archive-dk.com » DK » P » PROCEDUREADVOKATER.DK

Total: 32

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Temadag den 29. oktober 2015
  Nærmere følger når dagen er planlagt Tilbage 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste temadag planlagt til torsdag den 19 marts hvor også gener 25 08 2014 Temadag om

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=17&PID=9&M=NewsV2&Action=1&NewsId=47 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Husk temadag og gf 19. marts
  8 Eventuelt Da hele bestyrelsen og suppleanterne er på valg og da et par stykker fra bestyrelsen ønsker at lade nye kræfter komme til skal vi opfordre til at de der måtte have lyst stiller op til valget til bestyrelsen og suppleantposterne Det bemærkes at suppleanterne som udgangspunkt deltager på lige fod med bestyrelsens medlemmer dog uden stemmeret på bestyrelsesmøderne og at det endnu ikke i foreningens historie har været nødvendigt med afstemninger Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen beder vi dig venligst sende mail med dine kontaktdata og evt et par ord om hvad du kunne tænke dig at bidrage med i bestyrelsen til Valg til bestyrelsen forudsætter alene medlemskab og ikke nødvendigvis fysisk tilstedeværelse på generalforsamlingen Alle interesserede opstillede kandidater vil få mulighed for at præsentere sig selv eller blive præsenteret hvis ikke de er til stede Foreningens regnskab eftersendes snarest muligt til foreningens medlemmer Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes til Danske Advokater på e mail inden en uge Såfremt der indkommer forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen på et senere tidspunkt fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen Kursuslektioner Der udstedes kursusbevis på 5 lektioner Foreningen sørger for udlevering af kursusbeviser til de deltagere der har deltaget i hele dagens faglige program indtil kl 15 15 Pris for deltagelse i arrangementet Deltagelse er uden beregning OBS tilmeldingen er bindende og skal ske inden 10 marts 2015 Framelding Evt framelding eller udeblivelse vil medføre betaling kr 500 ekskl moms til dækning af omkostninger Se her hvem du kan møde på dagen Tilmeld dig her En anden spændende aktivitet som bliver udbudt af Danske Advokater er Højesteretssag for procedører 20 april 2015 i København Kurset foregår i selve Højesteret hvor deltagerne følger en rigtig sag

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=46 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Temadag og kurser
  det praktiske arbejde fra udtagelse af stævning svarskrift forberedelse til retsmøde beregninger frister forberedelse til hovedforhandlingen udarbejdelse af påstandsdokumenter og processkrifter materialesamlinger m v Målgruppen er her sekretærer adm medarbejdere og andre som ønsker at få en grundlæggende viden om behandling af civile retssager eller at få genopfrisket deres viden herom Sune Riisgaard Kammeradvokaten står for undervisningen Læs mere om kurset i Aarhus her Læs mere om kurset i København her Højesteretssag for procedører 20 april 2015 i København Kurset foregår i selve Højesteret hvor deltagerne følger en rigtig sag som vi på forhånd har vurderet er kursusegnet Efterfølgende drøftes forberedelsen udarbejdelse af materialesamling proceduren hvordan advokaten håndterer spørgsmål fra Højesteret tidsdisponering m v Målgruppen er advokater der står over for at skulle møde i Højesteret eller som blot kan se en interesse i at få genopfrisket de forhold som man især skal være opmærksom på når advokaten skal forberede en højesteretssag og når advokaten står i Højesteret Det er en god investering forud for din Højesteretssag Advokatfuldmægtige kan også få glæde af at deltage i kurset Læs mere om kurset her Fri proces og retshjælp for praktikere 5 maj 2015 i København Reglerne er ændret og en del af beslutningerne om dækning ligger hos forsikringsselskaberne Fokus er på advokaternes ageren over for forsikringsselskabet Civilstyrelsen Procesbevillingsnævnet og domstolene Hvis der skal være økonomi i disse sager er procedure på salær helt afgørende Emnerne er Hvilket salær kan man tage Beregning af selvrisiko Hvem har forlods ret til forsikringspengene Brydningen mellem fri proces og retshjælp herunder reglerne om dækning ud over forsikringens maksimum Henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige samt andre der arbejder med civile retssager for privatpersoner Nikolaj Linneballe der i 2015 er udpeget til at sidde i Procesbevillingsnævnets afdeling for Fri Proces underviser Læs mere om kurset her EU rettens virkninger i Danmark 2 juni 2015 i København Højesterets praksis omkring erstatningsansvar EU afgørelser og principper Bliv ajour med EU reglernes virkninger i Danmark og gør dig i stand til at løse konflikter mellem EU regler og danske regler Målgruppen er her advokater jurister i offentlige myndigheder og virksomhedsjurister som beskæftiger sig med områder hvor EU retten har betydning Læs mere om kurset her Retssager specialistkursus for sagsbehandlere 2 juni 2015 i Aarhus og 17 november 2015 i København På kurset udvælges problemstillinger formulering af påstande valg af værneting udarbejdelse af sagsfremstilling i processkrifter beregning af frister beregning af retsafgift indkaldelse af vidner vidnegodtgørelse samt udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling Målgruppen er her sekretærer og andre der har en vis erfaring med retssagsbehandling fra et advokatkontor anden juridisk virksomhed og som ønsker deres viden herom uddybet med henblik på en mere selvstændig behandling af retssager Læs mere om kurset i Aarhus her Læs mere om kurset i København her Civilprocessen nyheder 3 juni 2015 i Horsens og 4 juni i København Det årlige advokat dommerkursus der tilrettelægges i samarbejde med Domstolsstyrelsen giver dig opdatering og interessante drøftelser med dommerne Det er her du lige får en opdatering på nyhederne

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=45 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Temadag om procedure 23. oktober 2014
  Danmarks Domstole samt for en lang række store og små advokatkontorer Forfatter til flere bøger om kommunikation senest Retorik i retten bedre forelæggelse afhøring og procedure 2013 Han er desuden rådgiver og taleskriver for toppolitikere samt for erhvervsledere både herhjemme og i udlandet Om eftermiddagen vil der være oplæg om dommerens såvel som praktikerens syn på procedure Dommerens syn på procedure bliver præsenteret af tidligere højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen Hugo Wendler Pedersen blev i 1980 dommer i Vestre Landsret og han blev udnævnt til højesteretsdommer i 1990 Han forlod embedet i 2008 Wendler Pedersen er formand for Realkreditankenævnet og har været formand for Dommerudnævnelsesrådet Advokatnævnet og Registerrådet Datarådet fra 1991 til 2004 Derefter praktikerens syn på procedure som bliver præsenteret af Morten Eisensee Morten Eisensee er chefkonsulent og advokat i Dansk Industri hvor han i en årrække har beskæftiget sig med procedure ved de civile domstole og i det fagretlige system Inden for de seneste år har Morten Eisensee ført en række principielle sager i Højesteret herunder Feriesagen Højesteretssag 205 2012 om EU konform fortolkning og 2a sagen Højesteretssag 15 2014 om regelsammenstødet mellem funktionærlovens 2a og EU retten Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 12 00 Janus Beyer Kl 12 00 13 00 Frokost Kl 13 00 14 30 Hugo Wendler Pedersen Kl 14 30 14 45 Pause Kl 14 45 16 15 Morten Eisensee Kl 17 30 Drinks og middag Der er fra kl 17 30 velkomstdrink og middag på den nærliggende Restaurant Cassiopeia Tycho Brahe Planetarium med udsigt over Skt Jørgens Sø Kursuslektioner Der udstedes kursusbevis for 6 5 lektioner Foreningen sørger for udlevering af kursusbeviser til de deltagere der har deltaget i hele dagens program indtil kl 16 15 Pris for deltagelse i arrangementet Temadag kr 500 ekskl moms

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=43 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Temadag og generalforsamling
  kunne opdage løgne og usandheder både omkring forhandlingsbordet og i retten Michael Sjøberg har siden 1999 beskæftiget sig professionelt med krisekommunikation og kulturelt betinget konfliktløsning Michael var med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept hvor han har uddannet instruktører og efterretningsfolk i kropsanalyse Michael er uddannet critical incident strees debriefer i USA og gidselforhandler af New Scotland Yard Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 10 30 Bent Østerborg Kl 10 30 11 30 Thomas Rørdam Kl 11 30 12 00 Generalforsamling Kl 12 00 13 00 Frokost Kl 13 00 16 00 Michael Sjøberg Kl 16 30 17 00 Drinks Kl 17 00 Middag Dagsorden for generalforsamlingen 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse samt godkendelse af regnskab 4 Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer hvis de er på valg 6 Valg af revisor og revisorsuppleant Peter Krarup vil gerne genopstille som revisor 7 Indkomne forslag 8 Eventuelt Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg Da én af suppleanterne har trukket sig vil der dog være valg af 2 suppleant til bestyrelsen Suppleanterne deltager som udgangspunkt på lige fod med bestyrelsens medlemmer dog uden stemmeret det kan oplyses at det ikke i foreningens historie har været nødvendigt med afstemninger Er du interesseret i at stille op som 2 suppleant beder vi dig venligst rette henvendelse til Jakob Dalsgaard Hansen email Foreningen søger en revisorsuppleant Er du interesseret i at stille op beder vi dig venligst inden den 13 marts 2014 rette henvendelse til Jakob Dalsgaard Hansen email Foreningens regnskab eftersendes snarest muligt til foreningens medlemmer Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal sendes til Danske Advokater på e mail inden en uge Såfremt der indkommer forslag

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=38 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ny uddannelse i retssagsbehandling og procedure
  her Fra bestyrelsens side synes vi at det er blevet et flot forløb med mange dygtige og engagerede undervisere Som medlem af foreningen får du mulighed for at tilmelde dig uddannelsen nu og vi giver dig dit kontingent i rabat dvs kursusafgiften reduceres med kr 1 200 Gælder også for nye medlemmer der melder sig ind i foreningen i forbindelse med tilmeldingen til uddannelsen Uddannelsen afvikles i dagene 25 og 26 august 2014 samt 1 3 oktober 2014 Vi håber at mange af foreningens medlemmer vil bakke op og deltage på uddannelsen som finder sted i Danske Advokaters nye hus Valencia på Vesterbrogade 32 i København Tilmeld dig gerne allerede nu til Eva Horskjær på Har du brug for overnatning i forbindelse med kurset kan vi også være behjælpelige med det Med venlig hilsen Procedureadvokater Tilbage 02 03 2015 Husk temadag og gf 19 marts Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter 6 in 10 02 2015 Temadag og kurser 19 marts 2015 sæt X i kalenderen Som det fremgår af foreningens hjemmeside er næste temadag planlagt til torsdag den 19 marts hvor også gener 25 08 2014 Temadag om procedure

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=39 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • HUSK tilmelding til efterårets temadag torsdag den 3. oktober 2013
  til en del bøger artikler og bidrag til antologier herunder kapitlet Strategi taktik eksekution teknik og stil i Proceduren Eigil Lego Andersen vil i sit indlæg komme ind på hele forløbet fra klienten melder sig til sagen er procederet og også berøre procedurens etiske udfordringer og balancen mellem advokaten som sin klients forkæmper og advokatens samfundsrolle som domstolenes vigtigste medspiller i en retsstat Efter frokosten følger indlæg om mediation og retmægling for vindere Hvad kan det bruges til og hvorfor Hvordan adskiller det sig fra forhandling Retlig ramme og partsadvokatens rolle Af advokat LL M Benjamin Lundström mediator og retsmægler ved Østre Landsretskreds formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet Eftermiddagen byder på indlæg fra Claus Søgaard Christensen der vil gennemgå overvejelserne om at føre voldgiftssager samt hvilke regelsæt der finder anvendelse Claus Søgaard Andersen er bestyrelsesmedlem i Det Danske Voldgiftsinstitut og har været bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Voldgift Deltagelsen i denne temadag er uden beregning for foreningens nuværende og nye medlemmer der melder sig ind senest samtidig med tilmeldingen Temadagen afholdes i Turning Torso Lilla Varvsgatan 14 S 211 15 Malmø Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 11 00 Strategi taktik eksekution teknik og stil Kl 11 15 13 00 Mægling retsmægling og mediation Kl 13 00 14 00 Frokost Kl 14 00 17 00 Voldgiftssager Kl 17 00 18 00 Pause Kl 18 00 20 00 Middag Kursuslektioner Der udstedes kursusbeviser på 7 kursuslektioner Foreningen vil sørge for udlevering af kursusbeviser til de deltagere der har deltaget i hele dagens program indtil kl 17 00 OBS Tilmeldingen er bindende og skal ske senest den 15 september 2013 Framelding Evt framelding vil medføre betaling til dækning af omkostninger hhv kr 550 ekskl moms for temadag og kr 750 ekskl moms for temadag

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=41 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Temadag torsdag den 3. oktober 2013
  herunder kapitlet Strategi taktik eksekution teknik og stil i Proceduren Eigil Lego Andersen vil i sit indlæg komme ind på hele forløbet fra klienten melder sig til sagen er procederet og også berøre procedurens etiske udfordringer og balancen mellem advokaten som sin klients forkæmper og advokatens samfundsrolle som domstolenes vigtigste medspiller i en retsstat Efter frokosten følger indlæg om mediation og retmægling for vindere Hvad kan det bruges til og hvorfor Hvordan adskiller det sig fra forhandling Retlig ramme og partsadvokatens rolle Af advokat LL M Benjamin Lundström mediator og retsmægler ved Østre Landsretskreds formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet Eftermiddagen byder på indlæg fra Claus Søgaard Christensen der vil gennemgå overvejelserne om at føre voldgiftssager samt hvilke regelsæt der finder anvendelse Claus Søgaard Andersen er bestyrelsesmedlem i Det Danske Voldgiftsinstitut og har været bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Voldgift Deltagelsen i denne temadag er uden beregning for foreningens nuværende og nye medlemmer der melder sig ind senest samtidig med tilmeldingen Temadagen afholdes i Turning Torso Lilla Varvsgatan 14 S 211 15 Malmø Dagens program Kl 09 00 09 30 Morgenbrød og kaffe Kl 09 30 11 00 Strategi taktik eksekution teknik og stil Kl 11 15 13 00 Mægling retsmægling og mediation Kl 13 00 14 00 Frokost Kl 14 00 17 00 Voldgiftssager Kl 17 00 18 00 Pause Kl 18 00 20 00 Middag Kursuslektioner Der udstedes kursusbeviser på 7 kursuslektioner Foreningen vil sørge for udlevering af kursusbeviser til de deltagere der har deltaget i hele dagens program indtil kl 17 00 OBS Tilmeldingen er bindende og skal ske senest den 15 september 2013 Framelding Evt framelding vil medføre betaling til dækning af omkostninger hhv kr 550 ekskl moms for temadag og kr 750 ekskl moms for temadag og middag Tilmeld dig her Med venlig hilsen Procedureadvokater

  Original URL path: http://www.procedureadvokater.dk/Default.aspx?ID=30&PID=30&M=NewsV2&Action=1&NewsId=40 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •