archive-dk.com » DK » R » RBKBRIDGE.DK

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rødovre Bridge Klub
  indvarsles senest 3 uger forinden ved opslag i spillelokalet Sidste spilleaften før generalforsamlingen skal dagsorden findes fremlagt i spillelokalet Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indsendes til bestyrelsen formand senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Aflæggelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af indskud og kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf 8 Valg af revisor og revisorsuppleant jf 8 Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og mens alle øvrige afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed kræves til ændring af klubbens vedtægter eller til beslutning om klubbens ophør at mindst 2 3 af medlemmerne er mødt og at mindst 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget Hvis et forslag af sidstnævnte art ikke skulle få nævnte kvalificerede flertal for sig er det dermed bortfaldet men hvis forslaget opnår den kvalificerede majoritet uden at der er mødt det tilstrækkelige antal medlemmer til forslagets vedtagelse skal der inden 1 måned afholdes ny generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2 3 majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller såfremt ¼ af medlemmerne indsender en skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsens formand Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel dog kan bestyrelsen indkalde med 8 dages varsel Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst 2 3 af medlemmerne er til stede Såfremt dette ikke er tilfældet indvarsles med samme frist til en ny ekstraordinær generalforsamling der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer Dog skal beslutninger om ændringer af vedtægter og opløsning af klubben følge reglerne i 6 8 Klubben ledes af en bestyrelse som består af mindst 5 personer Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

  Original URL path: http://www.rbkbridge.dk/vedtaegter.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Rødovre Bridge Klub
  et par er substitueret foretages ingen justering De andre spilleres score påvirkes ikke af justering på grund af substituering Holdturnering Med 1 3 substitutter på holdet foretages ingen justering Ved total substituering af et hold får holdet hvad det scorer dog højest 15 og mindst 5 KP I tilfælde af at substitutternes spillestyrke efter bestyrelsens skøn afviger væsentligt fra dem de substituerer kan der tildeles justeret score Kan man ikke stille hold scores 0 KP Enkeltmandsturnering En totalscore for en omgang justeres i alle tilfælde til middel De andre spilleres score påvirkes ikke af justering på grund af substituering 5 Mesterpoints og præmier Fordeling af mesterpoints sker på grundlag af den opnåede score inden justering Ingen spiller er berettiget til præmie medmindre vedkommende har spillet mindst halvdelen af spilleomgangene selv 6 Opløsning af ligestilling Hvis 2 eller flere står lige i en par eller enkeltmandsturnering er resultatet af deres indbyrdes opgør afgørende For holdturnering følges DBfs regler Hvis 2 hold står lige er deres indbyrdes kamp afgørende Hvis denne har været uafgjort afgøres placeringen af differencen i IMP For Monrad holdturnering gælder følgende regler ved ligestilling Resultatet af holdenes indbyrdes kamp er gældende Såfremt der stadig er ligestilling er det holdet med det højeste Bucholz tal der er bedst placeret Såfremt holdene ikke har mødt hinanden og står med samme antal kamppoints er det Bucholz tallet der afgør placeringen 7 Materiale Det forventes at klubbens medlemmer behandler klubbens materiel skånsomt og omhyggeligt Efter aftenens spil hjælper medlemmerne med oprydningen Bestyrelsen kan om nødvendigt udpege oprydningshold pr række pr aften til at varetage arbejdet med evt aftørring af gulv borde og stole samt oprydning og opstilling af borde og stole 8 Etikette God etikette før under og efter spillet forventes af medlemmerne Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer Tiden for en

  Original URL path: http://www.rbkbridge.dk/klubregler.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Rødovre Bridge Klub
  forsvar ikke bliver lagt på nettet Eivind Sveinbjørnsson svarer Så må parret ikke spille med det system I velkomstbrevet ved sæsonstart vil medlemmerne blive gjort bekendt med reglen Dette gælder for øvrigt kun holdturnering Åbent forsvar må ikke spilles i parturneringer Denne ændring vedtages Mobil tlf Søren Kragh Gælder det også sms Eivind Sveinbjørnsson svarer Ja Thomas Svendsen foreslår at mobil tlf må være tændt de første 15 min hvis makker har problemer kommer for sent etc Simon Jacobsen spørger om der er straf i DBF turneringer Eivind Sveinbjørnsson mener ikke der er nogen grund til at mobil tlf er tændt Er makker ikke mødt kan man rolig forlade spillelokalet med tændt mobil tlf Ang Straf giver DBF ½ kamppoint i straf Pia Rasmussen mener vi skal prøve med det gode først og fortsætter problemerne tage lidt strengere midler i brug Thomas Svendsen gør opmærksom på at der i klubreglerne står brug af meldekort er obligatorisk ved alle turneringer Der menes systemkort dette vil blive rettet Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg i år er Eivind Sveinbjørnsson Pia Rasmussen Freddy Christiansen og Søren Kähler Alle ønskede genvalg og blev valgt uden modkandidater Mette Rolf Larsen er på valg som suppleant og blev genvalgt uden modkandidat Ad 7 Valg af revisor og revisor suppleant Søren Kragh Madsen er på valg og han ønskede genvalg Han blev valgt uden modkandidat Lars Holgaard er på valg som revisor suppleant Også han ønskede genvalg Han blev valgt uden modkandidat Ad 8 Eventuelt Helge Hesselberg Parturnering Foreslår at finalen spilles over 6 aftener og at man dropper mellemrunden Nye par kunne evt Starte i B rækken var der tale om 1 Divisionspar så selvfølgelig A rækken Michael Hvass Jeg spiller også i Ballerup Klubben havde problemer med stærke spillere der blev seedet for lavt og meldte sig ud igen Poul Nersting Det var et problem sidste år i Ballerup men problemet er løst Kaj Druedal Foreslår kort kvalifikation og længere finale Simon Jacobsen Par hold i det forhold det skal der ikke ændres ved Der er mange i klubben der helst kun vil spille hold Eivind Sveinbjørnsson Enig med Simon Jacobsen Vi havde for nogle år siden et spørgeskema hvor klubbens medlemmer blev spurgt om par holdturnering Der var helt klart stort ønske om mange aftener hold og det har klubben holdt fast i Det er svært med seedning De sidste par år har vi spillet i 2 formodede lige stærke rækker Idet vi har delt holdmakkerne op i 2 rækker ud fra begrundelsen af at spillerne på holdet er lige stærke Thomas Svendsen Foreslår 4 aftener indledning og 5 aftener finale Pia Rasmussen Det er et lille stort puslespil at få en turneringsplan til at passe Søren Kähler Turneringsplanen for næste sæson lægges på næste bestyrelsesmøde i juni Disse oplæg er inspiration til bestyrelsen Generalforsamlingen blev afsluttet kl 19 55 Referent Susanne Houlberg bilag til punkt 2 Bestyrelsesberetning Rødovre BK 2011 2012 afholdt d 25 april 2012 I klubbens 68 sæson har vi som året før været 88 spillende pr aften Vi har haft 2 3 par hvor 2 har delt 1 plads og med passive medlemmer er vi 100 kontingentbetalende til DBF 28 spilleaftener fordelt med 9 aftener parturnering 18 aftener holdturnering samt 1 aften klubsølv En DBF lancering i stedet for Spil på landsholdet Turneringen afvikledes på landsplan i marts men vi brugte uge 7 den anden ferieuge til afviklingen Vi håber at kunne formå DBF til at flytte turneringen permanent til uge 7 så vi kan deltage på landsplan Søren Kähler var i år sponsor for denne turnering i klubben Både i uge 8 og onsdagen før påske holder vi traditionelt bridgefri 2 gange i sæsonens løb har vi måttet fortrække til kantinen ikke optimalt men vi undgik aflysninger Samarbejdet med kommunen og skolebetjent er i sæsonens forløb blevet markant forbedret Kun en enkelt svipser fra kommunens side hvor vi med meget kort varsel 1 dag måtte i kantinen Igen i år har vi haft lidt problemer med de lagte kort men vi har dog den fornøjelse at vi er godt på vej til at have betalt mere end 50 af vores andel af kortlægningsmaskinen samtidig med at vi har lagte kort til bundpris For 3 år i træk var Freddy Christiansens hold det bedste Freddy blev i år bistået af Lars Holgaard Henrik Boysen og Simon Houlberg Parmestre blev et par stærke damer Helle Krogh Nadia Bekkouche bistået af Jonas Houmøller Igennem de seneste mange år har RBK manifisteret sig både som en af landets stærkeste klubber og også med særdeles gode relationer til DBF s øverste ledelse og forbundets sekretariat DBF s formand endnu 1 hovedbestyrelsesmedlem bogladens chef og den IT ansvarlige er alle aktive medlemmer af klubben Desuden har vi også fornøjelsen af med mellemrum at se endnu et hovedbestyrelsesmedlem generalsekretæren den MP ansvarlige kreds 2 formanden og mange andre honoratiores i klubben hvor de kommer som substitutter Flere af klubbens spillere er knyttet til de forskellige landshold som DBF sender rundt i verdenen Det være sig som spillere coaches eller kaptajner Den ugentlige atmosfære af bridge på et højt konkurrenceniveau giver naturligt nok klubbens medlemmer mod på at søge udfordringer også uden for Tinderhøj Skoles festsal Med fare for at have overset vigtige resultater som klubbens medlemmer har opnået i årets løb vil jeg her opregne de vigtigste præstationer klubbens medlemmer har opnået 2011 2012 I holdturneringerne RBK s 2 hold i distriktsfinalen blev nr 1 og 2 med den største vindermargin set i mands minde Vinder med 238 KP af 275 mulige nr 2 med 222 KP normalt nok til at vinde stort Nr 3 var mere end 40 KP efter 2 pladsen I landsfinalen blev RBK nr 5 I divisionsturneringerne har RBK stadig 2 hold i 2 div og 3 hold i 3 div Og endnu 1 hold kommer til da Flemming Haags hold vandt MR1 I damernes 1 div holdt Gerda Silke Holms hold fast og Helle Simon Elbro vandt 2 division så i næste sæson har klubben atter 2 hold i damernes bedste række Senior DM for hold DM i denne række afvikles lidt anderledes end åben og damerækkerne 1 weekend semifinale og 1 weekend finale I stedet for hhv 4 og 3 weekends Igen i år blev Eivind Sveinbjørnsson med assistance af Bente Christensen substitut for Leif Johansen Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum bronzemedaljevindere I parturneringerne Her er det også gået godt Klubbens medlemmer har været i et hav af distrikts og DM finaler og mange har allerede kvalificeret sig til kommende finaler I senior DM finalen blev Eivind Sveinbjørnsson nr 2 med Bente Christensen som substitut for Leif Johansen Bente som jo senere også var med på seniorholdet spiller fra næste sæson fast i RBK Bronzemedaljerne gik også til et Rødovre par idet Helge Hesselberg og Jakob Bjerrum igen var med helt fremme Årets kvalturneringer Åben par Henrik Friis Thomas Mørkeberg vinder i Øst medens Flemming Haag vinder i Storstrøm Mixpar Thomas Svendsen vinder i Øst Damepar Ebba Glud Gerda Holm vinder for 5 gang i træk i Storstrøm Seniorpar Helge Hessselberg vinder i Øst medens Gerda Silke Holm vinder i Storstrøm I årets løb har vi afholdt 3 bestyrelsesmøder inkl en bestyrelsesmiddag og klubben har været vært ved juleafslutningen og lige som nu også sidste års generalforsamling Lidt mad og drikkevarer i beskedne mængder bliver det til Ingen fester i år men vi sparer sammen til det store 70 års gilde i marts 2014 Fiduspokalen blev af Ebba Glud overrakt til John Møller Sigrid Kjær Hansen har hjulpet med kaffebrygningen og salg af øl og vand Sigrid kommer heldigvis også til næste sæson Tak til hende og også tak til Christian Herold for at hente kort til os Tak også til vore revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh og revisorsuppleant Lars Holgaard Min tak også til hele bestyrelsen og ganske særligt til Freddy for at passe turneringsarbejde på fremragende vis Holdt på vegne af RBK s bestyrelsen Eivind Sveinbjørnsson fm Ordet tilbage til dirigenten Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub Onsdag d 27 april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3 Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 4 Fastsættelse af indskud og kontingent 5 Indkomne forslag 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 7 Valg af revisor og revisorsuppleant 8 Eventuelt Deltagelse af 27 klubmedlemmer inkl bestyrelsen Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen der blev valgt med akklamation Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning Se særskilt nedenfor Spørgsmål til bestyrelsens årsberetning Ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen som blev godkendt med applaus Ad 3 Aflæggelse af det reviderede årsregnskab Kassereren Pia Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt Grunden til at kontingentindtægter og ditto udgifter ikke var det samme skyldtes at en havde efterbetalt for tidligere år og en anden havde forudbetalt for den kommende sæson Den store udgift til vin skyldtes at der er købt stort ind i slutningen af sæsonen Når beholdningen ved sæsonens slutning trækkes fra er forbruget som budgetteret Pia Rasmussen gjorde endvidere opmærksom på at vinbeholdningen er vokset og har en relativ stor værdi for klubben hvorfor beholdningen fremover vil kunne ses som et aktiv under status I forrige og også i denne sæson havde klubben en stor udgift kr 3 945 08 til indkøb af EDB kort Det store forbrug skyldtes at kortlægningsmaskinen var justeret forkert en fejl som Danmarks Bridge Forbund har erkendt var deres I skrivende stund er der givet et mundtligt tilsagn fra Danmarks Bridge Forbund om refusion på kr 2000 men klubben har endnu ikke fået det på skrift Der bliver fremlagt et regnskab for RBT RBK I S vor kortlægningsfirma sammen med Reinholdt Bridge Kortlægningsfirmaet har i sæsonen 2010 2011 givet et overskud på kr godt 8 000 Halvdelen af overskuddet tilhører RBK Vor udgift til kortlægning har i indeværende sæson været kr 3 877 00 Det vil sige at vi får lagt kort gratis Det bemærkes dog at der ikke inde i disse tal er foretaget afskrivning på maskinen Der var ingen spørgsmål til regnskabet der godkendtes med akklamation Ad 4 Fastsættelse af indskud og kontingent Pia Rasmussen oplyste at bestyrelsen foreslår at indskud forbliver uændret Kontingent til klubben forbliver ligeledes uændret Andelen af kontingentet til Dansk Bridge Forbund er variabelt For de enkelte medlemmer er der også forskel i beløbs størrelsen afhængig af om man spiller som primært eller som klubmedlem Medlemmerne kan indberette til Dansk Bridge Forbund inden d 15 09 11 hvis de ønsker deres status ændret Efter denne dato er betaling bindende Spørgsmål Ivan Abel der ved et uheld allerede har betalt kontingent for næste sæson i RBK spurgte om han kan få nogle penge retur hvis han ændrer status fra primær til klub medlem Pia Rasmussen svarede under de fremmødte medlemmers latter at det kan lade sig gøre indtil 15 09 11 Budget for 2011 12 blev godkendt Indskud og kontingent godkendt med uændrede satser se satserne på hjemmesidens forside Ad 5 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg i år var Jan Jørgensen Susanne Houlberg og Bjørn Jespersen Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater Mette Rolf Larsen var på valg som suppleant og blev genvalgt uden modkandidat Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant Erling Munk Nielsen var på valg og han var villig til genvalg Han blev valgt uden modkandidat Lars Holgaard var på valg som revisor suppleant Også han var villig til genvalg Han blev valgt uden modkandidat Ad 8 Eventuelt Ingen debat indlæg fra salen Generalforsamlingen blev afsluttet kl 19 20 Referent Susanne Houlberg bilag til punkt 2 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2010 2011 for Rødovre Bridge Klub I klubbens 67 sæson har vi været 88 aktive en fremgang på 10 i forhold til året i forvejen Vi har spillet 1 aften Imp Across The Field 9 aftener parturnering og 17½ aften holdturnering Vi har haft 2 aflysninger en gang grundet vejrliget og en gang grundet skolens pludselige brug af spillelokalet uden erstatningslokale på skolen erstatningslokale på skolen Der er her i foråret kommet en ny medarbejder i fritidsforvaltningen Hun tager sig af bookingen og det ser ud til at hun har mere styr på sagerne end hendes forgængere således at vi forhåbentligt ikke igen skal stå i den situation at møde op blot for at konstatere at andre har taget lokalerne i brug Det er 2 gange i indeværende sæson sket for os og kun konduite fra 2 af skolens lærere og meget held reddede situationerne Skolen har også fået et nyt alarmsystem som vi har lært at bruge I de kommende sæsoner holder vi vinterferie i uge 8 og i uge 7 vil vi lave en tilvalgsaften således at vi den aften IKKE spiller turneringer der har med afviklingen af hverken par eller holdmesterskabet at gøre Vi afviklede sæsonens holdturnering efter lidt andre principper end de foregående år idet vi spillede 16 spils kampe alle mod alle og derefter finalerunder Det er vor opfattelse at denne turneringsform blev vel modtaget Får vi igen 22 hold vil vi dog sørge for at der ikke igen bliver en ligegyldig oversidderkamp Klubmestre blev for 2 år i træk blev Fredy Christiansens hold med Lars Holgaard Kristian Frimer og Simon Houlberg Freddy og Lars tog også igen i år klubmesterskabet for par Det vil føre for vidt at remse alle de distriktsmesterskaber klubbens spillere har vundet i indeværende sæson og alle de flotte resultater der er opnået af klubbens spillere i mellemrækker og divisionsturneringerne Klubben vandt igen distriktets klubholdturnering og kom dermed igen blandt de 12 bedste klubber i Danmark Fremhæves skal det dog at Anne Sofie Houlberg vandt 1 division for damer og Fie genvandt dermed DM titlen Det samme gjorde Kristian Frimer Simon Houlberg i juniorhold medens Eivind Sveinbjørnsson Helge Hesselberg Jakob Bjerrum og Leif Johansen kunne hænge en bronzemedalje om halsen for en 3 die plads i DM for seniorhold Kortlægningsmaskinen drillede i begyndelsen af sæsonen igen men leverandøren fik endelig styr på problemerne og det viste sig at det som vi troede var en betjeningsfejl fra vor side og eller dårlig behandling af stregkodekortene alene skyldtes en dårlig grundindstilling af maskinen Fejlen ene er rettet og maskinen kører næsten fejlfrit Vi har fået en fornuftig erstatning for de mange kort vi har måttet købe ekstra Som sagt er medlemstallet steget med 10 og for den kommende sæson ser det ud til at vi igen bliver 88 men 96 er jo et bedre tal så kender I nogen der kunne tænke sig at søge ind i klubben så bed dem endelig sende en mail til formanden Fiduspokalen blev overrakt af Palle Larsen til Ebba Glud Til slut en tak fra mig til hele bestyrelsen men specielt tak til Freddy for det store ugentlige arbejde med resultatformidlingen Tak også til Ellen Bjerregaard for de år hun har været vor kaffedame i flere år Ellen har fået en lille opmærksomhed på den sidste spilleaften Tak til vore revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh og revisorsuppleant Lars Holgaard En særlig tak og en lille erkendtlighed til Christian Herold som trofast hver mandag har hentet EDB kortene i Glostrup og fragtet dem til spillelokalet Beretningen holdt den 27 april 2011 på vegne af RBK s bestyrelse Eivind Sveinbjørnsson fm Ordet tilbage til dirigenten Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub Onsdag d 28 04 10 Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 4 Fastsættelse af kontingent og indskud 5 Indkomne forslag 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant jvf 8 7 Valg af revisor og revisor suppleant jvf 8 8 Evt Deltagelse af 37 klubmedlemmer inklusiv bestyrelsen Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Bækgaard der blev valgt med akklamation Ole Bækgaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt Ad 2 Bestyrelses beretning Vi startede sæsonen med at holde en ekstraordinær generalforsamling hvor vi vedtog et par mindre vedtægtsændringer for at bringe vore vedtægter i overensstemmelse med DBF s ønsker 80 aktive medlemmer har spillet 10 aftener par og 20 aftener holdturnering dvs grundet uheldige omstændigheder 1 sneaflysning kommunal beslaglæggelse af vort lokale har vi alene kunnet afvikle 6 afteners parturneringer Vi håber på færre aflysninger i næste sæson Vi har igen i år prøvet en ny afviklingsform for holdturneringen med Freddy Christiansens hold Freddy Lars Holgaard Kristian Frimer og Simon Houlberg som klubmestre Parmestrene finder vi jo først senere i aften Udenfor referat Klubmesterskabet for par 2010 blev vundet af Freddy Christiansen og Lars Holgaard På udebane har klubbens medlemmer opnået fine resultater Her nævnes diverse distriktsmesterskaber i parturneringerne vinder af klubhold i distriktet vinder af 3 div Øst og dermed automatisk oprykning til 2 div for Erling Munk Nielsens hold Erling Anne Sofie Houlberg Søren Larsen Jakob Søegaard og Peter Jacobsen I 2 division var allerede Birgitte Holms hold Birgitte Jette Bondo Allan Koch Henrik Boysen Jan Jørgensen og Thomas Svendsen en rent Rødovre hold Et 1 3 hold udgjorde Anders Møller Jensen og Henrik Louis Petersen Alle spiller fortsat i 2 division Flottest klarede sig dog Sejr Andreas Jensen der var på det vindende Danmarksmester hold Lige så flot hos damerne hvor Anne Sofie Houlberg var på det vindende Danmarksmester hold Yderligere 1 hold med Rødovre spillere er i næste sæson stadig i 1 division Og sandelig om ikke Rødovre har 2 spillere der har vundet DM for juniorhold Kristian Frimer og Simon Houlberg Vi har stadig mange spillere i 3 division og De sjællandske Mellemrækker Vi har investeret i en ½ kortblandemaskine og selve kortlægningen har voldt store problemer Der er dog lys forude og vi forventer at alt kører uden problemer fra begyndelsen af næste sæson Vi må nok erkende at fejlen primært ligger hos os selv dårlig behandling af kortene kort bøjede Klubbens 2 hjemmesider http www rbkbridge dk og http www bridge dk 2275 er blevet linked sammen så det skulle være nemmere at finde rundt I indeværende sæson har vi som sagt været 80 aktive og interessen for at spille i RBK er fortsat stigende Det tager vi mest som udtryk for at medlemmernes flotte præstationer giver genlyd at vi har et fornuftigt spillelokale og et rimeligt kontingent Måske er det også rygtedes at vi fra Skovgaard Vine får nogle til prisen særdeles gode præmievine og endelig vil nogle gerne spille i en klub hvor der er piskefløde til kaffen Jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for et godt samarbejde Ellen for igen i år at lav kaffe the Britta for at vedligeholde rbkbridge dk Claus Øgard for at tackle EDB problemerne og Christian Herold for at hente kort Vi har købt en lille ting til Ellen som hun får når hun kommer medens der er en symbolsk flaske til Britta Claus og Christian Det er der også med tak til vore trofaste revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen Ordet tilbage til Ole Bækgaard Eivind Sveinbjørnsson formand Spørgsmål til bestyrelsen efter årsberetning Lars Engel spurgte hvorfor man ikke aflyste nogle af hold aftener i stedet for parturneringsaftener specielt når vi alligevel kørte med 2 gennemløb Eivind Sveinbjønsson svarede Det var et stort uheld manglende modtagelse af en mail fra Rødovre kommune der var årsag til aflysningerne Holdturneringen var i gang og man kunne ikke ændre på noget der var kørende Parturneringen var ikke startet endnu udover 2 aftener indledende Derfor ændrede vi i parturneringen Ad 3 Aflæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Pia Rasmussen gennemgik det reviderede regnskab I år har vi et underskud på 17 354 21 kr Underskuddet skyldes fortrinsvis den nye kortblandemaskine og 2 nye BridgeMate terminaler kr ca 11 500 og kr ca 2 000 og forhøjelse af kontingent til DBF Overskuddet fra kortblandemaskinen har vi ikke fået endnu beløbet vil først gå ind på kontoen i maj måned og kan derfor ikke figurere på regnskabet i år Forventet overskud ca 3000 kr Desuden har RBK fået et godt tilbud på vin til præmier og har købt stort ind så vi allerede har en del af præmierne til næste sæson passiv værdi ca 3000 kr Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt Ad 4 Fastsættelse af indskud og kontingent Budget for næste sæson Det bliver nødvendigt med kontingent forøgelse Bestyrelsen har besluttet at dele kontingentet op i to dele Kontingent til klubben kontingent til DBF og Distrikt Kontingent til klubben 550 kr Kontingent til DBF Distrikt bliver formentlig omkring 275 kr korrigeret af et medlem af distriktet til 270 kr 18 kr Endvidere opretter vi en festfond igen til vores 75 års jubilæum om 5 år Hvert medlem betaler 50 kr pr sæson Forlader man klubben får man ikke pengene retur Samlet forventer vi at kontingentet bliver 900 kr pr medlem næste sæson Kontingent for passive medlemmer 50 kr til klubben afgift til DBF Distrikt Indskud nye medlemmer 55 kr Der var ingen bemærkninger til kontingentforhøjelsen som herefter blev vedtaget Ad 5 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses suppleant På valg i år var Eivind Sveinbjørnsson Søren Kähler og Pia Rasmussen Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater Bestyrelsen ønskede en udvidelse med et ekstra medlem så vi igen kom op på 8 bestyrelses medlemmer incl Suppleanten Eivind Sveinbjørnsson forklarede at det var et ønske fra ham om at blive aflastet i turneringstilrettelæggelse afvikling efterbehandling Freddy Christiansen har accepteret at ville indtræde i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem Freddy Christiansen blev valgt Mette Rolf Larsen var på valg som bestyrelsessuppleant og blev genvalgt Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant Søren Kragh Madsen var på valg som revisor og var villig til genvalg Han blev genvalgt Lars Holgaard var på valg som revisorsuppleant og var villig til genvalg Han blev genvalgt Ad 8 Eventuelt Bemærkninger fra salen Henrik Boysen Ønskede klarhed over hvem der er turneringsleder vil gerne have en liste så man ved hvem man skal hente når der opstår uregelmæssigheder ved bordet Eivind Sveinbjørnsson formand Enig med Henrik Boysen Vi må kunne gøre det bedre Vi har før haft startlister med turneringsledernes navne og vil vi genindføre Svend Erik Andersen Enig med Henrik Boysen Gerda Holm Forespurgte om det var muligt at få skiftet indmaden ud i meldekasserne Gerda Holm foreslog endvidere at man brugte overskuddet fra kortblandemaskinen til at købe nyt indmad til meldekasserne Pia Rasmussen kasserer God ide Vi har netop i år brugt flere penge på nye kort og holdt lidt igen til meldekasserne Eivind Sveinbjørnsson formand Vi har færre meldekasser i gang fordi vi er færre medlemmer i øjeblikket Eivind vil se de overskydende meldekasser igennem om der er anvendeligt indhold Kaj Druedal Spurgte om vi kan være sikre på færre aflysninger næste sæson Eivind Sveinbjørnsson formand Normalt har vi andre lokaler til vores rådighed I år var Rødovre Kommune gået over til digital post og havde en forkert e mail adresse til Rødovre Bridge Klub så klubben fik ikke oplyst at salen ikke var til rådighed Fejlen er rettet og vi skulle få posten næste år Alysninger p g a vejret kan vi ikke spå om eller stille garantier for Lars Engel Hvilken fordeling kører vi efter med hold kontra par turnering Eivind Sveinbjørnsson formand Mange af medlemmerne er glade for hold vi spiller flere aftener hold end par Lars Holgaard Foreslog at medlemmerne blev spurgt om deres holdning til holdturnering kontra parturnering Kunne evt spørges via sedlerne hvor man melder sig til til næste sæson Eivind Sveinbjørnsson formand Jeg kunne sende en rundspørge til alle medlemmer via e mail så vi havde en tilkendegivelse til brug ved planlægningen af næste sæson Lise Mernøe Foreslog at det kun var A rækken der spillede hold til sidst Resten af klubben spillede par Eivind Sveinbjørnsson formand Det ville aldrig fungere I år har vi haft 2 Divisions hold spillende i C rækken Ebba Glud Takkede bestyrelsen for det store arbejde den gjorde men så helst at de ældre ikke blev skældt så meget ud tænkte her på turneringslederne og deres straffe såsom tids overskridelser o s v Eivind Sveinbjørnsson formand Det er svært at være den der skælder ud Men vi må have strikse turneringsledere Stephan Magnusson Det har været dejligt med en konsekvent person der vidste hvad der skulle gøres Mette Rolf Larsen bestyrelsessuppleant Der har været få turneringsledere men mange tilkald og mange appeller Mette henstillede til at medlemmerne tænkte sig om en ekstra gang inden der blev appelleret Det er et stort arbejde at sidde i appelkomiteen og efter bedste evne få den rette dom frem Der var ikke yderligere medlemsbemærkninger under eventuelt Kl 18 40 erklærede dirigenten generalforsamlingen for til endebragt og Eivind Sveinbjørnsson takkede Ole Bækgaard for hans indsats som dirigent Herefter fik Erling Munk Nielsen ordet og overrakte fiduspokalen til Palle Larsen Ref Susanne Houlberg REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RØDOVRE BRIDGEKLUB ONSDAG D 16 09 09 Tilstede var 71 af 81 aktive medlemmer Til dirigent blev valgt Erling Munk Nielsen som takkede for valget Han konstaterede at indkaldelsen til den ekstra ordinære generalforsamling var varslet korrekt Han forklarede kort grunden til den ekstra ordinære generalforsamling Ved den ordinære generalforsamling d 29 04 09 var der for få fremmødte til vedtægts ændringer Forslaget der var stillet ang ændring af 12 blev trukket tilbage og der blev derfor indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling Der er 2 punkter der skal stemmes om Vedtægtsændring 12 Nuværende tekst I tilfælde af klubbens opløsning foretaget som anført i 6 realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Rødovre Propforening Danmarks Bridge Forbund har foreslået at den ændres hvis vi nogensinde skulle have mulighed for at få tilskud fra tipsmidlerne Ændres til I tilfælde af klubbens opløsning foretaget som i 6 realiseres klubbens formue og klubbens ejendele tilfalder Danmarks Bridge Forbund eller lignende almennyttig forening Eivind Sveinbjørnson oplyser at han har haft kontakt til Rødovre kommune der ikke har nogle indvendinger imod den nye ordlyd Vedtægtsændring vedtages af samtlige 71 fremmødte 2 3 skal være tilstede 2 punkt der er til afstemning er en klubregel Ordlyd nu Rygning er tilladt den sidste ½ time af hver time samt i kaffepausen Ændres til Rygning ikke tilladt i spillelokalet Vedtaget af de 71 fremmødte Ekstra ordinær generalforsamling afsluttet kl 19 10 i god ro og orden Referent Susanne Houlberg Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Bridge Klub Onsdag d 29 04 09 Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 4 Fastsættelse af kontingent og indskud 5 Indkomne forslag 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelses suppleant jvf 8 7 Valg af revisor og revisor suppleant jvf 8 8 Evt Deltagelse af 29 klubmedlemmer inkl bestyrelsen Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erling Munk Nielsen der blev valgt med akklamation Erling Munk Nielsen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovligt indkaldt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtigt til at stemme om vedtægtsændring da mindst 2 3 af klubbens medlemmer skal være fremmødt 48 medlemmer og til stede var kun 29 Ad 2 Bestyrelsens beretning Vi vil starte med at mindes Lene Scheibel Lene var den anonyme giver af BridgeMate til RBK Jeg vil betinge mig at være anonym og være kontingentfri resten af mine dage sagde Lene Skade at hun ikke fik lov at være kontingentfri i en længere periode Vi har været 72 i sæsonen et fint antal og vi har hele tiden kunne bruge BridgeMate idet vi fra sæsonstart fik internetadgang i lokalet Vi har spillet 12 aftener par 3 runder indledende 3 runder mellemrunde og 6 runder afsluttende som sædvanlig med Henrik Boysen og Thomas Svendsen som vindere Holdturneringen var eet langt forløb med en 32 spilskamp hver aften Vi var seeded i 3 rækker men spillede dog alle mod alle idet seedningen alene blev brugt til at dele præmier ud i 3 rækker Spændingen var forduftet i A rækken idet årets klubmestre Erling Munk Nielsen Søren Larsen Jan Rolf Larsen og Peter Jacobsen var stukket af fra feltet En lille uopmærksomhed var skyld i at vi én aften fik ødelagt en del af kampene Hovedårsag var at kortleverandøren havde lagt forkerte forskudte kort og vi gjorde det selv lidt værre ved at undlade at spille samme farve kort indenfor de 2 af 3 rækker noget vi ellers ALDRIG gør Rundt omkring har vi igen vist flaget Nadia Bekkouche Stephan Magnusson og Sejr Andreas Jensen deltog i OL i Kina Simon Houlberg blev juniordanmarksmester Søren Larsen Jan Jørgensen blev distriktsmestre i åbent par Ebba Glud Gerda Holm distriktsmestre i damepar og Leif Johansen Eivind Sveinbjørnsson distriktsmestre i veteranpar Vi har haft spillere i 1 2 div I DBF s holdturneringen og været repræsenteret på 6 7 hold i 3 div Øst Med bred marginal vandt Birgitte Holm Jan Jørgensen Henrik Boysen Thomas Svendsen 3 div Øst og spiller derfor i 2 div fra næste sæson I damedivisionen har vi stadig 2 hold i 1 division Som sædvanlig vandt vi distriktets klubholdturnering og blev også som sædvanlig placeret i midten af feltet i DM finalen Et par gange er vi blevet forvist fra vort spillelokale til kantinen Det er jo ikke optimalt specielt når man ikke får besked i forvejen fra hverken forvaltning eller skolebetjent Kommunen er nu på e mailservice så måske bliver kommunikationen bedre fremover Vi spiller Top 16 på lørdag men mangler i skrivende stund et par stykker i at nå de 16 så hvis nogen af jer der har fået dette enestående tilbud om 60 spil om sølvpoints på lørdag og som har sagt nej alligevel gerne vil stille op så hold jer ikke tilbage Jeg vil sige tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år specielt til Britta Munk Kristensen og Jan Rolf Larsen som holder fri fra bestyrelse efter i aften Også tak til Ellen for at lave kaffe te til os og en særlig tak til Claus Øgard som har ledt os frelst igennem alle edb problemer med BridgeMaten Endelig også tak til vore 2 revisorer Erling Munk Nielsen og Søren Kragh Madsen Eivind Sveinbjørnsson formand Ad 3 Aflæggelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik det reviderede regnskab der var udleveret til alle Regnskabet viste et lille underskud på 2266 17 Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt Ad 4 Fastsættelse af indskud og kontingent Kassereren gennemgik budgettet for 2009 2010 som viste et lille underskud på 4800 kr Formanden Eivind Sveinbjørnsson havde en lille indskudt kommentar til budgettet Klubben overvejer stærkt at investere i en kortblandemaskine det vil muligvis være en indtjeningsmulighed Thomas Svendsen spurgte om kontingent forhøjelse kom på tale Svar fra Eivind Sveinbjørnsson nej der bliver ikke tale om kontingent forhøjelse Kontingent og indskud fortsætter uændret Budget for 2009 2010 blev herefter godkendt Ad 5 Indkomne forslag Bestyrelsen har fremsat 2 forslag der har været lagt frem i spillelokalet 2 uger før generalforsamlingen Det ene en vedtægts ændring og den anden en klubregel ændring Eivind Sveinbjørnsson bad om ordet Danmarks Bridge Forbund DBF har ansat konsulenter der skal se alle bridgeklubbers vedtægter og klubregler igennem Dette fordi hvis vi nogensinde skal gøre os håb om at få del i tipsmidlerne eller andre offentlige tilskud er der visse ting der skal formuleres korrekt ændres eller slettes helt af teksten DBF kom frem til flere ting men den eneste i vedtægten der burde skulle ændres var vedtægtsændring 12 Ang vores klubregel vedr rygning er det ikke længere tilladt at ryge på offentlige institutioner så hvorfor ikke ændre reglen til at rygning ikke er tilladt Ang vedtægtsændringen Nuværende tekst I tilfælde af klubbens opløsning foretaget som anført i 6 realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Rødovre Propforening Ændres til I tilfælde af klubbens opløsning foretaget som anført i 6 realiseres klubbens ejendele og klubbens formue tilfalder Danmarks Bridge Forbund eller lignende almennyttig forening Ang klubregel Ordlyd nu Rygning er tilladt den sidste halve time af hver time samt i kaffepausen Ændres til Rygning er ikke tilladt i spillelokalet Dirigenten gjorde opmærksom på at vi ikke kan beslutte noget vedr vedtægtsændring men vi kan drøfte det Lars Øgaard mente at der i sin tid blev skrevet Rødovre Propforening for at kommunen kunne se at vi havde et tilhørsforhold til Rødovre Vi kan ikke bare slette det Eivind Sveinbjørnsson svarer Rødovre Kommune har ikke givet tilskud til RBK i mange år Islev bridge klub har fået tilskud til deres svensker arrangement 6000 kr Vi fik ikke engang tilskud til vores jubilæum arrangement fordi vi holdt det udenfor Rødovre Anne Birgitte Larsen mener at vi spiller i gratis lokaler det er vel tilskud og hvis vi mister vores gratis spillelokaler må der hellere stå Propforening i vedtægterne Lars Engel Kommunen har pligt til at stille lokaler til rådighed Steffen Yding Se vedtægterne hos Islev er der en speciel grund til at de kan få tilskud Eivind Sveinbjørnsson Det behøver vi ikke det er pga svensker samarbejde Rødovres svenske venskabsby der kommer på besøg Niels Froberg Der bør stå i vedtægterne hvem midlerne går til Erling Munk Nielsen Mener det skal tilfalde DBF Bestyrelsen kan spørge Rødovre kommune om det er i orden at DBF for pengene midlerne ved opløsning af klubben Bestyrelsen kan så have et svar klar til en ekstra ordinær generalforsamling Eivind Sveinbjørnsson Hvem tegner klubben overfor kommunen Tidligere var det Lene Bækgaard fordi hun var bosiddende i Rødovre Kommune Mange spillere bor udenfor kommunen Tidligere så Rødovre Kommune regnskabet og hvem der sad i bestyrelsen i RBK men dette sker ikke mere Lars Engel Hvornår skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling Om 1 måned Der vil nok ikke komme så mange medlemmer Eivind Sveinbjørnsson Vi har altid hvis der har været behov for det afholdt ekstra ordinær generalforsamling i september måned Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis den er påkrævet med 14 dages varsel Der fremsendes velkomstbrev til alle via e mail i august et medlem pr brev og der vil indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling medfølge Stephan Magnusson Hvis man venter til 1 spilleaften skal 2 3 af medlemmerne være til stede Lars Engel 2 3 flertal hvor vigtigt er det Søren Kähler Kvalificeret flertal skal der til modsat simpel stemmeflerhed Det er en vedtægtsændring og reglerne skal overholdes Lars Øgaard Vi skal passe på med at fjerne vores tilhørshold til Rødovre i vores vedtægter Eivind Sveinbjørnsson Det er ikke noget problem 1 i klubbens vedtægter er Klubbens navn er RØDOVRE BRIDGE KLUB og klubbens hjemsted er Rødovre kommune Dirigenten tog ordet Forslaget ang vedtægtsændring trækkes tilbage og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 1 spilleaften i september 2009 Vi får indkaldelse via e mail eller pr brev Bestyrelsen kontakter Rødovre Kommune og hører om det er i orden at midlerne pengene tilfalder DBF i tilfælde af opløsning Alle var enige i ovenstående Klubregel ang rygning Vedtages alle enige Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Britta Kristensen og Jan Rolf Larsen trækker sig fra bestyrelsen Susanne Houlberg er på valg og er villig til genvalg Søren Kähler er på valg for en 1 årig periode Dette for at det skal passe fremover med valg af bestyrelsesmedlemmerne Jan Jørgensen er på valg og er villig til genvalg Bjørn Jespersen er pt suppleant Jan Jørgensen vælges som ny næstformand og Susanne Houlberg og Bjørn Jespersen vælges til bestyrelsen alle for en 2 årig periode medens Søren Kähler vælges for en 1 årig periode Mette Rolf Larsen vælges som suppleant Alle vælges med akklamation Ad 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant Revisorer er Søren Kragh Madsen og Erling Munk Nielsen Erling Munk Nielsen er på valg Er villig til genvalg og vælges Revisorsuppleant er Lars Holgaard Han er ikke stede men vælges som revisorsuppleant Ad 8 Eventuelt Indkøb af kortblandemaskine Eivind Sveinbjørnsson fremlagde følgende Det er meningen at RBK i samarbejde

  Original URL path: http://www.rbkbridge.dk/generalforsamling.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive