archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Udspredning af husdyrgødning | Odsherred Kommune
  ikke give anledning til unødige gener Du må ikke udbringe husdyrgødning på en måde så der bliver fare for afstrømning til vandløb og dræn søer eller kystvande Du må ikke udbringe husdyrgødning på vandmættet oversvømmet frossen eller snedækket jord Du må ikke udbringe husdyrgødning på stejle skråninger med en hældning på mere en 6 grader mod vandløb søer eller kystvande inden for en afstand af 20 meter fra vandløbet søen eller kysten Udbringer du fast husdyrgødning på sort jord skal du nedbringe det hurtigst muligt og inden 6 timer Udbringning af flydende husdyrgødning Hvornår Du må ikke udbringe husdyrgødning på lørdage og søn og helligdage på arealer der ligger nærmere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder Du må som udgangspunkt ikke udbringe flydende husdyrgødning i perioden fra høst til den 1 februar men der er flere undtagelser I perioden fra høst til den 1 oktober må du ikke udbringe flydende husdyrgødning på etablerede overvintrende fodergræsarealer arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter arealer med veletableret grøngødning med gul sennep eller olieræddik forud for sukkerroer hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om levering af sukkerroerne I perioden fra høst til den 15 oktober må du udbringe flydende husdyrgødning på frøgræsmarker hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson I perioden fra den 1 september til den 1 marts må du ikke udbringe flydende husdyrgødning i flerårige afgrøder uden årlig høst Hvordan Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener Du må ikke udbringe husdyrgødning på en måde så der bliver fare for afstrømning til vandløb og dræn søer eller kystvande Du må ikke udbringe husdyrgødning på vandmættet oversvømmet frossen eller snedækket jord Du må ikke udbringe husdyrgødning på stejle skråninger med en hældning på mere en 6 grader mod vandløb søer eller kystvande inden for en afstand af 20 meter fra vandløbet søen eller kysten Flydende husdyrgødninger er dog undtaget fra 20 meters kravet på stejle skråninger med en hældning mellem 6 og 12 grader mod vandløb søer eller kystvande hvis gødningen nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø Udbringning af flydende husdyrgødning skal ske ved slangeudlægning nedfældning eller lignende Udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord fodergræsmarker og frøgræsmarker uden kontrakt om levering af frø skal ske ved nedfældning eller anden godkendt teknologi med tilsvarende effekt på ammoniakfordampning Du må ikke udbringe flydende husdyrgødning med vandingskanon Spørgsmål Kontakt Team Miljø miljoe odsherred dk telefon 59 66 60 35 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/landbrug-og-dyrehold/husdyrgoedning-og-affaldsprodukter/udspredning-af-husdyrgoedning (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Miljøgener - Røg, støj, lugt | Odsherred Kommune
  en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Landbrug og virksomhed Erhverv Landbrug og virksomhed Miljøtilsyn Tilladelser godkendelser og anmeldelser Husdyrgødning og affaldsprodukter Miljøgener Røg støj lugt Midlertidige miljøaktiviteter Udskriv Del Miljøgener Røg støj lugt Er du generet af væsentlige miljøgener fra aktiviteter i Odsherred Kommune kan du kontakte kommunen og udfylde et klageskema Relaterede sider Nyopstået forurening Jordflytning midlertidige miljøaktiviteter Tilsyn med renserier Mindre forurenede virksomheder Listevirksomhed tilsyn Miljøtilsyn med autoværksteder Kontakt din modpart først Ved miljøgener anbefales det at du selv henvender dig til virksomheden naboen inden kommunen indblandes i sagen Hvis du og din modpart ikke selv kan findes en løsning kan du kontakte Odsherred Kommunes miljøteam miljoe odsherred dk 59 66 60 35 Efter at miljøteamet har modtaget dit udfyldte klageskema sendes det i høring hos den virksomhed boligejer som du klager over Den egentlige sagsbehandling starter når høringsperioden er udløbet Miljøteamet behandler klager over følgende forhold Lugt og støj fra virksomheder og forretninger Støj i forbindelse med levering af varer til virksomheder og forretninger Støjgener fra sportsanlæg og organiserede sportsaktiviteter Støjgener fra ventilationsanlæg og lignende anlæg Støj støv og vibrationer fra midlertidige bygge og anlægsarbejder Lugt og røggener fra private fyringsanlæg fx eksempel oliefyr og brændeovne Lugt og støjgener fra private dyrehold fx høns og kaniner Miljøteamet behandler ikke klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner Her henvises til Midt og Vestsjællands Politi Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 ofte 21 renovation affald job pas genbrugsstation kort Storskrald svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/miljoegener-roeg-stoej-lugt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • midlertidige miljøaktiviteter | Odsherred Kommune
  Del midlertidige miljøaktiviteter Større midlertidige byggerier skal anmeldes skriftligt til Odsherred Kommune Miljøteam senest 14 dage før arbejdet begynder Læs mere om reglerne Se mere her hvis du vil læse Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Sandblæsning og andre midlertidige miljøaktiviteter Midlertidige aktiviteter Ved midlertidige aktiviteter forstår Odsherred Kommune aktiviteter i en tidsbegrænset periode hvor der benyttes en eller flere af følgende anlæg eller maskiner Asfaltanlæg Anlæg for behandling af forurenet jord Spildevands eller slambehandlingsanlæg herunder kalkstabiliseringsanlæg Nedknusningsanlæg for bygge og anlægsmaterialer Støv eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter Ophugning af skibe Støv eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner Støv eller støjfrembringende bygge og anlægsarbejder i øvrigt Afhængig af hvilke aktiviteter du skal udføre kan valg af maskiner arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen være med til at mindske gener til omgivelserne med støj støv og vibrationer Støj og vibrationer Hvis det er muligt skal du vælge arbejdsmetoder og maskiner som begrænser støv støj og vibrationer mest muligt Aktiviteter der giver anledning til væsentlige gener med støj og vibrationer skal som udgangspunkt udføres i følgende tidsrum Hverdage kl 07 00 kl 18 00 Lørdag kl 07 00 kl 14 00 Odsherred Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation Støvgener Ved nedrivning sandblæsning læsning af affald og andre støvende aktiviteter skal du altid sørge for tilstrækkelig afdækning og vanding på byggepladsen for at minimere støvgener Underret dine naboer Inden du begynder arbejdet er det en god ide at underrette evt naboer Dette kan være med til at begrænse antallet af klager over arbejdet Spørgsmål Kontakt Odsherred Kommunes miljøteam tlf 59 66 60 35 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner rute 21 genbrugsstation kort job Storskrald ofte 21 pas svømmehal renovation affald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/sandblaesning (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Gravetilladelser | Odsherred Kommune
  Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Veje og skiltning Erhverv Veje og skiltning Gravetilladelser Arrangementer på vejareal Brug af vejarealer Gadesalg Søg parkeringstilladelse Særlig servicevejvisning Udskriv Del Gravetilladelser For at grave i offentlige veje stier arealer og private fællesveje i Odsherred Kommune skal du søge om gravetilladelse hos vejmyndigheden Sådan søger du Se mere her hvis du vil Ansøgning færdigmelding af gravetilladelse Færdigmelding af gravetilladelse Hent Gravetilladelser i sommerperioden Havnebyen kort over veje Højby kort over veje Nykøbing Sj kort over veje Ordrup kort over veje Rørvig kort over veje Vig kort over veje Relaterede sider Vær med til at udvikle den nye trafikplan i Odsherred Ny asfalt på kommunens veje Nordre Strandvej Lumsås Giv et praj Aktuelle vej og anlægsarbejder Veje og skiltning Vedligeholdelse af veje Ledningsejer eller entreprenør skal søge gravetilladelse Ledningsejeren eller entreprenøren skal søge gravetilladelse i selvbtjeningsboksen via de to links S øge om gravetilladelse og Foretage færdigmelding af gravearbejde Særligt i sommerperioden færre tilladelser Fra 15 juni til 15 august gives der ikke gravetilladelse på bestemte veje af hensyn til trafikafviklingen I selvbetjeningsboksen kan du læse mere i G ravetilladelser i sommerperioden og hente kort over de veje hvor der ikke gives gravetilladelse i sommerperioden Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner job svømmehal rute 21 affald pas renovation genbrugsstation kort ofte 21 Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner ofte 21 affald kort job renovation Storskrald

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/gravetilladelser (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Søg om tilladelse til arrangementer på vejareal | Odsherred Kommune
  Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik 10 februar 2016 14 31 Høring om den kommunale børne og ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Erhverv Veje og skiltning Erhverv Veje og skiltning Gravetilladelser Arrangementer på vejareal Brug af vejarealer Gadesalg Søg parkeringstilladelse Særlig servicevejvisning Udskriv Del Søg om tilladelse til arrangementer på vejareal Her kan du søge om tilladelse til at holde et arrangement på en af Odsherred Kommunes veje eller pladser Se mere her hvis du vil Ansøgning om brug af offentlig vej og areal Relaterede sider Søg om rådighedstilladelse til brug af offentlig vej sti fortov og pladsareal Vil du holde et arrangement på en af Odsherred Kommunes veje eller pladser skal du først søge om tilladelse til det Det gælder fx hvis du vil opstille en hoppeborg en tombola en informationsbod lave gadeteater eller lignende Sådan søger du om tilladelse Udfyld ansøgningsskemaet Brug af off areal i selvbetjeningsboksen Eventuelle spørgsmål Har du spørgsmål til udfyldelse af skemat kan du kontakte trafikteamet på en e mail til trafik odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort job genbrugsstation renovation pas svømmehal ofte 21 Storskrald affald rute 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner ofte 21 job renovation Storskrald affald pas genbrugsstation svømmehal kort rute 21 Aktuelle emner Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch 5 feb 2016 Håndværkere kom med input til revision af

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/veje-og-skiltning/soeg-om-tilladelse-til-arrangementer-paa-vejareal (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Søg om rådighedstilladelse til brug af offentlig vej, sti, fortov og pladsareal | Odsherred Kommune
  v i Odsherred Kommune skal du først have skriftlig tilladelse fra vejmyndigheden Se mere her hvis du vil Ansøgning om anbringelse af container stillads m m Hent regulativ for benyttelse af veje og grønne områder 2015 Relaterede sider Søg om tilladelse til arrangementer på vejareal Vil du opstille mobilkraner stilladser container eller fortage oplag af byggemateriale materiel m v på offentlige veje stier fortove og pladser skal du have skriftlig tilladelse Sådan søger du om tilladelse Hent og udfyld ansøgningsskemaet fra selvbetjeningsløsningen Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort pas ofte 21 Storskrald genbrugsstation renovation rute 21 affald svømmehal job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/s-g-om-r-dighedstilladelse-til-brug-af-offentlig-vej-sti-fortov-og-pladsareal (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Gadesalg | Odsherred Kommune
  ikke spærre for færdselstavler eller anden lovlig skiltning Du må ikke anbringe skilte og boder m v i vejkryds og rundkørsler og heller ikke i en afstand nærmere end 100 meter fra vejkryds og rundkørsler Skiltning i det åbne land udenfor byzoneskiltene Lovgivningen for skiltning i det åbne land er som udgangspunkt meget restriktiv og kræver individuel vurdering Odsherred Kommune har ikke mulighed for at give tilladelse til midlertidig lejlighedsvis skiltning i det åbne land men har mulighed for at afgøre om skiltningen er ulovlig ved en konkret anmeldelse Er du i tvivl så kontakt kommunen på natur odsherred dk Skiltning i byer indenfor byzoneskilte Retningslinier for lejlighedsskiltning på vejarealer i Odsherred Kommune skal overholdes Gentagen skiltning skal godkendes af vejmyndigheden Ansøgning skal fremsendes på e mail til trafik odsherred dk Ønsker du at stå på Nykøbing Odden og Rørvig havne Kontakt Odsherreds Havne Vær opmærksom på at der kan være brugerråd lokalplaner andre plantyper eller tinglyste forhold der kan være regulerende for områderne Ønsker du at stå i en bymidte Vær opmærksom på at der kan være erhvervsforeninger lokalplaner andre plantyper eller tinglyste forhold der kan være regulerende for områderne Erhvervsforeninger kan ses på Odsherred Erhvervsråds hjemmeside Tinglyste planer kan ses Naturstyrelsens hjemmeside Ønsker du at stå på en strand eller i nærheden af en strand Vær opmærksom på at der er mange kystnære arealer i Odsherred Kommune som er omfattet af fredninger fx hele Sejerø Bugt Hvis et areal er fredet skal der søges om dispensation hos Fredningsnævnet Se fredede arealer Vær opmærksom på at strandbeskyttelseslinjen som udgangspunkt er en forbudszone Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten Naturstyrelsen er myndighed indenfor strandbeskyttelseslinjen Se mere information om strandbeskyttelseslinjen Vil du sælge fødevarer Fødevarestyrelsen er myndighed vedr fødevarer og hygiejneforhold Kravet til om en markedsbod skal registreres ved Fødevarestyrelsen skiller ved omfanget af salget fra markedsboden Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside CVR og SKAT Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms Det gør du på Virk dk Du får et CVR SE nr og et registreringsbevis Se mere på virk dk Anmeldelse af ulovligt gadesalg Hvis du mener at der ulovligt er opsat en bod en kassevogn eller en mobil stand med salg et sted i Odsherred Kommune kan du anmelde forholdet til Odsherred Kommunes Trafikteam på trafik odsherred dk 59 66 60 03 eller til Midt og Vestsjællands Politi 114 Du skal anmelde aktiviteten mens aktiviteten pågår Odsherred Kommunes vejmyndighed eller politiet vil herefter hvis de har ressourcerne køre forbi og undersøge om pågældende bod har tilladelse til at være på stedet Hvis boden står på privat grund er det lodsejeren der har påtaleretten Hvis boden står på et kommunalt areal fx ved en kommunevej skal der kunne fremvises en tilladelse fra kommunens vejmyndighed efter vejlovens 102 Tilladelse til råden over vejareal Hvis ikke der kan fremvises en tilladelse fra grundejeren bliver der givet besked om at boden skal fjernes

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/veje-og-skiltning/gadesalg (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Søg parkeringstilladelse | Odsherred Kommune
  til p tilladelser pdf Parkeringsbekendtgørelse vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser pdf Relaterede sider Parkering Beboerlicens Søg om parkeringstilladelse Henvendelser om parkeringsafgifter Husk at sætte p skiven Skærpet kontrol Tidsbegrænsning på offentlige parkeringspladser Undgå at parkere eller standse på fortov Derfor er der kontrol Yderligere information Beboerlicens Søg om parkeringstilladelse Beboere i området med tidsbegrænsning kan søge om dispensation via skemaet Ansøgningsskema til P tilladelse i selvbetjeningsboksen Læs mere i Vilkår for erhvervelse af parkeringstilladelser i selvbetjeningsboksen Henvendelser om parkeringsafgifter Har du spørgsmål til udstedte parkeringsafgifter eller vil du klage skal du kontakte Parkeringskontrol Nord i Ålborg på 70 11 22 23 som varetager den administrative del af ordningen Husk at sætte p skiven Skærpet kontrol Fra 1 maj til 15 september er der skærpet kontrol af parkeringsreglerne i kommunen Som bilist skal du derfor være opmærksom på parkerings og standsningsforbud i kommunen og bruge parkeringsskive ved ophold på tidsbegrænsede parkeringspladser Udover skærpet kontrol i sommerperioden er der året rundt kontrol af ulovlig parkering i hele kommunen Tidsbegrænsning på offentlige parkeringspladser Der er tidsbegrænsning på 3 timer i perioden 1 maj til 15 september på de fleste offentlige parkeringspladser i Nykøbing Sj Se oversigt over parkering i Nykøbing Undgå at parkere eller standse på fortov Bemærk at det er forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov Derfor er der kontrol Der er kontrol for at sikre at der sker en udskiftning på de tidsbegrænsede parkeringspladser og for at undgå fareparkeringer og lette trafikafviklingen Derudover vil der blive ydet anden form for hjælp som vejledning og hjælp til bilister der søger en p plads eller til almindelig vejvisning Yderligere information Læs mere i parkeringsbekendtgørelsen i selvbetjeningsboksen Kontakt Odsherred Kommunes Trafikteam på 59 66 60 03 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner Storskrald rute 21 affald svømmehal genbrugsstation job renovation ofte 21 pas kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/erhverv/veje-og-skiltning/soeg-parkeringstilladelse (2016-02-06)
  Open archived version from archive