archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tømning af olie- og benzinudskillere | Odsherred Kommune
  medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Natur miljø og affald Erhvervsaffald Erhverv Erhvervsaffald Genbrugsstationer Administrationsgebyr Byggeaffald Tømning af olie og benzinudskillere Udskriv Del Tømning af olie og benzinudskillere Du har som virksomhed mulighed for at tilmelde dig KARA NOVEREN s tømningsordning for olie og benzinudskillere og sandfang Hent Anmeldelsesskema for olie og benzinudskillere Du kan tilmelde dig tømningsordningen ved at henvende dig til Odsherred kommune og udfylde anmeldelsesskema i den gule selvbetjeningsboks her på siden Tømningsordningen er en kommunal indsamlingsordning derfor er enhver grundejer der har en olie og benzinudskiller tilkoblet sit afløbssystem forpligtet til at benytte ordningen Hvis en virksomhed ønsker at få udskilleren og sandfanget tømt og kontrolleret af et andet firma skal virksomheden søge om en fritagelse Fritagelsen kan søges ved henvendelse til Odsherred Kommunes affaldsteam på mail affald odsherred dk Du kan læse mere om KARA NOVEREN s tømningsordning for olie og benzinudskillere og sandfang på KARA NOVEREN s hjemmeside Kontakt Affaldsteam 59 66 60 80 affald odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation genbrugsstation pas svømmehal ofte 21 job Storskrald affald kort rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner svømmehal pas rute 21 ofte 21 Storskrald affald job kort genbrugsstation renovation Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/natur-miljoe-og-affald/erhvervsaffald/toemning-af-olie-og-benzinudskillere (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • VVM | Odsherred Kommune
  er VVM pligtigt kaldes en VVM screening Hvis et anlæg således er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 træffer kommunen på baggrund af anmeldelsen en af følgende afgørelser Anlægget er obligatorisk VVM pligtigt bilag 1 Anlægget er blevet screenet og antages at kunne påvirke miljøet væsentligt VVM pligt Anlægget er blevet screenet og antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt Ikke VVM pligt Hvis anmeldelsen angår en ændring eller udvidelse der ikke kan være til skade for miljøet skal der ikke foretages en screening Hovedparten af alle de sager der bliver VVM behandlet ender med at myndigheden træffer afgørelse om at projektet ikke er VVM pligtigt Det er imidlertid ikke alle slags projekter og anlæg der står på de to bilag Det betyder dog ikke at projektet er automatisk fritaget fra reglerne Det er derfor vigtigt at anmelde projektet hvis du er i tvivl så kommunen kan vurdere om projektet er omfattet af reglerne Anmeldelsespligt Bygherren kan straffes med bøde efter VVM bekendtgørelsens 13 for at undlade at indgive skriftlig anmeldelse eller at påbegynde et anmeldt anlægsprojekt før kommunen har truffet afgørelse om at anlægget enten ikke er VVM pligtigt eller har meddelt bygherren en VVM tilladelse Anmeldeskema Form og indholdsmæssigte krav til anmeldelse Anmeldelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at kommunen kan afgøre om sagen er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 eller 2 samt hvilke typer af miljøpåvirkninger der må forventes fra anlægget Oplysningerne bør som minimum omfatte anlæggets karakteristika herunder art dimensioner placering og potentielle miljøpåvirkning svarende til kriterierne i VVM bekendtgørelsens bilag 3 Herudover er der ikke fastsat specielle form eller indholdsmæssige krav for anmeldelsen En hurtig og rigtig sagsbehandling afhænger af at sagen er tilstrækkeligt oplyst i anmeldelsen Manglende eller mangelfulde oplysninger kan medføre at kommunen er nødt til at træffe afgørelse om VVM pligt fordi myndigheden på det foreliggende grundlag ikke kan antage at der ikke kan ske en væsentlig miljøpåvirkning Det er derfor vigtigt at være grundig i sin beskrivelse af projektet Andre myndigheder For projekter og anlæg på søterritoriet eller i undergrunden findes andre regler Her er det Staten som gennem Kystdirektoratet Energistyrelsen Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen er VVM myndighed Anlægsprojekter der vedtages som en anlægslov fx Rute 21 er undtaget planlovens VVM regler idet VVM kravene opfyldes i forbindelse med lovgivningsprocessen Klage I alle VVM afgørelser og tilladelser skal der være en klagevejledning Klagemuligheden er et hensyn til borgere virksomheder interesseorganisationer mv som kan have supplerende relevante oplysninger til eller indvendinger mod et konkret anlæg umiddelbart før anlægsfasen starter I VVM sager på land behandles klager via planlovens klagesystem hvor Natur og Miljøklagenævnet er myndighed VVM afgørelser kan påklages til nævnet for så vidt angår retlige spørgsmål Retlige spørgsmål er kort sagt om love regler planer og retningslinjer er overholdt Om placering af et konkret anlæg det aktuelle sted er hensigtsmæssig eller ej er ikke et retligt spørgsmål og det kan nævnet altså ikke tage stilling til I sager som nævnet ikke kan tage stilling til henvises klager til domstolene Hvis

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/natur-miljoe-og-affald/vvm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vandindvinding | Odsherred Kommune
  om tilladelse hos kommunen Hent Ansøgningsskema markvanding Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven Relaterede sider Tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til indvinding af overfladevand Tilladelse til indvinding af 10 000 m³ overfladevand og 6 000 m³ grundvand Tilladelse til avanceret vandbehandling Indvindingstilladelse og VVM screening Oddenvej 354 4583 Sj Odde Tilladelse til indvinding af 15 000m3 grundvand Registrer vandindvindingsdata Uanset om ansøger er et vandværk en landmand en virksomhed eller andet så er det først tilladt at indvinde vand når kommunen har givet tilladelse Ansøgningen Ønsker du at indvinde vand til markvanding skal du bruge et standardskema som ses i den gule selvbetjeningsboks Ansøgningen sendes til kommunen vand odsherred dk Andre ansøgninger end indvinding af vand til markvanding udformes individuelt Kommunens behandling af ansøgninger Kommunen vil typisk kontakte ansøgeren for at få supplerende oplysninger og aftale en besigtigelse Når alle nødvendige oplysninger er samlet laver kommunen et udkast til en afgørelse som ansøger får til gennemsyn Derefter træffer kommunen den endelige afgørelse Vil du vide mere om kommunens retningslinier for administration af vandforsyningsloven mv kan du se Odsherred Kommunes administrationsgrundlag i den gule selvbetjeningsboks Klagefrist og klageret Der er fire ugers klagefrist på alle kommunens afgørelser Følgende har ret til at klage Ansøger Enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagen Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet Ventetid Hvis ansøger skal lave bygge og anlægsarbejder for at kunne udnytte tilladelsen må arbejdet ikke sættes i gang før de fire uger er gået Hvis der er klaget over tilladelsen skal ansøger vente indtil Natur og Miljøklagenævnet har afgjort klagen Kontakt Center for Natur Miljø og Trafik Vandteam på 59 66 60 08 vand odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort pas rute 21 genbrugsstation job ofte 21 affald svømmehal renovation Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/vandindvinding (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Registrer vandindvindingsdata | Odsherred Kommune
  Se mere her hvis du vil registrere vandindvindingsdata Her kan du registrere dine vandindvindingsdata ved at logge på systemet og taste dine data ind Du har modtaget et brev fra Odsherred Kommune med dine login oplysninger Klik på selvbetjeningen herover Har du ikke modtaget brev med login oplysninger fra kommunen skal du kontakte Vandteamet på 59 66 60 82 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation kort pas rute 21 svømmehal affald job genbrugsstation Storskrald ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/natur-miljoe-og-affald/vandindvinding/registrer-vandindvindingsdata (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Jordflytning | Odsherred Kommune
  Lundbeck medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Natur miljø og affald Erhverv Natur miljø og affald Natur Erhvervsaffald VVM Vandindvinding Jordflytning Nyopstået forurening Spildevand Vand Miljøgodkendelser Udskriv Del Jordflytning Flytter du jord fra en ejendom skal du sikre dig at jorden ikke er forurenet Er jorden forurenet skal flytningen meldes til Odsherred Kommune Se mere her hvis du vil anmelde jordflytning JordWeb Hent regulativ for opbevaring og haandtering af olie og 2 pdf Relaterede sider Miljøgener Røg støj lugt Nyopstået forurening midlertidige miljøaktiviteter Tilsyn med renserier Mindre forurenede virksomheder Listevirksomhed tilsyn Miljøtilsyn med autoværksteder Hvad skal anmeldes Konstateret forurenet jord Jord fra en ejendom der er kortlagt efter jordforureningsloven Jord fra ejendomme i byzone omfattet af områdeklassificering Jord fra arealer der anvendes til offentlig vej Enhver der flytter jord har pligt til at sikre at anmeldelse er sket inden jorden flyttes Ofte vil det være ejeren brugeren eller bygherren der anmelder jordflytningen mens entreprenøren eller vognmanden sikrer sig at anmeldelsen er sket Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald svømmehal kort pas job ofte 21 affald renovation genbrugsstation rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner Storskrald renovation affald rute 21 kort pas genbrugsstation job ofte 21 svømmehal Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom med

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/jordflytning-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Nyopstået forurening | Odsherred Kommune
  lugt Jordflytning midlertidige miljøaktiviteter Tilsyn med renserier Mindre forurenede virksomheder Listevirksomhed tilsyn Miljøtilsyn med autoværksteder Hvis uheldet er ude Kontakt straks Odsherred Kommune Ved større uheld skal du kontakte beredskabet Kilder til jordforurening De hyppigste kilder til jordforurening er uhensigtsmæssig opbevaring af olie og kemikalier eller spild under transport og påfyldning Få en snak med Miljøtilsynet Det bedste du kan gøre er at indrette din virksomhed så spild og lignende undgås Snak med miljøtilsynet eller med din brancheforening om hvordan det bedst kan gøres i din virksomhed Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 rute 21 job renovation kort pas svømmehal affald genbrugsstation Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/nyopstaaet-forurening (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Spildevand | Odsherred Kommune
  allerede en fedtudskiller så skal den tømmes med jævne mellemrum Derfor skal du have en fast aftale med et slamsugerfirma Ny spildevandsstruktur Baggrunden for kampagnen er at hele spildevandsstrukturen i Odsherred bliver optimeret Et nyt stort og moderne rensningsanlæg er på vej En stor del af kommunens spildevand bliver i fremtiden ledt til det nye renseanlæg der kommer til at ligge i Tengslemark Renseanlægget kommer til at betyde renere vandløb og forbedret badevandskvalitet til gavn for mennesker og natur i kommunen Odsherred Kommune lægger nemlig vægt på at være en sund grøn og attraktiv kommune at bo og opholde sig i Derfor er der fokus på kloakforsyning vandmiljø og øget renseeffektivitet Fedtet giver mange problemer Kloaknettet er følsomt over for fedt i spildevandet Fedtklumper kan tilstoppe rørene med risiko for overløb og kloakvand i folks kældre Fedt i kloakrørene udvikler farlige svovlbrinter De korroderer rørene indefra og er skadelige for forsyningens kloakfolk Et andet problem med fedt i spildevandet er at filtre på renseanlægget stopper til Disse filtre er en del af den forbedrede rensning Sidst men ikke mindst giver den længere transport i rørene problemer med fedt Spildevandet skal igennem store pumper Når fedt bliver pisket gennem pumperne emulgerer det og får konsistens som mayonnaise der også stopper rørene med risiko for overløb Derfor skal virksomheder der udleder fedt have installeret en fedtudskiller Beskrivelse af en fedtudskillers funktion En fedtudskiller er en tank der kobles på kloakken før vandet ledes videre ud til offentlig kloak Den fungerer ved at afkøle og forsinke vandstrømmen så fedtet har tid til at stivne og danne et lag øverst i fedtudskilleren Tømning En fedtudskiller skal tømmes tit Når den er fyldt med fedt vil den ikke fungere men lede nyt tilført fedt videre ud i kloakken Derfor skal virksomheden have en fast aftale med et slamsugerfirma Tømningshyppigheden afhænger af mængden af fedt der udledes fra den enkelte virksomhed Der er andre forhold man skal tage hensyn til når man har en fedtudskiller Brug af skrappe rengøringsmidler og højtryksrenser kan få fedtet til at emulgerer med efterfølgende problemer på renseanlægget Hvis fedtholdigt varmt vand ikke når at afkøle tilstrækkeligt i tanken vil fedtet ikke frasepareres men føres videre med resten af spildevandet Derfor skal temperaturen på det udledte spildevand kendes Hvem kontakter vi først Vandteamet i kommunen vil kontakte relevante firmaer i en prioriteret rækkefølge Fødevarerproducerende firmaer i Odden Havneby har allerede hørt fra kommunen Derefter vil firmaer i Vig og Nørre Asmindrup blive kontaktet Kontakt Center for Natur Miljø og Trafik Vandteam på 59 66 60 08 vand odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/natur-miljoe-og-affald/spildevand (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Industrispildevand | Odsherred Kommune
  14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Natur miljø og affald Spildevand Erhverv Spildevand Industrispildevand Udledningstilladelse Udskriv Del Industrispildevand Hvis din virksomhed har brug for at aflede spildevand fra produktionen til offentlig kloak eller til vandløb skal du søge om tilladelse til dette hos kommunen Relaterede sider Baggrund og lovgivning Hvad er spildevand i åbent land Forslag til nye vandløbsregulativer i høring Spildevandsplan 2014 18 Egen renseløsning Spildevand Industrispildevand kan fx være Olieholdigt spildevand fra autoværksteder maskinværksteder eller påfyldningspladser Fedtholdigt spildevand fra restauranter og slagterier Spildevand fra overfladebehandling Vand fra vaskepladser og vaskehaller Regnvand fra befæstede arealer hvor der kan være sket spild af kemikalier eller af olie fra biler er også industrispildevand Kommunen arbejder sammen med Odsherred Forsyning sådan at det sikres at afledningen af spildevandet ikke skader miljøet eller kloakker og renseanlæg Hvis der skal afledes spildevand til vandløb sikrer overholdelsesn af udledningstilladelsen at udledningen ikke skader vandløbet Tilladelse gives efter miljøbeskyttelseslovens 28 30 Kontakt Center for Natur Miljø og Trafik Vandteam på 59 66 60 08 vand odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas job Storskrald svømmehal ofte 21 kort renovation genbrugsstation affald rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner renovation job Storskrald pas affald genbrugsstation rute 21 kort svømmehal ofte 21 Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/natur-miljoe-og-affald/spildevand/industrispildevand (2016-02-06)
  Open archived version from archive •