archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Status | Odsherred Kommune
  og finde frem til hvordan drift og plejebehov kunne passe sammen Nu er kommunen i gang med at lave et første udkast til en samlet plejeplan for hele området Lodsejere og fagfolk får lov at drøfte indholdet på et åbent møde som vil blive annonceret her på hjemmesiden og via projektets nyhedsbrev Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved skrive til metra odsherred dk Når kommunen har taget højde for alles bemærkninger i plejeplanen bliver den sendt ud i offentlig høring og til godkendelse i Fredningsnævnet Det er nødvendigt fordi området er fredet Alt dette forventes færdig i løbet af vinteren 2015 16 Herefter bliver projektet droslet ned der der kun er bevilget penge til et to årigt projekt Hvad har vi allerede nået I samarbejde med de invovlerede lodsejere i Natura 2000 området har vi fået styr på lidt af hvert Nedenfor kan du læse nærmere om hvilke emner vi har arbejdet med 2014 Sorte fugle som fx råger eller krager har for en del været et problem i området Vi fik Naturstyrelsen til at vejlede om regulering af kragefugle og hvordan man ansøger om regulering En lodsejer lånte en høgedrage af Naturstyrelsen for at skræmme fuglene væk og den virkede meget effektivt 2015 Mange ville gerne have fjernet træer og buske primært mirabel og hvidtjørn Vi fik kontakt med Team Nyttejob som kom og gav en lille hånd med Mange lodsejere var interesserede i at vide hvilke naturværdier og arter som de havde på deres ejendomme for bedre at kunne tage højde for dem i driften Kommunen fik derfor lavet en rapport over alle ejendommenes botaniske værdier Du kan selv downloade den fra den gule selvbetjeningsboks Trafiksituationen i området er ofte uhensigtsmæssig med biler i høj fart på smalle veje hvor der også gående og cyklister i vejkanten Vi fik derfor kommunens trafikteam ind og gøre rede for hvilke muligheder kommunen har Der var desværre ikke så mange men en mulighed kunne være ensretning i området og eller spærre Rendevej for biler Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/naturpleje-i-faellesskab/status (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hvad siger loven? | Odsherred Kommune
  i Naturpleje i fællesskab Relaterede sider Dispensation til hævning af vej Dispensation til indgreb i sø Ændring og oprensning af gadekæret ved Hørve Kirke Beskyttede naturtyper Etablering og oprensning af søer og vandhuller Kortet over området viser de lovmæssige restriktioner som findes der Habitatområdet er en del af Natura 2000 område nr 154 for Sejerø Bugt som fastsat i EU s h abitatdirektiv Her har kommunen plejepligt for at sikre gunstig bevaringsstatus Habitatdirektivet beskriver gunstig bevaringsstatus som En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig når det naturlige udbredelsesområde og de arealer det dækker inden for dette område er stabile eller i udbredelse og den særlige struktur og de særlige funktioner der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid samt når bevaringsstatus for de arter der er karakteristiske for den pågældende naturtype er gunstig De markerede naturtyper på kortet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 og betegnes ofte som 3 områder Her må der ikke ske ændring i tilstanden af naturtypen uden at man først har fået en dispensation fra kommunen Dispensationen kan kun gives hvis den ønskede ændring er til gavn for naturen og dermed for dyre og plantelivet Den store fredning fra 1965 over Veddinge Bakker er en såkaldt status quo fredning Formålet er at bevare landskabet særpræget og karakteristiske geologiske formationer for offentligheden som både tæller bakkerne og smeltevandskløften men også udsigten til den oprindelige smeltevandsslette og det flade fjordlandskab bagved bakkerne Lammefjorden Fredningsnævnet skal derfor godkende den naturplejeplan som projektet også skal lave Fredningen kan du finde ved at gå ind på Arealinformation og vælge Fredning i menuen til venstre Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort job affald rute 21 svømmehal pas renovation genbrugsstation ofte 21 Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/naturpleje-i-faellesskab/hvad-siger-loven (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Partnere i projektet | Odsherred Kommune
  loven Partnere i projektet Udskriv Del Partnere i projektet Her vil du finde en oversigt og uddybende information om de partnere som er en del af projektet Relaterede sider Borgermøde Arbejdsgruppemøde Arbejdsgruppemøde Høring Strategisk Energiplan for Odsherred Kommune Odsherred Kommune GeoPark Odsherred SEGES Københavns Universitet Lokalt forankrede personer Diesebjerg er et naturligt GeoSite og derfor er GeoPark Odsherred en naturlig del af projektet men projektet ledes fra Odsherred Kommunes Fagcenter for Natur Miljø og Trafik SEGES er med som rådgiver i projektet med praktiske redskaber i forbindelse med naturpleje i landbrugsområder De har bl a kunne bidraget med en praktisk kursusdag i naturpleje for de lodsejere der havde lyst til at være med Projektet er også en del af et forskningsprogram ved Københavns Universitet Forskningsprogrammet er landsdækkende og hedder Fremtidens Landskaber Det skal give mere viden om hvordan vi kan indrette og anvende fremtidens landskaber Arbejdet tager udgangspunkt i 13 konkrete planprojekter med 11 danske kommuner og Danmarks Jægerforbund som projektejere Projekternes fokus varierer og spænder fra borgerinddragelse og friluftsliv til natur erhverv bosætning og turisme Der er afsat omkring 12 millioner kroner til programmet der forløber over fire år og finansieres af 15 Juni Fonden Nordea fonden Realdania Tips og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partnere Aalborg Universitet Arkitektskolen Aarhus Københavns Universitet Syddansk Universitet Videncentret for Landbrug de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund Du kan læse mere om forskningsprogrammet på Fremtidens Landskabers hjemmeside Sidst men ikke mindst er lokalområdets personer en yderst vigtig samarbejdspartner da projektet ikke kan realiseres uden en god opbakning derfra Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas svømmehal genbrugsstation renovation affald rute 21 job kort Storskrald ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/naturpleje-i-faellesskab/partnere-i-projektet (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Rynket rose - en invasiv art | Odsherred Kommune
  Faktaark Rynket rose Folder Naturpleje på din fritidsgrund Relaterede sider Nikkende kobjælde Rydning af overdrev Naturpleje i fællesskab Status Plejeplaner Grønt Råd Kæmpe Bjørneklo Hvorfor fjerner vi rynket rose Rynket rose sætter mange og tætte rodskud og den kan udkonkurrere den naturlige plantevækst i et område Rynket rose spreder sig så kraftigt at det medfører en markant nedgang af lys til andre og mindre planter Når andre planter bliver skygget ud af deres levested så er resultatet et artsfattigt plantesamfund Færre plantearter betyder også færre dyr og insekter som f eks sommerfugle og fugle Rynket rose er importeret til Danmark fra det nordøstlige Asien Derfor har planten ikke nogen naturlige fjender som kan holde den i ave Den kvæler hurtigt den oprindelige natur dér hvor den er Vi kan aldrig udrydde den men vi kan begrænse den lokalt Status for bekæmpelse Odsherred Kommune er i gang med at fjerne rynket rose på flere kyststrækninger Se pressemeddelelsen fra 8 oktober 2015 Rynket rose er svær at bekæmpe Her i kommunen graver vi rødder og jordstængler op Det kan se voldsomt ud når jorden er blottet og rodet rundt men den naturlige vegetation finder tilbage i løbet af nogle år Det er vigtigt at alle jordstængler og rødder fjernes fordi rynket rose kan spire selv fra små stumper Læs mere om bekæmpelse af rynket rose på Naturstyrelsens hjemmeside Vidste du At en enkelt plante kan dække 100 m 2 Intet andet kan gro under de høje tætte roser At rynket rose ikke kan anbefales til udplantning i vildtremiser eller langs skel da det kan få alvorlige konsekvenser for de oprindelige blomster og buske Odsherred Kommune og Naturstyrelsen anbefaler i stedet at bruge hjemmehørende og egnstypiske arter af roser Se gerne kommunens folder Naturpleje på din fritidsgrund Kontakt Naturteam 59 66 60 05 Natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald svømmehal ofte 21 rute 21 kort pas job Storskrald renovation genbrugsstation Aktuelle emner H M

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/rynket-rose-en-invasiv-art (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Nikkende kobjælde | Odsherred Kommune
  Korevlerne Plejeplaner Udskriv Del Nikkende kobjælde Nikkende kobjælde er Odsherred Kommunes ansvarsart Her kan du se hvor der er indberettet fund af planten Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev Odsherred Kommune udpeget til at skulle passe på ansvarsarten nikkende kobjælde Naturteamet i Center for Natur Miljø og Trafik har i perioden 2012 til 2014 haft en årlig konkurrence om indberetning af nikkende kobjælde I de år har kommunen fået mange indberetninger som du nu kan se på netkort Under Natur Vandløb og dræn vælges Nikkende Kobjælde Nikkende kobjælde er en flerårig urt der foretrækker sandede næringsfattige jorde Det gælder især lysåbne overdrev skrænter og bakker Nikkende kobjælde kan blive mellem 10 40 cm høj Den vokser i tuer og tilhører ranunkel familien Urten er grøn med klokkeformede hårede lilla blomster med gule støvdragere Lige under blomsterhovedet sidder en krans af mørke fligede blade og ved jorden sidder der også en roset af mørke fligede blade Urten blomstrer i april og maj Nogle steder blomstrer den også helt hen i juni måned Når den er færdig med at blomstre står urten tilbage med en karakteristisk frøstand Frøstanden ligner en pudderkvast hvor nødderne er tykt hårede hvilket hjælper til at planten kan sprede sine frø med vinden Nogle af urtens værste fjender er rynket rose høje græsser og andre planter som kan overskygge planten Blandt de registrerede voksesteder er Korevlerne Sanddobberne og Rævebjerg i Bjergene Den findes i relativt store tal i Odsherred men findes kun spredt i resten af landet Derfor kan nikkende kobjælde fint betegnes som en af Geopark Odsherreds særlige kendetegn Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job rute 21 renovation svømmehal Storskrald ofte 21 kort genbrugsstation pas affald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/nikkende-kobjaelde (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kæmpe-Bjørneklo | Odsherred Kommune
  giftig Naturen forringes og du risikerer at få forbrændinger hvis du rører planten Målet er at udrydde den i kommunen Derfor skal du som grundejer bekæmpe planten Bekæmp Kæmpe Bjørneklo Du skal sørge for at planten på intet tidspunkt sætter spiringsdygtige frø En effektiv indsats mod bjørneklo gøres ved at bekæmpe planten flere gange i løbet af året Er bestanden af bjørnklo massiv bør du overveje om græsning kan bruges da planten ofte spises af bl a får og køer uden problemer Slåning af planterne er udmærket men husk at den sætter panikskud efter at være blevet slået Har du kun enkelte planter er opgravning rodstikning bedst Vi anbefaler ikke at du sprøjter Men metoden kan være effektiv hvor andre metoder er uegnede Bemærk at du ikke må sprøjte tæt på drikkevandsboringer og på naturarealer der er omfattet af naturbeskyttelsesloven Beskyt dig mod saft fra bjørneklo Berøring af Kæmpe Bjørneklo kan give kraftige forbrændinger på huden Derfor er det vigtigt at du beskytter dig mod saft fra planten Rører du en bjørneklo bliver du forbrændt Det sker fordi huden udsættes for en kombination af plantesaft og sollys Groft sagt virker saft fra en bjørneklo som solfaktor minus 50 Følg sikkerhedsråd Hvis du følger sikkerhedsrådene under arbejdet med bjørneklobekæmpelsen beskytter du dig bedst muligt mod skader Afskærm hud og øjne under arbejdet Slåning med buskrydder frarådes Brug beskyttelsesbriller Brug kraftigt tøj Vask tøjet så saften ikke trænger igennem Hvis du vælger at bekæmpe bjørnekloen ved slåning skal du beskytte dig selv mod indånding af plantepartikler Ved andre bekæmpelsesmetoder skal du sørge for at din hud og dine øjne ikke kommer i berøring med planten Er uheldet ude Kommer du i kontakt med saften fra bjørnekloen skal du hurtigt vaske stedet grundigt med vand og sæbe Efterfølgende skal du beskytte huden mod sollys i mindst 48 timer Ved øjenkontakt skal du straks skylle øjnene med vand og beskytte dem med solbriller Kontakt også din læge Kontakt Natur Miljø og trafik Naturteam på 59 66 60 05 Natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/k-mpe-bj-rneklo (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Etablering og oprensning af søer og vandhuller | Odsherred Kommune
  emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Natur vandløb og klima Naturpleje Borger Naturpleje Naturpleje i fællesskab Rynket rose Nikkende Kobjælde Kæmpe bjørneklo Søer og vandhuller Plejeplaner Korevlerne Plejeplaner Udskriv Del Etablering og oprensning af søer og vandhuller Du kan etablere eller oprense søer og vandhuller til gavn for naturen Du skal have kommunens tilladelse inden du starter arbejdet Se mere her hvis du vil Læse mere om søer og vandhuller på Naturstyrelsens hjemmeside Hent Ansøgning om etablering af sø pdf Vandhulsfolder pdf Relaterede sider Dispensation til hævning af vej Dispensation til indgreb i sø Ændring og oprensning af gadekæret ved Hørve Kirke Hvad siger loven Beskyttede naturtyper Ønsker du mere og flot natur på din ejendom kan du etablere en ny sø eller oprense et tilgroet vandhul Etablerer du en ny sø eller får du et tilgroet vandhul oprenset forbedrer du levevilkårene for plante og dyrelivet på din ejendom markant Du skal søge tilladelse inden du starter arbejdet Søg tilskud til at etablere vådområder og vandhuller Hvert år bruger Natyrstyrelsen en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vådområder og vandhuller Søg tilskud til at etablere vårområde og vandhuller Kontakt Natur Miljø og trafik Naturteam på 59 66 60 05 Natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort pas genbrugsstation affald svømmehal Storskrald ofte 21 renovation job rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner affald genbrugsstation Storskrald pas rute

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/etablering-og-oprensning-af-s-er-og-vandhuller (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Korevlerne | Odsherred Kommune
  strandeng og sump Overvågning Odsherred Kommune har iværksat en botanisk overvågning Desuden foregår der efter aftale med Dansk Ornitologisk Forening DOF en overvågning af fuglelivet På DOF s hjemmeside kan resultaterne findes Som det fremgår af notat om den botaniske udvikling er området efter græsningen blev indført inde i en overvejende positiv udvikling Den ornitologiske overvågning viser fremgang for sanglærke og større forekomst af svømmeænder men ikke øget forkomst af ynglende engfugle Naturplejeprojektet Naturværdierne var under pres og blev før projetets start fortsat ringerere og ringere primært på grund af invasive arter som rynket rose og bjergfyr der spredte sig i området Da kommunen skal sikre naturen og fordi kystlaguner er en særlig sjælden naturtype i Europæsik natur blev projektet igangsat i 2010 Der blev udsat gallowaykvæg til at afgræsse området for på denne måde at forbedre og bevare naturens plante og dyreliv ude på Korevlerne Korevlerne er en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde kaldet Natura 2000 Det blev finanseret delvist gennem EU LIFE projektet hvis formål er at bevare naturtyper vilde dyr og planter af betydning for EU Med kvægets afgræsning kan lave vækster gro og padder og fugle kan yngle om foråret På denne måde sikrer gallowaykvæget den oprindelige og værdifulde natur på Korevlerne Gallowaykvæget Gallowaykvæget er en rolig kvægtype Kvæget har et karakteristisk udseende i form af det lange krøllede hår som isolerer dem mod det danske klima både sommer og vinter Det er en kvægtype som egner sig godt til landskabspleje og behøver ikke meget andet foder end det der findes i naturen Det betyder også at kvæget spiser alt fra græs til urter og det sætter sig på kødet og giver en fantastisk smag Færdsel på Korevlerne Gallowaykvæget er en rolig kvægtype som besøgende på Korevlerne sagtens kan gå forbi uden at de bliver agrresive Dog skal man holde afstand hvis koen har en kalv især hvis man har en hund med Hunden vil blive opfattet som en trussel og koen vil derfor forsvare sin kalv Tilsvarende skal man ikke gå imellem en tyr og en ko i løbetid hvilket kan høres på deres brøl Man skal heller ikke jage opsøge eller fodre kvæget da det vil besværliggøre dyreholderens kontakt med kvæget Det er privatdyreholder der har dyrene og fører regelmæssigt tilsyn Kontakt Natur Miljø og Trafik Naturteam på 59 66 60 05 natur odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/naturpleje/korevlerne (2016-02-06)
  Open archived version from archive