivelse af totalhøjde angivelse af materialevalg og farver på alle udvendige bygningsdele målfast og målsat plantegning der viser hvad der ønskes bygget og hvad rummene skal anvendes til oplysning om anvendelsen af det byggeri der ønskes opført Du skal sende din ansøgning til byggesag odsherred dk eller med post til Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby att Plan Byg og Erhverv Kræver det ansøgte byggetilladelse kan denne først meddeles når landzonetilladelsen er gældende Byggetilladelsen skal meddeles før byggeriet må begyndes Afgørelse Når landzonetilladelse er meddelt bliver den offentliggjort på kommunens hjemmeside Der er en klagefrist på 4 uger fra tilladelsen er meddelt offentliggjort Landzonetilladelsen er først gældende når klagefristen er udløbet Hvis tilladelsen bliver påklaget er den kun gældende hvis Natur og Miljøklagenævnet fastholder kommunens tilladelse En konkret ansøgning kan også føre til afslag Hvis du får afslag på landzonetilladelse har du en klagefrist på 4 uger Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/byggeri/byggeri-i-landzone (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Beskyttelseslinjer | Odsherred Kommune
  af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Borger Byggeri Beskyttelseslinjer Jord og stendiger Byggesagsgebyr Udhuse garager og carporte Bygget uden ansøgning Helårsbyggeri Byggeri i sommerhusområde Byggeri i landzone Byggeri på forurenet grund Udskriv Del Beskyttelseslinjer Beskyttelseslinjer er lagt om kirker fortidsminder skove langs kysten og omkring større vandløb og søer Du skal have tilladelse fra Odsherred Kommune til fx byggeri hvis byggeriet er inden for en beskyttelseslinje Se mere her hvis du vil Læse Naturbeskyttelsesloven Besøge miljøportalen for arealinformation Relaterede sider Fredning af Klintebjerg og Fladvandet Jord og stendiger Fredede områder Beskyttelseslinjer er fastlagt via bestemmelser i naturbeskyttelsesloven med henblik på at sikre landskabet mod fx skæmmende byggeri tilplantninger mv Der findes følgende beskyttelseslinjer Strandbeskyttelseslinjen 15 strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og tinglyst Sø og åbeskyttelseslinjen 16 linjen er på 150 m Skovbyggelinjen 17 linjen er på 300 m Fortidsmindebeskyttelseslinjen 18 linjen er på 100 m Kirkebyggelinjen 19 linjen er på 300 m Beskyttelseslinjerne afgrænser de områder hvor bestemmelserne gælder Bemærk at der er en række størrelseskrav mv for at en skov sø mv har beskyttelseslinje Se beskyttelseslinjerne på miljøportalen Se mere om beskyttelseslinjerne på naturstyrelsen hjemmeside Kommunen kan dispensere fra og skal holde øje med at reglerne overholdes indenfor beskyttelseslinjerne bortset fra strandbeskyttelseslinjen Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen og reglerne om klitfredning Kontakt Natur Miljø og trafik Naturteam på 59 66 60 05 Natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald renovation kort svømmehal pas ofte 21 genbrugsstation job Storskrald rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/beskyttelseslinjer (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Jord- og stendiger | Odsherred Kommune
  nu Høring Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Beskyttelseslinjer Borger Beskyttelseslinjer Jord og stendiger Udskriv Del Jord og stendiger Jord og stendiger er beskyttede fortidsminder Du må ikke bygge ved jord og stendiger Kun i helt særlige tilfælde kan kommunen give dispensation Hent Digevejledning Relaterede sider Fredning af Klintebjerg og Fladvandet Beskyttelseslinjer Fredede områder Jord og stendiger giver mange steder landskabet karakter De er beskyttet af museumsloven og må ikke ændres uden kommunens tilladelse Det er kun i særlige tilfælde der kan dispenseres fra beskyttelsen Du kan se digerne på Miljøportalen Digerne har udover den kulturhistoriske betydning også betydning som levested og spredningsvej for mange vilde dyr og planter Stendiger og områderne om digerne kan være et sted hvor den særligt EU beskyttede art Markfirben både kan skjule sig solbade og finde føde Kontakt Natur Miljø og trafik Naturteam på 59 66 60 05 Natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal kort rute 21 affald Storskrald job renovation pas genbrugsstation ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner affald genbrugsstation job kort Storskrald pas svømmehal rute 21 ofte 21 renovation Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom med input til revision af udbudspolitikken

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/jord-og-stendiger (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Byggeri på forurenet grund | Odsherred Kommune
  Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Borger Byggeri Byggeri på forurenet grund Bygger i byzone lettere forurenet jord Den øverste halve meter jord Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Byggesagsgebyr Udhuse garager og carporte Bygget uden ansøgning Helårsbyggeri Byggeri i sommerhusområde Byggeri i landzone Beskyttelseslinjer Udskriv Del Byggeri på forurenet grund Vil du bygge på en grund der er kortlagt som forurenet skal du ofte have kommunens tilladelse Læs mere om reglerne om byggeri på forurenet grund Hent Byggeri på forurenet grund Ansøgning efter jordforureningens 8 pdf Relaterede sider Den øverste halve meter jord Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Olietanke Du skal som hovedregel søge om tilladelse hvis du ønsker at fjerne forurening så ejendommen kan udgå af regionens forureningskortlægning ændre ejendommens anvendelse til bolig institution offentlig legeplads sommerhus eller kolonihave Du skal søge selvom ejendommen i forvejen anvendes til beboelse udføre bygge grave eller andet anlægsarbejde Søg tilladelse Udfyld ansøgningsskemaet i selvbetjeningsboksen og send det til Natur Miljø og Trafik Kommunen sørger for at tilladelsen bliver hørt hos regionen Anmeld byggeri på forurenet grund Anmeld byggeri på forurenet grund til Arbejdstilsynet Hvis jord flyttes væk fra grunden i forbindelse med byggeriet skal du også melde det til Odsherred Kommune Derfor skal du have tilladelse Tilladelsen sikrer at din bolig efter byggeriet opfylder gældende sundhedskrav For at undgå at forureningen spredes så der opstår nye skader Du vil måske høre tilladelsen omtalt som en 8 tilladelse Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation rute 21 job svømmehal pas genbrugsstation Storskrald ofte 21 affald kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/bolig-byggeri-og-affald/byggeri/byggeri-paa-forurenet-grund (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Bygger i byzone - lettere forurenet jord | Odsherred Kommune
  jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Byggeri på forurenet grund Borger Byggeri på forurenet grund Bygger i byzone lettere forurenet jord Den øverste halve meter jord Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Udskriv Del Bygger i byzone lettere forurenet jord Jorden i mange byområder anses for lettere forurenet og omfattes af områdeklassificering Skal du bygge og flytte jord kan områdeklassificering have betydning Se mere her hvis du vil anmelde jordflytning JordWeb Hent Regulativ for områdeklassificering Er du omfattet af områdeklassificering Skal du bygge og flytte jord fra din ejendom i et byområde Så skal du huske at anmelde jordflytning til kommunen via JordWEB foretage en jordanalyse Læs her om din ejendom er omfattet af områdeklassificering I regulativet i selvbetjeningsboksen kan du læse hvilke af kommunens områder i byzone der er udtaget af områdeklassificeringen Hvis et område i byzone ikke tidligere har været udsat for forurening kan kommunen udtage området af områdeklassificeringen Ofte er det ejendomme i ældre boligområder der er lettere forurenede Især ejendomme i ældre boligområder er lettere forurenede med tjærestoffer og eller tungmetaller Forureningen af jorden stammer fra tidligere industri skorstensrøg bilos og lignende I stedet for at gennemføre en kortlægning af de enkelte ejendomme har man valgt at indføre områdeklassificering som omfatter alle ejendomme i bestemte områder Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 renovation kort rute 21 pas Storskrald affald genbrugsstation svømmehal job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/bygger-i-byzone-lettere-forurenet-jord (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Den øverste halve meter jord | Odsherred Kommune
  om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Byggeri på forurenet grund Borger Byggeri på forurenet grund Bygger i byzone lettere forurenet jord Den øverste halve meter jord Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Udskriv Del Den øverste halve meter jord Den øverste halve meter jord må ikke være forurenet når du opfører ny bolig anlæg eller udvider sommerhus børneinstitutioner eller legepladser Relaterede sider Byggeri på forurenet grund Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Olietanke Kravet om ren jord betyder Den øverste halve meter jord må ikke være forurenet når du bygger Er din jord forurenet så skal du få lavet en varig fast belægning Du behøver ikke at tage analyser af din forurenede jord Men du skal kunne gøre rede for hvad den forurenede grund blev benyttet til før dit byggeri Undtagelser Kravet om en halv meter ren jord gælder ikke for eksisterende en eller tofamiliehuse En parcelhusgrund vil blive anset som ren hvis den ikke ligger i et områdeklassificeret område og hvis der ikke er kendte kilder til forurening Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 job Storskrald genbrugsstation kort affald svømmehal rute 21 renovation pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner genbrugsstation renovation ofte 21 job rute 21 svømmehal Storskrald pas affald kort Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/den-oeverste-halve-meter-jord (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Finder du ukendt forurening ved bygge- eller anlægsarbejde | Odsherred Kommune
  2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Bolig byggeri og affald Byggeri Byggeri på forurenet grund Borger Byggeri på forurenet grund Bygger i byzone lettere forurenet jord Den øverste halve meter jord Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Udskriv Del Finder du ukendt forurening ved bygge eller anlægsarbejde Finder du ukendt forurening ved byggeri og andet anlægsarbejde skal du straks stoppe arbejdet og kontakte kommunen Relaterede sider Den øverste halve meter jord Byggeri på forurenet grund Olietanke Sådan gør du hvis du opdager ukendt jordforurening Kontakt Odsherred Kommune Miljøteam 59 66 60 35 miljoe odsherred dk Efterfølgende kontakter kommunen Region Sjælland og orienterer om den fundne forurening Du må først genoptage byggearbejdet når kommunen giver dig tilladelse til at gå i gang igen Hvis din ejendom kortlægges som forurenet kan det kræve en tilladelse efter jordforureningslovens 8 før du kan gå i gang igen Derfor skal du standse byggeriet For at forhindre en spredning af forurening For at sikre at bygningsarbejderne ikke kommer i kontakt med farlige stoffer Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job pas ofte 21 svømmehal rute 21 renovation kort Storskrald genbrugsstation affald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner job kort ofte 21 rute 21 genbrugsstation renovation affald Storskrald svømmehal pas Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/finder-du-ukendt-forurening-ved-bygge-eller-anlaegsarbejde (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Erhvervsjord, grunde og ejendomme til salg og leje | Odsherred Kommune
  og vand Byfornyelse og arkitektur Odsherred på kort Udskriv Del Erhvervsjord grunde og ejendomme til salg og leje Få et samlet overblik over erhvervsjord grunde og ejendomme som Odsherred Kommune har til salg og leje Her kan du finde den erhvervsgrund bolig bofællesskab eller grund der opfylder dine ønsker og behov Se mere her hvis du vil se ejendomme til salg og leje i Odsherred Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal ofte 21 rute 21 Storskrald affald genbrugsstation job kort pas renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/erhvervsgrunde-og-bygninger-til-salg-og-leje (2016-02-06)
  Open archived version from archive •