archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kultur og fritid
  Her kan du finde ud af hvad du kan gå til i din fritid hvad du kan lave som frivillig og se hvilke kunst og kulturoplevelser Odsherred byder på Har du spørgsmål til tilskud lokaler arrangementer lokaldemokrati og fritidsaktiviteter eller

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/892935 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Nyt om Højby Hallen | Odsherred Kommune
  har selv arrangeret plads i Nykøbing skydeklub Fagcentret vil sammen med ledende halinspektør Preben Nielsen se på eventuelt økonomiske konsekvenser af flytningen og søge dem dækket af forsikringen Billardklubben Der har været drøftelser mellem fagcenterchef klubbens bestyrelse samt halinspektør Preben Nielsen vedrørende nye midlertidige lokaler Der er enighed om at arbejde ud fra at klubben ønsker en tilbagevenden til Højbyhallen Der er et par muligheder om midlertidige lokaler og det er forventningen at en aftale kan falde på plads primo januar 2014 Til da kan billardklubben afvikle deres turneringskampe i Asnæs Billardklubs lokaler i Asnæshallen Folkedanserne Højby Ungdom Folkedansernes aktiviteter flyttes til Højby Skole efter aftale med skolen Højby Idrætsforening Frem til udendørssæsonen flytter fodboldklubbens arrangementer til lethallen på Højby skole efter aftale med skolen Torsdag aften er der tid reserveret i lethallen i Vig hvis den måtte foretrækkes Højby Gymnastikforening Gymnastikforeningens aktiviteter flyttes til Højby skole efter aftale Forårets gymnastikafslutning finder sted i Hallerne i Nykøbing og Flying Superkids arrangementet er flyttet til hallerne i Asnæs Badminton Bamintonklubben har selv haft drøftelser med henholdsvis Odden skole Badmintonhallen i Nykøbing samt Klintsøgård og vender tilbage med en afklaring snarest FK Odsherred FK Odsherreds fodboldaktiviteter flyttes til lethallen i Vig Rullerødderne Rullerødderne flyttes dels til Herrestruphallen og dels til Hal 1 i Nykøbing på fredage Det har den konsekvens at Jiu Jitsu flyttes fra fredage i hal 1 til tirsdage i hal 2 Nykøbing Tennisklub kan ikke længere disponere over fredag aften i Hal 1 De må herefter frem til sommerferien nøjes med deres mandagstid som anvendes til ungdom Tirsdagtiden fremkommer ved at FK Odsherreds håndboldafdeling har samlet deres aktiviteter på færre timer LOF LOF flyttes til cafeteria i Nykøbing i samme tidsrum mandag 10 11 LOF havde yderligere ansøgt om en aftentid Dette ønske kan efterkommes tirsdage 19 20 i hal 2 i Nykøbing FOF FOF havde ansøgt om tider i Højby Disse tider flyttes til Cafeteria i Nykøbing tirsdage fra 10 11 30 samt 14 15 30 Vig Senioridræt Tiden fra Højbyhallen flyttes til hal 2 i Nykøbing på onsdage fra kl 13 15 Denne tid deles med Højby Ældremotionister således at der spilles badminton i halvdelen af hallen og gøres gymnastik i den resterende del Som en konsekvens af dette flyttes Seniordanserne til cafeteriaet i Nykøbing på allerede anvendte tider Højby Ældremotionister Se ovenstående Højby Børnehus Børnehaven opnår ikke tider frem til sommerferien idet det transportmæssigt vil være for besværligt Asmindrup Skole og Videncenter Flyttes fra Højbyhallen til hallerne i Nykøbing på torsdage fra kl 13 30 15 Højby skole Højby skole tildeles tider i lethal i Vig på mandage fra 8 13 samt onsdage fra 8 10 og igen fra 12 16 Vig skole har efter aftale samlet deres aktiviteter i lethallen i denne forbindelse Derudover tildeles Højby skole tid på tirsdage fra kl 8 15 i hallerne i Nykøbing Al øvrig idrætsundervisning skal finde sted i skolens egne lokaler henholdsvis gymnastiksal og lethal på skolen Oversigt over haltiderne i Lethallen i Vig og Hallerne i Nykøbing

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/nyt-om-hoejby-hallen (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kystbeskyttelse | Odsherred Kommune
  Kystbeskyttelsesprojekt Dybesø og Flyndersø Odsherred Kommune har d 12 marts 2015 sendt et projektforslag i høring hos Kystdirektoratet og de berørte grundejere Høringsbrev Kortbilag 1 Kortbilag 2 Anmodning Kontakt vand odsherred dk 59 66 60 08 Digeprojekt Rørvig Borgermøde om oversvømmelsesdige i Rørvig Borgermødepræsentation Referat af Borgermødet Torsdag d 19 november 2015 afholder Odsherred Kommune borgermøde om etablering af et 1 km langt oversvømmelsesdige syd for Rørvig havn Byrådet traf på møde den 26 maj 2015 beslutning om at en kystgruppe med repræsentanter fra grundejerne i området kunne arbejde videre med sine planer om etablering af et oversvømmelsesdige Baggrunden herfor var stormen Bodil der forårsagede store skader på områdets ejendomme I samarbejde med rådgivningsfirmaet Niras og kommunen er projektet nu udarbejdet og næste trin i godkendelsesproceduren er afholdelse af et borgermøde hvor projektet præsenteres På borgermødet redegøres for digeprojektets indhold og konsekvenser dvs Digets udstrækning og opbygning herunder graden af beskyttelse der opnås Hvordan projektet tænkes gennemført herunder hvem der skal lede sagen og være ansvarlig for fremdriften Projektets økonomi herunder finansiering og fordeling mellem de bidragspligtige grundejere Oprettelse af et digelag til at forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse Efter borgermødet beslutter Byrådet om projektet skal gennemføres hvad der skal laves og hvordan udgifterne skal fordeles Beslutningen træffes på baggrund af en 4 ugers høringsperiode hvor grundejere og andre med interesse i sagen kan fremsende sine bemærkninger og indsigelser Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på at det er Kystdirektoratet der skal meddele den endelige tilladelse til projektet efter kystbeskyttelseslovens 16 Grundejere af de 88 berørte ejendomme indkaldes skriftligt til mødet Indkaldelsesskrivelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Tid og sted Borgermødet finder sted torsdag d 19 november 2015 kl 17 00 i Sognegården Søndervangsvej 45 4581 Rørvig Alle er velkomne Kontakt Natur Miljø og Trafik landskabsforvalter Rasmus Kruse Andreasen raka odsherred dk eller 59 66 60 87 Odsherred Kommune har d 19 februar 2015 sendt et projektforslag i høring hos Kystdirektoratet og de berørte grundejere hoeringsbrev pdf kortbilag 1 pdf skitsebilag 1 pdf Kontakt vand odsherred dk 59 66 60 08 Digeprojekt Gniben Som følge af en række oversvømmelseshændelser i området ved grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande har en gruppe borgere taget initiativ til at undersøge muligheden for kystbeskyttelse Du kan her på siden følge initiativets udvikling Juni 2013 Torsdag d 27 juni 2013 er afholdt åstedsforretning på de ejendomme hvor diget skal anlægges Åstedsforretningsplan Indkaldelsesskrivelse Protokolbilag med forligstilbud Maj 2013 Byrådet udfærdiget en vedtægt for digelaget Den indeholder regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger April 2013 Kystdirektoratet har d 4 april 2013 givet tilladelse til digeprojektet Februar 2013 Der er truffet 3 afgørelser i klagesager over kommunens godkendelse af projektet Natur og Miljøklagenævnet Transportministeriet klage 1 Transportministeriet klage 2 Juni 2012 Byrådet har den 26 juni 2012 besluttet at Digeprojekt Gniben kan udføres og at projektet derfor kan sendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse efter kystbeskyttelseslovens 16 Projektet omfatter et ca en kilometer langt jorddige

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/natur-vandloeb-og-klima/kystbeskyttelse (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Giv et praj | Odsherred Kommune
  ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Borger Trafik og veje Borger Trafik og veje Giv et praj Parkering Tomgang veje Veje Trafik Aktuelle vej og anlægsarbejder Nordre Strandvej Lumsås Udskriv Del Giv et praj Ser du huller i vejen en overfyldt skraldespand ødelagte skilte grene der rager ud over sti eller vej og lignende så giv os et praj Klik på linket i den gule boks Se mere her hvis du vil Giv et praj Klik på det øverste link i den gule boks så kommer du direkte til den side hvor du kan give et praj Du kan også hente en app og gøre det fra din smartphone Vi vurderer om dit praj er akut og om vi skal udbedre det med det samme eller om det vil indgå i planlægningen af vores drift og vedligeholdelse Det gør det lettere og hurtigere at vurdere dit praj hvis du sender os et billede Sørg altid for at sende det med så vi kan vurdere problemets omfang med det samme Giv et praj som app Har du en smartphone kan du hente vores Giv et praj App gratis i Play Butik eller i App store Vi er glade for din interesse for at holde kommunen i orden Se film om Giv et praj App en Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner ofte 21 rute 21 renovation genbrugsstation svømmehal affald kort job Storskrald pas Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner Storskrald

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/giv-et-praj (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Trafik og veje
  Udgivet på Odsherred Kommune http www odsherred dk Forside Borger Trafik og veje

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/892936 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Om Min Side
  også at hastigheden på Min Side afhænger af de andre hjemmesider Derfor kan det nogle gang tage lidt tid at få hentet alle oplysningerne ned I nogle tilfælde vil Min Side dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside hvor du kan se oplysningerne Her behøver du ikke logge ind igen når du er logget på én gang med NemID er du automatisk logget på de andre offentlige sider også Samtykkeerklæring Hvorfor skal jeg give samtykke når jeg logger ind Dine personlige oplysninger på Min Side skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal du derfor give samtykke til at borger dk henter og viser dine personlige oplysninger for dig Hvad nu hvis jeg ikke giver samtykke Kan jeg så se noget på Min Side overhovedet Du giver samtykke til at vi bruger dine oplysninger til at tilpasse borger dk til dig Hvis du ikke ønsker at give samtykke til det så kan vi kun vise visse oplysninger om dig Hvor lang tid kan jeg se oplysninger for mit barn Du kan se oplysningerne om dine børn indtil barnet fylder 18 Så forsvinder barnets oplysninger fra din side Hvorfor bliver der kun vist mit barns CPR nummer i menuen I menuen på Min Side bliver der vist navnet på dine børn hvis det i CPR registeret fremgår at du har forældremyndigheden over dem Hvis det ikke er registreret eller du ikke har forældremyndigheden vises der af sikkerhedshensyn kun barnets CPR nummer som enhver forælder har ret til at se uanset forældremyndighed Det offentlige begyndte først i foråret 2004 at registrere spørgsmålet om forældremyndighed i CPR registeret Hvis du har børn der er født før maj 2004 vil det således typisk ikke fremgå af CPR registeret om du har forældremyndigheden Der kan derfor være forskellige visninger af dine børn på Min Side alt efter om de er født før eller efter maj 2004 Der er fejl i mit navn på borger dk hvad er der galt Når borger dk viser dit navn på portalen kommer oplysningerne dels fra det navn der står i dit NemID og dels fra det navn du står anført i CPR registret med Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder kan det blive vist forkert på borger dk Jeg er flyttet til en ny kommune hvorfor får jeg ikke vist de samme oplysninger Hvis du er flyttet kommune kan du måske ikke længere se de samme oplysninger som du kunne da du boede i din gamle kommune Det hænger sammen med at ikke alle kommuner viser det samme på borger dk s Min Side Hvis du fx i din gamle kommune havde Barnets bog Barnets Journal på Min Side og du ikke længere har det så skal du kontakte din sundhedsplejerske i den kommune du er flyttet fra Sundhedsplejersken har pligt til at udskrive journalen Hvad er borger dk s lovhjemmel til at indhente oplysninger om mig og min familie Borger dk som juridisk er forankret under

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893137 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • H.M. Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog
  landet og Danmarks første UNESCO geopark og vi glæder os til at kunne vise majestæten noget af det karakteristiske i Odsherred inden for kunst og kultur landskab og fødevarer og formentlig også vores aktive lokalsamfund og produktionsvirksomheder På visit flere gange Dronningen besøgte Frømandskorpset i Kongsøre i forbindelse med dets 40 års jubilæum i 1997 samt igen 9 september 2009 mens Kronprins Frederik der har været i Frømandskorpset overværede 50 års jubilæet i juni 2007 Regentparret deltog også i markeringen af 200 året for slaget ved Sjællands Odde den 22 marts 2008 med mindegudstjeneste i Odden Kirke og mindehøjtidelighed på Artillerikursus Sjællands Odde på Gniben Endvidere har regentparret deltaget i en privat fest på Dragsholm Slot 3 januar 2015 og ved flere andre lejligheder været i området på privat besøg Den 3 april 1973 afslørede Dronningen mindestenen om Lammefjordens udtørring på Audebo dæmningen De årlige sommertogter med Kongeskibet Dannebrog er en forlængelse af en efterhånden lang tradition som går tilbage til Christian 10 der som den første konge gjorde årlige togter i danske farvande til en fast del af sit program Sejladsen med det nuværende kongeskib som blev taget i brug i maj 1932 har i 80 år været en

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/896501 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Tilmeld dig sms-varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer
  1 det er nemt og gratis og du kan altid afmelde dig igen ved fx salg af ejendom eller fraflytning Oplysninger om mobiltelefonnummer og adresse vil blive behandlet fortroligt og videregives ikke til andre Systemet rummer samtlige mobiltelefonnumre der er registreret i de forskellige teleudbyderes databaser og det bliver opdateret hver uge Dog rummer disse databaser ikke hemmelige telefonnumre og heller ikke telefonnumre fra taletidskort samt erhvervsnumre så hvis du har et af disse telefonnumre er det en god idé manuelt at tilmelde dig sms servicen på kommunens hjemmeside Du kan godt tilmelde flere numre på samme adresse Systemet fungerer på den måde at kommunen sender en advarsel pr sms til de boligejere hvis ejendomme vurderes at være i risiko for at blive skadet som følge af oversvømmelse nedbør eller andre ekstreme vejrsituationer Varslet udsendes så vidt muligt i så god tid at borgeren kan nå frem og sikre sin bolig eller sikre værdier mod de værste skader men servicen er uden ansvar for kommunen Konkret vil varslet blive sendt ud til borgere i de områder hvor den aktuelle krisestyringsstab er trådt sammen og vurderer det bliver aktuelt Varslet baserer sig typisk på varsler fra DMI og fra Midt og Vestsjællands Politi samt Vestsjællands Brandvæsen og nabo beredskaber Der vil også kunne sendes en besked om hvor man kan hente sandsække til at sikre indtrængende vand eller andre nyttige beskeder siger kommunens risikostyringskoordinator og sikringsleder Flemming Sørensen Flere storme Inden for de sidste to et halvt år har Danmark haft tre orkaner samt seks storme med vindstød af orkanstyrke Allan 28 oktober 2013 Bodil 5 6 december 2013 Carl 14 marts 2014 Alexander 12 december 2014 Dagmar 9 januar 2015 Egon 10 januar 2015 Freja 7 november 2015 Gorm 29 november 2015 og Helga 4 december 2015 I flere af

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/896500 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •