archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lokaldemokrati | Odsherred Kommune
  Lokaldemokratipuljen og Landsbymakeover Lokaldemokratipuljen Lokaldemokratipuljen støtter lokale initiativer i Odsherred Der er 200 000 kr i puljen I 2015 blev puljen uddelt til Vallekilde Travaljelaug Samarbejdsudvalget for Højby Hallen Kunststation Hørve Fårevejle Stationsbys Bylaug Asnæs Skjulte Skatte Høve Bylaug Herrestrup Initiativforening Egebjerg og omegns Bylaug Om ansøgningen til Lokaldemokratipuljen 200 000 kr i alt Puljen går til lokale projekter der kommer mange til gode Både foreninger lokalsamfund og enkeltpersoner kan søge Projektet realiseres indenfor 2 år I ansøgningen til Lokaldemokratipuljen skal I skrive følgende Hvem er I CVR nummer Hvem får glæde af projektet Hvor meget søger I Budget og evt medfinansering Ansøgningsfrist 15 marts 2016 Kontaktperson Holger Petersen hop30 odsherred dk Ansøgning www odsherred dk indhold lokaldemokratipuljen 2016 ansoeg Afsløring af 7 modtagere 7 april til borgermøde i Højby Landsbymakeover Fem landsbyer eller byområder modtager 25 000 kr til et forskønnelsesprojekt i byen Mindst 10 husstande skal deltage og forskønnelsesområdet skal være et fælles sted i byen Den landsby der gør det bedst vinder 50 000 kr til endnu et forskønnelsesprojekt I 2015 blev pujlen uddelt til Nr Asmindrup Hølkerup Fårevejle st Skippinge Overby I ansøgingen til Landsbymakeover 2016 skal I skrive følgende Titel på projektet Kontaktperson Deltagere 10 hustande Beskrivelse Vedhæft kort og evt fotos Husk CVR nummer Ansøgningsfrist 25 februar Kontaktperson Muzhda Fallah muzfa odsherred dk Ansøgning http www odsherred dk indhold tilmelding landsbymakeover 2016 Se mere på Landsbymakeover hjemmeside Udvalget Repræsentanter fra Byrådet Vagn Ytte Larsen formand Jørgen Revsbech Kim Mariegaard Steen Egede Helle Just Torben Møller Lokalrepræsentanter Majbritt Edlund Jensen Helena Havbyn Kirsten Uglebjerg Projektleder Anne Marie Donslund Kultur og Fritid anmdo odsherred dk 61 15 36 76 Landsby makeover Vær med til at forskønne din landsby Lokaldemokratipuljen Lokaldemokratipuljen støtter initiativer i lokalsamfundene Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas Storskrald ofte 21 job renovation rute 21 kort affald genbrugsstation svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/lokaldemokrati (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Bliv frivillig | Odsherred Kommune
  Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Kultur og fritid Lokaldemokrati Borger Lokaldemokrati Bliv frivillig Udskriv Del Bliv frivillig Som frivillig i Odsherred Kommune kan du være med til at gøre en forskel i lokalområdet fremme en sag og samtidig udvikle dine faglige og menneskelige kompetencer Du kan deltage i foreningsarbejdet Det kan være i sportsklubber i frivilligt socialt arbejde og i foreninger med kunst og kultur i fokus Vi har idrætsklubber gymnastikforeninger spejderkorps og en masse små hobbyforeninger hvor du kan være med til at give andre gode oplevelser indenfor det du brænder for Er du kreativ kan lide at synge spille teater eller male er der også masser af muligheder for deltage som frivillig I Odsherred har vi blandt andet Røde Kors Hjerteforeningen Kræftens Bekæmpelse og Venligboerne hvor du kan deltage i det frivllige sociale arbejde og gøre en forskel for dit lokalsamfund Frivillighed er mange ting du kan blive klogere på hvilke tilbud der er i vores fritids og frivilligguide Klik på spotboksen nedenfor Her finder du også kontaktoplysninger på foreningerne Du kan både søge og slå frivillige jobs op på frivilligjob dk og help2helppilot dk Meld dig til kompetenceudviklende kurser for frivillige i Odsherred kommune Det er helt gratis Læs mere under Forenings Fokus Fritids og frivilligguide Få et overblik over Odsherreds foreninger aktiviteter og tilbud Forenings Fokus Læs mere om kurser for foreningsfolk Tilskud Se hvordan din forening kan søge tilskud Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 kort affald svømmehal pas renovation Storskrald job ofte 21 genbrugsstation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/frivillighed (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Tilskud og pujler | Odsherred Kommune
  et formuleret formål som fremgår af vedtægten tilbyde virksomhed efter folkeoplysningsloven have en bestyrelse og være demokratisk opbygget bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer som udgangspunkt være åben for alle der tilslutter sig foreningens formål være hjemmehørende i kommunen have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig Krav til vedtægterne Fælles for begge typer foreninger gælder at vedtægterne skal indeholde oplysninger om foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer regnskabs og formueforhold herunder valg af revisor foreningens hjemsted betingelser for medlemskab tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Godkendelse Alle foreninger skal være godkendt i henhold til folkeoplysningsloven Det foregår ved at foreningen indsender sine vedtægter til Kultur og Fritid der gennemgår disse og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål med foreningen Når formalia er på plads meddeler Kultur og Fritid skriftlig godkendelse til foreningen Foreningen skal herefter kun indsende vedtægter hvis disse senere ændres På det næste møde i Kultur og folkeoplysningsudvalget orienterer Kultur og Fritid om godkendelsen Kun i tvivlstilfælde eller hvis foreningen klager over den administrative afgørelse forelægges ansøgningen om godkendelsen udvalget til egentlig behandling Klage over Kultur og folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden fire uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Byrådet Byrådets afgørelse er endelig Habilitetsregler for bestyrelsesmedlemmer Følgende personer kan ikke være medlem af en forenings bestyrelse Medlemmer i bestyrelser i fonde selskaber foreninger eller andre virksomheder der udlejer lokaler m m til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokaler til foreningen Advokater revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde selskaber foreninger eller andre virksomheder der udlejer lokaler m m til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokaler m m til foreninger Fonde selskaber foreninger eller andre virksomheder der er almennyttige og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge er ikke omfattet af ovenstående Ejere af lokaler m m der udlejes til foreninger Habilitetsreglerne kan fraviges når lejemålet er af uvæsentligt omfang og når det skønnes at en fravigelse ikke vil medføre at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening Kommerciel virksomhed En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed Bestemmelserne forhindrer dog ikke at foreningerne kan afholde arrangementer med det formål at skaffe indtægter til foreningens aktiviteter Beretning Der stilles ikke krav om at foreningerne skal indsende årsberetning jf Folkeoplysningsloven Kultur og folkeoplysningsudvalget kan dog hvert år træffe beslutning om at et antal foreninger skal indsende beretning Det kan fx være foreninger i et bestem lokalområder særlige typer af foreninger eller lignende Kultur og Fritid udsender materiale til brug for beretningen Kultur og folkeoplysningsudvalget kan også invitere en eller flere foreninger til at give en mundtlig orientering på et af udvalgets møder eller i forbindelse med de møder som udvalget holder med foreningerne Andet Overholder en forening der modtager tilskud ikke loven eller de regler der er fastsat i medfør heraf kan kommunen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m v for en angiven periode Der kan ikke

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-og-pujler (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Lokaldemokratipulje | Odsherred Kommune
  000 kr i alt Puljen går til lokale projekter der kommer mange til gode Både foreninger lokalsamfund og enkeltpersoner kan søge Projektet realiseres indenfor 2 år Ansøgningsfrist 15 marts 2016 på www odsherred dk indhold lokaldemokratipuljen 2016 ansoeg Afsløring af 7 modtagere 7 april til borgermøde i Højby Kontaktperson Holger Petersen hop30 odsherred dk I ansøgningen skal I skrive følgende Hvem er I CVR nummer Hvem får glæde af projektet Hvor meget søger I Budget og evt medfinansering Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation affald ofte 21 Storskrald svømmehal rute 21 renovation pas job kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/lokaldemokratipulje (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Aktivitetstilskud | Odsherred Kommune
  Tilskuddet kan ikke overskride foreningens gennemsnitlige årlige kontingent for medlemmer under 25 år Udbetaling af tilskud Aktivitetstilskuddet udbetales inden udgangen af april måned såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab og Erklæring om indhentelse af børneattester se nedenstående Børneattester Foreningen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år Foreligger erklæringen ikke ydes der ikke tilskud Bliver Odsherred Kommune opmærksom på at foreningen ikke indhenter de børneattester den er forpligtiget til stoppes udbetalingerne af tilskud og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud Doping Tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren kan bortfalde nedsættes såfremt foreningen ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner jf lov om fremme af dopingfri idræt Andet Udbetalingen af aktivitetstilskud kan standses eller tilbageholdes hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser Tilskud skal tilbagebetales hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet Regnskab og revision I henhold til Folkeoplysningsloven skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter at det er godkendt på foreningens generalforsamling Regnskabet revideres ved en af foreningen valgt revisor Regnskab for større tilskud skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor Tilskud der overstiger kr 300 000 er i Odsherred Kommune at regne som større tilskud hvis de ikke udbetales efter indsendt dokumentation Revision af regnskab skal ske i henhold til folkeoplysningslovens 29 og folkeoplysningsbekendtgørelsen af 3 november 2000 Revision af større tilskud skal ske efter reglerne i 32 til 38 i folkeoplysningsbekendtgørelsen Revision af mindre tilskud skal ske efter reglerne i 32 stk 2 35 37 og 38 stk 4 i Folkeoplysningsbekendtgørelsen Det reviderede regnskab skal forsynes med påtegning hvoraf det fremgår at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler der er fastsat i medfør af loven Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal tilbagebetales hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de af Byrådet fastsatte regler Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/aktivitetstilskud (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Lokaletilskud | Odsherred Kommune
  om ombygning af og udvidelse m v af et eksisterende lokale der ikke skyldes udefra kommende krav Byrådet kan jf Folkeoplysningslovens 25 stk 5 træffe beslutning om at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til egen hal som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller som indebærer merudgifter for Byrådet nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet Som nævnt ovenfor kan Byrådet nægte tilskud i forskellige tilfælde og foreninger kan derfor ikke forvente ekstra lokaletilskud til ny og tilbygninger eller gennemgribende forandringer medmindre det påtænkte projekt på forhånd er godkendt af Kultur og Folkeoplysningsudvalget Udbetaling af tilskud Lokaletilskuddet udbetales inden udgangen af april måned såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab og Erklæring om indhentelse af børneattester se nedenstående Børneattester Foreningen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud afgive erklæring om at foreningen indhenter børneattester i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år Foreligger erklæringen ikke ydes der ikke tilskud Bliver Odsherred Kommune opmærksom på at foreningen ikke indhenter de børneattester den er forpligtiget til stoppes udbetalingerne af tilskud og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud Doping Tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren kan bortfalde nedsættes såfremt foreningen ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner jf lov om fremme af dopingfri idræt Andet Udbetalingen af lokaletilskud kan standses eller tilbageholdes hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser Tilskud skal tilbagebetales hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet Regnskab og revision I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter at det er godkendt på foreningens generalforsamling Regnskabet revideres ved en af foreningen valgt revisor Regnskab for større tilskud skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor Tilskud der overstiger kr 300 000 er i Odsherred Kommune at regne som større tilskud hvis de ikke udbetales efter indsendt dokumentation Revision af regnskab skal ske i henhold til folkeoplysningslovens 29 og folkeoplysningsbekendtgørelsen af 3 november 2000 Revision af større tilskud skal ske efter reglerne i 32 til 38 i folkeoplysningsbekendtgørelsen Revision af mindre tilskud skal ske efter reglerne i 32 stk 2 35 37 og 38 stk 4 i Folkeoplysningsbekendtgørelsen Det reviderede regnskab skal forsynes med påtegning hvoraf det fremgår at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler der er fastsat i medfør af loven Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal tilbagebetales hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de af Byrådet fastsatte regler Borger Børn Unge Voksne Ældre

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/lokaletilskud (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Udviklingspulje | Odsherred Kommune
  er at støtte nye initiativer udviklings og samarbejds projekter samt enkeltarrangementer m v på folkeoplysningsområdet I 2016 indeholder puljen 115 000 kroner Hent Ansøgningsskema udviklingspulje til fritidsformål Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører der er hjemmehørende i Odsherred Kommune Enkeltpersoner kan ikke søge Særligt indsatsområde i 2016 rekruttering og fastholdelse af unge i foreningslivet øget rummelighed i foreninger i forhold til børn og unge med særlige behov ansøgninger fra flere samarbejdende aktører herunder projekter med nye organisationsformer der kan give flere aktivitetsmuligheder Puljen kan ikke anvendes til finansiering af aktiviteter der normalt betragtes som hjemmehørende i andet regi end folkeoplysning ligesom udvidelse af hidtidige aktiviteter i foreningerne vil blive henvist til tilskud fra de generelle tilskudsordninger Aktivitetstilskud Lokaletilskud og Tilskud til frivilligt socialt arbejde Ansøgning Ansøgninger kan indsendes og vil blive behandlet løbende benyt Ansøgningsskema vedr Udviklingspulje på folkeoplysningsområdet som du finder i den gule boks ovenover indsendes til Kultur og Fritid Ansøgninger om tilskud på op til kr 5 000 behandles af Kultur og Fritid Folkeoplysningssamrådet behandler ansøgninger over kr 5 000 Klager over administrative afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes for Folkeoplysningssamrådet Klager sendes til Kultur og Fritid Evaluering og regnskab Tilskuddet udbetales efter aftale med Kultur og Fritid Tilskudsmodtageren skal aflægge evaluering og regnskab for det bevilgede tilskud senest 2 måneder efter projektets arrangementets afslutning benyt Evalueringsskema vedr Udviklingspulje til fritidsformål Eventuelt uforbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Vejledning Ved uorganiserede aktører forstås aktører som ikke er organiserede i foreningsregi med vedtægter Yderligere oplysninger fås hos Kultur og Fritid som desuden også er behjælpelig i forhold til udformning af ansøgning Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort affald rute 21 job Storskrald pas ofte 21 genbrugsstation renovation svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/udviklingspulje (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til voksenundervisning | Odsherred Kommune
  eller ved begrundet ansøgning fra en aftenskole i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilskud for den kommende sæson Ved nye aftenskoler foretager Kultur og Folkeoplysningsudvalget en konkret vurdering ud fra fremsendt ansøgning med relevante oplysninger Ansøgningen skal indeholde oplysninger om indeværende års lønudgifter fordelt på de forskellige tilrettelæggelsesformer Hvis lønudbetalingen ikke sker via Odsherred Kommunes lønsystem skal der på ansøgningen være påtegning fra aftenskolens revisor om at de anførte lønoplysninger er korrekte Tilskud til debatskabende aktiviteter 10 puljen Af den samlede tildelte budgetramme skal hver forening afsætte 10 til en særlig pulje der skal anvendes til debatskabende aktiviteter For Odsherred Kommune gælder følgende retningslinjer for de debatskabende aktiviteter De skal opfylde betingelserne i lovens formål De kan afregnes på andre udgiftstyper end løn Deltagerbetaling er ingen betingelse Der skal annonceres offentligt og aktiviteterne skal være åbne for alle Et evt overskud ved entreindtægt m v skal bruges inden for folkeoplysningslovens område Emnerne skal sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme Emnerne skal rette sig mod brede målgrupper Emnerne skal være væsentlige debatskabende og have interesse for fællesskabet Aktiviteten skal indeholde en struktureret debat der inddrager deltagerne aktivt og debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet Formålet må ikke være behandling agitation underholdning valgkampagner fagforeninger partier m v forkyndelse eller udbredelse af overtro men der må gerne oplyses og skabes debat herom Man kan foregå i samarbejde med andre foreninger organisationer institutioner m v Alle udgifter skal som udgangspunkt kunne dokumenteres dog vil administrationsudgifter der ikke udgør over 10 af aktivitetens samlede udgift kunne godkendes udokumenteret Annonceudgifter til den enkelte debatskabende aktivitet skal stå i rimeligt forhold til aktivitetens art og samlede udgift Lederlønninger i forbindelse med den enkelte debatskabende aktivitet må ikke overstige 15 af aktivitetens samlede udgift Hvis en debatskabende aktivitet afholdes uden eller med minimale udgifter til oplægsholdere eller debatskabere skal de udokumenterede udgifter lederaflønning og annonceudgifter stå i rimeligt forhold til udgifterne ved tilsvarende aktiviteter Puljen kan ikke anvendes til befordring af deltagere forplejning og overnatning materiel herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi entréudgifter for deltagerne Regnskab og evaluering Efter hvert gennemført arrangement eller senest ved tilskudsperiodens afslutning aflægges der regnskab for hvert af de gennemførte debatskabende aktiviteter Hvis aktiviteten gennemføres i samarbejde med andre initiativtagere aflægger hver deltager særskilt regnskab for sin andel af udgifter m v Sammen med regnskabet indsendes en kort redegørelse for aktiviteten med oplysning om hvilken aktivitet det drejer sig om hvordan den har været med til at fremme lovens debatskabende intentioner og endelig det skønnede antal deltagere Hvis aktiviteterne gennemføres i samarbejde med foreninger og organisationer der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven er det den godkendte forening der er ansvarlig for regnskabsaflæggelse og redegørelse for aktiviteten Eventuelle uforbrugte 10 puljemidler skal tilbagebetales ved tilskudsperiodens afslutning Udbetaling af tilskud I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen varetage lønadministrationen for foreninger der ikke er tilsluttet en landsorganisation Odsherred Kommune tilbyder vederlagsfrit at varetage administrationen i forbindelse med aflønning af ledere og lærere for de foreninger der ønsker

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud/tilskud-til-voksenundervisning (2016-02-06)
  Open archived version from archive •