archive-dk.com » DK » P » PRODOMUS.DK

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ProDomus - Vedligeholdelse
  wc kummer cisterner vaskekummer køleskabe komfurer samt vaskemaskiner og lignende installationer forsvarligt ved lige 2 Indvendig vedligeholdelse Lejlighedens indvendige vedligeholdelse er som hovedregel pålagt lejeren Dette vil i overensstemmelse med lejeloven indebære fornyelse af maling hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde Ovennævnte foranstaltninger skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter Overholder lejer ikke ovennævnte retningslinier for

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/vedligeholdelse/vedligeholdelse.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ProDomus - Vedligeholdelse og rengøring af trægulve
  ikke den store daglige indsats for at holde et lakeret sæbehandlet eller olieret trægulv Rengøringen klares med en støvsuger en fejekost eller en hårdt opvredet klud Moderne syntetiske klude der ikke kræver brug af vand kan erstatte kosten og den opvredne klud mens specielt udviklede mundstykker til støvsugeren gør rengøringen mere effektiv og skånsom Når gulvet skal vaskes Særligt snavsede gulve vaskes med varmt vand tilsat en smule vaskemiddel Du kan vælge at anvende ganske almindelig sæbespånevand eller et af de specialprodukter der er udviklet til den enkelte gulvtype Brug sæbe og specielt vand med måde især hvis gulvene er lakerede Et lakeret gulv må aldrig sejle i vand Tør evt overskydende vand af med en tør klud så du undgår nedsivning i samlingerne Brug aldrig sulfo eller andre stærke kemikalier til trægulve Genstridige mærker fra f eks skosværte kan dog fjernes med lidt renset benzin eller mineralsk terpentin Individuel pleje Mens den daglige rengøring er ens uanset grundbehandlingen er den langsigtede pleje af gulvet afhængig af om gulvet er olie lak eller sæbebehandlet Det oliebehandlede gulv kan friskes op med plejeolie en til to gange årligt eller når det begynder at virke lidt mat i overfladen Færdiglakerede parketgulve kræver afslibning og oplakering alt efter slitage Det er en god idé at fortsætte vedligeholdelsen med den samme type lak som producenten har anvendt Ludbehandlede gran fyr eller Pitch Pinegulve vedligeholdes med sæbespåner eller brun sæbe hvorved der dannes kalksæbe i træets porer så slidstyrke og smudsafviselighed øges Pas på ridserne Ridser og trykmærker er uløseligt forbundet med trægulve og problemet vokser i størrelse jo blødere træsorten er Langt de fleste ridser opstår på grund af snavs og småsten Det er derfor en god idé at tage skoene af eller at bruge dørmåtten flittigt Trykmærker efter tunge møbler kan undgås ved

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/tips_og_gode_raad_til_vedligeholdelse/vedligeholdelse_og_rengoering_af_traegulve.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vedtægter for ProDomus
  og kan ikke vælges til bestyrelsen d Et medlem kan udelukkes af foreningen såfremt bestyrelsen i enighed beslutter dette Såfremt et flertal men mindre end 2 3 af bestyrelsesmedlemmer vil udelukke et medlem skal beslutning derom tages på en generelforsamling ved at 2 3 af de tilstedeværende stemmer for en udelukkelse e Et medlemskab er af mindst 1 års varighed Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens adresse Udmeldelsen kan ske med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb f Et medlem som ikke svarer sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen kan udelukkes af foreningen dog skal der forinden gives vedkommende meddelelse herom med 1 måned varsel g Ophør af et medlemskab giver ikke et medlem ret til at få kontingentet tilbagebetalt eller at få udbetalt en andel af foreningens formue 5 Kontingent a Det årlige medlemskontingent fastsættes efter bestyrelsens forslag på foreningens ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal af de repræsenterede medlemmer b Kontingentet opkræves én gang årligt inden 15 februar og skal være betalt inden 1 marts Ved påkrav efter dette tidspunkt pålignes gebyr til opkrævning og administration 6 Bestyrelsen a Foreningen ledes af en bestyrelse der vælges på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf de 6 medlemmer enten personligt eller gennem et selskab er ejer eller medejer af udlejningsejendomme Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen b Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur henholdsvis de 2 2 eller 3 medlemmer som har fungeret længst efter det senest på dem faldende valg Har flere fungeret lige længe afgøres det ved lodtrækning hvem der skal afgå Medlemmerne kan genvælges c Bestyrelsen vælger af sin midte hvert år en formand en næstformand og en sekretær d Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede e På bestyrelsesmøder der indkaldes når formanden finder det fornødent eller når 2 medlemmer kræver det træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende f Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening og bestyrelsen kan meddele prokura g Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog en af den samlede bestyrelse h Bestyrelsen kan nedsætte såvel stående som ad hoc udvalg i Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens daglige drift 7 Regnskab og revision a Foreningens regnskabsår er kalenderåret b Direktør og bestyrelse aflægger og underskriver årsrapporten c Revisionen af årsrapporten skal være afsluttet inden 1 marts og være udsendt til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen og samtidig skal årsrapporten ligge til gennemsyn for medlemmerne på foreningens kontor d Årsrapporten revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer hvoraf den ene skal være registreret eller statsaut revisor Valget gælder for 1 år 8 Generalforsamling a Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen b Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning for de foregående kalenderår 3 Aflæggelse af den reviderede årsrapport 4 Fastsættelse af kontingent 5 Beretning fra udvalg 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af medlemmer

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/vedtaegter/vedtaegter_for_prodomus.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vis ejendom
  Info lejere Medlems login Du er her Forside Ledige lejligheder Vis ejendom Aalborg og omegn København Øvrige Jylland Erhverv Garage P Pladser Denne er ikke længere aktiv Boulevarden 11 1 9000 Aalborg info prodomus dk Vi er en interesse organisation

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/vis_ejendom.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Øvrige
  login Du er her Forside Ledige lejligheder Øvrige Jylland Aalborg og omegn København Øvrige Jylland Erhverv Garage P Pladser Øvrige Øvrige 0 resultater Nyeste Adresse Husleje Overtagelse m2 Vær Udbyder Boulevarden 11 1 9000 Aalborg info prodomus dk Vi er

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/oevrige/oevrige.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - 1 Vær.
  omegn 1 Vær Aalborg og omegn 1 Vær 2 Vær 3 Vær 4 Vær Penthouse Liebhaveri Værelser Villaer Rækkehuse København Øvrige Jylland Erhverv Garage P Pladser 1 Vær Bolig 1 Værelses 0 resultater Nyeste Adresse Husleje Overtagelse m2 Vær Udbyder

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/lejligheder/1_vaer.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - 2 Vær.
  Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 69 m2 Etage Stuen Energimærke G Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg 6 303 1 april 2016 69 2 Lejlighed beliggende på Vesterbro Vesterbro 9000 Aalborg Sagsnummer 18011 2 Overtagelse 15 april 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 5 975 Forbrug 650 Depositum 17 925 Forudbetalt leje 17 925 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 73 m2 Etage 1 sal Energimærke F Vesterbro 9000 Aalborg 5 975 15 april 2016 73 2 Lejlighed beliggende på Vesterbro Vesterbro 9000 Aalborg Sagsnummer 18011 13 Overtagelse 1 maj 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 375 Forbrug 750 Depositum 22 125 Forudbetalt leje 22 125 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 91 m2 Etage 1 sal Energimærke F Vesterbro 9000 Aalborg 7 375 1 maj 2016 91 2 Lejlighed beliggende på Fyensgade Fyensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 18007 45 Overtagelse 1 august 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 4 950 Forbrug 650 Depositum 14 850 Forudbetalt leje 14 850 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 59 m2 Etage 2 sal Energimærke D Fyensgade 9000 Aalborg 4 950 1 august 2016 59 2 Lejlighed beliggende i Østre Havnegade Østre Havnegade 9000 Aalborg Sagsnummer 29708 5 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 5 300 Forbrug 650 Depositum 15 900 Forudbetalt leje 5 300 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 55 m2 Etage 3 sal Energimærke D Østre Havnegade 9000 Aalborg 5 300 1 juli 2016 55 2 Lejlighed beliggende i Niels Ebbesensgade Niels Ebbesensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 16502 1 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 4 875 Forbrug 575 Depositum 14 625 Forudbetalt leje 14 625 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 57 m2 Etage Stueetagen Niels Ebbesensgade 9000 Aalborg 4 875 1 juli 2016 57 2 Lejlighed beliggende i Bispensgade Bispensgade 34 9000 Aalborg Sagsnummer 15902 2 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 6 800 Forbrug 550 Depositum 25 800 Forudbetalt leje 6 800 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 80 m2 Etage 2 tv Energimærke D Bispensgade 34 9000 Aalborg 6 800 1 juli 2016 80 2 Lejlighed beliggende i Nørresundby Lindholmsvej 3B 9400 Nørresundby Sagsnummer 25011 70 Overtagelse 1 august 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 4 950 Forbrug 600 Depositum 14 850 Forudbetalt leje 4 950 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 53 m2 Etage 3 th Energimærke D Lindholmsvej 3B 9400 Nørresundby 4 950 1 august 2016 53 2 Lejlighed beliggende i hjertet af Aalborg Vesterbro 99 2 4 9000 Aalborg Sagsnummer 15901 14 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 175 Forbrug 375 Depositum 21 525 Forudbetalt leje 7 175 Lejemålets fakta Antal værelser 2 Areal 82 m2 Etage 2 sal Energimærke D Vesterbro 99 2 4 9000 Aalborg 7 175 1 juli 2016 82 2 Lejlighed beliggende i Grønnegade Grønnegade 9000 Aalborg Sagsnummer 24512 13 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 9 990 Forbrug 1 500 Depositum 29 970 Forudbetalt leje 9 990 Lejemålets fakta Antal værelser 5 Areal 170

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/lejligheder/2_vaer.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - 3 Vær.
  1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 5 700 Forbrug 750 Depositum 17 100 Forudbetalt leje 17 100 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 68 m2 Etage 2 sal Energimærke F Danmarksgade 9000 Aalborg 5 700 1 juli 2016 68 3 Lejlighed beliggende på Prinsensgade Prinsensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 17907 2 Overtagelse 15 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 500 Forbrug 800 Depositum 22 500 Forudbetalt leje 22 500 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 90 m2 Etage Stuen Energimærke E Prinsensgade 9000 Aalborg 7 500 15 juli 2016 90 3 Lejlighed beliggende på Østerbrogade Østerbrogade 9400 Nørresundby Sagsnummer 11105 2 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 6 425 Forbrug 700 Depositum 19 275 Forudbetalt leje 6 425 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 85 m2 Etage 1 sal Energimærke C Østerbrogade 9400 Nørresundby 6 425 1 juli 2016 85 3 Lejlighed beliggende i Enighedslund Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg Sagsnummer 18042 113 Overtagelse Snarest muligt Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 8 700 Forbrug 800 Depositum 26 100 Forudbetalt leje 26 100 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 100 m2 Etage 5 sal Energimærke G Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg 8 700 Snarest muligt 100 3 Lejlighed beliggende i Enighedslund Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg Sagsnummer 18042 112 Overtagelse Snarest muligt Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 8 700 Forbrug 800 Depositum 26 100 Forudbetalt leje 26 100 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 100 m2 Etage 5 sal Energimærke G Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg 8 700 Snarest muligt 100 3 Lejlighed beliggende på Maren Turisgade Maren Turisgade 9000 Aalborg Sagsnummer 18019 4 Overtagelse 1 juni 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 8 200 Forbrug 800 Depositum 24 600 Forudbetalt leje 24 600 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 108 m2 Etage 3 sal Energimærke D Maren Turisgade 9000 Aalborg 8 200 1 juni 2016 108 3 Lejlighed beliggende på Boulevarden Boulevarden 32 9000 Aalborg Sagsnummer 23201 5 Overtagelse 1 april 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 800 Forbrug 400 Depositum 23 400 Forudbetalt leje 23 400 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 76 m2 Etage 2 Boulevarden 32 9000 Aalborg 7 800 1 april 2016 76 3 Lejlighed beliggende i Prinsensgade Prinsensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 29701 20 Overtagelse Snarest muligt Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 6 490 Forbrug 900 Depositum 6 490 Forudbetalt leje 19 470 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 93 m2 Etage 3 sal Energimærke D Prinsensgade 9000 Aalborg 6 490 Snarest muligt 93 3 Lejlighed beliggende på Årestrupvej Årestrupvej 9000 Aalborg Sagsnummer 13801 3 Overtagelse Snarest muligt Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 5 500 Forbrug 1 200 Depositum 16 500 Forudbetalt leje 5 500 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 92 m2 Etage 2 sal Årestrupvej 9000 Aalborg 5 500 Snarest muligt 92 3 Lejlighed beliggende på Prinsensgade Prinsensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 17906 7 Overtagelse Snarest muligt Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 450 Forbrug 900 Depositum 22 350 Forudbetalt leje 14 900 Lejemålets fakta Antal værelser 3 Areal 110 m2 Etage

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/lejligheder/3_vaer.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive