archive-dk.com » DK » R » REVISIONLIMFJORD.DK

Total: 360

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Acontoskat selskaber - REVISIONLIMFJORD
  rate selskabsskat 2012 Samtidig er det muligt frivilligt at indbetale forventet restskat for indkomståret 2012 Hvad er der sparet ved frivillig indbetaling Rentebesparelsen udgør 5 45 p a før skat Det er denne der skal sammenholdes med rente på henholdsvis indestående og træk på kredit i pengeinstitut Uanset om man betaler mindre end 5 45 i rente på kassekreditten skal man også være opmærksom på den formindskelse af likviditeten som en frivillig indbetaling betyder tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax 9740 4743 Send en mail Hurup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf 9795 1711 Fax 9795 3249 Send en mail Nykøbing Mors Ringvejen 63 7900 Nykøbing Mors Tlf 9771 1322 Fax 9771 1680 Send

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/acontoskat-selskaber-2/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Fri telefon - REVISIONLIMFJORD
  med kr 208 33 pr måned Det er kun telefoner der tages med hjem der udløser beskatning Hvis lønmodtageren har telefonen med hjem men kun anvender den erhvervsmæssigt og underskriver en tro og loveerklæring herom er der ikke tale om fri telefon og dermed ingen beskatning Kontakt din revisor hvis du har spørgsmål til beskatningsreglerne Her kan du hente eksempel på en tro og loveerklæring Tro og loveerklæring tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax 9740 4743 Send en mail Hurup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf 9795 1711 Fax 9795 3249 Send en mail Nykøbing Mors Ringvejen 63 7900 Nykøbing Mors Tlf 9771 1322 Fax 9771 1680 Send en mail Skive Gemsevej 15 7800

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/fri-telefon/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Acontoskat selskaber. - REVISIONLIMFJORD
  til betaling den 1 november med sidste rettidige indbetaling 20 november Hvis selskabet forventer at selskabsskatten for indkomståret 2012 vil være væsentligt lavere end den beregnede acontoskat kan selskabet ansøge om at få nedsat raterne Fristerne for at indsende en sådan ansøgning er Hvis nedsættelsen skal gælde begge rater skal selskabet ansøge om nedsættelsen senest 3 uger efter modtagelsen af opkrævningen Dette administreres i praksis sådan at ansøgninger indsendt inden 1 marts godkendes som rettidige Hvis nedsættelsen kun skal gælde rate 2 skal selskabet ansøge om nedsættelsen senest den 15 oktober tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax 9740 4743 Send en mail Hurup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf 9795 1711 Fax 9795 3249

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/acontoskat-selskaber/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ejendomshandel mellem interesseforbundne parter. - REVISIONLIMFJORD
  det vil sige på vilkår der også kunne have været aftalt mellem uafhængige parter Men ingen regel uden undtagelser så på flere områder er der særregler Et af disse områder er ejendomshandler og det følgende drejer sig om disse Når parterne er så nært beslægtede at de er arvinger i arvelovgivningens forstand anerkender skattevæsenet normalt en værdiansættelse hvis den holdes inden for en ramme på 15 i forhold til den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering For øvrige interesseforbundne parter f eks mellem en hovedaktionær og dennes selskab anerkendes en handel normalt hvis værdien er fastsat til den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering I en for nyligt offentliggjort dom fra Vestre Landsret er det sidstnævnte princip blevet fulgt i en dom hvor selskabet havde solgt en ejerlejlighed til eneanpartshaveren Salget var sket til en pris langt under selskabets købspris for ejerlejligheden men altså til nyeste vurdering Salget efterlod altså selskabet med et betydeligt tab men dette blev godkendt af retten de 2 ud af 3 dommere som værende i overensstemmelse med gældende regler på området Vurderingen var altså væsentligt lavere end handelsværdien Hovedårsagen til dette var at en ejerlejlighed der er udlejet skal vurderes som såkaldt ikke fri hvilket efter praksis anses at være til 50 af værdien som fri Lejeren var i øvrigt eneanpartshaverens børn men retten anså at dette forhold var uden betydning i sagen Men pas på Dette område af skatteretten er kompliceret og ikke to sager er ens Så tal altid med din revisor om det før der indgås aftaler mellem interesseforbundne parter tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/ejendomshandel-mellem-interesseforbundne-parter/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Din skat for tidligere år kan være beregnet forkert. - REVISIONLIMFJORD
  meddelelse om hvad kapitalafkastsatsen er for det pågældende indkomstår Det har nu vist sig at denne sats har været beregnet forkert og at en lang række skatteansættelser for selvstændige erhvervsdrivende derfor er forkerte Fejlen berører især posterne kapitalafkast og rentekorrektion Hvis du har valgt at bruge virksomhedsskatteordningen ved selvangivelse af indkomst fra personligt ejet virksomhed er du stødt på begreber som kapitalafkast og rentekorrektion Kapitalafkast indebærer at noget af virksomhedsindkomsten bliver betragtet som renter af den investerede kapital og derfor bliver beskattet lavere end det ville være tilfældet som personlig indkomst Modsat betyder rentekorrektion at nogle af renteudgifterne i virksomhedsregnskabet skal betragtes som personlige renter hvor disse har en lavere fradragsværdi Generelt har den fastsatte sats været for høj med den konsekvens at kapitalafkastet er blevet beregnet med et for højt beløb d v s normalt en fordel for skatteyder Rentekorrektionen er også beregnet til et for højt beløb men her så en ulempe for skatteyder SKAT vil selv iværksætte genoptagelse af skatteansættelserne i de tilfælde hvor fejlen har været til ugunst for skatteyder men ikke i de tilfælde hvor det har været en fordel Nye årsopgørelser vil blive udsendt i marts 2012 og den for meget betalte skat vil blive udbetalt kort herefter Skatteyder har endvidere mulighed for selv at anmode om genoptagelse hvis dette i specielle tilfælde måtte være relevant Man behøver altså ikke selv at foretage sig noget men skal blot afvente at der kommer nye årsopgørelser tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/din-skat-for-tidligere-ar-kan-v%c3%a6re-beregnet-forkert/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • De nye skatter og afgifter - REVISIONLIMFJORD
  formueforvaltningsomkostninger Skattekreditter for forsknings og udviklingsaktiviteter Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne Afskaffelse af multimediebeskatningen Ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger Ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Lønsumsafgiftspligt for aktieaflønning Justering af boligjob ordningen fortsætter i 2012 Ophævelse af loftet på 35 136 kr over børne og ungeydelsen Tillæg til grøn check Forhøjelse af NOx afgiften gælder fra 1 7 2012 Forhøjelse af afgifterne på en lang række afgiftsområder herunder øl vin chokolade og sukkervarer gælder fra 1 4 2012 Indeksering af visse afgifter vægtafgift brændstofforbrugsafgift vandafgift og visse forbrugsafgifter tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor prioriterer vi et veluddannet og engageret personale højt Revision Limfjord er medlem af Danske Revisorer FSR Revinet og Agrogruppen Danmark Holstebro Kirkestræde 9 2 sal 7500 Holstebro Tlf 9741 2522 Fax 9740 4743 Send en mail Hurup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf 9795 1711

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/de-nye-skatter-og-afgifter/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Håndværkerfradraget - et par praktiske oplysninger - REVISIONLIMFJORD
  samlet noget sted Derfor dette supplement til tidligere notat på vor hjemmeside SKAT har 30 november 2011 udsendt opdateret vejledning om nogle praktiske forhold i forbindelse med fradraget Vejledningen kan i sin helhed ses her Fra vejledningen skal fremhæves Indberetning til SKAT skal ske senest 29 2 2012 på skat dk tast selv Ægtefæller samt samlevere med fællesøkonomi kan fratrække hver deres del af regning som den ene har betalt Andre medlemmer af en husstand f eks voksne hjemmeboende børn kan kun få fradrag for de dele af en udgift som de selv har betalt I kan nøjes med at få én samlet faktura men skal kunne dokumentere at I har betalt hver jeres del af den Det er ikke afgørende hvis navn der står på fakturaen SKAT har også opdateret en vejledning om hvad der konkret skal til for at få servicefradrag i 2011 Denne vejledning kan ses her Endeligt er listen over hvilke arbejder der giver adgang til fradrag også blevet opdateret Listen der er dateret 11 11 2011 kan ses her Listen er en såkaldt positivliste d v s at der kun er fradrag hvis den udførte opgave er direkte nævnt på listen Grunden til at listen nu er opdateret er formentlig de mange spørgsmål der har været stillet til SKAT Tidligere udgaver af listen kan i øvrigt stadig ses via SKAT s hjemmeside så læg mærke til dateringen når du selv søger via hjemmesiden tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste nyheder og informationer Indtast e mail Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 medarbejdere Vi er tæt på dig med syv kontorer i Holstebro Hurup Nykøbing Mors Nørresundby Aalborg Skive Struer og Thisted Vi er i øjenhøjde med vores kunder og vores hovedmål er at sikre kunderne faglig korrekt betjening Derfor

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/handv%c3%a6rkerfradraget-et-par-praktiske-oplysninger/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Skatte- og afgiftsforhøjelser i finansloven for 2012 - REVISIONLIMFJORD
  afgiften på en kasse øl med 6 kr dvs ca 25 øre pr øl mens afgiften på en flaske vin stiger 3½ kr c Fra 1 jan 2012 stiger afgiften på chokolade og slik mv med 6 kr pr kg d Fra 1 jan 2012 stiger afgiften på is med 50 pct så afgiften på én liter regnbueis stiger med ca 2 5 kr e Fra 1 jan 2013 indføres en afgift på tilsat sukker i fødevarer Afgiften tilrettelægges nærmere i løbet af 2012 3 Afgiften på luftforurening NOx stiger fra 5 kr pr kg til 25 kr pr kg 4 En række punktafgifter indekseres i 2012 og 2013 5 Multimedieskatten afskaffes fra 2012 Fri telefon beskattes med et fast beløb på 2 500 kr og der gives ægtefællerabat svarende til de nuværende regler i multimedieskatten 6 Skattefritagelsen for sundhedsforsikringer ophæves fra 2012 7 Der indføres øget åbenhed og øget beskatning af multinationale selskaber 8 Loftet for ratepensionsordninger nedsættes fra 100 000 kr til 55 000 kr fra 2012 9 Der indføres en arbejdsskadeafgift 10 Skattebegunstigelsen af medarbejderaktier ophæves 11 Fradraget for formueforvaltningsomkostninger ved beregning af skat på afkast i pensionsopsparinger ophæves fra 2012 12 Grænsen for finansielle aktiver ved succession i aktieavance ved generationsskifte nedsættes fra 75 pct til 25 pct 13 Der indføres en lønsumsafgift på aktieaflønning fra 2012 14 SKATs kontrol og inddrivelsesindsats styrkes 15 Fra 2013 indføres en afgift på hustandsomdelte reklamer Det er værd at notere sig at det er forslag der skal behandles og vedtages af Folketinget Som ud gangspunkt har regeringen sikret sig flertal for forslagene med der er allerede rejst tvivl om gen nemførelse af enkeltdele heraf Hvis du er i tvivl om betydningen for dig eller din virksomhed er du velkommen til at kontakte Revision Limfjord tilmeld til nyhedsbrev Modtag seneste

  Original URL path: http://revisionlimfjord.dk/skatte-og-afgiftsforh%c3%b8jelser-i-finansloven-for-2012/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •