archive-dk.com » DK » P » PRODOMUS.DK

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ProDomus - 4 Vær. (+)
  Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 7 381 Forbrug 1 100 Depositum 22 143 Forudbetalt leje 7 381 Lejemålets fakta Antal værelser 4 Areal 106 m2 Etage 1 sal Energimærke F Peder Barkes Gade 9000 Aalborg 7 381 1 juni 2016 106 4 Lejlighed beliggende på Prinsensgade Prinsensgade 9000 Aalborg Sagsnummer 18015 20 Overtagelse 1 juli 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 9 200 Forbrug 800 Depositum 27 600 Forudbetalt leje 27 600 Lejemålets fakta Antal værelser 4 Areal 115 m2 Etage 3 sal Energimærke F Prinsensgade 9000 Aalborg 9 200 1 juli 2016 115 4 Nyrenoveret lejlighed i Reberbansgade Reberbansgade 9000 Aalborg Sagsnummer 23601 5 Overtagelse Efter aftale Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 11 500 Forbrug 900 Depositum 34 500 Forudbetalt leje 11 500 Lejemålets fakta Antal værelser 5 Areal 145 m2 Etage 2 sal Reberbansgade 9000 Aalborg 11 500 Efter aftale 145 5 Lejlighed beliggende I Enighedslund Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg Sagsnummer 18042 14 Overtagelse 15 marts 2016 Lejemålets økonomi Husleje ekskl forbrug 11 658 Forbrug 1 600 Depositum 34 974 Forudbetalt leje 34 974 Lejemålets fakta Antal værelser 5 Areal 134 m2 Etage 4 sal Energimærke G Vesterbro Enighedslund 9000 Aalborg 11 658 15 marts 2016 134 5

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/lejligheder/4_vaer_.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ProDomus - Sitemap
  Vedtægter Links Ledige stillinger Elev Ledige lejligheder Aalborg og omegn København Øvrige Jylland Erhverv Garage P Pladser Kontakt Kurser og aktiviteter Info lejere Indflytning Stofa Boligstøtte Betaling af leje Vedligeholdelse Varme vandregnskab Husorden Opsigelse Fraflytning Fremleje Tips og gode råd

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/sitemap.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Medarbejderne hos ProDomus
  E mail av ProDomus dk Anne Muhlig Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 59 E mail am ProDomus dk Anne Sofie Vadsholt Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 61 E mail asv ProDomus dk Brian Findinge Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 63 E mail bf ProDomus dk Kristian Gustavsen Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 57 E mail kg ProDomus dk Line Bonderup Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 68 E mail lb ProDomus dk Lone Schmidt Larsen Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 67 E mail lsl ProDomus dk Marlene Ann Rothmann Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 62 E mail mc ProDomus dk Martin Holm Lindhøj Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 55 E mail mhl ProDomus dk Nadja Pedersen Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 54 E mail np ProDomus dk Pia Mathiasen Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 58 E mail pm ProDomus dk Troels Flyvholm Ejendomsadministrator Tlf 30 21 40 56 E mail tf ProDomus dk Bogholderi Hanne Nøhr Regnskabsmedarbejder Tlf 30 21 40 60 E mail hna ProDomus dk Heidi Mærsk Regnskabschef Tlf 30 21 40 69 E mail hm ProDomus dk Gitte Jørgensen Regnskabsmedarbejder Tlf 30 21 40 64 E mail gj ProDomus dk Inge Willer Regnskabsmedarbejder Tlf 30 21 40 70

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/medarbejdere/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Bestyrelsen
  Bestyrelsen Medarbejdere Bestyrelsen Medlem Administration af ejendomme Vedtægter Lægdommere Links Ledige stillinger Bestyrelsen Formand Advokat Claus Fischer Vingaardsgade 22 9000 Aalborg Næstformand Direktør Conny Lindholt Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Sekretær Ingeniør Karsten Kold Strøybergsvej 68 9000 Aalborg Arkitekt Jørn Held Solbyen 43 9000 Aalborg Statsaut Revisor Palle Roed Østermarken 20 9280 Storvorde Tømrermester Jørgen Pedersen Thorndahlsvej 8 9200 Aalborg SV Direktør Trine Wagner Solbakken 73A 9240 Nibe Boulevarden 11

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/bestyrelsen/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Medlem
  der sikrer en optimal dækning til konkurrencedygtige kvm priser som du kan benytte dig af som medlem af ProDomus Du får et nyhedsbrev som vi løbende opdaterer på hjemmesiden Her vil vi informere om normtal til huslejeberegninger nyheder indenfor lejelovgivning m v Du får mulighed for annoncering af ledige lejligheder via vores hjemmeside Du får et månedsblad Det Jydske Grundejerblad som indeholder artikler nyheder m v indenfor det lejeretlige Vi

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/medlem/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Administration af ejendomme
  af ejendomme Medarbejdere Bestyrelsen Medlem Administration af ejendomme Vedtægter Lægdommere Links Ledige stillinger Administration af ejendomme ProDomus sammensætter netop den administrationspakke du har behov for Lige fra en total administration hvor vi overtager alt vedrørende ejendommen til en delvis administration hvor vi kun foretager eksempelvis huslejeopkrævning Vi yder rådgivning til vore medlemmer omkring udfærdigelse af boliglejekontrakter udfærdigelse af erhvervslejekontrakter huslejeberegninger tvister med lejerne vedligeholdelsesregnskaber Grundejernes Investeringsfond andet relevant lejeretligt Boulevarden

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/administration_af_ejendomme/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Lægdommere tilknyttet ProDomus
  er her Forside Om ProDomus Lægdommere Medarbejdere Bestyrelsen Medlem Administration af ejendomme Vedtægter Lægdommere Links Ledige stillinger Lægdommere tilknyttet ProDomus Aalborg Retskreds Ingeniør Karsten B Kold Strøybergsvej 68 9000 Aalborg Direktør Karen Bock Nissumvej 15 9220 Aalborg Direktør Yvonne Skagen K Christensens Vej 4 9200 Aalborg SV Statsaut revisor Palle Roed Østermarken 20 9280 Storvorde Kundechef Kirsten Dueholm Cleyton Kornelparken 140 9310 Vodskov Boulevarden 11 1 9000 Aalborg info prodomus

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/laegdommere/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vedtægter for ProDomus
  og kan ikke vælges til bestyrelsen d Et medlem kan udelukkes af foreningen såfremt bestyrelsen i enighed beslutter dette Såfremt et flertal men mindre end 2 3 af bestyrelsesmedlemmer vil udelukke et medlem skal beslutning derom tages på en generelforsamling ved at 2 3 af de tilstedeværende stemmer for en udelukkelse e Et medlemskab er af mindst 1 års varighed Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens adresse Udmeldelsen kan ske med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb f Et medlem som ikke svarer sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen kan udelukkes af foreningen dog skal der forinden gives vedkommende meddelelse herom med 1 måned varsel g Ophør af et medlemskab giver ikke et medlem ret til at få kontingentet tilbagebetalt eller at få udbetalt en andel af foreningens formue 5 Kontingent a Det årlige medlemskontingent fastsættes efter bestyrelsens forslag på foreningens ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal af de repræsenterede medlemmer b Kontingentet opkræves én gang årligt inden 15 februar og skal være betalt inden 1 marts Ved påkrav efter dette tidspunkt pålignes gebyr til opkrævning og administration 6 Bestyrelsen a Foreningen ledes af en bestyrelse der vælges på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf de 6 medlemmer enten personligt eller gennem et selskab er ejer eller medejer af udlejningsejendomme Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen b Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur henholdsvis de 2 2 eller 3 medlemmer som har fungeret længst efter det senest på dem faldende valg Har flere fungeret lige længe afgøres det ved lodtrækning hvem der skal afgå Medlemmerne kan genvælges c Bestyrelsen vælger af sin midte hvert år en formand en næstformand og en sekretær d Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede e På bestyrelsesmøder der indkaldes når formanden finder det fornødent eller når 2 medlemmer kræver det træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende f Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening og bestyrelsen kan meddele prokura g Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog en af den samlede bestyrelse h Bestyrelsen kan nedsætte såvel stående som ad hoc udvalg i Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens daglige drift 7 Regnskab og revision a Foreningens regnskabsår er kalenderåret b Direktør og bestyrelse aflægger og underskriver årsrapporten c Revisionen af årsrapporten skal være afsluttet inden 1 marts og være udsendt til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen og samtidig skal årsrapporten ligge til gennemsyn for medlemmerne på foreningens kontor d Årsrapporten revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer hvoraf den ene skal være registreret eller statsaut revisor Valget gælder for 1 år 8 Generalforsamling a Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen b Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning for de foregående kalenderår 3 Aflæggelse af den reviderede årsrapport 4 Fastsættelse af kontingent 5 Beretning fra udvalg 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af medlemmer

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/vedtaegter/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive