archive-dk.com » DK » O » ODSHERRED.DK

Total: 1198

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbejdsmarked
  sider kan du læse mere om hvordan du finder nye medarbejdere opkvalificerer dine medarbejdere og hvordan du skal forholde dig hvis du har syge medarbejdere Du kan også se hvem du skal kontakte hvis du vil have hjælp og gode

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894083 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Brand og sikkerhed
  rykke ind i sommerhus Redningsberedskabet forebygger begrænse og afhjælper skader på personer ejendomme og på miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare Det kunne være ved brande naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden i søer i vandløb samt i havne Redningsberedskabet løser også redningsopgaver fx når fastklemte skal frigøres ved ulykker Det kommunale redningsberedskab står for den umiddelbare indsats ved ulykker og katastrofer og varetager

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893006 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Natur, miljø og affald
  www odsherred dk Forside Erhverv Natur miljø og affald Natur miljø og affald Natur miljø og affald Etablering og drift af erhvervsvirksomheder omfatter bl a bortskaffelse af affald forsyning af vand tilladelser dialog og løbende tilsyn fra Odsherred Kommune Vi

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/893007 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Odsherred Kommune - Borger - Kampagne for renere strande
  22 februar 2016 12 00 Byrådsmedlemmer Aktuelle emner Byrådet Styrket indsats på ældreområdet 27 jan 2016 Odsherred Brandvæsen bliver en del af Vestsjællands Brandvæsen 23 dec 2015 Forside Nyheder og afgørelser Nyheder og presse Kampagne for renere strande Nyheder og presse Borger Erhverv Politik Høringer Udbud Offentlige møder Oprettet 24 juni 2013 09 22 af peha Udskriv Abonner Del Kampagne for renere strande Du kan være med til at skabe et renere miljø og gøre badestrandene klar til badesæsonen Fredag den 5 juli 2013 kl 10 starter kampagnen Ren Strand på Gudmindrup Strand I fællesskab gør vi stranden klar til badesæsonen med en strandrensning hvor vi indsamler alt det affald der er smidt på stranden Vi opforder alle der har lyst til at komme og give et nap med Fra fredag den 5 juli indleder Odsherred Kommune kampagnen Ren Strand og fra denne dag vil strandens gæster blive mødt med en humoristisk opfordring til at lade være med at smide affald fra sig på stranden Der vil blandt andet være uddeling af affaldsposer og lommeaskebægre hvori rygerne kan skodde og gemme deres cigaretskod indtil de kommer i nærheden af en skraldespand Kontakt Louise Pihl Henriksen Natur Miljø og Trafik lophe odsherred dk 59 66 60 33 Publiceret 24 juni 2013 09 22 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater Din kommune Kontakt Fakta om Odsherred Nyhedsbreve Organisation Borgerrådgiveren Tilsyn med sociale tilbud Aktindsigt Sagsbehandlingstider Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby 59 66 66 66 kommune odsherred dk CVR 29 18 84 59 Feedback Send os en besked hvis du ser en fejl på siden så vil vi rette den Klik på Feedback igen for at lukke denne boks Meddelelse Navn E mail Sider under Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Hvis du vil Selvbetjening Flytte Give et praj Bestille sundhedskort Have et EU sygesikringskort Benytte digital pladsanvisning Ofte stillede spørgsmål Har du mistanke om rotter Hvordan får jeg et NemID Min side på borger dk Hvordan får jeg en digital postkasse Populære emner pas affald job Storskrald rute 21 svømmehal renovation ofte 21 genbrugsstation kort Aktuelle emner H M Dronningen besøger Odsherred på sommertogt med Dannebrog 4 feb 2016 Tilmeld dig sms varsel til alle husejere ved ekstreme vejrsituationer 4 feb 2016 Sider under Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Hvis du vil Selvbetjening Bestille NemID til din virksomhed Besøge virk dk Oprette en digital postkasse til din virksomhed Kontakte erhvervsservice I udbud lige nu Ingen udbud Virk dk Populære emner rute 21 genbrugsstation renovation affald kort pas Storskrald job ofte 21 svømmehal Aktuelle

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/kampagne-renere-strande (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Odsherred Kommune - Kommunen - Vær med til at holde strandene rene
  cigaretskodder der ender i sandet Det henkastede affald er til stor gene for strandgæsterne Og det henkastede strandaffald har lang nedbrydningstid fx er en ispind ti år om at blive nedbrud i naturen et cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrud og en kapsel er op til 100 år om at blive nedbrud Med kampagnen Ren Strand ønsker Odsherred Kommune at skabe en holdnings og adfærdsændring hos strandgæsterne Saml dit affald op Vi ønsker rene strande hele sommeren Saml op hvis du ser papir og andet affald og undlad selv at smide affald i naturen Benyt de opstillede skraldestativer og sorter dit affald i henholdsvis almindeligt affald metal og papir lød opfordringen fra borgmester Thomas Adelskov For at være Blå Flag Havn skal havnene årligt gennemføre nye miljøtiltag og i 2013 er der følgende initiativer Plan om igangsætning af procedure for håndtering af miljøfarligt affald fra bedding og miljøstation Besøg af livredderpatruljen hvor der er fokus på sikker færdsel og redning i havnene selvredning og hvordan man hjælper andre som er faldet i havnen Etablering af handicap toiletter hvor der netop er etableret et i Rørvig og et andet på vej på Odden Havn mens der er et på Nykøbing Havn Som et helt særligt tiltag på Odden Havn har havnen etableret et nyt initiativ i form af flydebro med klappebassin hvor børn og voksne kan komme helt tæt på bl a krabber rejer og fisk 21 blå flag aktiviteter Også i år vil kommunen gennemføre 10 Blå Flag aktiviteter på og omkring Odden Havn i form af eksempelvis krabbekonkurrencer Livet på det lave vand Sjove og farlige dyr fra havet og Havnesafari Det er som sædvanligt Odsherred Naturskole der står for i alt 21 aktiviteter fordelt i hele kommunen hen over sommeren Livreddertårne Odsherred Kommune har igen i år markeret sig med hele 3 bemandede redningsstationer etableret i samarbejde med Tryg Fonden De karakteristiske bolsjestribede redningstårne bliver i nær fremtid opstillet på strandene på Høve Strand Gudmindrup Lyng og Rørvig Strand Hen over sommeren kommer TrygFondens Livredderpatrulje på besøg på 4 af de mest besøgte strande Vandmanden på Rørvig havn Blå Flag InfoCentret på Rørvig Havn Vandmanden er stedet hvor børn og barnlige sjæle helt gratis kan låne grej til krabbefiskeri hvor der laves aktiviteter så som krabbevæddeløb kåring af den største krabbe og meget andet og hvor man kan få al mulig naturinformation fra veluddannede Naturvejledere fra Odsherred Naturskole Vandmanden besøges hver sommer af tusinder af børn og voksne og regnes for landets bedst besøgte Blå Flag Center Relaterede sider Tilsynskampagner Tilsynsrapporter Tilladelser godkendelser og anmeldelser Miljøtilsyn Kampagne for renere strande Miljøgodkendelser Klager over miljøforhold Publiceret 6 juni 2013 11 19 Borger Børn Unge Voksne Ældre Bolig byggeri og affald Kultur og fritid Natur vandløb og klima Trafik og veje Erhverv Erhvervsservice Grunde og byggeri Leverandør til kommunen Arbejdsmarked Brand og sikkerhed Natur miljø og affald Landbrug og virksomhed Veje og skiltning Politik Byrådet Kommunens økonomi Politikker og planer Høringer og tilladelser Dagsordener og referater

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/nyheder/kommunen/v-r-med-til-holde-strandene-rene (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Landbrug og virksomhed
  Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet en pjece med gode råd og regler om opbevaring af fast husdyrgødning Som en del af kampagnen vil pjecen blive sendt ud til alle registrerede husdyrbrugere i Odsherred Kommune Det er også muligt at læse eller hente pjecen her på hjemmesiden Medio december 2015 offentliggøre Odsherred Kommune digitalt den samlede konklusion for kampagneindsatsen herunder mål og effekter Kampagnens formål Formålet med kampagnen er gennem oplysning og dialog med landbrugserhvervet at mindske ammoniakfordampning afstrømning lugt og fluegener fra markstakke Hvornår Kampagnen løber i året 2015 Kampganen afsluttes medio december 2015 med en offentliggørelse af kommunens konklusion på tilsynskampagnen I maj 2015 er de landmænd der skal have udført miljøtilsyn i 2015 blevet orienteret om tilsynskampagnen på et møde mellem Odsherred Kommunes fagfolk og landbrugserhvervet i kommunen Hvad må lægges i markstak Kompost med et tørstofindhold på minimum 30 må oplagres i marken Ved kompost forstås dybstrøelse som er omsat i stalden eller på en møddingsplads Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende hvis det har henligget i en stald 3 4 måneder i gennemsnit dog 1 2 måneder for fjerkrægødning En undtagelse er dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal Svin fordeler ikke gødningen naturligt over hele måtten som f eks kvæg gør det men gøder i stedet i afgrænsede områder Derfor er der risiko for at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken f eks et lag svarende til et stempelslag af en bigballe I svinestalde med separat gødeareal afsættes en meget stor del af gødningen her og dybstrøelsen i lejearealet bliver mere homogen og tør Den kompostlignende gødning fra lejearealet kan dermed umiddelbart opbevares i markstak mens gødningen fra det separate gødeareal

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894086 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Veje og skiltning
  odsherred dk Forside Erhverv Veje og skiltning Veje og skiltning Veje og skiltning Her finder du de forskellige ansøgninger hvis du vil have tilladelse til gravearbejde parkering eller benytte et

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/894056 (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Odsherred med i jobcentersamarbejde for hurtigere jobmatch
  i kommunerne ved at søge efter den efterspurgte arbejdskraft i de fælles databaser siger kommunaldirektør i Odsherred Kommune Rie Perry der er hjemstedskommune for sekretariatet for KKR samarbejdet inden for rekrutteringsservice Skal være attraktivt for virksomheder De private virksomheder er altafgørende når det kommer til at sikre vækst og beskæftigelse i Region Sjælland Hvis man ikke kan få besat ledige job kan det koste dyrt så samarbejdet skal være med til at skabe gode vækstbetingelser for virksomhederne ved at understøtte rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft Det skal være attraktivt for en virksomhed at placere sig i Region Sjælland Både for eksisterende virksomheder og nye virksomheder der skal tiltrækkes via det nyetablerede samarbejde Greater Copenhagen siger Niels Hörup som er formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft Desuden skal virksomhederne opleve et fælles højt serviceniveau i den måde den ledige arbejdskraft formidles til virksomhederne på Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter Mange virksomheder ønsker den tætte kontakt til det lokale jobcenter og det ændres ikke med indførelsen af et fælles samarbejde Systematisk udsøgning Den faldende ledighed betyder at

  Original URL path: http://www.odsherred.dk/print/896505 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •