archive-dk.com » DK » R » REVISIONLIMFJORD.DK

Total: 360

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vigtige elementer i skattereformen nu vedtaget ved lov - REVISIONLIMFJORD
  tillæg af den tilhørende skat En tilbagebetaling af lånet ophæver ikke beskatningen Lån der ikke behandles i overensstemmelse med de nye bestemmelser vil således fremover være i strid med såvel selskabsloven som ligningsloven Ethvert lån til hovedaktionæren må derfor på det kraftigste frarådes De nye bestemmelser gælder for lån udbetalt efter 14 august 2012 Beskatning af fri bil Beskatningen skærpes på 2 måder Der vil ske en øget beskatning af fri bil hvor arbejdsgiver har anskaffet bilen efter 1 januar 2010 For disse biler nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 af nyvognsprisen efter 36 måneder Efter de hidtidige regler blev grundlaget reduceret pr 1 januar i det 4 ejerår For nye biler anskaffet i december betyder ændringen således 11 måneder mere med fuld beskatningsgrundlag Miljøtillægget der indgår i beskatningsgrundlaget forhøjes med 50 Ændringen har virkning fra 1 januar 2013 og gælder også biler anskaffet før denne dato Ophævelse af lempelsen for udenlandsk indkomst Det har hidtil været et stort incitament for mange lønmodtagere at indtægter erhvervet ved lønarbejde i udlandet som hovedregel var skattefri i Danmark hvis opholdet i udlandet oversteg 182 dage på et år Denne lempelse ophæves med virkning fra 14 september 2012 Lønmodtagere der nævnte dato er udstationeret fortsætter under de nugældende regler til om med indkomståret 2013 Det er dog en forudsætning at opholdet ikke afbrydes efter de hidtidige regler En eventuel skat betalt i udlandet godskrives ved beregning af den danske skat For indkomst indtjent i Sverige Norge og Tyskland fortsætter de hidtidige regler hvis den pågældende person kan dokumentere at vedkommende er socialt sikret i et af de nævnte lande Ingen tvivl om at de nye regler vil få stor betydning for fremtidige aftaler mellem den danske eller udenlandske arbejdsgiver og medarbejderen der skal udstationeres I sammenhæng med ovenstående kan det oplyses at det maksimale udefradrag

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/vigtige-elementer-i-skattereformen-nu-vedtaget-ved-lov/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Fremsatte lovforslag - REVISIONLIMFJORD
  sidst på året Bliver bilen indregistreret i december 2011 nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 ved udgangen af 2013 Det betyder 25 måneder med fuld beskatningsgrundlag Dette skal ændres til at beskatningsgrundlaget først nedsættes 36 måneder efter 1 indregistrering Skattelempelse ved udstationering i mere end 6 måneder Efter nugældende regler er lønindtægt ved arbejde i udlandet skattefrit i Danmark hvis opholdet strækker sig udover 6 måneder Denne regel foreslås ophævet fra og med 2013 Det vil medføre en væsentlig skærpet beskatning idet skatten i de fleste lande er væsentlig mindre end i Danmark Hvis der er betalt skat i udlandet vil man almindeligvis blive godskrevet denne skat i den danske skatteberegning Kapitalpensionsopsparing Den mangeårige og populære kapitalopsparingsordning ophæves Den erstattes af en ordning benævnt alderspension uden fradrag Samtidig åbnes op for en lempeligere beskatning af de eksisterende ordninger Det forudsætter at man indbetaler skatten i 2013 Den normale beskatning på 40 nedsættes i dette år til 37 3 Beskatning af aktionærlån De i medierne ofte omtalte ulovlige aktionærlån skal beskattes på lige fod med enten løn eller udbytte Beskatningen skal ske på udbetalingstidspunktet og bliver således ens uanset om man kalder det et lån i selskabet eller benævner det løn udbytte Sikkerhed stillet af selskabet for aktionærens personlige lån hos 3 mand bliver også omfattet Det er en meget indgribende ændring som skal gælde alle lån udbetalt efter 14 august 2012 Eksisterende lån optaget før denne dato fortsætter under nugældende regler tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/fremsatte-lovforslag/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Indberetning af løn m.v. til SKAT - REVISIONLIMFJORD
  at uddele væsentlig større administrative bøder for manglende overholdelse af reglerne SKAT kan fra den 1 juli 2012 give administrative bøder på 5 000 pr manglende indberetning i virksomheder med mellem 1 4 ansatte Hvis der er mellem 5 19 ansatte fordobles bøden til kr 10 000 pr overtrædelse Bødestørrelsen gradueres yderligere således at virksomheder med over 100 ansatte kan få bøder på kr 80 000 pr overtrædelse Det skal bemærkes at forslaget er vedtaget den 13 juni 2012 og derfor er trådt i kraft Hvordan SKAT vil administrere de nye regler må tiden vise Men alle arbejdsgivere bør allerede nu tjekke en ekstra gang om alle indberetningsreglerne overholdes idet vi må formode at risikoen for en bøde er øget væsentlig tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/indberetning-af-l%c3%b8n-m-v-til-skat/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Solcelleanlæg og håndværkerfradrag - REVISIONLIMFJORD
  Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax 9740 4743

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/solcelleanl%c3%a6g-og-handv%c3%a6rkerfradrag/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Beskatning af ulovlige aktionærlån - REVISIONLIMFJORD
  8 9 2011 begrebet ulovlige aktionærlån læs mere her Det foreslås at disse lån skal betragtes som yderligere løn udbytte Kun hvis det kan sandsynliggøres at lånet skyldes fejl eller lignende vil der undtagelsesvis kunne ske tilbagebetaling igen uden skattemæssige konsekvenser Ifølge lovforslaget skal de nye skærpede regler have virkning for lån der ydes efter 1 januar 2013 Eksisterende lån kan indfries inden 31 december 2013 Hvis ikke det sker vil lånet blive beskattet pr 31 december 2013 Selskabsejere og ledelsesmedlemmer der har ulovlige mellemværender med et selskab bør derfor snarest tage stilling til hvordan man ønsker forholdet bragt ud af verden og få undersøgt mulighederne herfor tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/beskatning-af-ulovlige-aktion%c3%a6rlan/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Skattereform - REVISIONLIMFJORD
  forhøjes det fradrag der gives i indtægter ved personligt arbejde fra kr 17 900 til kr 34 100 i 2022 Der ændres ikke ved rentefradragsretten Hvor hentes pengene De i pressen meget omtalte ulovlige aktionærlån vil fremover blive beskattet som enten løn eller udbytte Indsatsen mod at selvstændige fratrækker private udgifter over driften øges Maksimum for fradrag for rejseudgifter nedsættes yderligere fra nu kr 50 000 til kr 25 000 Øget beskatning af fri bil således at grundlaget for beregningen nedsættes fra 100 af nyvognsprisen til 75 efter 36 måneder Nu sker det efter udløbet af det 3 ejerår Fradragsretten for indskud på kapitalpension ophæves for 2013 Det berører ikke indskud på ratepensioner eller livrenter tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/skattereform/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtagne love i maj og juni - REVISIONLIMFJORD
  mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/vedtagne-love-i-maj-og-juni/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • REVISION LIMFJORD styrker landbrugsrådgivningen - REVISIONLIMFJORD
  til den enkelte Derudover samarbejder vi med erfarne erhvervsadvokater og fagkonsulenter inden for kvægbrug svinebrug og planteavl Vi har stor fokus og engagement på de problematikker mange landbrug og virksomheder er påvirkede af især lige nu midt i en finanskrise og er en engageret sparringspartner i vore kunders økonomiske forhold siger Revision Limfjords landbrugschef Hans Børsting En lang række af vores kunder har i årenes løb investeret i vindmøller i ind og udland og vi har derfor også stor ekspertise i rådgivning omkring vindmølleparker i både Danmark og udlandet særligt Polen og Tyskland siger medindehaver Henrik Ifversen Revision Limfjord kan rigtig mærke at der er kommet fokus på den vedvarende energi Vi har længe arbejdet med vindmøller men inden for det seneste år er det virkelig blevet populært at investere i husstandsmøller og solcelleanlæg Muligheden for at sende strøm tilbage til nettet har gjort det interessant for den almindelige borger at investere i VE anlæg Vi rådgiver og hjælper gerne med beregninger på hvilket energianlæg der passer bedst til forbrugeren I den sammenhæng har vi udviklet et program der kan udregne tilbagebetalingstiden på det vedvarende energianlæg siger Henrik Ifversen Kuno Frost har gennem en lang årrække stået i spidsen for opbygning af Vestjysk Banks afdeling i Thisted og har derigennem haft stor fokus på erhvervskundernes og især landbrugets udviklingsmuligheder Denne erfaring har givet en solid rådgivningsballast som nu kan komme både nye og bestående kunder hos Revision Limfjord tilgode siger Henrik Ifversen Kuno Frost tiltræder sit nye job i landbrugsteamet den 15 august 2012 men vil allerede kunne træffes på Revision Limfjords stand på Dyrskuet Thy Mors 2012 den 8 og 9 juni tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/revision-limfjord-styrker-landbrugsradgivningen/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •