archive-dk.com » DK » P » PRODOMUS.DK

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ProDomus - Tid til udluftning
  Fugtskader og dårligt indeklima kan også opstå hvid du ikke vedligeholder din bolig Råd og svamp får de bedste betingelser for at udvikle sig hvis du ikke er opmærksom på fx utætte rørinstallationer i badeværelset Mangler din bolig udluftning De sikreste tegn på at din bolig mangler udluftning er dug på den indvendige side af vinduer kolde og klamme ydervægge sur og muggen lugt i boligen generelt råd svampeangreb og mug på kolde ydervægge Mangler din bolig udluftning er der dog råd for sagen Du kan nemlig selv gøre en lang række ting for at reducere luftfugtigheden i din bolig Luft ud Du bør lufte ud 2 3 gange dagligt i ca 5 10 minutter Derudover er det vigtigt at du lufter jævnligt ud i både badeværelse og køkken I mange nye tætte boliger er det også nødvendigt at etablere permanent udluftning fx i form af udluftningsventiler i netop disse rum Luft ekstra godt ud i badeværelset under og efter badning Hold døren til boligens andre rum lukket Hvad man ikke skal gøre Man skal ikke lukke for varmen og lade et vinduet stå åbent gennem længere tid Dette har den modsatte virkning og skaber mere fugt i lejligheden Rengør ventilatorer jævnligt Snavs i ventilatorer og emhætter nedsætter deres evne til at forny luften effektivt Ventilatoren rengøres med en blød børste på støvsugeren evt vaskes den med sæbe Husk at slukke for strømmen før rengøring Pas på at der ikke kommer vand i elektriske dele Emhætter rengøres hver måned Ved rengøring tages fedtfiltret ud og rengøres med sæbevand Filtret skal være helt tørt før det igen sættes i emhætten Også emhættens inderside og yderside rengøres med sæbevand inden filtret igen sættes i emhætten Undgå at tørre tøj indendørs Hvis du tørrer tøj indendørs bør det altid foregå i et aflukket

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/tips_og_gode_raad_til_vedligeholdelse/tid_til_udluftning.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • ProDomus - Tips og gode råd til vedligeholdelse
  Her kan du finde gode tips og råd til vedligeholdelse af dit lejemål Vedligeholdelse og rengøring af trægulve Få toilettet til at skinne Få vasken til at skinne igen Gode

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/tips_og_gode_raad_til_vedligeholdelse/tips_og_gode_raad_til_vedligeholdelse.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Varme-/vandregnskab
  vandregnskabet opgøres én gang om året Hver måned opkræves á conto varme vandbidrag sammen med huslejen 3 4 måneder efter varme vandregnskabsårets afslutning sendes varme vandregnskabet til lejeren Efterbetalings tilbagebetalingsbeløb reguleres automatisk i den førstkommende husleje Fraflyttede lejere vil tillige

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/varme-vandregnskab/varme-vandregnskab.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vedligeholdelse
  forsvarligt ved lige 2 Indvendig vedligeholdelse Lejlighedens indvendige vedligeholdelse er som hovedregel pålagt lejeren Dette vil i overensstemmelse med lejeloven indebære fornyelse af maling hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde Ovennævnte foranstaltninger skal foretages så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter Overholder lejer ikke ovennævnte retningslinier for vedligeholdelsesarbejder må lejer påregne at istandsættelse ved fraflytning kan blive dyrere

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/vedligeholdelse/vedligeholdelse.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vedligeholdelse og rengøring af trægulve
  opvredet klud Moderne syntetiske klude der ikke kræver brug af vand kan erstatte kosten og den opvredne klud mens specielt udviklede mundstykker til støvsugeren gør rengøringen mere effektiv og skånsom Når gulvet skal vaskes Særligt snavsede gulve vaskes med varmt vand tilsat en smule vaskemiddel Du kan vælge at anvende ganske almindelig sæbespånevand eller et af de specialprodukter der er udviklet til den enkelte gulvtype Brug sæbe og specielt vand med måde især hvis gulvene er lakerede Et lakeret gulv må aldrig sejle i vand Tør evt overskydende vand af med en tør klud så du undgår nedsivning i samlingerne Brug aldrig sulfo eller andre stærke kemikalier til trægulve Genstridige mærker fra f eks skosværte kan dog fjernes med lidt renset benzin eller mineralsk terpentin Individuel pleje Mens den daglige rengøring er ens uanset grundbehandlingen er den langsigtede pleje af gulvet afhængig af om gulvet er olie lak eller sæbebehandlet Det oliebehandlede gulv kan friskes op med plejeolie en til to gange årligt eller når det begynder at virke lidt mat i overfladen Færdiglakerede parketgulve kræver afslibning og oplakering alt efter slitage Det er en god idé at fortsætte vedligeholdelsen med den samme type lak som producenten har anvendt Ludbehandlede gran fyr eller Pitch Pinegulve vedligeholdes med sæbespåner eller brun sæbe hvorved der dannes kalksæbe i træets porer så slidstyrke og smudsafviselighed øges Pas på ridserne Ridser og trykmærker er uløseligt forbundet med trægulve og problemet vokser i størrelse jo blødere træsorten er Langt de fleste ridser opstår på grund af snavs og småsten Det er derfor en god idé at tage skoene af eller at bruge dørmåtten flittigt Trykmærker efter tunge møbler kan undgås ved at sætte filt under stole og bordben Har gulvet trods alle forholdsregler fået ridser eller trykmærker findes der flere effektive metoder til at fjerne

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/info_lejere/tips_og_gode_raad_til_vedligeholdelse/vedligeholdelse_og_rengoering_af_traegulve.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vedtægter for ProDomus
  til bestyrelsen d Et medlem kan udelukkes af foreningen såfremt bestyrelsen i enighed beslutter dette Såfremt et flertal men mindre end 2 3 af bestyrelsesmedlemmer vil udelukke et medlem skal beslutning derom tages på en generelforsamling ved at 2 3 af de tilstedeværende stemmer for en udelukkelse e Et medlemskab er af mindst 1 års varighed Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens adresse Udmeldelsen kan ske med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb f Et medlem som ikke svarer sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen kan udelukkes af foreningen dog skal der forinden gives vedkommende meddelelse herom med 1 måned varsel g Ophør af et medlemskab giver ikke et medlem ret til at få kontingentet tilbagebetalt eller at få udbetalt en andel af foreningens formue 5 Kontingent a Det årlige medlemskontingent fastsættes efter bestyrelsens forslag på foreningens ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflertal af de repræsenterede medlemmer b Kontingentet opkræves én gang årligt inden 15 februar og skal være betalt inden 1 marts Ved påkrav efter dette tidspunkt pålignes gebyr til opkrævning og administration 6 Bestyrelsen a Foreningen ledes af en bestyrelse der vælges på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen består af 7 medlemmer hvoraf de 6 medlemmer enten personligt eller gennem et selskab er ejer eller medejer af udlejningsejendomme Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen b Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur henholdsvis de 2 2 eller 3 medlemmer som har fungeret længst efter det senest på dem faldende valg Har flere fungeret lige længe afgøres det ved lodtrækning hvem der skal afgå Medlemmerne kan genvælges c Bestyrelsen vælger af sin midte hvert år en formand en næstformand og en sekretær d Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede e På bestyrelsesmøder der indkaldes når formanden finder det fornødent eller når 2 medlemmer kræver det træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende f Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening og bestyrelsen kan meddele prokura g Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog en af den samlede bestyrelse h Bestyrelsen kan nedsætte såvel stående som ad hoc udvalg i Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens daglige drift 7 Regnskab og revision a Foreningens regnskabsår er kalenderåret b Direktør og bestyrelse aflægger og underskriver årsrapporten c Revisionen af årsrapporten skal være afsluttet inden 1 marts og være udsendt til medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen og samtidig skal årsrapporten ligge til gennemsyn for medlemmerne på foreningens kontor d Årsrapporten revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer hvoraf den ene skal være registreret eller statsaut revisor Valget gælder for 1 år 8 Generalforsamling a Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen b Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning for de foregående kalenderår 3 Aflæggelse af den reviderede årsrapport 4 Fastsættelse af kontingent 5 Beretning fra udvalg 6 Behandling af indkomne forslag 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 8 Valg

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/om_prodomus/vedtaegter/vedtaegter_for_prodomus.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Vis ejendom
  Denne er ikke længere aktiv

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/vis_ejendom.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • ProDomus - Øvrige
  Øvrige Øvrige 0 resultater Nyeste Adresse Husleje Overtagelse m2 Vær Udbyder

  Original URL path: http://prodomus.dk/dk/ledige_lejligheder/oevrige/oevrige.htm?Mode=Print (2016-04-28)
  Open archived version from archive •