archive-dk.com » DK » P » PROCEDUREADVOKATER.DK

Total: 32

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Temadag om procedure 23. oktober 2014
  Danmarks Domstole samt for en lang række store og små advokatkontorer Forfatter til flere bøger om kommunikation senest Retorik i retten bedre forelæggelse afhøring og procedure 2013 Han er desuden rådgiver og taleskriver for toppolitikere samt for erhvervsledere både herhjemme og i udlandet Om eftermiddagen vil der være oplæg om dommerens såvel som praktikerens syn på procedure Dommerens syn på procedure bliver præsenteret af tidligere højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Hugo Wendler Pedersen blev i 1980 dommer i Vestre Landsret og han blev udnævnt til højesteretsdommer i 1990 Han forlod embedet i 2008 Wendler Pedersen er formand for Realkreditankenævnet og har været formand for Dommerudnævnelsesrådet Advokatnævnet og Registerrådet Datarådet fra 1991 til 2004 Derefter praktikerens syn på procedure som bliver præsenteret af Morten Eisensee Morten Eisensee er chefkonsulent og advokat i Dansk Industri hvor han i en årrække har beskæftiget sig med procedure ved de civile domstole og i det fagretlige system Inden for de seneste år har Morten Eisensee ført en række principielle sager i Højesteret herunder Feriesagen Højesteretssag 205 2012 om EU konform fortolkning og 2a sagen Højesteretssag 15 2014 om regelsammenstødet mellem funktionærlovens 2a og EU retten Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 12 00 Janus Beyer Kl 12 00 13 00 Frokost Kl 13 00 14 30 Hugo Wendler Pedersen Kl 14 30 14 45 Pause Kl 14 45 16 15 Morten Eisensee Kl 17 30 Drinks og middag Der er fra kl 17 30 velkomstdrink og middag på den nærliggende Restaurant Cassiopeia Tycho Brahe Planetarium med udsigt over Skt Jørgens Sø Kursuslektioner Der udstedes kursusbevis for 6 5 lektioner Foreningen sørger for udlevering af kursusbeviser til de deltagere der har deltaget i hele dagens program indtil kl 16 15 Pris for deltagelse i arrangementet Temadag kr 500 ekskl moms

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=11&Action=1&NewsId=43&M=NewsV2&PID=4 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Temadag og generalforsamling
  kunne opdage løgne og usandheder både omkring forhandlingsbordet og i retten Michael Sjøberg har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisekommunikation og kulturelt betinget konfliktløsning Michael var med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept hvor han har uddannet instruktører og efterretningsfolk i kropsanalyse Michael er uddannet critical incident strees debriefer i USA og gidselforhandler af New Scotland Yard Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 10 30 Bent Østerborg Kl 10 30 11 30 Thomas Rørdam Kl 11 30 12 00 Generalforsamling Kl 12 00 13 00 Frokost Kl 13 00 16 00 Michael Sjøberg Kl 16 30 17 00 Drinks Kl 17 00 Middag Dagsorden for generalforsamlingen 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse samt godkendelse af regnskab 4 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer hvis de er på valg 6 Valg af revisor og revisorsuppleant Peter Krarup vil gerne genopstille som revisor 7 Indkomne forslag 8 Eventuelt Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg Da én af suppleanterne har trukket sig vil der dog være valg af 2 suppleant til bestyrelsen Suppleanterne deltager som udgangspunkt på lige fod med bestyrelsens medlemmer dog uden stemmeret det kan oplyses at det ikke i foreningens historie har været nødvendigt med afstemninger Er du interesseret i at stille op som 2 suppleant beder vi dig venligst rette henvendelse til Jakob Dalsgaard Hansen email Foreningen søger en revisorsuppleant Er du interesseret i at stille op beder vi dig venligst inden den 13 marts 2014 rette henvendelse til Jakob Dalsgaard Hansen email Foreningens regnskab eftersendes snarest muligt til foreningens medlemmer Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes til Danske Advokater på e mail inden en uge Såfremt der indkommer forslag

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=11&Action=1&NewsId=38&M=NewsV2&PID=4 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Bestyrelsen
  Advokater Amager Torv 11 1160 København K T 33150102 M 20413388 M Advokat Mette Højberg R3B1 Bredgade 6 2 1260 København K T 45 51434943 M Advokat Mai Wandrup Elverdam Advokater A S Stationspladsen 12 4690 Haslev T 70 60 60 60 M Advokat Nikolaj F Linneballe Knop Co Advokater Pilestræde 45 5 1112 København K T 3311 2626 M Advokat Keld Parsberg Advokatfirmaet Keld Parsberg Bredgade 23 1 1260 København K T 33 14 19 40 M Bestyrelsessuppleant Advokat Jakob Dalsgaard Hansen Ghiladi Dalsgaard Advokatfirma I S Aalborg Kattesundet 24 stuen 9000 Aalborg T 40 82 92 90 M j Revisor Advokat Peter Krarup Mazanti Andersen Korsø Jensen Partnere St Kongensgade 69 1 sal 1264 København K T 3314 3536 M Revisorsuppleant Advokat Therese Kemp Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Advokataktieselskab Valkendorfsgade 16 3 1151 København K T 33 48 00 00 M Se samarbejds administrationsaftale med Danske Advokater 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste temadag planlagt til

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=7 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Bliv medlem
  du kontakte sekretariatet Årligt kontingent koster 1 200 kr eksklusive moms Navn Firma Adresse Postnummer By CVR nr Tlf Fax E mail 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Seneste generalforsamling
  Der blev afholdt generalforsamling den 29 marts 2012 Læs referatet her 2011 Der blev afholdt generalforsamling den 15 marts 2011 Læs referatet her 2010 Der blev afholdt generalforsamling den 8 april 2010 Læs referatet her 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=20 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Regnskaber
  31 december 2012 Regnskab 1 januar 31 december 2011 Regnskab 1 januar 31 december 2010 Regnskab 1 januar 31 december 2009 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste temadag

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=19 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Vedtægter
  og kan kun ske til den 1 januar med en måneds forudgående varsel Et medlems rettigheder ophører når der foreligger kontingentrestance 3 Eksklusion af medlemmer Såfremt et medlem på væsentlig måde har overtrådt nærværende vedtægter reglerne om god advokatskik eller lovgivningen i øvrigt herunder særligt inden for procesførelse kan bestyrelsen ekskludere medlemmet fra foreningen Det samme gælder såfremt medlemmet bliver frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed af Advokatnævnet Bestrider et medlem at betingelserne for eksklusion er til stede afgøres dette endeligt ved en voldgift Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af Den Danske Dommerforening Opmanden skal være dommer Klagen har alene opsættende virkning hvis klager senest 14 dage efter beslutningens modtagelse har begæret en voldgift nedsat 4 Administration hjemting og tegning Foreningens administration og drift af dens hjemmeside varetages af bestyrelsen eller af Danske Advokaters sekretariat Bestyrelsen er bemyndiget til at lade administrationen foretage gennem Danske Advokater i henhold til en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater som nærmere fastlægger opgavernes omfang og udførelse Foreningen har hjemsted i Danske Advokater København Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem I advokatpolitiske beslutninger udtaler bestyrelsen sig kun offentligt efter forudgående aftale med Danske Advokater 5 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 4 6 medlemmer fra foreningen Bestyrelsen der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer en formand næstformand og kasserer samt besætter andre funktioner Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er tilstede I tilfælde af stemmelighed gør formandens i hans fravær næstformandens stemme udslaget Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen kræver det 6 Generalforsamling Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling der afholdes hvert år inden 1 juni Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e mail til medlemmerne på den til bestyrelsen Danske Advokater anmeldte adresse Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen Dagsorden for generalforsamlingen der sendes til alle medlemmerne sammen med indkaldelsen skal omfatte 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse samt godkendelse af regnskab 4 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer hvis de er på valg 6 Valg af revisor og revisorsuppleant 7 Indkomne forslag 8 Eventuelt Valget som bestyrelsesmedlem sker for to år ad gangen Genvalg kan finde sted Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes til Danske Advokaters sekretariat inden 1 marts Såfremt der indkommer forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen på et senere tidspunkt fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt Hvert fremmødte medlem kan dog højst stemme med en fuldmagt Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel når bestyrelsen træffer beslutning herom eller anmodning herom fremkommer fra 1 5 af medlemmerne 7 Beslutninger Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed Til ændring af

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=3 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningen af Procedureadvokater - Afholdte arrangementer
  en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 indkalder dig til gene Læs mere 23 10 2014 Afholdte arrangementer Temadag torsdag den 23 oktober 2014 i Valencia København Procedureadvokater inviterer dig til en spændende temadag om procedure Temadagen afholdes i Danske Advokaters nye hus Valencia Vesterbrogade 32 Læs mere 20 03 2014 Afholdte arrangementer Temadag og generalforsamling 20 marts 2014 Procedureadvokater holder en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 indkalder dig til generalforsamling Læs mere 03 10 2013 Afholdte arrangementer Temadag torsdag den 3 oktober 2013 Procedureadvokater inviterer dig til en spændende temadag torsdag den 3 oktober 2013 Arrangementet bliver denne gang dækket af foreningen Temad Læs mere 14 03 2013 Afholdte arrangementer Temadag og generalforsamling Næste temadag hvor generalforsamlingen også afvikles er planlagt til den 14 marts 2013 på Hindsgavl Slot i Middelfart Dagens program Kl 09 Læs mere 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste temadag planlagt til

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=16 (2015-08-06)
  Open archived version from archive