archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommuneplan | Odsherred Kommune
  Bilag Hvidbog til Kommuneplan 2013 2025 Bilag Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse Bilag Landskabsanalyse 2013 Bilag Detailhandelsanalyse Bilag Jordbruget i tal 2013 Teknisk bilag 2013 Bilag Retningslinjekort 1 100 000 Del 1 Bilag Retningslinjekort 1 100 000 Del 2 Bilag Retningslinjekort 1 100 000 Del 3 Bilag Retningslinjekort 1 100 000 Del 4 Relaterede sider Borgermøde Kommuneplantillæg i høring Indsendte høringssvar Vig d 26 august 2013 Asnæs 22 august 2013 Sunde byer i Odsherred Nykøbing 12 august 2013 Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Odsherred Kommune Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land Kommuneplanen er bindeleddet mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan og på den anden side den mere detaljerede lokalplanlægning Kommuneplanen reguleres gennem planloven Kommuneplan 2013 2025 Kommuneplanen 2013 2025 blev vedtaget i Byrådet den 17 december 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 2025 var i offentlig høring i perioden fra d 1 juli til d 29 september 2013 Byrådet modtog i høringsperioden 50 bemærkninger der alle kan ses i Hvidbogen Her er de ændringer der er foretaget på baggrund af de indkomne bemærkninger ligeledes beskrevet Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanen er der gennemført en miljøvurdering af planen så der tages hensyn til de miljøforhold der i afgrænsningen af miljøvurderingen er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af den udvikling som kommuneplanen giver mulighed for Miljøvurderingen har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer som kan påvirke miljøet væsentligt Kommuneplanen består af tre dele Hovedstruktur Redegørelse Hovedstruktur Retningslinjer og Rammer for lokalplanlægning Du finder den gældende kommuneplan hvidbogen miljøvurderingen samt andre tilhørende bilag i pdf form øverst på denne side Du kan desuden finde kommuneplanens udpegninger på kort på netkort odshherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner renovation affald genbrugsstation kort Storskrald rute 21 ofte 21 job pas svømmehal Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/kommuneplan-0 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Indsendte høringssvar | Odsherred Kommune
  Herunder i den gule boks kan du hente de høringssvar der er indsent til Kommuneplanforslaget 2013 2025 Hent Høringssvar KP forslag 2013 2025 Artikel 1 Høringssvar KP forslag 2013 2025 Artikel 2 Relaterede sider Borgermøde Kommuneplantillæg i høring Vig d 26 august 2013 Asnæs 22 august 2013 Sunde byer i Odsherred Nykøbing 12 august 2013 Offentligt informationsmøde Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 svømmehal renovation genbrugsstation Storskrald rute 21 kort job pas affald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/indsendte-h-ringssvar (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kommuneplantillæg | Odsherred Kommune
  til Kommuneplan 2013 2025 afvanding af sommerhusområde ved Hovvig Kommuneplantillæg forslag Kommuneplantillæg 1 Indkaldelse af ideer og forslag vedr kommuneplantillæg og VVM for H Lundbeck A S I Lumsås H Lundbeck A S ønsker mulighed for at skabe rum til at forøge kapaciteten udbygge fabriksområdet og udføre andre fremtidige ændringer Det drejer sig om følgende VVM pligtige ændringer i en kommende 10 årig periode frem mod 2025 Etablering af en 6 produktionsenhed på fabriksanlægget Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer hjælpestoffer og mellemprodukter og API Anvendelse af kemiske stoffer i hovedgruppe 1 luftvejledningen Øgning af produktionsvoluminet med 50 i forhold til nuværende Inddragelse af område beliggende i landzone til fabriksanlæg i tilknytning til eksisterende rammelagt område 2E1 Udvidelse af rammeområde forudsætter tillæg til gældende kommuneplan 2013 2025 for Odsherred Kommune Det nuværende rammeområde 2E1 er endvidere omfattet af gældende lokalplan 2E03 Realiseringen forudsætter at Miljøstyrelsen igangsætter en VVM proces for anlægget at der meddeles tilladelse til projektet og at der foretages tillæg til gældende kommuneplan for Odsherred Kommune for udvidelse af fabriksanlægget Der er udarbejdet et idéoplæg der beskriver baggrunden for projektet de undersøgelser som nu sættes i gang samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger Idéoplægget er offentligt kan i øvrigt ses på både på hjemmesiden for Odsherred Kommune www odsherred dk eller Miljøstyrelsens hjemmeside www mst dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf 72 54 40 00 Odsherred Kommune og Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde Skriftlige bemærkninger vedrørende punkterne 1 4 skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade 29 1401 København K eller som e mail til mst mst dk Skriftlige bemærkninger vedrørende punkt nr 5 skal sendes til Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby eller kommuneplan odsherred dk Bemærkninger ideer og forslag skal være modtaget senest onsdag den 5 november 2014 hos henholdsvis Odsherred Kommune og Miljøstyrelsen Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas kort genbrugsstation job affald

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/politik/politikker-og-planer/kommuneplan/kommuneplantillaeg (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Lokalplaner | Odsherred Kommune
  ungdomstandpleje 22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Politik Politikker og planer Politik Politikker og planer Lokalplaner Lokalplanoversigt Vision 2025 Uddannelse til alle UTA 2 Politikker Planstrategi Kommuneplan Temaplaner Spildevandsplan Udskriv Del Lokalplaner Lokalplaner er detaljerede planer for afgrænsede områder i kommunen En lokalplan fastlægger hvordan udviklingen skal være i et bestemt geografisk afgrænset område Det kan være et større område eller en enkelt ejendom En lokalplan indeholder bestemmelser om en lang række planmæssige forhold herunder zonestatus arealanvendelse udstykning vej og stiforhold parkering placering omfang og udformning af bebyggelse bevaring af bygninger og landskabstræk og områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg Der skal laves lokalplaner inden der kan gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder herunder nedrivningsarbejder Der kan også udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer byplanvedtægter eller ældre lokalplaner Inden lokalplaner vedtages endeligt skal der være en min 8 ugers høringsperiode hvor naboer foreninger og andre kan indsende deres bemærkninger til Kommunen Lokalplaner er bindende for ejeren Der må ikke foretages ændringer på en ejendom i strid med en lokalplans bestemmelser Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil Se gældende lokalplaner under Lokalplanoversigt Se lokalplanforslag i høring Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner affald pas job genbrugsstation svømmehal renovation kort rute 21 Storskrald ofte 21 Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner rute 21 genbrugsstation renovation Storskrald job ofte 21 pas kort svømmehal affald Aktuelle emner

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/politik/politikker-og-planer/lokalplaner (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Lokalplanoversigt | Odsherred Kommune
  Lokalplaner Lokalplanoversigt Udskriv Del Lokalplanoversigt Her kan du finde kommunens lokalplaner downloade dem og få dem vist på kort Hent Vejledning Lokalplaner på kort Vejledning Lokalplaner på liste Find Lokalplaner Lokalplaner Vedtaget Lokalplaner Forslag Vejledninger Find vejledninger til Plansystemet i den gule boks ovenover under Hent Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner kort affald ofte 21 job genbrugsstation pas Storskrald rute 21 svømmehal renovation Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/politik/politikker-og-planer/lokalplaner/lokalplanoversigt (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Temaplaner | Odsherred Kommune
  UTA 2 Politikker Planstrategi Kommuneplan Lokalplaner Spildevandsplan Udskriv Del Temaplaner Temaplanerne er listet i menuen til venstre Relaterede sider Høring Forslag til ophævelse af Lokalplan 110 For et område omkring Fårevejle Gl Centralskole Høring Lokalplanforslag 2015 24 Feriehusområde Carlsberggården V Lyng Nykøbing Sj Lokalplanforslag for Borren i høring Borgermøde Lokalplanforslag for Annebergparken i høring Lokaldemokrati version 3 Forslag til lokalplan 2013 29 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation ofte 21 rute 21 job pas affald renovation svømmehal kort Storskrald Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/temaplaner (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Udviklingsplan for Asnæs Bymidte | Odsherred Kommune
  2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Politik Politikker og planer Temaplaner Politik Temaplaner Udviklingsplan for Asnæs Bymidte Oplæg fra 1 møde Helhedsplan for Rørvig Havn Udskriv Del Udviklingsplan for Asnæs Bymidte Asnæs by har fået sin første udviklingsplan for bymidten Udviklingsplanen skal være det samarbejdsredskab som lokale aktører i Asnæs by og Byrådet vil bruge til at sikre at Asnæs bymidte udvikler sig i trit med udviklingen i samfundet Hent udviklingsplan for asnaes bymidte endelig vedtagelse pdf Relaterede sider Oplæg fra 1 møde Byrådet ønsker at få udarbejdet udviklings helhedsplaner for kommunens tre hovedbyer så byernes udvikling foregår i takt med samfundsudviklingen Da der samtidig er et behov for at revidere lokalplanerne centralt i Asnæs er der i første omgang sat fokus på Asnæs Bymidte Planen er en udviklingsplan som indeholder de temaer som der er størst fokus på i forbindelse med udviklingen af Asnæs Bymidte Begrebet udviklingsplan kan opfattes som en fleksibel plan som udstikker en retning men som kan blive løbende justeret i takt med samfundsudviklingen og det lokale behov Du kan finde udviklingsplan for Asnæs bymidte i den gule boks ovenfor Kontaktperson Planlægger Bjarke Fogh 59 66 60 62 bjafo odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner svømmehal ofte 21 Storskrald pas genbrugsstation kort affald rute 21 renovation job Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner svømmehal Storskrald job rute 21 renovation pas affald ofte 21

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/udviklingsplan-asn-s-bymidte (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Helhedsplan for Rørvig Havn | Odsherred Kommune
  Udviklingsplan for Asnæs Bymidte Helhedsplan for Rørvig Havn Udskriv Del Helhedsplan for Rørvig Havn Odsherred Kommune vil med Helhedsplan for Rørvig Havn fastlægge de overordnede rammer for den fortsatte udvikling af havnen Hent Helhedsplan Rørvig Havn Kontaktperson Planlægger Bjarke Fogh 59 66 60 62 bjafo odsherred dk Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner genbrugsstation svømmehal job affald ofte 21 pas Storskrald renovation rute 21 kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/indhold/helhedsplan-r-rvig-havn (2016-02-06)
  Open archived version from archive