archive-dk.com » DK » R » ROSKILDE-MINIBY.DK

Total: 9

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Kortinfo
    vides ikke hvornår klosteret blev nedrevet RETUR Gråbrødre munkekloster 17 blev grundlagt af franciskanerne i 1237 og da grevinde Ingerd af Regenstein fra Hvide slægten skænkede munkene en gård i byen kunne klosteret finde plads inden for byvolden Klosteret blev nedlagt ved reformationen og bygninger og jord overgik til en fynsk adelsmand Klosterets kirke og kirkegården blev dog bevaret som sognekirke for byens seks østlige sogne I 1625 blev hovedparten af kirken nedbrudt og kun et begravelseskapel var i funktion i endnu hundrede år Det forfaldt herefter og i 1832 forsvandt de sidste ruiner og der blev rejst et kors på stedet I 1855 blev der bygget et nyt begravelseskapel og kirkegården har været i brug i mere end 750 år RETUR Sortebrødre munkekloster 18 blev opført kort efter at dominikanerne kom til Roskilde i 1231 Efter reformationen overtog kronen klosteret og i 1557 fik byfogeden ordre til at nedrive bygningerne Derefter opførtes hovedbygningen til en lille herregård Sortebrødregård Denne bygning eksisterer stadig og er den gamle hovedbygning i det adelige jomfrukloster der nu har navnet Roskilde Kloster I 1699 ejede to adelsdamer Margrethe Ulfeld og Berte Skeel godset og de oprettede heraf et kloster for døtre af danske adelsmænd og af de højeste embedsmænd Dette protestantiske kloster skulle overtage en af de funktioner som de katolske nonneklostre havde haft tilflugtssted og forsøgelsesanstalt for adelige damer som ikke var blevet gift RETUR Sct Agnes nonnekloster 19 der tilhørte dominikanerordenen blev stiftet 1263 af Erik Plovpennings 14 årige datter Agnes hvis arv blev brugt til formålet Et par år efter aflagde hendes ældre søster Jutta også klosterløfte og overdrog sin arv til klosteret Efter 5 6 år viste det sig at Jutta ikke havde klosterkød og begge piger stak af og tog deres arv tilbage Det betød næsten ruin for klosteret og man fik pigerne lyst i band Prinsesserne tog til deres søster der var gift med den svenske konge og han tog så kærligt imod dem at Jutta blev gravid Stor skandale og forstærket bandlysning uden virkning Klosteret fik dog senere hovedparten af det mistede gods tilbage ved kongens hjælp og det ejede store godsmængder ved reformationen som kronen bortforlenede Det meste af klosteret blev nedrevet i 1580erne og den sidste del et lille stråtækt hus brændte i 1825 Man er ofte stødt på grundrester og skeletter i området RETUR Sct Clara nonnekloster 20 blev stiftet af franciskanerne i 1256 på grundlag af store gaver fra grevinde Ingerd af Regenstein Klosteret var stort 40 nonner og populært og modtog mange gaver Da klosteret ved reformationen blev nedlagt var det meget rigt og Københavns universitet fik meget af godset Den 600 tdr land store Flengmark lige vest for Roskilde blev delt mellem universitetet Duebrødre hospital Katedralskolen og domkirken Indtil for få år siden stoppede denne mark Roskildes vækst mod vest Klosteret blev nedrevet i 1579 og stenene genanvendt ved opførelsen af Selsø De sidste fundamentrester blev opbrudt i 1843 og senere er der kun fundet murbrokker i jorden RETUR Duebrødre hospital 21 eksisterede i 1429 men er sikkert fra 1300 tallet og lå da vest for byen I 1918 fandt man bl a hospitalskirkens fundament og en kælder Da Helligåndshuset og Sct Jørgensgården blev nedlagt i 1569 blev deres midler overført til Duebrødre hospital som derefter skulle sørge for underhold til en lærer og 23 disciple ved Katedralskolen Omkring 1640 blev hospitalet flyttet ind til byen på domkirkepladsen I 1969 henholdsvis 1973 blev Søren Olsens hospital fra 1592 og Meyercrones stiftelse fra 1739 tilsluttet Duebrødre stiftelsen som i dag råder over ca 100 boliger fordelt i fire bygninger i byen RETUR Hellig aringndshuset 22 Det første Helligåndshus fra første halvdel af 1200 tallet lå lidt vest for byen stedet kendes ikke I 1253 blev hospitalet flyttet ind til byen tæt ved domkirken Det var biskop Jacob Erlandsen der skænkede de midler der muliggjorde flytningen Helligåndshuset skulle huse 12 syge og fattige og desuden sørge for kost og logi til 12 disciple fra Katedralskolen Nødlidende rejsende kunne få kost og logi for en nat Stiftelsen skulle også betale for to års studier i udlandet når to disciple fandtes egnede Det blev nedlagt i 1569 og dets midler overført til Duebrødre hospital RETUR Sct Jørgensgården 23 Det eneste middel man havde i middelalderen mod den uhelbredelige spedalskhed var isolation Derfor oprettedes hospitaler lidt uden for byerne hvor de smittede kunne og senere skulle opholde sig Roskildes hospital for spedalske lå nord for Sct Clemens kirke på Bjerget ved havnen De spedalskes skytshelgen Sct Jørgen gav efterhånden navn til både kirken og havnebyen Hospitalet eksisterede før 1211 og måske allerede 1130 hvor bisp Peder gav gods til oprettelse af et munkesamfund ved Sct Clemens kirke Der blev ikke noget kloster ud af gaven men den er muligvis i stedet blevet brugt til hospitalet Sct Jørgensgården blev nedlagt samtidig med Helligåndshuset i 1569 og alle dets midler overdraget Duebrødre hospital Spedalskheden var på det tidspunkt nogenlunde udryddet RETUR Kongsgården 24 blev revet ned kort efter 1400 og pladsen blev brugt som byens affaldsplads indtil 1455 hvor kongen forærede grunden til et af domkirken altre Det er aldrig lykkedes at finde spor efter kongsgården så man har ingen viden om hvordan den så ud Men placeringen lige vest for domkirken er omtalt såvel i gavebrevet fra 1455 som i Saxos beretning om blodgildet i Roskilde i 1157 RETUR Bispegården 25 er formentlig opført i første halvdel af 1100 tallet Hovedbygningen lå mod vest nærmest domkirken men der var desuden en række bygninger på området for at rumme den store stab af medarbejdere som biskoppen havde Den såkaldte Absalonsbue forbandt hovedbygningen med domkirken Den er bygget af frådsten omkring 1200 af Absalons efterfølger Peder Sunesen og eksisterer stadig Efter reformationen hvor biskoppen over Sjælland blev flyttet til København gik bispegården langsomt i forfald og i 1733 blev den revet ned og erstattet af Palæet RETUR Rådhuset 26 omtales i Roskildes stadsret fra 1268 men det har på det tidspunkt nok kun været institutionen ikke en bygning der

    Original URL path: http://www.roskilde-miniby.dk/kortinfo.html (2016-04-26)
    Open archived version from archive
  •